Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDYNI asp. sztab. Sławomir Guz podkom. Michał Rusak Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDYNI asp. sztab. Sławomir Guz podkom. Michał Rusak Wydział."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDYNI asp. sztab. Sławomir Guz podkom. Michał Rusak Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni

2 WYPADKI NA DROGACH

3 Wypadki drogowe z udziałem dzieci – wiek 0 < 13 < 18 W YPADKI NA DROGACH WYPADKI NA DROGACH 2009/2010 – ZESTAWIENIE OGÓLNE

4 Wypadki drogowe z udziałem dzieci – wiek 0 < 13 < 18 W YPADKI NA DROGACH WYPADKI DROGOWE Z UDZIAŁEM DZIECI – WIEK 0 < 13 < 18

5 P ODEJMOWANE DZIAŁANIA PRZEZ POLICJĘ „KALENDARZ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W ODNIESIENIU DO ROKU SZKOLNEGO” Cykliczne działania na drogach Infrastruktura Profilaktyka Miasteczko ruchu drogowego Policyjna foczka uczy Zasad bezpieczeństwa Bezpieczny wypoczynek Bezpieczna droga do szkoły Kontrole autokarów Karta rowerowa

6 „B EZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ” 1-15 WRZEŚNIA - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY  nadzór statyczny w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szkół;  zwracanie uwagi na zachowanie kierowców wobec pieszych oraz pieszych/dzieci w czasie przekraczania jezdni  zapobieganie wypadkom i kolizjom w rejonie szkół, szczególna ochrona dzieci rozpoczynających rok szkolny.

7 „B EZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ” WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY  akcja wspierana przez jedną z polskich rafineri i (w bieżącym roku posiadamy 600 kpl. materiałów edukacyjnych);  dystrybucja materiałów edukacyjnych adresowanych do dzieci klas I szkół podstawowych;  organizowanie spotkań w szkołach, prowadzenie pogadanek o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

8 „B EZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY ” WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY  akcja wspierana przez koncern paliwowy ;  działania prowadzone w szkołach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwych dróg ;  dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz organizowanie pogadanek o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

9 „P OLICYJNA FOCZKA UCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ” PAŹDZIERNIK/CZERWIEC – POLICYJNA FOCZKA  program adresowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w Gdyni;  w bieżącym roku zainaugurowano IV edycję Programu;  w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczy w Programie ok. 2500 uczniów ze 110 klas w 33 szkołach podstawowych.

10 „P OLICYJNA FOCZKA UCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA ” PAŹDZIERNIK/CZERWIEC – POLICYJNA FOCZKA  edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym stanowi ważny element Programu;  uczniowie przy pomocy foczki – Gdynki poznają zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę;  w bieżącej edycji zwrócono także uwagę na bezpieczeństwo podczas podróży np. „na wakacje”;  program jest wyjątkowy w skali kraju pod względem liczby odbiorców oraz bogactwa zawartych w nim treści.

11 WYPADKI NA DROGACH

12 „ KARTA ROWEROWA ” MAJ/CZERWIEC - „KARTA ROWEROWA”  egzaminy na „kartę rowerową” organizowane przez szkoły w ramach wychowania komunikacyjnego są ważnym elementem kształtującym świadomość komunikacyjną młodzieży;  funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego są zapraszani do udziału w egzaminach – reprezentują Policję w działaniach podejmowanych na rzecz kształtowania bezpiecznych postaw w ruchu drogowym;  średnio, w każdym roku, funkcjonariusze biorą udział w 10 egzaminach organizowanych przez szkoły.

13 „ K ONTROLA AUTOKARÓW PRZEWOŻĄCYCH WYCIECZKI SZKOLNE ” MAJ/CZERWIEC/LIPIEC/SIERPIEŃ/WRZESIEŃ - „KONTROLE AUTOKARÓW”  Wydział Ruchu Drogowego dokonuje kontroli autokarów przewożących wycieczki szkolne, w odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół oraz rodziców;  kontrole autokarów przez Policję stały się „obowiązkowym punktem programu” niemal każdej wycieczki;  w celu sprawnej organizacji działań, w ubiegłym sezonie wskazano parking na Skwerze Kościuszki w Gdyni, gdzie służbę pełnił stale patrol „drogówki” dokonujący kompleksowych kontroli pojazdów i kierujących.  w 2010 przeprowadzono łącznie 310 kontroli autokarów.

14 „ BEZPIECZNY WYPOCZYNEK ” STYCZEŃ/LUTY – LIPIEC/SIERPIEŃ - „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich, Komenda Miejska Policji w Gdyni prowadzi działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. W tym celu organizowane są:  kontrole miejsc przebywania dzieci i młodzieży;  kontrole sposobu przewożenia wycieczek (egzekwowanie przepisów dotyczących przewozu osób)  spotkania i pogadanki przed wyjazdem na wypoczynek.

15 „ MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO ” CAŁY ROK - „MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO”  w ramach współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego brali udział w organizowaniu „Miasteczek Ruchu Drogowego” w gdyńskich szkołach;  w 2010 r. uruchomiono dwa tego typu obiekty, w szkołach przy ul. Uczniowskiej i Chwaszczyńskiej;  szkoły zainteresowane utworzeniem „MRD” muszą spełniać wymagania określone przez PORD (plac, infrastruktura).

16 „ PROFILAKTYKA ” CAŁY ROK - „PROFILAKTYKA” Wydział Prewencji KMP w Gdyni prowadzi systematyczne działania zmierzające do rozpowszechniania informacji i porad dotyczących bezpiecznych zachowań, w tym w ruchu drogowym. W tym celu wykorzystuje:  ulotki i plakaty adresowane do kierowców, pieszych, dzieci i młodzieży;  stronę internetową www.gdynia.policja.gov.pl;www.gdynia.policja.gov.pl  lokalne media.

17 „ INFRASTRUKTURA ” CAŁY ROK - „INFRASTRUKTURA”  funkcjonariusze pełniący służbę na drogach (Wydział Ruchu Drogowego oraz patrole prewencyjne) zwracają szczególną uwagę na stan lokalnej infrastruktury, w tym drogowej;  uwagi związane z nieprawidłowo funkcjonującą infrastrukturą znajdują swoje odzwierciedlenie w postaci wystąpień adresowanych do zarządców, w tym podmiotów odpowiedzialnych za właściwe odcinki dróg;  w 2010 r. odnotowano dotychczas 67 przypadków stwierdzonych nieprawidłowości oraz wniosków w sprawie zmian organizacji ruchu lub oznakowania.

18 „ CYKLICZNE DZIAŁANIA NA DROGACH ” CAŁY ROK – ADEKWATNIE DO NATĘŻENIA RUCHU - „CYKLICZNE DZIAŁANIA NA DROGACH” Adekwatnie do pory roku, natężenia ruchu związanego z kalendarzem, trendami w lokalnej społeczności, Wydział Ruchu Drogowego organizuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym:  niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,  pasy bezpieczeństwa,  prędkość,  alkohol i narkotyki,  bezpieczny weekend,  truck/bus (kontrole pojazdów ciężarowych i autobusów).

19 „ PODSUMOWANIE ” PODSUMOWANIE  akcje i działania profilaktyczne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymagają zaangażowania wielu podmiotów;  wskazane jest zawiązywanie lokalnych koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  doświadczenie gdyńskiej Policji w pracy na rzecz bezpieczeństwa na drogach, czyni naszą organizację cennym partnerem, dla wszystkich podmiotów działających w tym obszarze;  życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne – koszty poniesione na profilaktykę, są niewspółmiernie mniejsze niż naprawianie powstałych szkód;  ucząc odpowiedzialnie dzieci i młodzież zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, otwieramy drzwi do wejścia w dorosłe życie bez bagażu traumatycznych doświadczeń towarzyszących wypadkom.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ asp. sztab. Sławomir Guz Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni


Pobierz ppt "DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ WYDZIAŁU PREWENCJI KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDYNI asp. sztab. Sławomir Guz podkom. Michał Rusak Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google