Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barok perła o nieregularnym kształcie lub bogactwo ozdób – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barok perła o nieregularnym kształcie lub bogactwo ozdób – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na."— Zapis prezentacji:

1

2 Barok perła o nieregularnym kształcie lub bogactwo ozdób – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. W dziełach dominowała tematyka religijna. Stosowano kontrasty barwne i efekty świetlne.

3 Kościół Il Gesu Przykładem architektury sakralnej jest: Macierzysty kościół zakonu jezuitów w Rzymie. Wnętrze świątyni nawiązywało jeszcze do wzorców gotyckich i renesansowych.

4 Do najbardziej znanych budowli świeckich tamtych czasów należy: Pałac królewski w podparyskim Wersalu.

5 Pałac, a właściwie zespół pałacowo-parkowy, jest jedną z najznakomitszych rezydencji w stylu rosyjskiego baroku. W efekcie licznych prac, prowadzonych w XVIII i XIX wieku, w Carskim Siole powstał ogromny kompleks, w skład którego, oprócz głównego pałacu Katarzyny I wchodzi wiele innych pomniejszych pałaców i budowli, ogrody i parki ze stawami i dodatkowymi budynkami.

6 Została zbudowana jako wotum dziękczynne po zakończeniu epidemii dżumy, która pozbawiła życia ok. 1/3 mieszkańców miasta. Kościół otacza sześć kaplic.

7 Przedstawiano sceny biblijne, mitologiczne, bitewne oraz z życia dworu. Przedstawiciele malarstwa barokowego to : Rembrandt van Rijn

8 Powo ł anie ś w. Mateusza Ch ł opiec z koszem owoców

9

10 Rzeźby stanowiły ozdobę świątyń, pałaców i ogrodów. Przedstawiały postacie zastygłe pełne dynamiki. Barokowa grupa rzeźbiarska stworzona przez Giovanni Lorenzo Berniniego. Ekstaza ś wi ę tej Teresy

11 Do najważniejszych ówczesnych dramaturgów należeli : Jean Baptist Racine, Molier, Lope de Vega.

12 Wykształciły się również nowe formy teatralne – pantomima oraz opera. Twórcą opery był Claudio Monteverdi.

13 Do najwspanialszych kompozytorów epoki baroku uznaje się m.in.: -Jana Sebastiana Bacha, -Jerzego Fryderyka Haendla, -Antonia Vivaldiego.

14 W Polsce barok pojawił się w na przełomie XVI i XVII wieku. Był to okres panowania pierwszych królów elekcyjnych i kontrreformacji. Czas prowadzenia długoletnich wojen z sąsiadującymi państwami (Szwecją, Rosją, Turcją) oraz niepokojów wewnętrznych. Specyficznym elementem polskiej sztuki okresu baroku był sarmatyzm.

15 Portrety trumienne - realistyczna podobizna osoby zmarłej. Malarstwo szczególnie popularne wśród szlachty.

16 Szlachcic nosił charakterystyczny strój – żupan, kontusz, pas i szablę. Sarmaci byli przekonani, że w ich ojczyźnie panuje idealny ustrój polityczny, a nad bezpieczeństwem państwa czuwa sam Bóg. Silna władza monarchy w sąsiednich krajach zagrażałaby bowiem złotej wolności szlacheckiej- swobodzie politycznej.

17 Do polskich poetów tego okresu należeli: Mikołaj Sęp Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn. Do najbardziej znanych dzieł pamiętnikarskich należą wspomnienia Jana Chryzostoma Paska. Korespondencja króla Jana III Sobieskiego jest cennym źródłem wiedzy. Należy wspomnieć też o: Wespazjanie Kochowskim i Wacławie Potockim. Dzieła spisywane ręcznie w epoce baroku nazywano po łacinie silva rerum czyli las rzeczy

18 Dziękuję bardzo za obejrzenie mojej prezentacji. Izabela Michalak


Pobierz ppt "Barok perła o nieregularnym kształcie lub bogactwo ozdób – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google