Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu „W spojrzeniu innych, właśnie tego, kto potrzebuje naszej pomocy, doświadczamy konkretnej potrzeby miłości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu „W spojrzeniu innych, właśnie tego, kto potrzebuje naszej pomocy, doświadczamy konkretnej potrzeby miłości”"— Zapis prezentacji:

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu „W spojrzeniu innych, właśnie tego, kto potrzebuje naszej pomocy, doświadczamy konkretnej potrzeby miłości” Benedykt XVI Papież

2 Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu działa od jesieni 2002 roku. Rosnąca z roku na rok liczba wolontariuszy od 36 w 2002 roku do 194 w roku 2008 /ok.17 600 mieszkańców/ świadczy o popularności programu wolontarystycznego i jego dobrej organizacji.Do końca 2008 roku pracowało w MOPS 420 wolontariuszy. Początkowo program był skierowany tylko do mieszkańców Przasnysza. Zdarza się, że wolontariusze pracują również w ościennych gminach. Nasi wolontariusze pochodzą z terenu całego powiatu przasnyskiego www.wolontariat.org.pl/przasnysz

3 Działania wolontariackie podejmujemy w następujących dziedzinach: pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, pomoc w nauce dzieciom i młodzieży, przeciwdziałanie osamotnieniu osób chorych, starszych i samotnych, przeciwdziałanie osamotnieniu osób chorych, starszych i samotnych, opieka nad małymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi, opieka nad małymi dziećmi oraz niepełnosprawnymi, roznoszenie książek osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym, roznoszenie książek osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym i samotnym, pomoc w kwestowaniu, pomoc w kwestowaniu, dorywcza pomoc przy organizacji imprez, np. choinek dla dzieci niepełnosprawnych, działań prozdrowotnych na terenie miasta, wigilii, i.t.p. dorywcza pomoc przy organizacji imprez, np. choinek dla dzieci niepełnosprawnych, działań prozdrowotnych na terenie miasta, wigilii, i.t.p. zaspokojenie potrzeby koleżeństwa i przyjaźni poprzez rozmowę i pobyt z osobami niepełnosprawnymi. zaspokojenie potrzeby koleżeństwa i przyjaźni poprzez rozmowę i pobyt z osobami niepełnosprawnymi.

4 Beneficjenci ostateczni naszego programu, to: osoby starsze, chore i samotne, osoby starsze, chore i samotne, osoby niepełnosprawne (zarówno dzieci jak i dorośli), osoby niepełnosprawne (zarówno dzieci jak i dorośli), dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, mające problemy w nauce, problemy z koncentracją, aklimatyzacją w środowisku rówieśniczym i.t.p. dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, mające problemy w nauce, problemy z koncentracją, aklimatyzacją w środowisku rówieśniczym i.t.p. ludzie samotni i chorzy. ludzie samotni i chorzy.

5 Nasi wolontariusze pracują w następujących instytucjach: Dom Zgromadzenia SS Miłosierdzia św. Wincentego a,Paulo Dom Zgromadzenia SS Miłosierdzia św. Wincentego a,Paulo Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AGA”w Przasnyszu Poradnia Rehabilitacji Neurologicznej dla Dzieci i Młodzieży „AGA”w Przasnyszu „Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu. „Nasza Szkoła” Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji w Przasnyszu. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Klub Garnizonowy /biblioteka i świetlica/ Klub Garnizonowy /biblioteka i świetlica/ Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 1 Miejskie Przedszkole nr 2 Miejskie Przedszkole nr 2 Szpital Powiatowy Szpital Powiatowy Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna

6 Współpracują z nami w zakresie pozyskiwania i koordynowania pracy wolontariuszy /w każdej szkole jest koordynator/: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr.H.Sucharskiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr.H.Sucharskiego Zespół Szkół Licealnych Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkół Licealnych Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 2 im. H.Sienkiewicza

7 Nasi wolontariusze, to przede wszystkim: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie Publicznego Gimnazjum Uczniowie Publicznego Gimnazjum Są również Studenci studiów zaocznych Studenci studiów zaocznych Osoby pracujące Osoby pracujące Osoby bezrobotne Osoby bezrobotne Emeryci Emeryci

8 Zdecydowana większość wolontariuszy to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz Publicznego Gimnazjum. Współpracują też z nami Mali Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

9 Wolontariusze Olga i Daniel, pomagają w zajęciach z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej. Są bardzo odpowiedzialni i systematyczni.

10 Jarek –Wolontariusz Roku 2007- został przyjacielem swojego podopiecznego. Nadal odrabia z nim lekcje.

11 Łukasz w obecności Filipa czuje się bezpiecznie

12 Kasia pomaga w nauce uczniom Publicznego Gimnazjum

13 W Miejskiej Bibliotece Publicznej praca wolontariuszy jest bardzo pożądana, Anita lubi tam pomagać.

14 Dorota i Krzyś, pomagają Pani Krystynie już ponad rok.

15 W Miejskim Przedszkolu nr 1 Julita czuje się jak w domu.

16 Choinka dla dzieci niepełnosprawnych w Świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu Od wielu lat wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pod kierunkiem nauczycieli pomagają w organizacji choinki dla dzieci niepełnosprawnych. Przygotowują część artystyczną, poczęstunek dla dzieci i bawią się z dziećmi.

17 Corocznie staramy się w różny sposób dziękować naszym wolontariuszom za ich pracę. Do tej pory były to następujące formy: spotkania noworoczne, spotkania noworoczne, wspólne wigilie, wspólne wigilie, wycieczki, wycieczki, spotkania z udziałem władz miasta i powiatu, spotkania z udziałem władz miasta i powiatu, podziękowania i zaświadczenia pisemne o pracy wolontarystycznej, podziękowania i zaświadczenia pisemne o pracy wolontarystycznej, seminaria, seminaria, szkolenia wolontariuszy, szkolenia wolontariuszy, spotkania z okazji „Dnia Wolontariusza”, spotkania z okazji „Dnia Wolontariusza”, coroczny Konkurs „Wolontariusz Roku”. coroczny Konkurs „Wolontariusz Roku”.

18 Spotkanie noworoczne wolontariuszy z władzami miasta i powiatu w Świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

19 Seminarium „Wolontariat szansą na rozwój”11 grudzień 2003r.

20 Seminarium „Wolontariat szansą na rozwój” 11 grudzień 2003 rok

21 Seminarium „Wolontariat szansą na rozwój”11 grudzień 2003r. Prezentuje Pani Iza Dyjakowska z Centrum Wolontariatu.

22 Uczniowie z Technikum Gastronomicznego przygotowali poczęstunek na spotkanie dla wolontariuszy.

23 Wigilia wolontariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy

24 Uczniowie ZSP/wśród nich są wolontariusze/ przygotowali część artystyczną na spotkanie wolontariuszy

25 Choinka dla dzieci niepełnosprawnych – w zespole muzycznym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych śpiewają wolontariuszki MOPS

26 Wolontariusze Publicznego Gimnazjum ze swoją opiekunką na spotkaniu w Świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

27 Konkurs „Wolontariusz Roku” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Przasnysza Cele :  Promowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Wolontariat w MOPS w Przasnyszu”  Wywoływanie inicjatyw wolontariackich w społeczności miasta i powiatu  Kształtowanie postaw prospołecznych  Integracja społeczności lokalnej Adresaci konkursu: Wolontariusze zrzeszeni w MOPS w Przasnyszu oraz osoby i instytucje korzystające z ich pomocy. Kategorie konkursowe  Wolontariusz Roku w Instytucji Współpracującej  Wolontariusz Roku Indywidualnie Pracujący w Środowisku  Za najdłuższy staż w pracy wolontarystycznej /co najmniej 4 lata/

28 Konkurs „Wolontariusz Roku” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Przasnysza Zasady uczestnictwa i termin zgłaszania laureatów: Konkurs jest organizowany corocznie Konkurs jest organizowany corocznie Zgłoszenia laureata dokonują osoby i instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy na odpowiednim formularzu Zgłoszenia laureata dokonują osoby i instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy na odpowiednim formularzu Laureatem konkursu zostaje również wolontariusz z najdłuższym stażem pracy Laureatem konkursu zostaje również wolontariusz z najdłuższym stażem pracy Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 10 kwietnia Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 10 kwietnia Laureatów konkursu zatwierdza Kapituła Konkursu do dnia 15 kwietnia Laureatów konkursu zatwierdza Kapituła Konkursu do dnia 15 kwietnia Kapituła Konkursu „Wolontariusz Roku” Zastępca Burmistrza Przasnysza Zastępca Burmistrza Przasnysza Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu Zastępca Dyrektora MOPS, koordynator wolontariatu Zastępca Dyrektora MOPS, koordynator wolontariatu Zastępca Dyrektora ds. ŚDS, ekspert wolontariatu Zastępca Dyrektora ds. ŚDS, ekspert wolontariatu Koordynator wolontariatu w MOPS Koordynator wolontariatu w MOPS

29 Wdrażając nasz program trafiliśmy w zupełnie niezagospodarowaną niszę rynkową. Wolontariat stał się płaszczyzną współpracy osób i wielu instytucji miasta i powiatu. Chociaż ciężar organizacji oraz prowadzenia i koordynowania wolontariatu spoczywa na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, nie sprostalibyśmy nowym zadaniom na taką skalę, bez bardzo dobrej współpracy z instytucjami wdrażającymi nasz program. Wolontariat stał się płaszczyzną współpracy osób i wielu instytucji miasta i powiatu. Chociaż ciężar organizacji oraz prowadzenia i koordynowania wolontariatu spoczywa na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, nie sprostalibyśmy nowym zadaniom na taką skalę, bez bardzo dobrej współpracy z instytucjami wdrażającymi nasz program.

30 Wolontariusz Roku 2008 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu „Trochę dobroci dla człowieka jest więcej warte niż cała miłość do ludzkości” Richard Dehmel Prezentację przygotowała: Anna Beata Juklaniuk


Pobierz ppt "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu „W spojrzeniu innych, właśnie tego, kto potrzebuje naszej pomocy, doświadczamy konkretnej potrzeby miłości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google