Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1KIGNET Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1KIGNET Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 1KIGNET Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

2 2 01.01.2005 – 30.09.2007 KIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3 3KIGNETNAKŁADY Środki własne – 11 290 000 zł. – 26,38% Środki własne – 11 290 000 zł. – 26,38% Środki UE – 31 500 000 zł. – 73,62% Środki UE – 31 500 000 zł. – 73,62% OGÓŁEM – 42 790 000 zł. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 4KIGNET UCZESTNICY PROJEKTU Krajowa Izba Gospodarcza Krajowa Izba Gospodarcza 60 organizacji otoczenia biznesu 60 organizacji otoczenia biznesu z całej Polski z całej Polski UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 5 UDZIAŁ IPH W PROJEKCIE środki własne – 16,97% - 50.385,58 zł. środki własne – 16,97% - 50.385,58 zł. środki KIG – 9,41% - 28.217,01 zł. środki KIG – 9,41% - 28.217,01 zł. środki UE – 73,62% - 220.758,40 zł. środki UE – 73,62% - 220.758,40 zł. Razem: 299.862,00 – 100% KIGNET– UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6 6 ZASADY DZIAŁANIA Przerwanie „zaklętego kręgu” słabości organizacji otoczenia biznesu, w tym izb gospodarczych, poprzez dostarczenie nowego i pełniejszego wykorzystania istniejącego: KNOW – HOW KNOW – HOW KAPITAŁU KAPITAŁUKIGNET– UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 7 ZASADY DZIAŁANIA KNOW – HOW obszar merytoryczny obecnych i nowych obszar merytoryczny obecnych i nowych usług dla firm usług dla firm organizacja usług organizacja usług działania promocyjne i marketingowe izb działania promocyjne i marketingowe izbKIGNET– UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8 8 ZASADY DZIAŁANIA KAPITAŁ potencjał merytoryczny (kadry) potencjał techniczny potencjał techniczny potencjał organizacyjny potencjał organizacyjnyKIGNET– UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 9CEL Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu KIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10 10 CELE SZCZEGÓŁOWE - 3 poziomy produktu produktu rezultatu rezultatu oddziaływania oddziaływaniaKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

11 11 POZIOM PRODUKTU – rzeczy, usługi zatrudnienie i sfinansowanie osób realizujących sieć KIGNET zatrudnienie i sfinansowanie osób realizujących sieć KIGNET szkolenie ekspertów KIGNET szkolenie ekspertów KIGNET szkolenie pracowników KIGNET umożliwiających funkcjonowanie sieci szkolenie pracowników KIGNET umożliwiających funkcjonowanie sieci kontakty i współpraca uczestników dla realizacji projektu KIGNET kontakty i współpraca uczestników dla realizacji projektu KIGNET prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń biurowych i szkoleniowych prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń biurowych i szkoleniowych wynajem i eksploatacja pomieszczeń dla potrzeb projektu wynajem i eksploatacja pomieszczeń dla potrzeb projektu zakup sprzętu, oprogramowania i materiałów i publikacji zakup sprzętu, oprogramowania i materiałów i publikacji zakup usług eksperckich (know how) zakup usług eksperckich (know how) działania promocyjne i informacyjne sieci KIGNET działania promocyjne i informacyjne sieci KIGNET zakup innych usług związanych z realizacją projektu zakup innych usług związanych z realizacją projektu tłumaczenia i druk materiałów i publikacji tłumaczenia i druk materiałów i publikacji obsługa księgowa, prawna, ekspertyzy obsługa księgowa, prawna, ekspertyzyKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 12 POZIOM REZULTATU - zmiany profesjonalna, funkcjonalna sieć KIGNET profesjonalna, funkcjonalna sieć KIGNET znacząca liczba organizacji wspierania biznesu znacząca liczba organizacji wspierania biznesu wyższe kwalifikacje ekspertów i pracowników izb wyższe kwalifikacje ekspertów i pracowników izb lepsza komunikacja i upowszechnienie know-how wśród uczestników projektu lepsza komunikacja i upowszechnienie know-how wśród uczestników projektu nowe, bądź zmodernizowane sale konferencyjne oraz doposażenie sprzętowe nowe, bądź zmodernizowane sale konferencyjne oraz doposażenie sprzętowe podsieci merytoryczne i funkcjonalne podsieci merytoryczne i funkcjonalne opracowane i wdrażane standardy świadczenia usług w sieci opracowane i wdrażane standardy świadczenia usług w sieci opracowane nowe usługi dla firm opracowane nowe usługi dla firm klienci sieci zadowoleni ze świadczonych im usług klienci sieci zadowoleni ze świadczonych im usług transfer wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu transfer wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu równość szans na rynku pracy – KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet równość szans na rynku pracy – KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet ochrona środowiska naturalnego ochrona środowiska naturalnegoKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

13 13 POZIOM ODDZIAŁYWANIA - efekty szersza oferta usług izb szersza oferta usług izb wzrost liczby usług oraz ich wyższa jakość wzrost liczby usług oraz ich wyższa jakość większa ilość przedsiębiorstw korzystająca z usług członków izb większa ilość przedsiębiorstw korzystająca z usług członków izb lepsza kondycja finansowa i wzmocnienie instytucjonalne organizacji wspierania lepsza kondycja finansowa i wzmocnienie instytucjonalne organizacji wspierania biznesu (w tym izby gospodarcze) biznesu (w tym izby gospodarcze) większa konkurencyjność polskich firm na rynku polskim, unijnym i zagranicznym większa konkurencyjność polskich firm na rynku polskim, unijnym i zagranicznym wzrost zatrudnienia w firmach wzrost zatrudnienia w firmach wzrost świadomości izb w kwestii zatrudnienia i przedsiębiorczości kobiet oraz wzrost świadomości izb w kwestii zatrudnienia i przedsiębiorczości kobiet oraz możliwości prowadzenia działalności gospodarczej możliwości prowadzenia działalności gospodarczej upowszechnienie narzędzi właściwych dla społeczeństwa informacyjnego upowszechnienie narzędzi właściwych dla społeczeństwa informacyjnego wzrost świadomości i działań pro-ekologicznych wzrost świadomości i działań pro-ekologicznych włączenie nowych organizacji do sieci KIGNET włączenie nowych organizacji do sieci KIGNET promocja Polski w instytucjach UE i wśród firm zagranicznych promocja Polski w instytucjach UE i wśród firm zagranicznych większa ilość wspólnych przedsięwzięć polskich i zagranicznych izb większa ilość wspólnych przedsięwzięć polskich i zagranicznych izb lepsza pozycja mikroprzedsiębiorstw i młodych przedsiębiorców na rynku lepsza pozycja mikroprzedsiębiorstw i młodych przedsiębiorców na rynku pobudzenie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej pobudzenie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnejKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 14ZADANIA Stworzenie przez KIG z udziałem członkowskich izb wyspecjalizowanych sieci Stworzenie przez KIG z udziałem członkowskich izb wyspecjalizowanych sieci usług dla przedsiębiorstw usług dla przedsiębiorstw Stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, Stworzenie wspólnych baz danych dostępnych dla członków sieci, innych izb, klientów innych izb, klientów Utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, Utworzenie grup eksperckich z różnych obszarów merytorycznych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci świadczących usługi dla przedsiębiorstw za pośrednictwem członków sieci Stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb – Stworzenie mechanizmu i instrumentów komunikacji i współpracy izb – uczestników podsieci uczestników podsieci Zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET Zdefiniowanie norm dla usług oferowanych przez sieć KIGNET Uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach Uzupełnienie braków infrastruktury dla świadczonych usług w izbach uczestniczących w KIGNET uczestniczących w KIGNET Stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci Stworzenie systemu ustawicznego szkolenia dla pracowników sieci Wspólna promocja usług poszczególnych sieci Wspólna promocja usług poszczególnych sieciKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 15EFEKT Poszerzenie zakresu usług świadczonych Poszerzenie zakresu usług świadczonych przez izby przez izby Podniesienie ich jakości Podniesienie ich jakości Zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy Zwiększenie ich zasięgu na nowe grupy przedsiębiorstw przedsiębiorstwKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

16 16 PROFIL MERYTORYCZNY – 15 podsieci PROFIL MERYTORYCZNY – 15 podsieci (zorientowane na daną dziedzinę, będącą przedmiotem zainteresowania firm) PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci PROFIL FUNKCJONALNY – 3 podsieci (zorientowany na dany typ usługi) KIGNET PODSIECI USŁUGOWE UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

17 17KIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PODSIECI MERYTORYCZNEPODSIECI USŁUGOWE KIGNET Jednolity Rynek Europejski KIGNET Info KIGNET Doradztwo KIGNET Szkolenia KIGNET Rynki Zagraniczne KIGNET Marka KIGNET Kadry KIGNET e-Biznes KIGNET Przedsiębiorczość KIGNET Marketing KIGNET Lex KIGNET Finanse KIGNET Innowacje KIGNET Legalizacja KIGNET Jakość KIGNET Usługi Komunalne KIGNET Aktywizacja Zawodowa Kobiet KIGNET Ochrona Środowiska KIGNET Biznes Partner KIGNET Lobbing

18 18 KIGNET Jednolity Rynek Europejski Usługi: System SOLVIT - system nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych, na jakie napotykają uczestnicy Rynku Wewnętrznego UE Kojarzenie partnerów biznesowych za pośrednictwem współpracujących izb z innych krajów UE (na podstawie bazy izb europejskich, współpracujących z izbami podsieci JRE) Regularne badanie i formułowanie opinii środowiska przedsiębiorców w sprawie planowanych przez Komisję Europejską nowych regulacji prawnych "Pierwsza pomoc dla przedsiębiorcy: jak szybko znaleźć wiarygodną informację nt. jednolitego rynku europejskiego?" - usługa informacyjna świadczona na podstawie tworzonego na użytek wewnętrzny przez izby Informatora nt. źródeł informacji Punkt informacyjno-doradczy dla firm zainteresowanych pogłębianiem swej wiedzy nt. Społecznej Odpowiedzialności BiznesuKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

19 19 KIGNET Rynki Zagraniczne Usługi związane z międzynarodową współpracą gospodarczą, w tym handlową, informacje i doradztwo w zakresie funkcjonowania rynków zagranicznych analizy popytowe wybranych rynków zagranicznych, Usługi i produkty: 1. informacyjne informacje o rynkach zagranicznych, dane teleadresowe firm i instytucji, informacje nt. możliwości wsparcia działań eksportowych ze środków publicznych 2. Doradcze organizacja udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych, targach i wystawach zagranicznych, wizytach studyjnych kojarzenie partnerów 3. SzkolenioweKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

20 20 KIGNET Marka Usługi budowania wizerunku i marki firm i produktów, obejmujące także promocję i PR; szkolenia firm w tym zakresieKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

21 21 KIGNET Przedsiębiorczość Promocja przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. Promocja przedsiębiorczości wśród kobiet. Szkolenia dla potencjalnych przedsiębiorców, w tym kobiet. Pomoc w zakładaniu firm i doradztwo dla start-ups. Promocja zasad etyki przedsiębiorczości (konkursy, kampanie medialne). Doradztwo w zakresie: Procedura rejestracji działalności gospodarczej Ochrona konkurencji i konsumenta Rozstrzyganie sporów: pracownik – pracodawca Rozstrzyganie sporów gospodarczychKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

22 22 KIGNET Finanse usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze z zakresu pozyskiwania kapitału na rozwój rozwoju oraz bezpośrednie wsparcie finansowe przedsiębiorców poprzez tworzenie i zarządzanie Funduszami Pożyczkowymi i Poręczeniowymi. Usługi: KARTA STASZICA – Program powszechnego kredytu obrotowego dla sektora MSP poręczanego przez Skarb Państwa. W ramach tej usługi prowadzona będzie sieć dystrybucji produktu, w tym m. in. opracowanie dokumentacji i umów dla Programu, wstępną weryfikację kredytobiorców, prowadzenie bazy kredytobiorców.KIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

23 23 Usługi cd.: Doradztwo podstawowe – wybór dla przedsiębiorcy optymalnej formy finansowania inwestycji z dostępnych na rynku Doradztwo specjalistyczne – pisanie aplikacji (wniosków, biznes planów) dla przedsiębiorcy starającego się pozyskać wsparcie z funduszy unijnych, Venture Capital czy banku Szkolenia specjalistyczne – przeprowadzanie płatnych szkoleń specjalistycznych z zakresu m.in. efektywności inwestycji, badania zwrotu z zainwestowanego kapitału itp.KIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY – KIGNET Finanse UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

24 24 KIGNET Legalizacja Usługi legalizacji dokumentów handlowych i karnety ATA Dokumenty, które legalizujemy: świadectwa pochodzenia towarów na druku Form A (USA, Kanada, Japonia) świadectwa niepreferencyjne pochodzenia towarów faktury handlowe specyfikacje listy przewozowe konosamenty świadectwa analizy, radiacji, weterynaryjne umowy agencyjne poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie poświadczenia zgodności odpisu z oryginałem tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłychKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 25 KIGNET Jakość Usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe dotyczące systemów zapewnienia jakości m.in. ISO, CE, HACCP, CRM oraz konkurs Polska Nagroda Jakości Usługi: „System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym” - aktualnie konsultowany i testowany w Ministerstwie Sprawiedliwości „Model społecznej odpowiedzialności organizacji biznesowej” (w trakcie opracowywania) „Samoocena organizacji według modelu znakomitości EFQM i Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości” (w trakcie opracowywania) utworzenie Biura Certyfikacji KIG (m.in. opracowany i przesłany do Urzędu Zamówień Publicznych Program Certyfikacji przedsiębiorców ubiegających się o zamówienie publiczne)KIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

26 26 KIGNET Biznes Partner Opracowywanie i dystrybucja ofert kooperacyjnych przedsiębiorstw; Poszukiwanie partnerów handlowych, inwestorów portfelowych i strategicznych polskich i zagranicznych; Organizacja imprez kojarzących partnerów gospodarczychKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

27 27 KIGNET Lobbing Działalność lobbingowa na rzecz promocji przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz promocji samorządu gospodarczego jako instrumentu służącego powyższym celom. Opiniowanie projektów aktów prawnychKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

28 28 KIGNET Innowacje Usługi Audyty przedsiębiorstw pod kątem określenia potencjału innowacyjnego w zakresie technologii, organizacji, procesów, produktu Doradztwo w zakresie ubiegania się o dofinansowanie proinnowacyjnych projektów podejmowanych w przedsiębiorstwach Opiniująca rola izb w odniesieniu do technologii ubiegania się przez firmy o Kredyt Technologiczny przyznawany przez Bank Gospodarstwa KrajowegoKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

29 29 KIGNET Lex Usługi prawne dla firm; opiniowanie propozycji polskich i unijnych aktów prawnych; proponowanie aktów prawnych; udział w procedurach odwoławczych. OCHRONA PRAWNA CZŁONKÓW IPH W TORUNIUKIGNET PODSIECI USŁUGOWE PROFIL MERYTORYCZNY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

30 30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘKIGNET UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "1KIGNET Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google