Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daj szansę sobie – pomóż innym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daj szansę sobie – pomóż innym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Daj szansę sobie – pomóż innym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”  Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”  Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Okres realizacji Projektu: 01.01.2012 r. – 30.06.2013 r. II Grupa: październik 2012 r. – czerwiec 2013 r.

3  Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  Stowarzyszenie “POKOLENIA” Wybrzeża Gdańskiego

4  integracja społeczna i przeciwdziałanie bezrobociu osób zamieszkałych w dzielnicach Gdańska: Letnica, Nowy Port, Dolny Wrzeszcz i Dolne Miasto,  wzmocnienie psychologiczne,  zwiększenie umiejętności poszukiwania zatrudnienia,  nabycie umiejętności zarządzania czasem i godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym,  zdobycie zawodu “opiekun domowy”.

5  dbanie o higienę podopiecznych, pomoc przy myciu, kąpielach i ubieraniu;  dbanie o higienę i estetykę otoczenia: sprzątanie pomieszczeń, mycie naczyń itp.;  pranie, prasowanie, robienie zakupów;  przygotowywanie i podawanie posiłków, karmienie (jeśli zachodzi taka potrzeba);  opiekowanie się osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku, pomaganie przy wstawaniu, układaniu do snu, pomaganie przy ubieraniu;  kontrolowanie prawidłowości przyjmowania leków, podawanie doustne leków zaleconych przez lekarza, organizowanie spacerów i zajęć rekreacyjnych (ruchowych) oraz opieka w tym zakresie nad podopiecznymi.

6  płeć: 14 kobiet  wiek: 18-59 lat  status: osoby pozostające bez pracy (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo)  miejsce zamieszkania: Letnica, Nowy Port, Dolny Wrzeszcz, Dolne Miasto

7 L.p.Nazwa ulicyNumery 1.Uczniowskaod 1 do 27 2.Suchado nr 29 3.Starowiejskaod 1 do 53 4.Niecałacała ulica 5.Stalowacała ulica 6.Szklana Hutacała ulica 7.Sielskacała ulica 8.Rybitwycała ulica 9.Ks. Antoniego Michnycała ulica

8 L.p.Nazwa ulicyNumery 1.Oliwskaod 34C 2.Zamknięta, Na Zaspę, ks. Mariana Góreckiego, Mylna, Władysława IV, Strajku Dokerów, Starowiślna, Krzywa, Wilków Morskich, Przyjaciół, Wolności, Floriańska, Zamknięta, Plac ks. prałata Jana Gustkowicza, Bliska, Rybołowców, Podjazd, Wysoka cała ulica 3.Wyzwoleniaod 48 do 50IID 4.Marynarki Polskiejod 2 do 24

9 L.p.Nazwa ulicyNumery 1.Tadeusza Kościuszki9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9 e, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,41,43, 45, 47 2.Ludwika Waryńskiegood nr 10 do 38 3.Aleja Legionów6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 4.Stanisława Wyspiańskiego20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38/40 5.Jana Pestalozziego, Jana Kilińskiego, Gołębia, Joachima Lelewela, Nad stawem, Wajdeloty, Biała, Zawiszy Czarnego, Danusi, Aldony, Konrada Wallenroda, Grażyny, Plac gen Józefa Wybickiego cała ulica

10 L.p.Nazwa ulicyNumery 1.Łąkowa5,6,7,8,8A,9,10,12,13,14,15,16, 18,20,27,28,29,30,31,32,33,34, 35/38,37/38,39-44,45,46AC,50, 51,52 2.Toruńska22,23,24,25,26,27,28,30,32 3.Chłodna, Dobra, Dolna, Fundacyjna, Jałmużnicza, Jaskółcza, Kamienna Grobla, Kieturakisa, Królikarnia, Kurza, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Sempołowskiej, Szczygla, Szuwary, Śluza, Ułańska, Wierzbowa, Wróbla, Zielona cała ulica

11  predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu opiekuna  dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu  korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej  okres pozostawania bez zatrudnienia  wiek powyżej 50 roku życia

12  Ankieta rekrutacyjna  Regulamin rekrutacji  Kserokopia dowodu osobistego  Deklaracja uczestnictwa  Regulamin uczestnictwa

13  Spotkanie informacyjne  Złożenie ankiet na spotkaniu/w Biurze Projektu/ w Centrum Pracy Socjalnej MOPR  Weryfikacja ankiet rekrutacyjnych  Rozmowa z psychologiem  Decyzja rekrutacyjna Komisji  Lista uczestników/lista rezerwowa

14  IX 2012 – rekrutacja  X - XII 2012 - kurs zawodowy  I - II 2013 - zajęcia indywidualne i grupowe  III - V 2013 – staże  Zajęcia realizowane będą w Gdańsku (ul. Gdyńskich Kosynierów 11) oraz w Gdyni (ul. Żeromskiego 31)

15  warsztaty psychologiczne (32h/os.)  kurs zawodowy „opiekunka domowa” – część teoretyczna (120h/os.)  kurs zawodowy „opiekunka domowa” – część praktyczna (100h/os.)  indywidualne zajęcia z psychologiem (8h/os.)  warsztaty poszukiwania pracy (24h/os.)  doradztwo zawodowe (8h/os.)  warsztaty w zakresie zarządzania czasem i godzenia życia rodzinnego z zawodowym (16h/os.)  doradztwo społeczne, obywatelskie i rodzinne (2h/os.)  3-miesięczny staż u pracodawcy (3 m-ce)

16  Wybrane elementy prawa i ekonomiki  Polityka zdrowotna i społeczna w UE  Wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii  Wybrane element psychiatrii, neurologii i onkologii  Geriatria  Komunikacja interpersonalna z osobą starszą i niepełnosprawną  Pracownia zabiegów higieniczno pielęgnacyjnych  Dietetyka i przygotowanie posiłków  Wybrane problemy niepełnosprawności fizycznej i umysłowej  Promocja zdrowia i profilaktyka  Wybrane zagadnienia z rehabilitacji  Udzielanie pierwszej pomocy  Organizacja czasu wolnego i aktywizacja  Elementy arteterapii  Nowoczesne metody opieki - teleopieka  Organizacja pracy własnej i zasady bhp  Etyka w zawodzie opiekunki/opiekuna

17  Skrypty i materiały szkoleniowe  Zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i staże  Ciepłe posiłki i gorące napoje  Refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi  Dodatek szkoleniowy i stażowy  Ubezpieczenie na czas szkolenia

18 Daj szansę sobie – pomóż innym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kontakt: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna" Tel. 58 345-11-66 lub e-mail: wiedza.powszechna@gmail.com Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku Tel. 58 342-31-68 lub e-mail: zespolprojektow@mopr.gda.pl Stowarzyszenie “POKOLENIA” Wybrzeża Gdańskiego Tel. 691 020 458 lub e-mail: pokolenia.pomorskie@gmail.com


Pobierz ppt "Daj szansę sobie – pomóż innym Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google