Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYCHOWANIE MŁODEGO CZYTELNKIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYCHOWANIE MŁODEGO CZYTELNKIA"— Zapis prezentacji:

1 WYCHOWANIE MŁODEGO CZYTELNKIA

2 „Edukacja czytelnicza to długotrwały, systematyczny proces obejmujący nie tylko naukę czytania, ale wdrażanie dzieci w młodszym wieku szkolnym do czytelnictwa, którego efektem będzie fakt pojawienia się potrzeb i zainteresowań czytelniczych” Iwona Konopnicka

3 Kompetencje dziecka kończącego przedszkole:
Kompetencje dziecka kończącego przedszkole: *”(…)potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach, *interesuje się czytaniem ; jest gotowe do nauki czytania *słucha np. opowiadań , baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami *układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej *rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków…”

4 Cele wychowania przedszkolnego:
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, budowanie systemu wartości budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, Wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności , a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności które są ważne w edukacji szkolnej

5 Praktyka przedszkolna: Systematycznie organizowanie sytuacji edukacyjnych przygotowujących dzieci do nauki czytania poprzez ćwiczenia kształtujące: *umiejętność skupiania uwagi, *organizowanie pola spostrzeżeniowego, *pamięć wzrokową, np. czytanie globalne, *rozumienie szeregów-kolejności elementów w szeregu *orientację na kartce papieru, np. góra, dół *analizą i syntezę wzrokową np. wyszukiwanie takich samych elementów, różnic *percepcję słuchową np. rozpoznawanie odgłosów *analizę i syntezę słuchową np. wyróżnianie głosek *myślenie symboliczne np. rozumienie znaków graficznych z ich treścią

6 Książka narzędziem codziennej pracy:
Źródło niewyczerpalnych wrażeń, przeżyć i wzruszeń Uczy mowy ojczystej Wzbogaca słownictwo Rozwija zainteresowania Wprowadza w nieznany , ciekawy świat

7 Przekazywanie treści utworów literackich w pracy z dziećmi trzyletnimi: (opowiadanie)
Przekazanie pięknym i zrozumiałym językiem treści i nastroju utworu Wykreowanie bohatera Stosowanie sylwet, kukiełek, pacynek

8 Przekazywanie treści utworów literackich w pracy z dziećmi starszymi:
Czytamy, dobierając treści zrozumiałe i wartościowe Stosując odpowiednie techniki żywego słowa, mimikę, gesty Zainspirowanie wychowanków do rozmów, zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, plastycznych, aktywności teatralnej, plastycznej

9 Aktywność teatralna w przedszkolu

10 Sposoby realizacji celów wychowawczych (formy zachęcania dzieci do korzystania z literatury)
Bajkoterapia – dziecko poznaje różne sposoby myślenie i działania, dzięki czemu potrafi samo stawić czoła swoim małym lub większym problemom, jest swoistym rodzajem leczenia i redukowania stresów, lęków, podnoszenia samooceny dziecka. Kącik książki- znajdujące się w nim lektury muszą mieć duże , ciekawe graficznie i kolorystycznie obrazki, zachęcać do wypowiedzi i rozmów. Wskazane jest , aby w grupach młodszych znalazło się kilkanaście książek, w tym po kilka egzemplarzy tego samego tytułu (kartki grube, sztywne). Dzieci starsze chętnie przeglądają albumy, encyklopedie dla dzieci, książki z dużym ale krótkim tekstem opatrzone kolorowymi ilustracjami.

11 organizowanie w kącikach książek wystaw książek, albumów nawiązujących do aktualnie realizowanego tematu kompleksowego. Będą one doskonałym utrwaleniem i uzupełnieniem poznawanych treści i sygnałem dla dzieci – książka to źródło wiedzy.

12 Do działań przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych można zaliczyć:
zabawy i ćwiczenia kształtujące kompetencje niezbędne do nauki czytania, rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej wczesną naukę czytania dla dzieci chętnych wycieczka do biblioteki spotkania z twórcami literatury dziecięcej kącik książki, wystawy tematyczne książek zgodnie z tematyką kompleksową, bajkoterapia jako stały element ramowego rozkładu dnia akcja czytania dzieciom z udziałem rodziców i gości ze środowiska lokalnego

13

14 Analiza przeprowadzonych ankiet
1.Nauczycielki pracujące w przedszkolu w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci podejmują działanie: zachęcają do korzystania z kącika książek, Codzienne czytają bajki, opowiadania, wiersze Oglądają wspólnie ilustracje, rozmowy przy obrazie Rozwiązują zagadki , rebusy o bajkach Prowadzą zabawy teatralne Stosowanie podpisów do kącików , wyrazy do czytania globalnego,

15 2.Działania podejmowane z rodzicami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych:
Udział rodziców w Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” Kącik dla rodziców Zachęcanie dzieci do przynoszenia książeczek do przedszkola Teatrzyki z rodzicami

16 3.działania podejmowane w środowisku lokalnym w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci: Odwiedzanie biblioteki wiejskiej Spotkanie biblioteczne z teatrem Przedstawienia dla Pszenna –koncert Noworoczny, jasełka

17 Wnioski: 1. W przedszkolu są systematycznie rozwijane kompetencje czytelnicze dzieci. 2. Wdrażać rodziców do współpracy podczas przygotowywania teatrzyków przedszkolnych 3. Zachęcać rodziców do aktywnego udziału Akcje Cała Polska Czyta Dzieciom.


Pobierz ppt "WYCHOWANIE MŁODEGO CZYTELNKIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google