Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oświata w Gminie Słubice Słubice, 29 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oświata w Gminie Słubice Słubice, 29 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Oświata w Gminie Słubice Słubice, 29 kwietnia 2013 r.

2 1. Podstawowe dane o Gminie Słubice Dane o gminie2011 rok2012 rok2013 rok ( stan na 31 marca ) Liczba ludności gminy Budżet gminyWykonanie ,80 Wykonanie ,00 Plan ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Liczba wychowanków przedszkoli i uczniów szkół prowadzonych przez gminę Liczba wychowanków przedszkoli i szkół dotowanych przez gminę

3 2. Opieka żłobkowa 2010/ / / 2013 Liczba dzieci W żłobku zatrudnionych jest 16 pracowników: dyrektor żłobka, 8 opiekunek dziecięcych, pielęgniarka/ opiekunka, intendentka, 3 kucharki, woźna, robotnik gospodarczy/ dozorca. - dzieci - pracownicy - remonty i inwestycje a)rok 2012, wartość 45 tys. zł - remont wejścia - częściowa wymiana stolarki drzwiowej, - remont szatni pracowników, - wymiana stolarki okiennej oddzielającej część dzienną od sypialni na salach dziecięcych, - naprawa tynków zewnętrznych do wysokości 1 metra od poziomu gruntu. b) rok 2013, wartość ok tys. zł ( z budżetu gminy110 tys. zł) - adaptacja dodatkowych pomieszczeń i stworzenie nowych miejsc w ramach programu rządowego „MALUCH” (planowane)

4 3. Demografia - Liczba dzieci zameldowanych na terenie gminy Rok urodz Liczba dzieci Przewidywana liczba dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum

5 4. Edukacja przedszkolna a)Liczba wychowanków - Przedszkola publiczne Nazwa jednostkiPS1PS2PS3PS4Razem Liczba dzieci 10/ Liczba oddziałów Liczba dzieci 11/ Liczba dzieci 12/13 ( dane z marca) Przedszkola niepubliczne Niepubliczne Przedszkole „Super Dziecko” Niepubliczne Przedszkole „Fun Park” Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” razem Rok szkolny 2010/ (w tym 9 dzieci spoza gminy) 24 (w tym 1 dziecko spoza gminy) - 80 Rok szkolny 2011/ (w tym 10 dzieci spoza gminy) 27 (w tym 2 dzieci spoza gminy) Rok szkolny 2012/2013 (dane z kwietnia 2013) 70 (w tym 13 dzieci spoza gminy) 29 (w tym 2 dzieci spoza gminy) 40 ( w tym 2 dzieci spoza gminy) 139

6 Nazwa jednostkiOP1OP2OP3OPKOPGRazem Liczba dzieci 10/ Liczba oddziałów Liczba dzieci 11/ Liczba dzieci 12/13 ( dane z marca) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Punkty przedszkolne Nazwa jednostkiPPŚPPKPPGRazem Liczba dzieci 10/ Liczba oddziałów 1113 Liczba dzieci 11/ Liczba dzieci 12/13 ( dane z marca)

7 - Scholaryzacja przedszkolna (poziom korzystania z edukacji przedszkolnej) w roku szkolnym 2011/ 2012 Scholaryzacja przedszkolna Kraj 71,76% Województwo lubuskie 71,92% Funkcjonalny typ gminy: Gminy po-PGR'owskie 58,29% Słubice 86,84% - Liczba dzieci w rocznikach Rok szkolny 2011/ / – latki (odroczenie) – latki – latki – latki – latki123116

8 b) Pracownicy - Kadra pedagogiczna rok szkolny 2011/ 2012 i 2012/ Pracownicy niepedagogiczni (intendentka, pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, konserwator (robotnik gospodarczy), kucharka i pomoc kuchenna) PS1PS2PS3PS4 2010/ / / Liczba nauczycieli bez stopniastażystakontraktowymianowanydyplomowanyOgółem studia magisterskie i przygotowanie pedagogiczne P* 0 (0)1 (0)6 (6)5 (5)7 (7)19 (18) N** 0 (0) 2 (2)2 (4)0 (0)4 (6) studia magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe studia zawodowe i przygotowanie pedagogiczne P 0 (0)1 (0)4 (5)1 (1)2 (2)8 (8) N 0 (0) wyższe studia zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, kolegium nauczycielskiego, kol. jęz. obcych P 0 (0) N Pozostałe kwalifikacje np.: studium nauczycielskie P 0 (0) 1 (1)12 (10)0 (0)13 (11) N 0 (0) OGÓŁEM: P 0 (0)2 (0)11 (12)18 (16)9 (9)40 (37) N 0 (0) 2 (2)2 (4)0 (0)4 (6) w nawiasie liczba z roku 2012/ 2013, P pełnozatrudniony, N niepełnozatrudniony

9 c) remonty i inwestycje Przedszkole Samorządowe nr 1: a) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń przedszkolnych Wydatki z budżetu gminy 1,4 tys.zł b) w roku 2013: - modernizacja drogi wewnętrznej, - modernizacja boiska na placu zabaw, - modernizacja wejścia do przedszkola oraz małej architektury. Wydatki planowane z budżetu gminy 145,2 tys. Przedszkole Samorządowe nr 2: a) w roku 2011: - przeniesienie i montaż pieca olejowego z PS 3, Wydatki z budżetu gminy 1,0 tys. zł b) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń, - remont urządzenia na placu zabaw. Wydatki z budżetu gminy 3,0 tys. zł, z Rady Rodziców 0,5 tys. zł.

10 Przedszkole Samorządowe nr 3: a) w roku 2012: - wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu Wydatki od sponsora 2,3 tys.zł b) w roku 2013: - remont ciągów pieszych. Planowane wydatki z budżetu gminy 65,2 tys.zł Przedszkole Samorządowe nr 4: a) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń przedszkola. - naprawa gzymsów w części wysokiej dachu Wydatki z budżetu gminy 11,2 tys.zł

11 5. Szkoły podstawowe a)Uczniowie - Liczba uczniów i oddziałów Nazwa jednostki SP1SP2SP3SPGSPKOgółem Liczba uczniów 2010/ Liczba oddziałów Liczba uczniów 2011/ Liczba oddziałów Liczba uczniów 2012/ Liczba oddziałów Średnia uczniów w oddziale wynosi 21 uczniów. - Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjny Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 SP1 --1 SP2 125 SP3 1-- SPK --- SPG 1-- RAZEM 326

12 - Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej Nazwa jednostki SP1SP2SP3SPGSPK Rok 2009/ ,2 średni stanin 23,1 średni stanin 23,77 średni stanin 21,00 niżej średni stanin 22,38 niżej średni stanin Rok 2010/ ,60 niżej średni stanin 24,90 średni stanin 25,66 średni stanin 29,60 bardzo wysoki stanin 21,90 niżej średni stanin Rok 2011/ ,40 niżej średni stanin 24,31 średni stanin 23,31 średni stanin 18,9 niżej średni stanin 19,17 niżej średni stanin - Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 laureaci finaliści laureacifinaliści SP SP SP SPK SPG W rankingu szkół podstawowych naszego województwa opublikowanym w Gazecie Lubuskiej 3 kwietnia 2013 r. na 299 szkół: SP3- 53 miejsce, SP2- 83, SP1- 131, SPG- 217, SPK- 278.

13 b) Pracownicy - kadra pedagogiczna - pracownicy niepedagogiczni (sekretarz szkoły, intendentka, woźna, konserwator, kucharka i pomoc kuchenna) SP1SP2SP3SPKSPG 2010/ /20128,257,58, /20138,257,58,2522 Liczba nauczycieli bez stopniastażystakontraktowymianowanydyplomowanyOgółem studia magisterskie i przygotowanie pedagogiczne P 0 (0)3 (1)7 (10)20 (21)40 (41)70 (73) N 0 (0)3 (0)10 (6)8 (5)5 (2)26 (13) studia magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe studia zawodowe i przygotowanie pedagogiczne P 0 (0)1 (2)4 (2)1 (1)0 (0)6 (5) N 0 (0)2 (0)1 (0)0 (0) 3 (0) wyższe studia zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, kolegium nauczycielskiego, kol. jęz. obcych P 0 (0) N 1 (1)0 (0)1 (1) Pozostałe kwalifikacje np.: studium nauczycielskie P 0 (0) N 1 (0)0 (0)1 (0) OGÓŁEM: P 0 (0)4 (3)11 (12)21 (22)40 (41)76 (78) N 0 (0)5 (0)11 (6)10 (6)5 (2)31 (14)

14 c) remonty i inwestycje Szkoła Podstawowa nr 1 a) w roku 2011: - malowanie pomieszczeń szkolnych, - remont świetlicy. Wydatki z budżetu gminy 1,0 tys.zł, z dochodów własnych 3,5 tys.zł b) w roku 2013: - naprawa instalacji c.o. - zakup szafek dla uczniów Planowane wydatki z budżetu gminy wynoszą 21,7 tys.zł Szkoła Podstawowa nr 2 a) w roku 2011: - remont zalanych pomieszczeń (świetlica korytarze, kuchnia wraz z przyległymi pomieszczeniami), - przebudowa przyłączy kanalizacyjnych, częściowa wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej, - malowanie pomieszczeń szkoły. Wydatki z budżetu gminy 26,1 tys., z budżetu państwa 203,7 tys. b) w roku 2012: - montaż przepływowych podgrzewaczy wody w toaletach uczniów, - naprawa ogrodzenia, - malowanie pomieszczeń szkoły, - zakup mebli do klas. Wydatki poniesione z budżetu gminy 7,75 tys. z dochodów własnych 5,4 zł. c) w roku 2013: - remont sali gimnastycznej oraz sali informatycznej Planowane wydatki z budżetu gminy 50,0 tys.

15 Szkoła Podstawowa nr 3: a) w roku 2011: - malowanie pomieszczeń szkoły Wydatki z budżetu gminy 0,5 tys. b) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń szkoły, - remont sali gimnastycznej, Wydatki z budżetu gminy 21,4 tys., z rady Rodziców 2,0 tys. c) w roku budowa boiska do siatkówki „LUBUSIK”, - remont schodów zewnętrznych przy sali gimnastycznej, - zakup szafek szkolnych dla uczniów. Planowane wydatki z budżetu gminy 55,0 tys., z budżetu państwa 6 tys..

16 Szkoła Podstawowa w Kunowicach: a) w roku 2011: - wymiana pieca c.o. Wydatki z budżetu gminy 2,5 tys., wydatki z dochodów własnych 6,8 tys. b) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń szkoły, - malowanie ogrodzenia, - zakup i montaż kaloryferów. Wydatki z Rady Rodziców 6,3 tys. c) w roku 2013 projekt budowlany sali gimnastycznej Wydatki z budżetu gminy 0,8 tys. wydatki z środków od sponsorów 10,0 tys. Szkoła Podstawowa w Golicach: a) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń szkoły - zakup i montaż tablicy interaktywnej. Wydatki z budżetu gminy 0,8 tys. wydatki z środków od sponsorów 10,0 tys

17 6. Gimnazja a)Uczniowie - Liczba uczniów i oddziałów Nazwa jednostki G1G2Ogółem Liczba uczniów 2010/ Liczba oddziałów Liczba uczniów 2011/ Liczba oddziałów Liczba uczniów 2012/ Liczba oddziałów Średnia uczniów w oddziale wynosi G1- 22 uczniów, G2 – 24 uczniów - Nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/2013 G1545 G2444

18 - Wyniki egzaminu gimnazjalnego, rok szkolny 2011/ 2012 Wyniki szkół w SłubicachG1G2 historia i wos53,82 niski stanin59,58 średni stanin język polski62,13 niżej średni stanin 66,69 wyżej średni stanin zakres przyrody45,32 niżej średni stanin 49,45 średni stanin matematyka37,45 niski stanin51,76 wyżej średni stanin język angielski podstawowy60,98 średni stanin 69,05 wysoki stanin język niemiecki podstawowy63,02 wyżej średni stanin 64,67 wysoki stanin język angielski rozszerzony79,00 najwyższy stanin 47,75 wyżej średni stanin język niemiecki rozszerzony33,53 wyżej średni stanin 40,82 wysoki stanin

19 - Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych Organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Rok szkolny2010/2011Rok szkolny 2011/2012 finaliści laureacifinaliści G G W rankingu gimnazjów naszego województwa opublikowanym w Gazecie Lubuskiej 4 kwietnia 2013 r. na 150 szkół: G1- 90 miejsce, G2- 52.

20 b) pracownicy - kadra pedagogiczna Liczba nauczycieli bez stopniastażystakontraktowymianowanydyplomowanyOgółem studia magisterskie i przygotowanie pedagogiczne P 0 (0) 13 (10)15 (18)14 (16)42 (44) N 0 (0) 3 (1)6 (2)6 (1)15 (4) studia magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe studia zawodowe i przygotowanie pedagogiczne P 0 (0)0 (1)1 (0)0 (0) 1 (1) N 0 (0) wyższe studia zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, kolegium nauczycielskiego, kol. jęz. obcych P 0 (0) N Pozostałe kwalifikacje np.: studium nauczycielskie P 0 (0) N OGÓŁEM: P 0 (0)0 (1)14 (10)15 (18)14 (16)43 (45) N 0 (0) 3 (1)6 (2)6 (1)15 (4) - pracownicy niepedagogiczni (sekretarz szkoły, woźne, konserwatorzy) G1G2 2010/20117,753,5 2011/20126, /20136,753

21 c) remonty i inwestycje Gimnazjum nr 1 a) w roku 2011: - remont schodów i chodnika, - malowanie pomieszczeń, - częściowy remont dachu. Wydatki z budżetu gminy 34,6 tys. wydatki z dochodów własnych 13,0 tys. b) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń, - zakup odkurzacza przemysłowego, - zakup kserokopiarki, - zakup mebli szkolnych Wydatki z budżetu gminy 0,3 tys., wydatki Rady Rodziców 2,2 tys. wydatki z dochodów własnych 0,8 tys. Gimnazjum nr 2 a) w roku 2012: - malowanie pomieszczeń szkoły Wydatki z budżetu gminy 0,35 tys. wydatki z Rady Rodziców 0,8 tys. b) w roku 2013: - zakup komputerów do pracowni komputerowej Planowane wydatki z budżetu gminy 50,0 tys.

22 7. Budżet oświaty RokOgółemSZKOŁYPRZEDSZKOLA Koszty ogółem Wynagrodzenia i pochodne Koszty majątkowe Koszty ogółem Wynagrodzenia i pochodne Koszty majątkowe

23 8. Mocne strony naszej oświaty bogata sieć edukacyjna (żłobek, punkty przedszkolne, przedszkola, szkoły podstawowe miejskie i wiejskie, gimnazja) wysoka scholaryzacja przedszkolna wykwalifikowana kadra pedagogiczna, ponad 40 % nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów systemy stypendialne dla uczniów bogata oferta zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu gminy opieka psychologiczno- pedagogiczna w szkołach (pedagodzy, psycholog, nauczyciele- logopedzi) świetlice szkolne, środowiskowe i stołówki szkolne projekt „ Indywidualizacja nauczania w klasach I- III szkół podstawowych” (pozyskano 186 tys. zł na dodatkowe zajęcia i 100 tys. zł na pomoce dydaktyczne) równe szanse rozwoju dla wszystkich dzieci (dbałość o wszystkich uczniów ) duża aktywność jednostek na rzecz środowiska lokalnego bezpieczna baza lokalowa i sportowa

24 9. Najważniejsze zamierzenia w zakresie oświaty wzmocnienie systemu motywacyjnego pracowników oświaty modernizacja żłobka i zwiększenie liczby miejsc zakończenie budowy przedszkola integracyjnego i podniesienie wskaźnika scholaryzacji przedszkolnej do 100% modernizacja obiektów oświatowych- termomodernizacja doposażenie jednostek oświatowych w komputery i sprzęt multimedialny dostosowanie SP1 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych

25 13 czerwca 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie spotkali się przedstawiciele wybranych samorządów, które twórczo i z pasją wspierają szkoły w całej Polsce. Gościem specjalnym konferencji była minister edukacji Krystyna Szumilas. 15 samorządów, wśród nich Słubice, otrzymało tytuł „Samorządu wspierającego szkoły z pasją”.


Pobierz ppt "Oświata w Gminie Słubice Słubice, 29 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google