Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Próba zastosowania metody Lowry’ego do oznaczania białka w sokach surowych dr Bożena Wnuk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Próba zastosowania metody Lowry’ego do oznaczania białka w sokach surowych dr Bożena Wnuk."— Zapis prezentacji:

1 Próba zastosowania metody Lowry’ego do oznaczania białka w sokach surowych dr Bożena Wnuk

2 Metoda Barnsteina

3 Metoda Lowry‘ego

4 Cel pracy Celem pracy była próba znalezienia korelacji między wynikami oznaczeń białka w sokach cukrowniczych kolorymetryczną metodą Lowry´ego oraz stosowaną w cukrownictwie metodą Barnsteina i Schulzego, co pozwoliłoby w przyszłości na szersze wykorzystanie metody Lowry´ego w analityce cukrowniczej

5 Metodyka badań

6 Tab. 1. Oznaczenia analityczne w soku surowym

7 Tab. 2. Test zgodności Wilcoxona – sok surowy

8 Test rangowy Wilcoxona Mniejsza suma liczb podporządkowanych W=78 w przypadku metody Barnsteina. Wartość krytyczna W o = 120 (n=12), W< W o Odrzucamy hipotezę o zgodności rozkładów wyników oznaczeń tymi dwiema metodami. Brak zgodności rozkładów spowodowany jest różnicą wartości średnich. Metoda Lowry’ego daje istotnie większe wartości wyników oznaczeń niż metoda Barnsteina

9 Tab. 3. Statystyki opisowe wyników oznaczeń w soku surowym

10

11 R 2 = 0,5084 wartość współczynnika korelacji R = 0,713 R 0 = 0,5324 (n = 12, α = 0,05) R > R 0 możliwość istnienia korelacji liniowej pomiędzy wartościami oznaczeń białka w soku surowym metodą Lowry’ego i metodą Barnsteina.

12 Porównanie metod oznaczenia białka w sokach Metoda Lowry´ego Duża czułość metody (można oznaczać białko już od 1μg) Prosta procedura wykonania oznaczenia Krótki czas wykonania oznaczenia (około 1 godzina) Nieskomplikowany sprzęt do oznaczenia (np. spektrokolorymetr Spekol, pipety, probówki) Metoda Barnsteina i Schulzego Duża czułość metody (można oznaczać azot już od 1μg) Złożona procedura wykonania Metoda czasochłonna (czas wykonania około 8 godzin) Rozbudowana aparatura: mineralizator, łaźnia wodna, aparat do destylacji z parą wodną, kolby miarowe, erlenmajerki, biureta

13 Porównanie metod oznaczenia białka w sokach Metoda Lowry´ego Stosowane odczynniki o niewielkim stężeniu, np. 1% roztwór CuSO 4 Niewielkie zużycie odczynników (około 6 ml różnych odczynników do jednego oznaczenia) Metoda Barnsteina i Schulzego Stosowanie stężonych odczynników (stężony kwas siarkowy, zasada sodowa ok. 30%, sole miedzi i glinu) Znaczne zużycie odczynników (około 200 ml różnych odczynników do jednego oznaczenia)

14 Porównanie metod oznaczenia białka w sokach Metoda Lowry´ego Odczynnik Folina reaguje z niebiałkowymi związkami, przez co wyniki oznaczeń białka tą metodą dają znacznie wyższe wartości niż w metodzie Barnsteina Trudności w doborze odpowiedniego białka do wyznaczenia krzywej wzorcowej (zazwyczaj stosowana jest albumina) Metoda Barnsteina i Schulzego Podczas oznaczania azotu białkowego metodą Barnsteina i Schulzego zachodzi współstrącanie aminokwasów

15 Wnioski 1. Zawartość białka w soku surowym oznaczana metodą Lowry’ego wynosiła średnio 0,457 g/100 g soku, podczas gdy oznaczana metodą Barnsteina i Schulzego prawie dziesięciokrotnie mniej (0,045 g/100 g soku). Różnice mogły być spowodowane wpływem niektórych niecukrów (np. tyrozyny) na oznaczenie białka metodą Lowry’ego. 2. Otrzymane równanie prostej regresji y = - 0,1024x+0,6174 oraz wartość współczynnika korelacji R = 0,713 > R 0 = 0,5324 (n = 12, α = 0,05) świadczą o możliwości istnienia korelacji liniowej pomiędzy wynikami oznaczeń białka w soku surowym metodą Lowry’ego i metodą Barnsteina. W celu zbadania tej korelacji należałoby wykonać znacznie więcej oznaczeń.

16 3. Metoda Lowry´ego ma wiele zalet, a w porównaniu z metodą Barnsteina i Schulzego charakteryzuje się prostą procedurą, stosunkowo krótkim czasem wykonania oznaczenia, wysoką czułością (oznaczyć można białko już od 1 μg), zużyciem niewielkiej ilości odczynników oraz nie skomplikowanym sprzętem do wykonania oznaczenia 4. Metoda Lowry´ego może być dodatkowym wskaźnikiem służącym do oceny jakości soku surowego

17 5. Metodę Lowry´ego można zastosować do porównania względnych wartości oznaczanego białka w sokach i na ich podstawie określać np. ubytki białka w sokach podczas procesu technologicznego. 6. Uzyskane wyniki mogą służyć do podjęcia dalszych badań nad modyfikacją metody Lowry’ego w celu zastosowania jej w analityce cukrowniczej


Pobierz ppt "Próba zastosowania metody Lowry’ego do oznaczania białka w sokach surowych dr Bożena Wnuk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google