Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTUR GEOINFORMACYJNYCH Jerzy Gaździcki Wrocław, 19 listopada 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTUR GEOINFORMACYJNYCH Jerzy Gaździcki Wrocław, 19 listopada 2003."— Zapis prezentacji:

1 AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTUR GEOINFORMACYJNYCH Jerzy Gaździcki Wrocław, 19 listopada 2003

2 TREŚĆ Wprowadzenie Inicjatywa globalna (GSDI) Inicjatywa europejska (INSPIRE) Sytuacja w Polsce Znaczenie edukacji (GLOBE)

3 Spatial Data Is Critical to Governments and Business Government and business information is a valuable resource in all nations Estimated 80% of government data in the USA has a spatial component Geography serves as the common thread to address diverse issues Can’t effectively address Electronic Government, Homeland Security or Sustainable/Livable Communities without geographic information

4 - produkt rynkowy - kompletny system - technologia - dyscyplina naukowa - dziedzina edukacji - dział gospodarki

5 LataCzasyCharakterystyka 1960 starożytneentuzjazm 1970 średniowiecznerozwój 1980 nowożytnestagnacja 1990 najnowszeglobalizm

6 GEOINFORMACYJNE SYSTEMY I INFRASTRUKTURY INFRASTRUKTURA GEOINFORMACYJNA (SDI) SYSTEM GEOINFORMACYJNY (GIS) SPOŁECZEŃSTWO TERYTORIUM GRUPA UŻYTKOWNIKÓW TEMATYKA

7 DEFINICJA SDI Infrastruktura geoinformacyjna (SDI): jest zespołem środków technicznych, politycznych i ekonomicznych oraz przedsięwzięć instytucjonalnych, które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz korzystanie z nich, służy do wyszukiwania, oceny, transferu i stosowania tych danych przez ich użytkowników i producentów na wszystkich poziomach administracji publicznej, sektora gospodarczego, sektora społecznego (nonprofit) oraz środowiska naukowego, a także przez obywateli w ogólności.

8 SDIs supporting user needs Regional/ Multi-national National Global E-Gov & E-Business Homeland Security Disaster Management Land Tenure Health Monitoring Market Development and … many others State, local Standards supporting Infrastructure & Applications ISO, OGC, National User Applications drawing on & supporting SDIs The Big Picture View

9 GSDI Key Components n METADATA documentation n CLEARINGHOUSE (Catalogue) for discovery and access n Interoperability STANDARDS for data and technology n Set of globally consistent CORE data n Enabling interoperable TECHNOLOGIES n Ability to integrate logically-consistent collections of other GEODATA n Collaborative working RELATIONSHIPS

10 Other Thematic Data Elevation Geodetic Control Imagery Government Units Hydrography Transportation Cadastral Core Data Access, Sharing, Interoperability and Relationships to Contribute to a more Stable Sustainable World Social Economic Biological Landcover Demographic Flood Zones

11 Standards- based software Interfaces, data content models, and operational agreements A View of GSDI Access & Discovery Services Data Sources Applications and Models Portals, Projects, and Programs

12 How Do Organizations Implement a SDI Technical: – Document data using Metadata Standard (ISO Standard) – Publish metadata (and data) in the GSDI Clearinghouse Network – Use interoperable specifications and interfaces – Promote integration of core data

13 How Do Organizations Implement a SDI Institutional: – Use Clearinghouse as a resource for sharing data – Leverage resources to gain maximum value of investments – Ensure data is shared with users to greatest extent allowable – Minimize duplication – Use spatial data to enhance government and business decision processes ( E-gov ) – Integrate activities to serve multiple objectives – Coordinate and build partnerships within and among nations

14 How Do We Make It Happen Globally? Develop our national and multinational efforts according to international standards, and engage with participating nations Support Regional SDI’s and regional collaboration Pool our resources to exchange best practices and technologies

15 Spatial Data Infrastructures What are some Outcomes? A way to preserve investments in data and technology for reuse in future years Implementation of proven data and technology practices: – Metadata – Clearinghouse – Data Standards – Geoprocessing Interoperability Partnerships and networks for local to global data sharing and collaboration

16 CHARAKTERYSTYKA ESDI Inicjatywa INSPIRE zmierza do utworzenia Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych (ESDI) dostarczającej użytkownikom zintegrowane usługi geoinformacyjne, np. w zakresie wizualizacji i łączenia informacji oraz dokonywania analiz przestrzennych i czasowych. Usługi te powinny umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i uzyskiwanie geoinformacji w sposób interoperacyjny dla różnych celów, korzystając z różnych źródeł na poziomach od lokalnego do globalnego. ESDI obejmie odpowiednią politykę i organizację, dane i technologie, standardowe mechanizmy przekazu oraz finansowe i ludzkie zasoby, które niezbędne są do tego, aby zaspokojone zostały potrzeby wszystkich użytkowników geoinformacji. Zintegrowane usługi geoinformacyjne realizowane będą w sieci baz danych powiązanych wspólnymi standardami i protokółami.

17 INSPIRE architectural vision The architecture envisioned by INSPIRE deploys interoperable services that will help to produce and publish, find and access, and eventually, use and understand geographic information over the internet across the European Union and Accession Countries at local, national, and European levels.

18

19 Recommendations for framework legislation Recommendation 1: General –It is the responsibility of each Member State to install and operate a national spatial data infrastructure. Recommendation 2: Architecture –INSPIRE shall be built upon national spatial data infrastructures. –Adopt the proposed architecture model –Priorities should be given to the following uses: find geographic information, view geographic information, access the information, translation of queries and/or results of queries, e-commerce. –Each country participating to INSPIRE shall set-up and maintain at least one catalog server on which metadata about reference and thematic geographic information is publicly available.

20 Recommendations for framework legislation Recommendation 3: Standards –Reference system –Internet as medium –Metadata, Catalog services (ISO-OGC oriented) –Transfer of geographic information (GML 3.0, standards for coverage data Recommendation 4: Technical design –All data models and architectural components shall be documented with the Unified Modelling Language (UML) [ISO/TS 19103] Recommendation 5: Certification –Each country shall have authoritative coordinate transformation services; –Certification shall be required for reference system transformation services; –Certification shall be required for cartographic projection calculation services.

21 Harmonogram działań Faza przygotowawcza - przed zatwierdzeniem dyrektywy programu Faza przejściowa - tworzenie warunków do formalnego wdrożenia Faza wdrożenia - wdrażanie i monitorowanie programu

22 Faza przygotowawcza (2004-2005) Przygotowania do utworzenia stałego biura Koordynacja i realizacja strategii wdrożenia Uruchomienie projektów dot.warunków technicznych w ramach 6.P.R. Uruchomienie projektów pilotowych Przygotowanie wytycznych dotyczących metadanych Uruchomienie projektu badawczego dotyczącego „clearinghouse”

23 Faza przygotowawcza (c.d.) Studia nad europejską siecią telekomunikacyjną Uruchomienie portalu internetowego z połączeniami do ośrodków narodowych i regionalnych Utworzenie 10 grup specjalistycznych Grupa Ekspertów będzie działała jako prekursor Komitetu INSPIRE Finansowanie z budżetu UE (9,8 mln E) Obsługa 10 osobowy personel

24 Faza przejściowa (2006-2007) Działalność operacyjna Komitetu INSPIRE wpierana przez stałe biuro w KEDziałalność operacyjna Komitetu INSPIRE wpierana przez stałe biuro w KE Zakres działalności:Zakres działalności: - wspomaganie KE w ustanawianiu warunków technicznych i wytycznych- wspomaganie KE w ustanawianiu warunków technicznych i wytycznych Przygotowanie krajów członkowskich do wdrożenia programu INSPIREPrzygotowanie krajów członkowskich do wdrożenia programu INSPIRE Wysokość budżetu : 13,5 mln EuroWysokość budżetu : 13,5 mln Euro Ilość personelu: 20 osóbIlość personelu: 20 osób

25 Faza wdrożenia (2008-2015) Operacyjne działanie struktur organizacyjno- koordynacyjnych Dalsze działanie specjalistycznych grup roboczych Monitorowanie i ocena wdrażania programu Wprowadzanie niezbędnych korekt i uzupełnień legislacyjnych Aktualizacja i modernizacja warunków technicznych

26 Faza wdrożenia (c.d) Opracowanie nowych przepisów wykonawczych do dyrektyw celem wypełnienia luk Pełna integracja z innymi programami UE Wysokość budżetu 4,5 – 8,5 mln euro/na rok Ilość personelu: 20 osób

27 Ramowy zakres dyrektywy Cel i zakres ESDI Opis danych przestrzennych Prawa dostępu do danych Zasady wdrożenia systemu Zagadnienia monitorowania i raportowania

28 Każde uczestniczące państwo odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie państwowej infrastruktury geoinformacyjnej obejmującej metadane, dane podstawowe (referencyjne) i tematyczne (środowiskowe). Dane te mają być dostępne elektronicznie z zastosowaniem usług katalogowych oraz wizualizacyjnych... (INSPIRE) ROLA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

29 OCENA STANU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIĄŻĄCYCH SIĘ Z INFRASTRUKTURĄ GEOINFORMACYJNĄ studia i koncepcje projekty próby inicjatywy pilotaże częściowe/pełne funkcjonowanie dalszy rozwój

30 KRYTERIA INICJATYWY SDI istnienie i dostępność strategii tworzenia infrastruktury skuteczna koordynacja szerokie zainteresowanie i uczestnictwo promocja (popularyzacja, dokumentacja, dostęp) finansowanie (realne środki, konkretny plan) partnerstwo (umowy o współpracy)

31 Oficjalne stanowisko...... Przygotowany został...obszerny raport ujawniający unijnym partnerom po raz pierwszy bardzo wysoki poziom zaawansowania polskiej infrastruktury informacji przestrzennej, który znacznie wyprzedza końcowe oczekiwania autorów projektu INSPIRE... Infrastrukturą informacji przestrzennej w dużym uproszczeniu jest wszystko to co pozwala uzyskać taką informację, po to aby ją zamieścić w jednolitym systemie informatycznym, przetwarzać i udostępniać. Polska wyprzedziła znacznie inne kraje w pozyskiwaniu informacji (ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), jej aktualności (obowiązek zgłaszania i przekazywania robót), jakości (sprawdzanie operatów przy odbiorze) i rozległości zakresu (obowiązek inwentaryzacji i koordynacji technicznego uzbrojenia terenu). Równolegle jednak na modłę trendów zachodnioeuropejskich zorganizowano kilkadziesiąt standardowych systemów informacji o środowisku i jego zagrożeniach... I wyniki badania opinii środowiska...

32 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest brak realistycznych programów rozwoju?

33 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest brak środków ekonomicznych?

34 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest brak danych odpowiedniej jakości?

35 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest brak koordynacji i współdziałania?

36 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest wadliwe prawo?

37 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest niewłaściwa standaryzacja?

38 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest trudny dostęp do danych (cena)?

39 Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej jest przestarzałe szkolnictwo niedostosowane do potrzeb rynku pracy?

40 Inne przeszkody w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej określone przez specjalistów uczestniczących w badaniu opinii środowiska Brak dostatecznie wyszkolonych specjalistów - praktyków w dziedzinie geoinformacji, w tym programistów, operatorów i administratorów systemów. Brak motywacji do korzystania z dostępnych studiów uzupełniających i podyplomowych. Niedostateczna popularyzacja systemów geoinformacyjnych. Negatywny stosunek decydentów do tworzenia infrastruktury geoinformacyjnej. Scentralizowany, rozdzielczo-nakazowy system zarządzania geodezją. Partykularne interesy, po części wiążące się z korupcją.

41 www.gsdi.org www.ec-gis.org www.gridw.pl www.ptip.org.pl (www.gridw.pl/ptip)


Pobierz ppt "AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTUR GEOINFORMACYJNYCH Jerzy Gaździcki Wrocław, 19 listopada 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google