Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja mierniki. Podstawowe mierniki Obroty handlowe Wielkość migracji Wartość BIZ Indeks Giniego PKB per capita, PNB per capita HDI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja mierniki. Podstawowe mierniki Obroty handlowe Wielkość migracji Wartość BIZ Indeks Giniego PKB per capita, PNB per capita HDI."— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja mierniki

2 Podstawowe mierniki Obroty handlowe Wielkość migracji Wartość BIZ Indeks Giniego PKB per capita, PNB per capita HDI

3 Indeks Giniego wg danych Banku Światowego Państwo2010 Rumunia24,24 Ukraina25,62 Białoruś27,70 Czarnogóra28,58 Serbia29,62 Armenia31,30 Bangladesz32,12 Nepal32,82 Mali33,02 Mołdawia33,03 Polska33,75 Indie33,90 Indonezja35,57 Tunisia36,06 Sri Lanka36,40 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

4 Indeks Giniego wg danych Banku Światowego Tajlandia39,37 Turcja40,03 Gruzja42,10 Macedonia, FYR43,56 Malawi43,91 Madagaskar44,11 Argentyna44,49 Urugwaj45,32 Meksyk47,16 Peru48,14 Nigeria48,83 Ekwador49,26 Panama51,92 Paragwaj52,42 Kolumbia55,91 Zambia57,49

5 HDI

6 HDI w 2012 1Norwegia0.953 2Australia0.936 3USA0.936 4Holandia0.921 5Niemcy0.919 6Nowa Zelandia0.918 7Irlandia0.915 8Szwecja0.915 9Szwajcaria0.912 10Japonia0.910 11Kanada0.910 12Korea Południowa0.907 13Islandia0.905 14Hong Kong, China0.904 15Dania0.901

7 KOF – indeks globalizacji Mierzy ekonomiczny, społeczny i polityczny wymiar globalizacji Badania oparte o 24 zmienne, w tym między innymi rzeczywiste przepływy handlowe i inwestycyjne, stopień protekcji poszczególnych krajów, przepływ idei i informacji, stopień politycznej współpracy krajów. http://globalization.kof.ethz.ch/

8 KOF Indeks Globalizacji A. Globalizacja w aspekcie ekonomicznym [36%] 1) Aktualne przepływy (50%) Handel (udział w PKB) (22%) Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (udział w PKB) (27%) Inwestycje portfelowe (udział w PKB) (24%) Wpływy z tytułu działalności (udział w PKB) (27%) 2) Ograniczenia (50%) Bariery importowe (24%) Stawki celne (28%) Podatki od handlu międzynarodowego (procent od dochodów bieżących) (26%) Ograniczenia rachunek kapitałowy (23%)

9 KOF Indeks Globalizacji B. Globalizacja w aspekcie społecznym [38%] 1) Dane dotyczące kontaktu osobistego (33%) Telefon (25%) Transfery (udział w PKB) (3%) Turystyka międzynarodowa (26%) Migranci (udział w całej populacji) (21%) Listy międzynarodowe (na osobę) (25%) 2) Dane dotyczące przepływu informacji (35%) Użytkownicy Internetu (na 1000 osób) (36%) Telewizor (na 1000 osób) (38%) Handel gazetami (procent PKB) (26%) 3) Dane dotyczące bliskości kultury (32%) Liczba McDonalda restauracji (per capita) (44%) Liczba Ikea (per capita) (44%) Handel książkami (procent PKB) (11%)

10 KOF Indeks Globalizacji C. Globalizacja w aspekcie politycznym [26%] Ambasady w kraju (25%) Członkostwo w organizacjach międzynarodowych (27%) Udział w misji Rady Bezpieczeństwa ONZ (22%) Traktaty międzynarodowe (26%)

11 KOF w 2013 r. Źródło: opracowanie wlasne

12 Wskaźnik globalizacji 2013 Źródło: opracowanie wlasne

13 Korzyści globalizacji Gospodarki państw otwartych szybciej się rozwijają Szybsza poprawa poziomu życia, redukcja ubóstwa, obniżenie cen wielu produktów Wzrost dostępu do opieki medycznej Wzrost inwestycji zagranicznych Wzrost świadomości ekologicznej

14 Koszty globalizacji Liberalizacja handlu sprzyja rozwojowi sektorów konkurencyjnych Pogłębia się luka w dochodach między najbiedniejszymi a najbogatszymi Intensyfikacja przepływów ludzi zwiększyła zagrożenia AIDS, SARS Rośnie podatność państw na negatywne impulsy - kryzysy Wzrost zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Wyraźny wpływ największych potęg gospodarczych na organizacje i instytucje międzynarodowe Asymetria w przepływach migracyjnych Kultura globalna – zagrożenie dla kultury narodowej, języka, tradycji

15 Bibliografia A. Zorska Ku globalizacji? PWN warszawa 2002 Współczesne stosunki międzynarodowe (red.) T. Łoś- Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012 A. Zorska Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002


Pobierz ppt "Globalizacja mierniki. Podstawowe mierniki Obroty handlowe Wielkość migracji Wartość BIZ Indeks Giniego PKB per capita, PNB per capita HDI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google