Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolejowe środki transportowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolejowe środki transportowe"— Zapis prezentacji:

1 Kolejowe środki transportowe
Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych oraz opisu wagonów: Katalog wagonów PKP Cargo, wersja elektroniczna ze strony [ ]

2 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy

3 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Es Źródło: [ ] Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 2-osiowy, do przewozu ładunków sypkich, takich jak węgiel, ruda, kruszywa. Ściany czołowe odchylne.

4 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Eams Źródło: [ ] Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków masowych, o dużej masie usypowej takich jak ruda, kruszywo, piasek, ładunków skupio- nych, dłużycy oraz pojazdów mechanicznych.

5 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Eamos Źródło: [ ] Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo, piasek, drobnicy oraz ładunków skupionych. Ściany boczne oraz czołowe można zdjąć uzyskując, uzyskując wagon-platformę.

6 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Eaos Źródło: _content&task=blogsection&id=6&Itemid=39 [ ] Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo oraz wyrobów hutniczych i drobnicy.

7 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Eaos-w Żródło: zbiory własne Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, z dwoma otworami wyczystkowymi, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo.

8 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Eaaos-w Żródło: zbiory własne Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 6-osiowy, z dwoma otworami wyczystkowymi, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, kruszywo.

9 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Flls Źródło: [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 2-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, z nisko usytuowanymi zsypami, do przewozu odpadów kopalnianych, kamienia wapiennego, i różnego rodzaju kamienia o granulacji do 300 mm.

10 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Facc Źródło: [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym, jedno- lub dwustronnym, z nisko usytuowanymi zsypami, do przewozu oraz układania podsypki torowej.

11 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Fas Źródło: [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem na dowolną stronę toru przez obrót pudła o kąt 45O za pomocą siłowników pneumatycznych. Przeznaczony do przewozu materiałów sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) o masie usypowej 1,5 - 2,5 t/m3.

12 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Fac Źródło: [ ] Źródło: [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jedno- stronnym - przez obrót pudła o kąt 45O uruchamianym ręcznie, z wysoko usytuowanymi zsypami. Służy do przewozu materiałów sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) o masie usypowej 1,5 - 2,5 t/m3.

13 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Fas Wagon typu Fas Źródło: [ ] Źródło: [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy. Do rozładunku wagonu w portach rzecznych i elektrociepłowniach stosuje się specjalne urządzenia dźwignicowe. Wagon przeznaczony jest do przewozu węgla kamiennego lub kruszywa w specjalnych pojemnikach kubłowych.

14 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Falns Źródło: _content&task=blogsection&id=6&Itemid=39 [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jednocześnie całkowitym, równocześnie dwustronnym, z wysoko usytuowanymi zsypami. Prze- znaczony do przewozu węgla, kruszyw, rud oraz innych materiałów sypkich.

15 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Fals Źródło: =uploads/images/Wagon_452V/452V.jpg [ ] Źródło: Wagon_452V/452V_b.jpg [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jednocześnie całkowitym, równocześnie dwustronnym, z wysoko usytuowanymi zsypami. Prze- znaczony do przewozu kruszyw, węgla i koksu.

16 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Gbs Źródło: zbiory własne Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 2-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków, które muszą być chronione przed działaniem warunków atmosferycznych.

17 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Gas Źródło: Show&type=G [ ] Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków, które muszą być chronione przed działaniem warunków atmosferycznych oraz do przewozu materiałów sypkich luzem.

18 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Gags Źródło: [ ] Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 4-osiowy, do przewozu zboża.

19 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Hbbins Źródło: option=com_content&task=blogsection& id=6&Itemid=39 [ ] Wagon kryty budowy specjalnej, z otwieranymi ścianami bocznymi, 2-osiowy. przeznaczony do przewozu ładunków wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, paletyzowanych lub pakowanych w małych pojemnikach.

20 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Hais Źródło: =galeriaShow&type=H [ ] Wagon kryty budowy specjalnej, z otwieranymi ścianami bocznymi, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, paletyzowanych lub pakowanych w małych pojemnikach.

21 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Kgns Źródło: [ ] Wagon platforma budowy normalnej z odchylnymi burtami i krótkimi kłonicami, 2-osiowy, przeznaczony do przewozu dłużycy, wyrobów walcowanych i kontenerów.

22 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Rnoos Źródło: & width_zoom=560& height_zoom=374 [ ] Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z kłonicami, ze stałymi ścianami czołowymi o wysokości powyżej 2 m, przeznaczony do przewozu drewna i dłużycy.

23 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Res Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z odchylnymi burtami czołowymi i bocznymi, przeznaczony do przewozu ładunków skupionych, pojazdów i dłużycy.

24 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Rgmms Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z odchylnymi burtami czołowymi, przystosowany do przewozu kontenerów. Przeznaczony do przewozu dłużycy, pojazdów mechanicznych i kontenerów.

25 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Sgs Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, przystosowany do przewozu kontenerów.

26 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Slmmps Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, bez kłonic i burt, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków o skupionej masie i pojazdów gąsienicowych a w szczególności pojaz- dów o szerokości śladu 3550 mm i masie 60 t na 5000 mm długości.

27 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Simms Źródło: =201&fraza=Rnoos [ ] Źródło: zbiory własne Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, z ruchomym przykryciem i stałymi ścianami czołowymi, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi oraz do przewozu blach w kręgach i pakietach.

28 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagon typu Sis Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, z ruchomym przykryciem i stałymi ścianami czo- łowymi, bez burt, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu dłużycy, rur oraz ładunków sztukowych, drobnicy, ładunków na paletach wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

29 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Ibhs Źródło: [ ] Wagon chłodnia ze wzmocnioną izolacją, 2-osiowy, z wentylatorami obrotowymi i zbiornikami na lód wodny (4,5 m3) i na lód suchy (1,6 m3), z wewnętrznymi ścianami przestawnymi. Przeznaczony do przewozu artykułów spożywczych łatwo psujących się, chłodzonych i mrożonych oprócz ryb.

30 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Tads Źródło: [ ] Wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym na jedną lub drugą stronę, ze zsypami rozładunkowymi usytuowanymi wysoko. Przeznaczony do prze- wozu materiałów sypkich luzem, suchych, wrażliwych na zawilgocenie np. nawozów mineralnych.

31 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Tadds Źródło: zbiory własne Wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym na jedną lub drugą stronę, ze zsypami rozładunkowymi usytuowanymi nisko. Przeznaczony do prze- wozu materiałów sypkich luzem, suchych, wrażliwych na zawilgocenie np. nawozów mineralnych.

32 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Zcs Źródło: =galeriaShow&type=Z [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 2-osiowy, z rozładunkiem pod ciśnieniem. Przeznaczony do przewozu produktów naftowych.

33 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Zas Źródło: url=galeriaShow&type=Z [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu produktów naftowych.

34 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Zaes Źródło: url=galeriaShow&type=Z [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy, z urządzeniem ogrzewczym. Przeznaczony do przewozu produktów płynnych i gazowych.

35 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Zagkks Źródło: [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu gazów zgęszczonych, skroplonych lub rozpuszczonych pod ciśnieniem.

36 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Uaai Źródło: [ ] Wagon specjalny 8-osiowy, do przewozu ładunków, które załadowane na wagon normalnej budowy przekroczyłyby skrajnię ładunkową. Przeznaczony do przewozu ciężkich ładunków przemysłowych i ciężkich urządzeń energetycznych.

37 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Us Źródło: [ ] Wagon specjalny 2-osiowy, dwuzbiornikowy, do przewozu cementu.

38 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Ucs Źródło: [ ] Źródło: [ ] Wagon specjalny 2-osiowy, trzy- i dwuzbiornikowy, do przewozu cementu, z rozładunkiem pod ciśnieniem.

39 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Uacs Źródło: [ ] Wagon specjalny 4-osiowy, czterozbiornikowy, do przewozu cementu, z rozładunkiem pod ciśnieniem.

40 Środki transportu Transport kolejowy Klasyfikacja wagonów towarowych
tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Typ wagonu Ugpps Źródło: zbiory własne Wagon specjalny 2-osiowy, trzyzbiornikowy, do przewozu zboża, z rozładunkiem grawitacyjnym, dozowanym tylko pomiędzy szyny.


Pobierz ppt "Kolejowe środki transportowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google