Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie zmianą Sesja 5 Zarządzanie interesariuszami – stronami procesu zmiany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie zmianą Sesja 5 Zarządzanie interesariuszami – stronami procesu zmiany."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie zmianą Sesja 5 Zarządzanie interesariuszami – stronami procesu zmiany

2 Plan zajęć – Sesja 5 Wprowadzenie do tematu spotkania Mapa interesariusza – część 1: przypomnienie tematu spotkania 2 (analiza interesariusza) Komunikacja perswazyjna z punktu widzenia odbiorcy – Całościowy Model Mózgu PRZERWA Mapa interesariusza – część 2: zarządzanie interesariuszem / plan komunikacyjny Wnioski

3 Po dzisiejszym spotkaniu jego uczestnicy będą potrafili: Analizować potrzebę wsparcia i komunikacji wszystkich uczestników procesu zmian, czyli interesariuszy Dostrzec ewentualne różnice pomiędzy sytuacją obecną a sytuacją pożądaną w odniesieniu do każdej kategorii interesariuszy Zaplanować komunikację z interesariuszami w oparciu o mapę interesariusza Stworzyć plan komunikacyjny

4 Zarządzanie interesariuszami – plan w 3 krokach? W celu skutecznego zarządzania interesariuszami projektu zmian, należy: Stworzyć listę wszystkich uczestników procesu - interesariuszy (wewnętrznych i zewnętrznych). Ustalić wagę uczestników na podstawie 3 kryteriów: Czy proces zmian ma wpływ na interesariusza? Czy interesariusz ma wpływ na proces zmian ze względu na jego/jej zasoby lub posiadane informacje? Czy interesariusz może mieć wpływ na proces zmian ze względu na swój formalny lub nieformalny autorytet/władzę? Stworzyć komunikacyjny plan „ szyty na miarę” dla każdej kategorii interesariuszy. Na tym spotkaniu będziemy omawiać ostatni krok

5 CAŁOŚCIOWY MODEL MÓZGU HERRMANNA: 4 powiązane ze sobą zespoły wyspecjalizowanych trybów przetwarzania myślowego, które pracują wspólnie w konkretnych sytuacjach i tworzą całość mózgu, w którym, w sposób naturalny, zaczyna przeważać jedna bądź więcej części. Ned Herrmann; The Whole Brain Business Book, McGraw-Hill, New York, 1996

6 LogicznyIntegrujący SekwencyjnyAnalityczny ZorganizowanyHolistyczny Zdolności interpersonalneOpiera się na faktach Synteza informacjiEmocjonalny Przywiązuje wagę do szczegółów Opiera się na odczuciach IntuicyjnyMatematyczny Zaznacz jako „+” 6 wartości, o których sądzisz, że odnoszą się do ciebie Zaznacz jako „-” 4 wartości, z którymi się nie utożsamiasz Krótkie ćwiczenie indywidualne

7 Ned Herrmann; The Whole Brain Business Book, McGraw-Hill, New York, 1996 Postaw + lub – przy „swoich” i „nie swoich” wartościach – co widzisz?

8 niebieski zielony żółty czerwony Twój osobisty profil: Przenieś swoje „+” i „-” z poprzedniego ćwiczenia na ten wykres. Każdy „+” to 2 punkty, każdy „-” to –2 punkty.

9 Zarządzanie interesariuszami – krok 3 Stwórz plany komunikacyjne „ szyte na miarę” dla każdej grupy uczestników - interesariuszy: Określ cel dla każdego interesariusza (zrozumienie, poparcie, działanie) Określ, jakie działania trzeba podjąć w stosunku do każdej grupy (informować, konsultować, zaangażować)

10 Zarządzanie interesariuszami - krok 3 Mapa interesariusza - B UczestnicyCeleStopień zaangażowaniaDziałania do podjęcia Uwagi Zrozu- mienie Popa rcie Dział anie Inform ować Konsult ować Zaanga żować

11 Mapa interesariusza – część 1 O małym wpływie na proces zmian O dużym wpływie na proces zmian Słabo dotknięci zmianami Nisko na liście priorytetów Przydatni przy opracowaniu strategii i podejmowaniu decyzji W centrum zmian Wysoko na liście priorytetów Najważniejsza grupa uczestników Podziel uczestników według: 1. Celów: zrozumienie, poparcie, działanie 2. Stopnia zaangażowania: informować, konsultować, zaangażować Zrozumieć: Informować Działanie: Konsultować i/lub zaangażować Poparcie: Informować i/lub konsultować Działanie: Zaangażować

12 Działania, które można podjąć Informować: Cotygodniowy lub comiesięczny newsletter Specjalna strona internetowa Regularne informacje o postępach w projekcie (e-mail) Plakaty i ulotki Artykuł w (lokalnej, firmowej, branżowej) gazecie lub magazynie Szkolenia na konkretne tematy …

13 Działania, które można podjąć Konsultować: Prosić o opinię w ankietach i kwestionariuszach Zaprosić na spotkanie startowe na początku procesu, zapytać o ewentualne pomysły, opinie, ryzyko, możliwości … Zaprosić do rady doradczej w sprawie projektu Organizować regularne spotkania, żeby informować o postępach projektu, prosić o opinie i sugestie Informować na bieżąco o postępach wykorzystując środki z kategorii „Informować”

14 Działania, które można podjąć Zaangażować: Zaprosić do zespołu wdrażającego projekt Zaprosić na spotkanie startowe, żeby wspólnie zadecydować o celach i działaniach do podjęcia w czasie przeprowadzania procesu Regularnie organizować spotkania, żeby wspólnie podejmować decyzje odnośnie wdrażania kolejnych etapów projektu Zaangażować w konkretne kwestie dotyczące wdrażania projektu Prosić o opinię wykorzystując środki z kategorii „Konsultować” Informować na bieżąco o postępach wykorzystując środki z kategorii „Informować”

15 “Tabela Poprawy Wyników” ZACZNĘPRZESTANĘ BĘDĘ WIĘCEJBĘDĘ INACZEJ


Pobierz ppt "Zarządzanie zmianą Sesja 5 Zarządzanie interesariuszami – stronami procesu zmiany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google