Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych oraz opisu wagonów: Katalog wagonów PKP Cargo, wersja elektroniczna ze strony www.pkp-cargo.pl/Katalog_wagonow,2,j,1.html [20.01.2010]

2 2 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych w zależności od przeznaczenia i cech konstrukcyjnych wagony węglarki normalnej (E) i specjalnej (F) budowy wagony kryte normalnej (G) i specjalnej (H) budowy wagony platformy normalnej (K,R) i specjalnej (L,S) budowy wagony chłodnie (I) wagony z otwieranym dachem (T) wagony cysterny (Z) wagony specjalne (U)

3 3 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: www.rail.photo.eu [20.01.2010] Typ wagonu Es Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 2-osiowy, do przewozu ładunków sypkich, takich jak węgiel, ruda, kruszywa. Ściany czołowe odchylne.

4 4 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: http://www.ekk-wagon.pl/foto.php?nazwa=uploads/images/Wagon_401Zl_Eams/401ZlEams.jpg [20.01.2010] Typ wagonu Eams Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków masowych, o dużej masie usypowej takich jak ruda, kruszywo, piasek, ładunków skupio- nych, dłużycy oraz pojazdów mechanicznych.

5 5 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: http://www.ekk-wagon.pl/foto.php?nazwa=uploads/images/Wagon_401Zk_Eamos/401ZkEamos.jpg [20.01.2010]http:// Typ wagonu Eamos Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo, piasek, drobnicy oraz ładunków skupionych. Ściany boczne oraz czołowe można zdjąć uzyskując, uzyskując wagon-platformę.

6 6 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: http://taborszynowy.com.pl/ts/index.php?option=com _content&task=blogsection&id=6&Itemid=39 [20.01.2010] Typ wagonu Eaos Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo oraz wyrobów hutniczych i drobnicy.

7 7 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Żródło: zbiory własne Typ wagonu Eaos-w Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, z dwoma otworami wyczystkowymi, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo.

8 8 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Żródło: zbiory własne Typ wagonu Eaaos-w Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 6-osiowy, z dwoma otworami wyczystkowymi, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, kruszywo.

9 9 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: http://www.nztk.pl/w204v.jpg [20.01.2010] Typ wagonu Flls Wagon węglarka budowy specjalnej, 2-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, z nisko usytuowanymi zsypami, do przewozu odpadów kopalnianych, kamienia wapiennego, i różnego rodzaju kamienia o granulacji do 300 mm.

10 10 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=F [20.01.2010] Typ wagonu Facc Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym, jedno- lub dwustronnym, z nisko usytuowanymi zsypami, do przewozu oraz układania podsypki torowej.

11 11 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: http://www.nztk.pl/w418v.jpg [20.01.2010] Typ wagonu Fas Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem na dowolną stronę toru przez obrót pudła o kąt 45 O za pomocą siłowników pneumatycznych. Przeznaczony do przewozu materiałów sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) o masie usypowej 1,5 - 2,5 t/m 3.

12 12 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=F [20.01.2010] Typ wagonu Fac Źródło: http://www.oossro.cz/opravazkv.php [20.01.2010] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jedno- stronnym - przez obrót pudła o kąt 45 O uruchamianym ręcznie, z wysoko usytuowanymi zsypami. Służy do przewozu materiałów sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) o masie usypowej 1,5 - 2,5 t/m 3.

13 13 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Wagon typu Fas Źródło: http://www.kolej.lodz.pl/show.php?id=42&dzial=lodzan&st=0&il=10 [20.01.2010] Źródło: http://www.kolej.lodz.pl/show.php?id=41&dzial=lodzan&st=0&il=10 [20.01.2010] Typ wagonu Fas Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy. Do rozładunku wagonu w portach rzecznych i elektrociepłowniach stosuje się specjalne urządzenia dźwignicowe. Wagon przeznaczony jest do przewozu węgla kamiennego lub kruszywa w specjalnych pojemnikach kubłowych.

14 14 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: http://taborszynowy.com.pl/ts/index.php?option=com _content&task=blogsection&id=6&Itemid=39 [20.01.2010] Typ wagonu Falns Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jednocześnie całkowitym, równocześnie dwustronnym, z wysoko usytuowanymi zsypami. Prze- znaczony do przewozu węgla, kruszyw, rud oraz innych materiałów sypkich.

15 15 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: http://www.ekk-wagon.pl/foto.php?nazwa=uploads/images/ Wagon_452V/452V_b.jpg [20.01.2010] Źródło: http://www.ekk-wagon.pl/foto.php?nazwa =uploads/images/Wagon_452V/452V.jpg [20.01.2010] Typ wagonu Fals Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jednocześnie całkowitym, równocześnie dwustronnym, z wysoko usytuowanymi zsypami. Prze- znaczony do przewozu kruszyw, węgla i koksu.

16 16 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte normalnej budowy Źródło: zbiory własne Typ wagonu Gbs Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 2-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków, które muszą być chronione przed działaniem warunków atmosferycznych.

17 17 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte normalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeria Show&type=G [20.01.2010] Typ wagonu Gas Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków, które muszą być chronione przed działaniem warunków atmosferycznych oraz do przewozu materiałów sypkich luzem.

18 18 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte normalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=G [20.01.2010] Typ wagonu Gags Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 4-osiowy, do przewozu zboża.

19 19 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte specjalnej budowy Źródło: http://taborszynowy.com.pl/ts/index.php? option=com_content&task=blogsection& id=6&Itemid=39 [20.01.2010] Typ wagonu Hbbins Wagon kryty budowy specjalnej, z otwieranymi ścianami bocznymi, 2-osiowy. przeznaczony do przewozu ładunków wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, paletyzowanych lub pakowanych w małych pojemnikach.

20 20 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte specjalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url =galeriaShow&type=H [20.01.2010] Typ wagonu Hais Wagon kryty budowy specjalnej, z otwieranymi ścianami bocznymi, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, paletyzowanych lub pakowanych w małych pojemnikach.

21 21 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=K [20.01.2010] Typ wagonu Kgns Wagon platforma budowy normalnej z odchylnymi burtami i krótkimi kłonicami, 2-osiowy, przeznaczony do przewozu dłużycy, wyrobów walcowanych i kontenerów.

22 22 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: http://www.firmy-kolejowe.pl/index.php?p=firm&item=201&fraza=Rnoos [20.01.2010] Źródło: http://www.pesa.pl/php/zoom.php?plik=../upload/963_zd.jpg & width_zoom=560& height_zoom=374 [20.01.2010] Typ wagonu Rnoos Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z kłonicami, ze stałymi ścianami czołowymi o wysokości powyżej 2 m, przeznaczony do przewozu drewna i dłużycy.

23 23 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=R [20.01.2010] Typ wagonu Res Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z odchylnymi burtami czołowymi i bocznymi, przeznaczony do przewozu ładunków skupionych, pojazdów i dłużycy.

24 24 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=R [20.01.2010] Typ wagonu Rgmms Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z odchylnymi burtami czołowymi, przystosowany do przewozu kontenerów. Przeznaczony do przewozu dłużycy, pojazdów mechanicznych i kontenerów.

25 25 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=S [20.01.2010] Typ wagonu Sgs Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, przystosowany do przewozu kontenerów.

26 26 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Typ wagonu Slmmps Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, bez kłonic i burt, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków o skupionej masie i pojazdów gąsienicowych a w szczególności pojaz- dów o szerokości śladu 3550 mm i masie 60 t na 5000 mm długości. Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=S [20.01.2010]

27 27 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Źródło: zbiory własne Źródło: http://www.firmy-kolejowe.pl/index.php?p=firm&item =201&fraza=Rnoos [20.01.2010] Typ wagonu Simms Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, z ruchomym przykryciem i stałymi ścianami czołowymi, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi oraz do przewozu blach w kręgach i pakietach.

28 28 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Wagon typu Sis Źródło: http://kolej.mkm.szczecin.pl/galeria.php?type=24 [20.01.2010] Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, z ruchomym przykryciem i stałymi ścianami czo- łowymi, bez burt, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu dłużycy, rur oraz ładunków sztukowych, drobnicy, ładunków na paletach wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

29 29 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony chłodnie Typ wagonu Ibhs Źródło: www.strony.aster.pl [20.01.2010] Wagon chłodnia ze wzmocnioną izolacją, 2-osiowy, z wentylatorami obrotowymi i zbiornikami na lód wodny (4,5 m 3 ) i na lód suchy (1,6 m 3 ), z wewnętrznymi ścianami przestawnymi. Przeznaczony do przewozu artykułów spożywczych łatwo psujących się, chłodzonych i mrożonych oprócz ryb.

30 30 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony z otwieranym dachem Źródło: http://www.ekk-wagon.pl/foto.php?nazwa=uploads/images/Wagon_439V_Tadns/439VTadns.jpg [20.01.2010] Typ wagonu Tads Wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym na jedną lub drugą stronę, ze zsypami rozładunkowymi usytuowanymi wysoko. Przeznaczony do prze- wozu materiałów sypkich luzem, suchych, wrażliwych na zawilgocenie np. nawozów mineralnych.

31 31 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony z otwieranym dachem Źródło: zbiory własne Typ wagonu Tadds Wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym na jedną lub drugą stronę, ze zsypami rozładunkowymi usytuowanymi nisko. Przeznaczony do prze- wozu materiałów sypkich luzem, suchych, wrażliwych na zawilgocenie np. nawozów mineralnych.

32 32 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zcs Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url =galeriaShow&type=Z [20.01.2010] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 2-osiowy, z rozładunkiem pod ciśnieniem. Przeznaczony do przewozu produktów naftowych.

33 33 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zas Źródło: http://www.wagony.net/index.php? url=galeriaShow&type=Z [20.01.2010] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu produktów naftowych.

34 34 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zaes Źródło: http://www.wagony.net/index.php? url=galeriaShow&type=Z [20.01.2010] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy, z urządzeniem ogrzewczym. Przeznaczony do przewozu produktów płynnych i gazowych.

35 35 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zagkks Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=Z [20.01.2010] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu gazów zgęszczonych, skroplonych lub rozpuszczonych pod ciśnieniem.

36 36 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Uaai Źródło: http://www.oossro.cz/opravazkv.php [20.01.2010] Wagon specjalny 8-osiowy, do przewozu ładunków, które załadowane na wagon normalnej budowy przekroczyłyby skrajnię ładunkową. Przeznaczony do przewozu ciężkich ładunków przemysłowych i ciężkich urządzeń energetycznych.

37 37 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Us Źródło: www.cement.pl [20.01.2010] Wagon specjalny 2-osiowy, dwuzbiornikowy, do przewozu cementu.

38 38 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Ucs Źródło: http://www.wagony.net/index.php?url=galeriaShow&type=U [20.01.2010] Źródło: www.cement.pl [20.01.2010] Wagon specjalny 2-osiowy, trzy- i dwuzbiornikowy, do przewozu cementu, z rozładunkiem pod ciśnieniem.

39 39 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Uacs Źródło: www.cement.pl [20.01.2010] Wagon specjalny 4-osiowy, czterozbiornikowy, do przewozu cementu, z rozładunkiem pod ciśnieniem.

40 40 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Źródło: zbiory własne Typ wagonu Ugpps Wagon specjalny 2-osiowy, trzyzbiornikowy, do przewozu zboża, z rozładunkiem grawitacyjnym, dozowanym tylko pomiędzy szyny.


Pobierz ppt "1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google