Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje Chrześcijańska pobożność ludowa w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje Chrześcijańska pobożność ludowa w."— Zapis prezentacji:

1 Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje Chrześcijańska pobożność ludowa w średniowieczu i jej ekspresja Pieta i Dziewica-Matka – wzór świętości i wzór piękna, ucieczka grzesznych i brama do nieba - reakcja pogańska w duchowości. Kajetan Klimas

2 Wydarzenie spotkania z dziełem sztuki. Relacja dzieła sztuki do świata realnego. Oczarowany wobec dzieła sztuki.

3 Matka Boska z Dzieciątkiem
z Barczkowa – ok r. Madonna z Krużlowej – ok r. Pieta z Biecza – ok r.

4 Zetknięcie z pięknem jest wydarzeniem.
Tym, co w wydarzeniu jest „darowane” jest nowe znaczenie, nowy ład, nowy sens słów. Opisy piękna chętnie posługują się metaforą światła. Światło to malarski opis sensu. Czym światło dla oka, tym sens dla rozumu. Od chwili spotkania z pięknem, cokolwiek myślę, czuję, widzę - myślę, czuję, widzę poprzez pryzmat piękna . Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

5 Bartolomé Esteban Perez Murillo
Niepokalane poczęcie r. Zetknięcie z pięknem jest wydarzeniem. Tym, co w wydarzeniu jest „darowane” jest nowe znaczenie, nowy ład, nowy sens słów. Opisy piękna chętnie posługują się metaforą światła. Światło to malarski opis sensu. Czym światło dla oka, tym sens dla rozumu. Od chwili spotkania z pięknem, cokolwiek myślę, czuję, widzę - myślę, czuję, widzę poprzez pryzmat piękna . Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

6 Bartolomé Esteban Perez Murillo
Niepokalane poczęcie r. Zetknięcie z pięknem jest wydarzeniem. Tym, co w wydarzeniu jest „darowane” jest nowe znaczenie, nowy ład, nowy sens słów. Opisy piękna chętnie posługują się metaforą światła. Światło to malarski opis sensu. Czym światło dla oka, tym sens dla rozumu. Od chwili spotkania z pięknem, cokolwiek myślę, czuję, widzę - myślę, czuję, widzę poprzez pryzmat piękna . Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

7 Giovanni Battista Tiepolo
Pokłon trzech króli r. Piękna nie można zapowiedzieć, ono jest zawsze inne, od tego, czego się spodziewamy. Ono jest transcendentne - przekracza wszystko, co nim nie jest i różni się od innych odmian piękna. Dlatego piękna nie spotyka się dwa razy. Odkrywca może ulec pięknu teraz albo nigdy. Ale to teraz, niechaj trwa wiecznie. Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

8 Giovanni Battista Tiepolo
Pokłon trzech króli r. Piękna nie można zapowiedzieć, ono jest zawsze inne, od tego, czego się spodziewamy. Ono jest transcendentne - przekracza wszystko, co nim nie jest i różni się od innych odmian piękna. Dlatego piękna nie spotyka się dwa razy. Odkrywca może ulec pięknu teraz albo nigdy. Ale to teraz, niechaj trwa wiecznie. Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

9 Giovanni Battista Tiepolo
Pokłon trzech króli r. Piękna nie można zapowiedzieć, ono jest zawsze inne, od tego, czego się spodziewamy. Ono jest transcendentne - przekracza wszystko, co nim nie jest i różni się od innych odmian piękna. Dlatego piękna nie spotyka się dwa razy. Odkrywca może ulec pięknu teraz albo nigdy. Ale to teraz, niechaj trwa wiecznie. Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

10 Rafael Santi Madonna ze szczygłem r. Piękno jest łaską darmo dawaną. Nie można go również zatrzymać. „Piękno przygotowuje nas do tego, by coś bezinteresownie kochać” Interes, pochodzi od Inter-esse - między byciem. Piękno nie jest pomiędzy, ono jest ponad. Piękno nie jest wynikiem techniki, technologii lub odkryć proporcji i rytmu. Ono porywa. Od oczarowania pięknem zaczyna się zainteresowanie przedmiotem Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

11 Rafael Santi Madonna ze szczygłem r. Piękno jest łaską darmo dawaną. Nie można go również zatrzymać. „Piękno przygotowuje nas do tego, by coś bezinteresownie kochać” Interes, pochodzi od Inter-esse - między byciem. Piękno nie jest pomiędzy, ono jest ponad. Piękno nie jest wynikiem techniki, technologii lub odkryć proporcji i rytmu. Ono porywa. Od oczarowania pięknem zaczyna się zainteresowanie przedmiotem Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

12 Rafael Santi Madonna ze szczygłem r. Piękno jest łaską darmo dawaną. Nie można go również zatrzymać. „Piękno przygotowuje nas do tego, by coś bezinteresownie kochać” Interes, pochodzi od Inter-esse - między byciem. Piękno nie jest pomiędzy, ono jest ponad. Piękno nie jest wynikiem techniki, technologii lub odkryć proporcji i rytmu. Ono porywa. Od oczarowania pięknem zaczyna się zainteresowanie przedmiotem. Matka Boska z Dzieciątkiem z Barczkowa – ok r.

13 Tym, co jest w stanie usprawiedliwić
istnienie przedmiotu zawsze jest jakaś wartość. Tylko wobec wartości absolutnych nie pytamy „dlaczego?” Piękno jest wartością absolutną. Ciekawe, że istnienie przedmiotu zostaje usprawiedliwione na podstawie samego oglądu (naocznego lub refleksyjnego), zatem twórczość artystyczna to tworzenie ułud. Pieta z Biecza – ok r.

14 Sandro Botticelli Madonna z owocem granatu r. Tym, co jest w stanie usprawiedliwić istnienie przedmiotu zawsze jest jakaś wartość. Tylko wobec wartości absolutnych nie pytamy „dlaczego?” Piękno jest wartością absolutną. Ciekawe, że istnienie przedmiotu zostaje usprawiedliwione na podstawie samego oglądu (naocznego lub refleksyjnego), zatem twórczość artystyczna to tworzenie ułud. Pieta z Biecza – ok r.

15 Sandro Botticelli Madonna z owocem granatu r. Tym, co jest w stanie usprawiedliwić istnienie przedmiotu zawsze jest jakaś wartość. Tylko wobec wartości absolutnych nie pytamy „dlaczego?” Piękno jest wartością absolutną. Ciekawe, że istnienie przedmiotu zostaje usprawiedliwione na podstawie samego oglądu (naocznego lub refleksyjnego), zatem twórczość artystyczna to tworzenie ułud. Pieta z Biecza – ok r.

16 wartość intencja Pieta z Biecza – ok r.

17 wartość intencja Usprawiedliwienie Istnienia przedmiotu
Pieta z Biecza – ok r.

18 wartość intencja Usprawiedliwienie Istnienia przedmiotu
Działanie sztuki jest zgodne z prawem ciążenia wartości Pieta z Biecza – ok r.

19 wartość intencja sztuka intencja Usprawiedliwienie
Istnienia przedmiotu intencja Działanie sztuki jest zgodne z prawem ciążenia wartości sztuka Usprawiedliwienie Świata realnego intencja Pieta z Biecza – ok r.

20 Piero della Francesca Madonna dell uovo r. Po spotkaniu z pięknem oczarowany doświadcza oczyszczenia swego życia, uzyskuje szczególną samowiedzę. Pieta z Biecza – ok r.

21 Piero della Francesca Madonna dell uovo r. Po spotkaniu z pięknem oczarowany doświadcza oczyszczenia swego życia, uzyskuje szczególną samowiedzę. Pieta z Biecza – ok r.

22 Piękno nie pozwala się dotknąć - wzywa do ofiary.
Co może powiedzieć odkrywca piękna prócz tego, że jest piękna niegodny? Piękno istnieje dla zachwytu Odkrywca piękno może odkryć dzięki szczególnej „genialności zmysłów”. Madonna z Krużlowej – ok r.

23 Rafael Santi Madonna ze szczygłem r. Piękno nie pozwala się dotknąć - wzywa do ofiary. Co może powiedzieć odkrywca piękna prócz tego, że jest piękna niegodny? Piękno istnieje dla zachwytu Odkrywca piękno może odkryć dzięki szczególnej „genialności zmysłów”. Madonna z Krużlowej – ok r.

24 Rafael Santi Madonna ze szczygłem r. Piękno nie pozwala się dotknąć - wzywa do ofiary. Co może powiedzieć odkrywca piękna prócz tego, że jest piękna niegodny? Piękno istnieje dla zachwytu Odkrywca piękno może odkryć dzięki szczególnej „genialności zmysłów”. Madonna z Krużlowej – ok r.

25 Piękna, tak jak i światła,
nie można mieć dla siebie. 1. Oczarowany - ciche trwanie i melancholia. Piękno posiada oczarowanego, ale samo jest wolne. 2. Odkrywca piękna pozostaje mu wierny tak długo, aż nie odkryje większego piękna.  Madonna z Krużlowej – ok r.

26 Fra Filippo Lippi Madonna z Dzieciątkiem r. Piękna, tak jak i światła, nie można mieć dla siebie. 1. Oczarowany - ciche trwanie i melancholia. Piękno posiada oczarowanego, ale samo jest wolne. 2. Odkrywca piękna pozostaje mu wierny tak długo, aż nie odkryje większego piękna.  Madonna z Krużlowej – ok r.

27 Fra Filippo Lippi Madonna z Dzieciątkiem r. Piękna, tak jak i światła, nie można mieć dla siebie. 1. Oczarowany - ciche trwanie i melancholia. Piękno posiada oczarowanego, ale samo jest wolne. 2. Odkrywca piękna pozostaje mu wierny tak długo, aż nie odkryje większego piękna.  Madonna z Krużlowej – ok r.

28 Fra Filippo Lippi Madonna z Dzieciątkiem r. Piękna, tak jak i światła, nie można mieć dla siebie. 1. Oczarowany - ciche trwanie i melancholia. Piękno posiada oczarowanego, ale samo jest wolne. 2. Odkrywca piękna pozostaje mu wierny tak długo, aż nie odkryje większego piękna.  Madonna z Krużlowej – ok r.

29 Zmysłowość przekraczając granice swej genialności
nie kieruje się ku światu zewnętrznemu, lecz szuka doświadczenia samej siebie . Ból iluzji posiadania jest rodzajem samowiedzy oczarowanego - oddala od prawdy o drugim. drugi jest Pięknem. Piękno nie potrzebuje niczego. Madonna z Krużlowej – ok r.

30 Fra Angelico Madonna z Dzieciątkiem r. Zmysłowość przekraczając granice swej genialności nie kieruje się ku światu zewnętrznemu, lecz szuka doświadczenia samej siebie . Ból iluzji posiadania jest rodzajem samowiedzy oczarowanego - oddala od prawdy o drugim. drugi jest Pięknem. Piękno nie potrzebuje niczego. Madonna z Krużlowej – ok r.

31 Fra Angelico Madonna z Dzieciątkiem r. Zmysłowość przekraczając granice swej genialności nie kieruje się ku światu zewnętrznemu, lecz szuka doświadczenia samej siebie . Ból iluzji posiadania jest rodzajem samowiedzy oczarowanego - oddala od prawdy o drugim. drugi jest Pięknem. Piękno nie potrzebuje niczego. Madonna z Krużlowej – ok r.

32 Piękno obiecuje jakieś dobro:
1. piękno- symbolem dobra - przejście na poziom dobra etycznego; 2. identyfikacja piękna z dobrem. Wierność jest wartością etyczną , piękno jest wartością estetyczną. Madonna z Krużlowej – ok r.

33 Fra Filippo Lippi Madonnaz Dzieciątkiem i z dwoma aniołami r. Piękno obiecuje jakieś dobro: 1. piękno- symbolem dobra - przejście na poziom dobra etycznego; 2. identyfikacja piękna z dobrem. Wierność jest wartością etyczną , piękno jest wartością estetyczną. Madonna z Krużlowej – ok r.

34 Fra Filippo Lippi Madonnaz Dzieciątkiem i z dwoma aniołami r. Piękno obiecuje jakieś dobro: 1. piękno- symbolem dobra - przejście na poziom dobra etycznego; 2. identyfikacja piękna z dobrem. Wierność jest wartością etyczną , piękno jest wartością estetyczną. Madonna z Krużlowej – ok r.

35 Wydarzenie spotkania z dziełem sztuki. Relacja dzieła sztuki do świata realnego. Oczarowany wobec dzieła sztuki


Pobierz ppt "Malarstwo i rzeźba a Człowiecza dusza - sztuka historyczna w odniesieniu do duchowości. Interpretacje i inspiracje Chrześcijańska pobożność ludowa w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google