Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

  Przyjmując za Józefem Półturzyckim definicję UNESCO z 1979 roku,, za kształcenie korespondencyjne uważa się:  Edukację prowadzoną przez pośrednictwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "  Przyjmując za Józefem Półturzyckim definicję UNESCO z 1979 roku,, za kształcenie korespondencyjne uważa się:  Edukację prowadzoną przez pośrednictwo."— Zapis prezentacji:

1

2   Przyjmując za Józefem Półturzyckim definicję UNESCO z 1979 roku,, za kształcenie korespondencyjne uważa się:  Edukację prowadzoną przez pośrednictwo i pomoc poczty bez kontaktów bezpośredniej edukacji między nauczycielem a uczniem. Kształcenie jest realizowane przez pisane lub drukowane i nagrane materiały przesyłane do ucznia, którego postępy są ustalone przez pisemne lub drukowane ćwiczenia przekazywane nauczycielom do kontroli i poprawy, a następnie zwracane uczniom z uwagami i oceną.  (J. Półturzycki; Edukacja dorosłych za granicą Toruń 1998)

3  Ewolucja systemu wymusiła zmiany definicji, teraz trafniejszą wydaje sie definicja nauczania na odległość podana przez Mirosława J. Kubiaka:  "Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jak ich dzieli."  (Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja,.Warszawa 2000. Wydawnictwo "MIKOM ")

4  Kształcenie korespondencyjne ma następujące zalety:  Jest dyskretne, ponieważ pozwala na osobistą i jednostkową ocenę wiedzy, postępów ocenianych przez nauczyciela - konsultanta bez uczestniczenia w tym innych słuchaczy kursu.  Jest osobiste, ponieważ pozwala osobiście wybierać i decydować o sposobie i czasie konsultacji z nauczycielem, a ten jest wyłącznie w tym czasie do dyspozycji uczestnika kursu.  Jest praktyczne, ponieważ pozwala uczestnikowi kursu na realizację nauki w zakresie wymogów i potrzeb życia codziennego.  Jest stymulujące, ponieważ pozwala wykorzystać lepiej własne możliwości, uwierzyć w siebie i określić drogę osiągnięcia celu.  Jest odkrywcze, ponieważ pozwala odkrywać nowe wartości intelektualne, samoorganizacyjne, a także wyrobić w sobie lub utrwalić nawyki systematyczności w pracy.  Jest elastyczne, ponieważ pozwala uczyć się w czasie, terminie i miejscu obranym przez uczącego się, bez potrzeby dostosowania się do wymogów i rygorów kursów stacjonarnych.  Jest indywidualne, ponieważ pozwala na kontakt uczącego się z jego nauczycielem, a nie całą grupą i jednym wykładowcą.

5  Nauczanie na odległość liczy sobie niemal trzysta lat. Początki sięgają XVIII wieku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych pojawiło się ogłoszenie o nauczaniu korespondencyjnym. W Polsce znane jest od 1776 roku, kiedy to Uniwersytet Jagielloński wprowadzał cykl wykładów dla osób spoza uczelni. Początków nauczania korespondencyjnego należy jednak, szukać w historii o wiele wcześniej. Przykładem wcześniejszych form edukacji korespondencyjnej może być nauka Kościoła Katolickiego, gdzie poza edukacyjną wymową całości tekstu Biblii, szczególny dowód funkcjonowania zdalnej edukacji, w czasach biblistów, stanowią Listy.


Pobierz ppt "  Przyjmując za Józefem Półturzyckim definicję UNESCO z 1979 roku,, za kształcenie korespondencyjne uważa się:  Edukację prowadzoną przez pośrednictwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google