Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA ZABAWĄ. IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIECEJ NAUKI. /Glenn Doman/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA ZABAWĄ. IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIECEJ NAUKI. /Glenn Doman/"— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

2 ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA ZABAWĄ. IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIECEJ NAUKI. /Glenn Doman/

3 Uwarunkowania prawne Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 09.02.2012 roku. Od roku szkolnego 2014/2015 wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. W latach 2012/2013-2013/2014 rodzice dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat decydują o rozpoczęciu nauki w klasie I.

4 Obniżenie wieku szkolnego ma wpływ na wcześniejsze wsparcie wszechstronnego rozwoju dziecka w zakresie:  Rozpoznania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień,  Wyrównywania szans edukacyjnych,  Rozwijania samodzielności

5 Sukcesy szkolne zależą od: DZIECKA możliwości, potrzeb SZKOŁY baza, oferta RODZICÓW świadomości, nastawienia

6 W jaki sposób szkoła jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków ? Sale zajęć, szatnie znajdują się w wydzielonych częściach szkoły Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej w czasie przeznaczonym tylko dla najmłodszych Jest zorganizowana sala zabaw i plac zabaw

7

8

9 W jaki sposób szkoła jest przygotowana do przyjęcia sześciolatków ? c. d Podzielenie przestrzeni klasowej na część dydaktyczną i rekreacyjną Warunki do pozostawienia części książek i przyborów w klasie Doposażenie klasy w różnorodne pomoce i materiały sprzyjające zabawom tematycznym, badawczym itp..

10

11

12 ORGANIZACJA PRACY W KLASIE I -mniej liczne klasy ( do 25 uczniów) -proporcjonalne rozłożenie czasu pracy na naukę i zabawę - nauka opiera się na przeżywaniu, doświadczaniu, działaniu w naturalnym środowisku i na różnorodnym materiale edukacyjnym. - współpraca z logopedą, pedagogiem

13 UCZEŃ W KLASIE I 1.Dziecko ma dłuższy czas na poznanie: nauczyciela, kolegów, pracowników szkoły i otoczenia. 2. Nauczyciel rozpoznaje możliwości dziecka poprzez obserwowanie go podczas zabawy, opracowuje plan pracy z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz możliwości uczniów i ich zainteresowań, tempa pracy, stopnia samodzielności. 3. Zabawa podstawową formą aktywności oraz czynności praktyczne, spacery, wycieczki. 4. Nauka w zakresie edukacji polonistycznej dotyczy :

14 1. Nauki czytania i pisania: ETAP I rozwijanie umiejętności czytania i pisania poprzez zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania ETAP II jednoczesne wprowadzanie liter drukowanych i pisanych ETAP III nauka czytania i pisania 2. Doskonalenia umiejętności językowych w zakresie bogacenia słownictwa i poprawnego wypowiadania się. 3. Kształtowania zainteresowań książką. Połowa czasu przeznaczona na edukację polonistyczną to rysowanie i pisanie.

15 Nauka w zakresie edukacji matematycznej : ETAP I Wydłużenie czasu na działania w oparciu o materiał konkretny ETAP II Przejście do działań matematycznych z wykorzystaniem rysunków pomocniczych do symboli ( cyfr, znaków) ¾ czasu przeznacza się na praktyczne działania matematyczne, ¼ czasu to praca w zeszycie ćwiczeń

16 Nauka w zakresie innych edukacji obejmuje: - zajęcia ruchowe, komputerowe i naukę języka obcego - włączanie muzyki do codziennych zajęć - zwiększanie częstotliwości zajęć w naturalnym środowisku - przygotowanie dzieci do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo - dbanie o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich

17

18

19

20

21 CO SZKOŁA ZAPEWNIA PO ZAJECIACH? - opiekę w świetlicy szkolnej, - udział w kółkach zainteresowań - pomoc psychologiczno- pedagogiczną: 1. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 2. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 3. zajęcia specjalistyczne ( logopedyczne, terapeutyczne) 4. porady i konsultacje ( również dla rodziców)

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA ZABAWĄ. IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIECEJ NAUKI. /Glenn Doman/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google