Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja mierniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja mierniki"— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja mierniki

2 Podstawowe mierniki Obroty handlowe Wielkość migracji Wartość BIZ
Indeks Giniego PKB per capita, PNB per capita HDI

3 Indeks Giniego wg danych Banku Światowego
Państwo 2010 Rumunia 24,24 Ukraina 25,62 Białoruś 27,70 Czarnogóra 28,58 Serbia 29,62 Armenia 31,30 Bangladesz 32,12 Nepal 32,82 Mali 33,02 Mołdawia 33,03 Polska 33,75 Indie 33,90 Indonezja 35,57 Tunisia 36,06 Sri Lanka 36,40 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego

4 Indeks Giniego wg danych Banku Światowego
Tajlandia 39,37 Turcja 40,03 Gruzja 42,10 Macedonia, FYR 43,56 Malawi 43,91 Madagaskar 44,11 Argentyna 44,49 Urugwaj 45,32 Meksyk 47,16 Peru 48,14 Nigeria 48,83 Ekwador 49,26 Panama 51,92 Paragwaj 52,42 Kolumbia 55,91 Zambia 57,49

5 HDI

6 HDI w 2012 1 Norwegia 0.953 2 Australia 0.936 3 USA 4 Holandia 0.921 5
Niemcy 0.919 6 Nowa Zelandia 0.918 7 Irlandia 0.915 8 Szwecja 9 Szwajcaria 0.912 10 Japonia 0.910 11 Kanada 12 Korea Południowa 0.907 13 Islandia 0.905 14 Hong Kong, China 0.904 15 Dania 0.901

7 KOF – indeks globalizacji
Mierzy ekonomiczny, społeczny i polityczny wymiar globalizacji Badania oparte o 24 zmienne, w tym między innymi rzeczywiste przepływy handlowe i inwestycyjne, stopień protekcji poszczególnych krajów, przepływ idei i informacji, stopień politycznej współpracy krajów.

8 KOF Indeks Globalizacji
Globalizacja w aspekcie ekonomicznym [36%] Aktualne przepływy (50%) Handel (udział w PKB) (22%) Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (udział w PKB) (27%) Inwestycje portfelowe (udział w PKB) (24%) Wpływy z tytułu działalności (udział w PKB) (27%) Ograniczenia (50%) Bariery importowe (24%) Stawki celne (28%) Podatki od handlu międzynarodowego (procent od dochodów bieżących) (26%) Ograniczenia rachunek kapitałowy (23%)

9 KOF Indeks Globalizacji
Globalizacja w aspekcie społecznym [38%] Dane dotyczące kontaktu osobistego (33%) Telefon (25%) Transfery (udział w PKB) (3%) Turystyka międzynarodowa (26%) Migranci (udział w całej populacji) (21%) Listy międzynarodowe (na osobę) (25%) Dane dotyczące przepływu informacji (35%) Użytkownicy Internetu (na 1000 osób) (36%) Telewizor (na 1000 osób) (38%) Handel gazetami (procent PKB) (26%) Dane dotyczące bliskości kultury (32%) Liczba McDonalda restauracji (per capita) (44%) Liczba Ikea (per capita) (44%) Handel książkami (procent PKB) (11%)

10 KOF Indeks Globalizacji
Globalizacja w aspekcie politycznym [26%] Ambasady w kraju (25%) Członkostwo w organizacjach międzynarodowych (27%) Udział w misji Rady Bezpieczeństwa ONZ (22%) Traktaty międzynarodowe (26%)

11 KOF w 2013 r. Źródło: opracowanie wlasne

12 Wskaźnik globalizacji 2013
Źródło: opracowanie wlasne

13 Korzyści globalizacji
Gospodarki państw otwartych szybciej się rozwijają Szybsza poprawa poziomu życia, redukcja ubóstwa, obniżenie cen wielu produktów Wzrost dostępu do opieki medycznej Wzrost inwestycji zagranicznych Wzrost świadomości ekologicznej

14 Koszty globalizacji Liberalizacja handlu sprzyja rozwojowi sektorów konkurencyjnych Pogłębia się luka w dochodach między najbiedniejszymi a najbogatszymi Intensyfikacja przepływów ludzi zwiększyła zagrożenia AIDS, SARS Rośnie podatność państw na negatywne impulsy - kryzysy Wzrost zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego Wyraźny wpływ największych potęg gospodarczych na organizacje i instytucje międzynarodowe Asymetria w przepływach migracyjnych Kultura globalna – zagrożenie dla kultury narodowej, języka, tradycji

15 Bibliografia A. Zorska Ku globalizacji? PWN warszawa 2002
Współczesne stosunki międzynarodowe (red.) T. Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012 A. Zorska Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002


Pobierz ppt "Globalizacja mierniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google