Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE M Ł ODEGO CZYTELNKIA. „Edukacja czytelnicza to długotrwały, systematyczny proces obejmujący nie tylko naukę czytania, ale wdrażanie dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE M Ł ODEGO CZYTELNKIA. „Edukacja czytelnicza to długotrwały, systematyczny proces obejmujący nie tylko naukę czytania, ale wdrażanie dzieci."— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIE M Ł ODEGO CZYTELNKIA

2 „Edukacja czytelnicza to długotrwały, systematyczny proces obejmujący nie tylko naukę czytania, ale wdrażanie dzieci w młodszym wieku szkolnym do czytelnictwa, którego efektem będzie fakt pojawienia się potrzeb i zainteresowań czytelniczych” Iwona Konopnicka

3 Kompetencje dziecka kończącego przedszkole: *”(…)potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach, *interesuje się czytaniem ; jest gotowe do nauki czytania *słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami *układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej *rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków…”

4 Cele wychowania przedszkolnego: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, budowanie systemu wartości budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, Wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej

5 Praktyka przedszkolna: Systematycznie organizowanie sytuacji edukacyjnych przygotowujących dzieci do nauki czytania poprzez ćwiczenia kształtujące: *umiejętność skupiania uwagi, *organizowanie pola spostrzeżeniowego, *pamięć wzrokową, np. czytanie globalne, *rozumienie szeregów-kolejności elementów w szeregu *orientację na kartce papieru, np. góra, dół *analizą i syntezę wzrokową np. wyszukiwanie takich samych elementów, różnic *percepcję słuchową np. rozpoznawanie odgłosów *analizę i syntezę słuchową np. wyróżnianie głosek *myślenie symboliczne np. rozumienie znaków graficznych z ich treścią

6 Książka narzędziem codziennej pracy: Źródło niewyczerpalnych wrażeń, przeżyć i wzruszeń Uczy mowy ojczystej Wzbogaca słownictwo Rozwija zainteresowania Wprowadza w nieznany, ciekawy świat

7 Przekazywanie treści utworów literackich w pracy z dziećmi trzyletnimi: (opowiadanie) Przekazanie pięknym i zrozumiałym językiem treści i nastroju utworu Wykreowanie bohatera Stosowanie sylwet, kukiełek, pacynek

8 Przekazywanie treści utworów literackich w pracy z dziećmi starszymi : Czytamy, dobierając treści zrozumiałe i wartościowe Stosując odpowiednie techniki żywego słowa, mimikę, gesty Zainspirowanie wychowanków do rozmów, zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznych, aktywności teatralnej, plastycznej

9 Aktywność teatralna w przedszkolu

10 Sposoby realizacji celów wychowawczych ( formy zachęcania dzieci do korzystania z literatury) Bajkoterapia – dziecko poznaje różne sposoby myślenie i działania, dzięki czemu potrafi samo stawić czoła swoim małym lub większym problemom, jest swoistym rodzajem leczenia i redukowania stresów, lęków, podnoszenia samooceny dziecka. Kącik książki- znajdujące się w nim lektury muszą mieć duże, ciekawe graficznie i kolorystycznie obrazki, zachęcać do wypowiedzi i rozmów. Wskazane jest, aby w grupach młodszych znalazło się kilkanaście książek, w tym po kilka egzemplarzy tego samego tytułu (kartki grube, sztywne). Dzieci starsze chętnie przeglądają albumy, encyklopedie dla dzieci, książki z dużym ale krótkim tekstem opatrzone kolorowymi ilustracjami.

11 organizowanie w kącikach książek wystaw książek, albumów nawiązujących do aktualnie realizowanego tematu kompleksowego. Będą one doskonałym utrwaleniem i uzupełnieniem poznawanych treści i sygnałem dla dzieci – książka to źródło wiedzy.

12 Do działań przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych można zaliczyć: zabawy i ćwiczenia kształtujące kompetencje niezbędne do nauki czytania, rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej wczesną naukę czytania dla dzieci chętnych wycieczka do biblioteki spotkania z twórcami literatury dziecięcej kącik książki, wystawy tematyczne książek zgodnie z tematyką kompleksową, bajkoterapia jako stały element ramowego rozkładu dnia akcja czytania dzieciom z udziałem rodziców i gości ze środowiska lokalnego

13

14 Analiza przeprowadzonych ankiet 1.Nauczycielki pracujące w przedszkolu w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci podejmują działanie: zachęcają do korzystania z kącika książek, Codzienne czytają bajki, opowiadania, wiersze Oglądają wspólnie ilustracje, rozmowy przy obrazie Rozwiązują zagadki, rebusy o bajkach Prowadzą zabawy teatralne Stosowanie podpisów do kącików, wyrazy do czytania globalnego,

15 2.Działania podejmowane z rodzicami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych: Udział rodziców w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” Kącik dla rodziców Zachęcanie dzieci do przynoszenia książeczek do przedszkola Teatrzyki z rodzicami

16 3.działania podejmowane w środowisku lokalnym w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci: Odwiedzanie biblioteki wiejskiej Spotkanie biblioteczne z teatrem Przedstawienia dla Pszenna –koncert Noworoczny, jasełka

17 Wnioski: 1. W przedszkolu są systematycznie rozwijane kompetencje czytelnicze dzieci. 2. Wdrażać rodziców do współpracy podczas przygotowywania teatrzyków przedszkolnych 3. Zachęcać rodziców do aktywnego udziału Akcje Cała Polska Czyta Dzieciom.


Pobierz ppt "WYCHOWANIE M Ł ODEGO CZYTELNKIA. „Edukacja czytelnicza to długotrwały, systematyczny proces obejmujący nie tylko naukę czytania, ale wdrażanie dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google