Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa."— Zapis prezentacji:

1

2 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska Grupa Partnerska "Wrzosowa Kraina" (GP) powstała 17 września 2004. Skupia Partnerów z 3 gmin: Przemków, Gromadka i Chocianów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.

3 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska W pierwszym okresie swojego istnienia Grupa Partnerska funkcjonowała pod nazwą Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Nazwa Grupy została zmieniona 10 listopada 2005 roku. Od tego dnia jesteśmy Wrzosową Krainą.

4 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska „Wrzosowa Kraina” jest trójsektorowym porozumieniem 56 partnerów - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców.

5 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska 8 sierpnia 2005 roku decyzją Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (KSGP) otrzymała status członka - kandydata KSGP

6 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2005 rok Rozbudowa sieci i bazy Młodzieżowego Koła Miłośników Przyrody na terenie Gminy Przemków w Przemkowskim Parku Krajobrazowym - projekt został zrealizowany w ramach programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2004 - Małe Granty Regionalne” przez Młodzieżowe Koło Miłośników Przyrody w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Rozwój sekretariatu GP Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego – projekt zrealizowany jest przez Urząd Gminy i Miasta Przemków i wspierany przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Trzeci Sektor” Fundacji im. Stefana Batorego i Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.

7 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2005 rok Czy ja dbam o środowisko? - projekt realizowany jest przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" na terenie polski południowo-zachodniej. Natomiast na poziomie krajowym organizuje go Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro Group ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ścieżki edukacyjne wschodniej części Borów Dolnośląskich – projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce a wspierany przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku – Zadbajmy o wspólną przestrzeń”

8 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2005 rok Przemkoland – przyjazne miejsce dla dzieciny i rodziny – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Przemkowie i wspierany przez Fundusz Partnerstwa w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku – Zadbajmy o wspólną przestrzeń”.

9 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Rozwój obszarów wiejskich we wschodniej części Borów Dolnośląskich – jest to projekt realizowany przez Urząd Gminy i Miasta Przemków w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Obejmował m.in. utworzenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa "Wrzosowa Kraina" oraz opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolny Klub Techniki - projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie w ramach programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2005 - II Regionalny Konkurs Grantowy". Agroturystyka szansą dla regionu.Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą Razem we Wrzosowej Krainie - Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządowych. Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2006 rok

10 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2006 rok Agroturystyka szansą dla regionu.Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą Razem we Wrzosowej Krainie - Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządowych Ekomuzea - realizowany przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W planach jest m. in. Powstanie Ekomuzeum Wrzosowej Krainy na terenie GP „Wrzosowa Kraina”.

11 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2006 rok Poprawa bytu mieszkańców wsi Wysoka poprzez uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych z terenu obszaru przyrodniczo- wrażliwego Wzniesień Chocianowskich – projekt realizowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi, Programu Małych Dotacji GEF/SGP UNDP, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE oraz Narodowego Banku Polski w ramach konkursu grantowego „Bieda i środowisko naturalne”. Wieloletnia aktywizacja zawodowa społeczności romskiej w ramach prac związanych z czynną ochroną obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 – Obszary Specjalnej Ochrony „Stawy Przemkowskie”

12 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Fundacja "Wrzosowa Kraina" powsta ł a jako Lokalna Grupa Dzia ł ania 4 kwietnia 2006 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ który realizowano na obszarze trzech gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich: Przemków, Gromadka i Chocianów.

13 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Prezentacja dzia ł a Ń : zrealizowanych w ramach PP Leader+ II Schemat Tytuł realizowanego projektu: „Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne- sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina”.

14 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … „Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne- sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina”. Szkolenia i warsztaty Analizy i ekspertyzy Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym Działania na rzecz promocji regionu Wsparcie świąt regionalnych oraz wyjazdy studyjne

15 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Prezentacja dzia ł a Ń : zrealizowanych ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH Tytuł realizowanego projektu: „KUŹNIA III SEKTORA”

16 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … CZYM JEST „KU Ź NIA III SEKTORA”? Kuźnia III sektora to działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa dla budowania III sektora we Wrzosowej Krainie. Scalanie i koordynowanie współpracy NGO z samorządem oraz wzmacnianie pozycji NGO wśród środowisk samorządowych, biznesu i lokalnych społeczności. Kuźnia III sektora ma za zadanie aktywizację mieszkańców do życia społecznego i obywatelskiego.

17 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … DZIA Ł ANIA „KU Ź NI III SEKTORA”: Powstanie Biura Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w Chocianowie przy ul. Kościuszki 25 Dyżury eksperckie Konkurs na najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej Szkolenia i warsztaty Wyjazd studyjny

18 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Efekty PRACY „KU Ź NI III SEKTORA”: - Zorganizowano 20 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział ok. 500 osób - Udzielono konsultacji w biurze LGD ok. 50 osobom - Powstały stowarzyszenia: Nasz Parchów, Kwitnące Jabłonie, Leśna Dolina, Agroturystyka szansą dla regionu, Lipowa Wieś, Patoka, Mokradło, Nasze Sołectwo, Zielone Wzgórza, Trzebień, Rozwój Edukacji Wiejskiej Promyk, Kraina Skałek i Kwiatów, Podgórzanie, Chrobry, Puszcza.

19 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Dzia ł ania ze Ś rodków krajowych (fio) Działania komercyjne: Zlecenia od sektora samorządowego, (promocja) Zlecenia od III- go sektora, (szkolenia, warsztaty) Pisanie wniosków dla sektora gospodarczego

20 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Dzia ł ania w partnerstwie Udział w projektach przyrodniczych takich jak: „OCHRONA I MODELOWE GOSPODAROWANIE NA ZMIENNOWILGOTNYCH ŁĄKACH TRZĘŚLICOWYCH” Celem projektu było upowszechnienie metod ochrony i racjonalnego użytkowania zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, poprzez praktyczne wdrożenie wypracowanych rozwiązań. WARTO ŚĆ PROJEKTU 40 TY Ś

21 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

22 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ł ania W dniu 07 maja 2008r. w Chocianowie założono Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Jego siedziba znajduje się w Chocianowie przy ul. Wesoła 12b. Swoim działaniem obejmuje 6 gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Przemków, Chocianów.

23 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … ZA Ł O Ż YCIELE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA Ł ANIA „WRZOSOWA KRAINA” Sektor publiczny Sektor społeczny Sektor gospodarczy

24 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … NOWY LEADER REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD „WRZOSOWA KRAINA”: W 2009 roku zrealizowaliśy poraz pierwszy nowego Leadera Program Leader jest dla Wrzosowej Krainy priorytetem w działaniu na terenach obszarów wiejskich obejmujących naszą LGD, a jednocześnie szansą dla wsi m.in. w zakresie promocji, rozwoju i poprawy jakości życia. Program jest realizowany na terenie 6 gmin: wiejskiej Bolesławiec, Chocianów, Chojnów Gromadka, Przemków, wiejskiej Lubin.

25 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWSTAŁO BY WSPIERAC ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I BY MÓC POZYSKAC FUNDUSZE UNIJNE NA TEN ROZWÓJ I DZIAŁAC NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ZYCIA SWOICH MIESZKAŃCÓW. PROGRAM LEADER – OBECNY W PROW

26 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … PROGRAM LEADER SZANS Ą dla wsi na pozytywne zmiany Dla Programu Leader ważne są Działania Osi 4, ale także Osi 3 PROW, a dokładnie trzy spośród czterech Działań tej Osi: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi Małe projekty

27 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … 4.05.2010 r. w siedzibie Fundacji „Wrzosowa Kraina” działał Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy im. Marianny Orańskiej dla organizacji pozarządowych powiatu polkowickiego Dolno ś l ą ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy

28 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … ZADANIA DOLNO Ś L Ą SKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNO –DORADCZEGO: świadczenie fachowego poradnictwa i doradztwa dla powiatowych organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń i warsztatów standaryzujących pracę organizacji pozarządowych, wspieranie samozatrudnienia w organizacjach pozarządowych, doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji projektów organizacji pozarządowych, doradztwo w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, działania o charakterze informacyjno-promocyjnym

29 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Juha - kompot z suszonych owoców Nalewka jagodowa Karp przemkowski wędzony Winne octy z dodatkiem ziół Miodowe pierniczki z Przemkowa Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich Orzechy w miodzie Plaster pszczeli w miodzie Dżem z pigwy Dżem jagodowy Grzybowy przysmak Grzybowa gromadka Dojrzewająca kiełbasa z jelenia Kiełbasa z dziczyzny Pasztet z Wrzosowej Krainy Pieczenica Chleb Wiejski Smalec Leśnika Hołubcie Keselica PRODUKTY Z WRZOSOWEJ KRAINY

30 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … IMPREZY PLENEROWE WE WRZOSOWEJ KRAINIE Majówka z ptakami w Przemkowie Spotkanie Chórów i Orkiestr Dętych we Wrzosowej Krainie Spotkanie Czterech Kultur w Gromadce Święto Jagody w Chocianowie Łemkowska Watra na Obczyźnie w Michałowie Święto Wrzosu w Borówkach Święto Miodu i Wina w Przemkowie Święto Wesołego Karpia w Ostaszowie

31 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

32 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … RZEMIOS Ł O WE WRZOSOWEJ KRAINIE Łemkowskie pisanki Malarstwo Elżbiety Buganik Malarstwo Zygmunta Grocholskiego Gobeliny Leokadii Adamowicz Ceramika artystyczna Aleksandry i Hieronima Niemczyków Rzeźba artystyczna Jana Bałabucha Ręcznie robiona biżuteria Hafty krzyżykowe i richelieu, stroiki świąteczne Koronki Urszuli Ryś Lawendowe zapachy Świece z wosku pszczelego

33 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

34 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

35 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … ZASOBY PRZYRPDNICZE WRZOSOWEJ KRAINY REZERWATY PRZYRODY: Na obszarze LGD Wrzosowa Kraina zostało utworzonych 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 1530 ha, co stanowi 2,6 % powierzchni tego obszaru. Stawy Przemkowskie, rezerwat ornitologiczny utworzony w 1984 roku. Powierzchnia 1046,25 ha, w tym 35 stawów o powierzchni 948 ha, 216 gatunków ptaków, w tym 147 lęgowych. Torfowisko Borówki, rezerwat florystyczno-torfowiskowy utworzony w 1994 roku. Powierzchnia 37,42 ha. Zbiorowiska torfowiska przejściowego. Buczyna Piotrowicka, rezerwat florystyczny utworzony w 2002 roku. Powierzchnia 171,27 ha. Stare, zbliżone do naturalnych, lasy bukowe zaliczane do żyznych buczyn sudeckich, w formie podgórskiej oraz na siedliskach uboższych – kwaśna buczyna niżowa. Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa, rezerwat florystyczny utworzony w 2002 roku. Powierzchnia 140,22 ha. Zbiorowiska zbliżone do naturalnych z cennymi lasami łęgowymi, grądami i olsami, buczynami z dużą ilością źródlisk i wysięków, naturalnych strumieni. Czarne Stawy, rezerwat florystyczny utworzony w 2006 r. w celu ochrony boru bagiennego oraz roślinności torfowiskowej w okolicach Chocianowa. Powierzchnia 136,48 ha.

36 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … OBSZARY NATURA 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 traktuje Europę jako jedno wspólne dobro i z tej perspektywy tworzy warunki do ochrony naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Członkowie Unii Europejskiej postanowili chronić poszczególne, cenne i zagrożone, charakterystyczne dla naszego kontynentu gatunki i ich naturalne siedliska. Nowe, nieco odmienne od dotychczasowych naszych doświadczeń, podejście do ochrony przyrody stanowi o wyjątkowości tej idei. Sieć Natura 2000 składa się z dwóch zasadniczych elementów: Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczanych na podstawie kryteriów zawartych w Dyrektywie 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwana Dyrektywą „ptasią”, Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) wyznaczanych na podstawie kryteriów zawartych w Dyrektywie 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej Dyrektywą „siedliskową”. Dyrektywy zawierają załączniki, w których zostały określone gatunki zwierząt i roślin, oraz siedliska przyrodnicze, które są cenne i zagrożone w skali Europy. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek wyznaczenia obszarów Natura 2000 dla ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków.

37 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Na obszarze Wrzosowej Krainy wyznaczono cztery obszary przesłane Komisji Europejskiej: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków “Stawy Przemkowskie” PLB020003, zgłoszony Komisji Europejskiej w 2004 roku. Powierzchnia 4 592,7 ha, w tym 69% województwo dolnośląskie (tyle też w granicach LGD), 31% - lubuskie. Obszar obejmuje kompleksy stawów wraz z ich otoczeniem (lasy, bagna). Występuje co najmniej 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8-9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk “Wrzosowiska Przemkowskie” PLH020015, zgłoszony Komisji Europejskiej w 2004 roku. Powierzchnia 6 606,7 ha. Obszar obejmuje rozległe wrzosowisko na dawnym poligonie przemkowskim otoczone borami sosnowymi. Ponadto występują tu dobrze wykształcone wydmy śródlądowe i piaszczyska z typową dla takich siedlisk roślinnością. Zidentyfikowano tu 5 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. W całości położony na terenie LGD. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk “ Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka”, zgłoszony Komisji Europejskiej w 2005 roku przez organizacje pozarządowe. Powierzchnia 1 568,9 ha. Obszar obejmuje buczyny żyzne i kwaśne, otoczone borami sosnowymi i olsami. W 60% w obszarze LGD. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk "Bory Dolnośląskie", zgłoszony do Komisji Europejskiej w 2007 roku. Powierzchnia całkowita wynosi 172093.4 ha. Obszar stanowi jeden z największych kompleksów leśnych Polski położony w dorzeczu Nysy Łużyckiej oraz Bobru,Kwisy i Szprotawy. Występuje tu co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi

38 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … PARKI KRAJOBRAZOWE Przemkowski Park Krajobrazowy. Znajduje się w północnej części Dolnego Śląska, w obrębie Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej, Borów Dolnośląskich oraz Równiny Legnickiej (gminy Radwanice i Gaworzyce). Został utworzony w 1997 r. Zajmuje powierzchnię 22 338 ha, z otuliną 37 804 ha. Na terenie objętym ZSROW znajduje się 2154 ha (ok. 6 % powierzchni całego Parku). Obszar Przemkowskiego Parku Krajobrazowego obejmuje kompleksy przyrodniczo - krajobrazowe charakterystyczne dla Kotliny Śląskiej okręgu Borów Dolnośląskich. Największe powierzchnie zajmuje ubogi florystycznie suboceaniczny bór świeży. Drzewostan tworzy tu sosna z niewielkim udziałem brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego. Słabo wykształconą warstwę krzewów tworzy kruszyna i podrosty drzew. W runie dominują borówka czarna, borówka brusznica, śmiałek pogięty, wrzos, pszeniec i orlica pospolita. W obniżeniach terenu występują płaty śródlądowego boru wilgotnego wyróżniającego się domieszką brzozy omszonej w drzewostanie, masowym udziałem trzęślicy modrej w runie oraz obecnością mchu płonnika. Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody, 2 użytki ekologiczne oraz zostały utworzone dwa obszary Natura 2000.

39 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

40 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … U Ż YTKI EKOLOGICZNE Przemkowskie Bagno, utworzony na byłym poligonie radzieckim w 1993 roku. Zajmuje powierzchnię 1696,78 ha podmokłych łąk, turzycowisk, zarośli wierzbowych. Chroni ekosystem z ginącymi gatunkami ptactwa wodno-błotnego oraz cennymi zbiorowiskami roślinnymi. Cietrzewiowe Wrzosowisko, utworzony na byłym poligonie radzieckim w 2003 roku. Zajmuje powierzchnię 457,26 ha pokrytą suchymi wrzosowiskami w Borach Dolnośląskich. Chroni siedlisko suchych wrzosowisk z licznymi gatunkami chronionej fauny i flory, będące ważną ostoją cietrzewia w biotopach leśnych Borów Dolnośląskich. Torfowisko Kąty, utworzony w 1996 roku w gminie Chocianów o powierzchni 17,29 ha. Chroni środowisko torfowiskowo-leśno- łąkowe z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin; pełni też rolę małej retencji wodnej na obszarach lasów z przewagą suchych borów sosnowych. Torfowisko Zamienice, utworzony w 1996 roku w gminie Chocianów o powierzchni 16,16 ha. Chroni rzadkie w Polsce torfowiska przejściowe, cenne ze względu na swoją bioróżnorodność i występowanie niektórych rzadkich gatunków roślin.

41 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Lasy Chocianowskie zajmują powierzchnię 63,9 km2, z czego powierzchnia lasów to ok. 48,4 km2 i zbiornik wodny o powierzchni ok. 4,1 ha, zatopione wyrobiskiem po eksploatacji glinki kaolinowej. Chroni cenną roślinność, głownie leśną z borami, lęgami, dąbrowami. Ochronie podlega krajobraz mozaikowy z dolina rzeczną Chocianowskiej Wody. Dolina Czarnej Wody obejmuje środkową część zlewni rzeki Czarna Woda. Jego powierzchnia całkowita wynosi około 103,3 km2, w tym lasów 38,8 km2. Na terenie gminy Chocianów znajduje się tylko północny fragment obszaru o łącznej powierzchni około 23,3 km2 i tyle też leży w obszarze LGD. Ochronie podlega mozaika lasów i podmokłych łąk z charakterystycznym rolniczym krajobrazem.

42 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

43 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Nasze biuro dziś

44 Dziękuję za uwagę Barbara Sulma Prezes LGD „Wrzosowa Kraina”


Pobierz ppt "„ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google