Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych."— Zapis prezentacji:

1 1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych oraz opisu wagonów: Katalog wagonów PKP Cargo, wersja elektroniczna ze strony [ ]

2 2 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych w zależności od przeznaczenia i cech konstrukcyjnych wagony węglarki normalnej (E) i specjalnej (F) budowy wagony kryte normalnej (G) i specjalnej (H) budowy wagony platformy normalnej (K,R) i specjalnej (L,S) budowy wagony chłodnie (I) wagony z otwieranym dachem (T) wagony cysterny (Z) wagony specjalne (U)

3 3 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Es Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 2-osiowy, do przewozu ładunków sypkich, takich jak węgiel, ruda, kruszywa. Ściany czołowe odchylne.

4 4 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Eams Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków masowych, o dużej masie usypowej takich jak ruda, kruszywo, piasek, ładunków skupio- nych, dłużycy oraz pojazdów mechanicznych.

5 5 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: [ ]http:// Typ wagonu Eamos Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo, piasek, drobnicy oraz ładunków skupionych. Ściany boczne oraz czołowe można zdjąć uzyskując, uzyskując wagon-platformę.

6 6 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Źródło: _content&task=blogsection&id=6&Itemid=39 [ ] Typ wagonu Eaos Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo oraz wyrobów hutniczych i drobnicy.

7 7 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Żródło: zbiory własne Typ wagonu Eaos-w Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 4-osiowy, z dwoma otworami wyczystkowymi, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, ruda, kruszywo.

8 8 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki normalnej budowy Żródło: zbiory własne Typ wagonu Eaaos-w Wagon węglarka normalnej budowy z płaską podłogą, 6-osiowy, z dwoma otworami wyczystkowymi, do przewozu ładunków sypkich takich jak węgiel, kruszywo.

9 9 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Flls Wagon węglarka budowy specjalnej, 2-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, z nisko usytuowanymi zsypami, do przewozu odpadów kopalnianych, kamienia wapiennego, i różnego rodzaju kamienia o granulacji do 300 mm.

10 10 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Facc Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym, jedno- lub dwustronnym, z nisko usytuowanymi zsypami, do przewozu oraz układania podsypki torowej.

11 11 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Fas Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem na dowolną stronę toru przez obrót pudła o kąt 45 O za pomocą siłowników pneumatycznych. Przeznaczony do przewozu materiałów sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) o masie usypowej 1,5 - 2,5 t/m 3.

12 12 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Fac Źródło: [ ] Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jedno- stronnym - przez obrót pudła o kąt 45 O uruchamianym ręcznie, z wysoko usytuowanymi zsypami. Służy do przewozu materiałów sypkich (piasku, żwiru, tłucznia i ziemi) o masie usypowej 1,5 - 2,5 t/m 3.

13 13 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Wagon typu Fas Źródło: [ ] Źródło: [ ] Typ wagonu Fas Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy. Do rozładunku wagonu w portach rzecznych i elektrociepłowniach stosuje się specjalne urządzenia dźwignicowe. Wagon przeznaczony jest do przewozu węgla kamiennego lub kruszywa w specjalnych pojemnikach kubłowych.

14 14 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: _content&task=blogsection&id=6&Itemid=39 [ ] Typ wagonu Falns Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jednocześnie całkowitym, równocześnie dwustronnym, z wysoko usytuowanymi zsypami. Prze- znaczony do przewozu węgla, kruszyw, rud oraz innych materiałów sypkich.

15 15 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony węglarki specjalnej budowy Źródło: Wagon_452V/452V_b.jpg [ ] Źródło: =uploads/images/Wagon_452V/452V.jpg [ ] Typ wagonu Fals Wagon węglarka budowy specjalnej, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, jednocześnie całkowitym, równocześnie dwustronnym, z wysoko usytuowanymi zsypami. Prze- znaczony do przewozu kruszyw, węgla i koksu.

16 16 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte normalnej budowy Źródło: zbiory własne Typ wagonu Gbs Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 2-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków, które muszą być chronione przed działaniem warunków atmosferycznych.

17 17 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte normalnej budowy Źródło: Show&type=G [ ] Typ wagonu Gas Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków, które muszą być chronione przed działaniem warunków atmosferycznych oraz do przewozu materiałów sypkich luzem.

18 18 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte normalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Gags Wagon kryty budowy normalnej, posiadający minimum 8 otworów wentylacyjnych, 4-osiowy, do przewozu zboża.

19 19 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte specjalnej budowy Źródło: option=com_content&task=blogsection& id=6&Itemid=39 [ ] Typ wagonu Hbbins Wagon kryty budowy specjalnej, z otwieranymi ścianami bocznymi, 2-osiowy. przeznaczony do przewozu ładunków wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, paletyzowanych lub pakowanych w małych pojemnikach.

20 20 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony kryte specjalnej budowy Źródło: =galeriaShow&type=H [ ] Typ wagonu Hais Wagon kryty budowy specjalnej, z otwieranymi ścianami bocznymi, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków wrażliwych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, paletyzowanych lub pakowanych w małych pojemnikach.

21 21 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Kgns Wagon platforma budowy normalnej z odchylnymi burtami i krótkimi kłonicami, 2-osiowy, przeznaczony do przewozu dłużycy, wyrobów walcowanych i kontenerów.

22 22 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: [ ] Źródło: & width_zoom=560& height_zoom=374 [ ] Typ wagonu Rnoos Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z kłonicami, ze stałymi ścianami czołowymi o wysokości powyżej 2 m, przeznaczony do przewozu drewna i dłużycy.

23 23 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Res Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z odchylnymi burtami czołowymi i bocznymi, przeznaczony do przewozu ładunków skupionych, pojazdów i dłużycy.

24 24 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy normalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Rgmms Wagon platforma na wózkach budowy normalnej, z odchylnymi burtami czołowymi, przystosowany do przewozu kontenerów. Przeznaczony do przewozu dłużycy, pojazdów mechanicznych i kontenerów.

25 25 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Źródło: [ ] Typ wagonu Sgs Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, przystosowany do przewozu kontenerów.

26 26 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Typ wagonu Slmmps Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, bez kłonic i burt, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków o skupionej masie i pojazdów gąsienicowych a w szczególności pojaz- dów o szerokości śladu 3550 mm i masie 60 t na 5000 mm długości. Źródło: [ ]

27 27 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Źródło: zbiory własne Źródło: =201&fraza=Rnoos [ ] Typ wagonu Simms Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, z ruchomym przykryciem i stałymi ścianami czołowymi, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu ładunków wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi oraz do przewozu blach w kręgach i pakietach.

28 28 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony platformy specjalnej budowy Wagon typu Sis Źródło: [ ] Wagon platforma na wózkach budowy specjalnej, z ruchomym przykryciem i stałymi ścianami czo- łowymi, bez burt, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu dłużycy, rur oraz ładunków sztukowych, drobnicy, ładunków na paletach wymagających zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

29 29 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony chłodnie Typ wagonu Ibhs Źródło: [ ] Wagon chłodnia ze wzmocnioną izolacją, 2-osiowy, z wentylatorami obrotowymi i zbiornikami na lód wodny (4,5 m 3 ) i na lód suchy (1,6 m 3 ), z wewnętrznymi ścianami przestawnymi. Przeznaczony do przewozu artykułów spożywczych łatwo psujących się, chłodzonych i mrożonych oprócz ryb.

30 30 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony z otwieranym dachem Źródło: [ ] Typ wagonu Tads Wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym na jedną lub drugą stronę, ze zsypami rozładunkowymi usytuowanymi wysoko. Przeznaczony do prze- wozu materiałów sypkich luzem, suchych, wrażliwych na zawilgocenie np. nawozów mineralnych.

31 31 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony z otwieranym dachem Źródło: zbiory własne Typ wagonu Tadds Wagon z otwieranym dachem, 4-osiowy, z rozładunkiem samoczynnym grawitacyjnym, dozowanym na jedną lub drugą stronę, ze zsypami rozładunkowymi usytuowanymi nisko. Przeznaczony do prze- wozu materiałów sypkich luzem, suchych, wrażliwych na zawilgocenie np. nawozów mineralnych.

32 32 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zcs Źródło: =galeriaShow&type=Z [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 2-osiowy, z rozładunkiem pod ciśnieniem. Przeznaczony do przewozu produktów naftowych.

33 33 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zas Źródło: url=galeriaShow&type=Z [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu produktów naftowych.

34 34 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zaes Źródło: url=galeriaShow&type=Z [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy, z urządzeniem ogrzewczym. Przeznaczony do przewozu produktów płynnych i gazowych.

35 35 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony cysterny Typ wagonu Zagkks Źródło: [ ] Wagon cysterna ze zbiornikiem metalowym, 4-osiowy. Przeznaczony do przewozu gazów zgęszczonych, skroplonych lub rozpuszczonych pod ciśnieniem.

36 36 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Uaai Źródło: [ ] Wagon specjalny 8-osiowy, do przewozu ładunków, które załadowane na wagon normalnej budowy przekroczyłyby skrajnię ładunkową. Przeznaczony do przewozu ciężkich ładunków przemysłowych i ciężkich urządzeń energetycznych.

37 37 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Us Źródło: [ ] Wagon specjalny 2-osiowy, dwuzbiornikowy, do przewozu cementu.

38 38 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Ucs Źródło: [ ] Źródło: [ ] Wagon specjalny 2-osiowy, trzy- i dwuzbiornikowy, do przewozu cementu, z rozładunkiem pod ciśnieniem.

39 39 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Typ wagonu Uacs Źródło: [ ] Wagon specjalny 4-osiowy, czterozbiornikowy, do przewozu cementu, z rozładunkiem pod ciśnieniem.

40 40 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Klasyfikacja wagonów towarowych Kryterium: przeznaczenie i cechy konstrukcyjne Wagony specjalne Źródło: zbiory własne Typ wagonu Ugpps Wagon specjalny 2-osiowy, trzyzbiornikowy, do przewozu zboża, z rozładunkiem grawitacyjnym, dozowanym tylko pomiędzy szyny.


Pobierz ppt "1 Środki transportu Transport kolejowy tabor towarowy Kolejowe środki transportowe do przewozu ładunków Opracował: Kazimierz Rudnicki Źródło rysunków schematycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google