Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Substancje i ich przemiany. ………………. ………………….. ………………. ………………….………………. probówka kolba zlewka moździerz porcelanowy ………………. krystalizator Zadanie 1 Nazwij.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Substancje i ich przemiany. ………………. ………………….. ………………. ………………….………………. probówka kolba zlewka moździerz porcelanowy ………………. krystalizator Zadanie 1 Nazwij."— Zapis prezentacji:

1 Substancje i ich przemiany

2 ………………. ………………….. ………………. ………………….………………. probówka kolba zlewka moździerz porcelanowy ………………. krystalizator Zadanie 1 Nazwij szkło i sprzęt laboratoryjny łyżka do spalań pipeta cylinder miarowy palnik gazowy lejek

3 Zadanie 2 Uzupełnij tabelkę, wpisując właściwości wymienionych substancji Nazwa substancji Stan skupienia w temperaturze pokojowej BarwaZapachSmakInne cechy metal/ niemetal/ związek chemiczny miedź ocet wodór cukier bezbarwny ruda- ciecz gaz ciało stałe specyficzny, duszący połysk, przewodzi prąd i ciepło bezwonny kwaśny - słodki związek chemiczny niemetal metal związek chemiczny dobrze miesza się z wodą palny rozpuszcza się w wodzie

4 Zadanie 3 Na podstawie opisów rozpoznaj substancje A.Ma postać krystaliczną, rozpuszcza się w wodzie. Jest najpopularniejszą przyprawą kuchenną. Spożywana w nadmiarze może być przyczyną poważnych schorzeń m.in. nadciśnienia tętniczego. B.Ma budowę krystaliczną. Dobrze rozpuszcza się w wodzie. Jest używany do zakwaszania potraw zamiast szkodliwego dla zdrowia octu. C.Ma gazowy stan skupienia, jest żółtozielonej barwy i ma ostry zapach. Bywa używany do odkażania wody, np.w basenach sól kwasek cytrynowy chlor

5 Zadanie 4 Na podstawie położenia świeczki w wodzie i oleju podkreśl właściwe odpowiedzi. olej woda Woda ma mniejszą / większą gęstość od świeczki. Olej ma mniejszą / większą gęstość od świeczki. Olej ma mniejszą / większą gęstość od wody.

6 Zadanie 5 W zlewce znajdują się trzy niemieszające się ciecze o gęstościach: I.0,785 g/cm 3 II.1,023 g/cm 3 III.1,480 g/cm 3 Wpisz na liniach wartości gęstości odpowiadające poszczególnym cieczom. 0,785 g/cm 3 1,023 g/cm 3 1,480 g/cm 3

7 Zadanie 6 Oblicz gęstość kostki wykonanej z glinu o masie 5,4 g i objętości 2 cm 3. I.Dane: II.Wzór na gęstość III.Obliczenia m = 5,4 g V = 2 cm 3 d = ?

8 Zadanie 7 Uzupełnij tabelkę. CzynnośćZjawisko fizyczne / Reakcja chemiczna Utarcie kryształków cukru Spalenie papieru Rdza na karoserii Wygięcia pręta aluminiowego Kreda roztarta w moździerzu Rozpuszczenie soli w wodzie Parowanie wody Białko ogrzewane w płomieniu palnika Sublimacja dwutlenku węgla Oddychanie człowieka Zjawisko fizyczne Reakcja chemiczna Zjawisko fizyczne Reakcja chemiczna Zjawisko fizyczne ZJAWISKO FIZYCZNE Przemiana, w której wyniku nie powstaje żadna nowa substancja, nie zmienia się rodzaj materii, tylko pewne właściwości np. stan skupienia, kształt. REAKCJA CHEMICZNA Przemiana, w której wyniku powstaje nowa substancja o innych właściwościach.

9 PrzykładMieszanina jednorodna / niejednorodna Sposób rozdzielenia Kwasek cytrynowy z wodą Sól rozdrobniona z siarką Zmielony pieprz z cukrem Kasza gryczana z kaszą manną Siarka z opiłkami żelaza Woda z denaturatem Woda z mąka Woda z wiórkami drewna Woda z benzyną Zadanie 8 Uzupełnij tabelkę MIESZANINA NIEJEDNORODNA Składniki można zobaczyć gołym okiem lub za pomocą prostych przyrządów optycznych. MIESZANINA JEDNORODNA Składników nie można zobaczyć gołym okiem, ani za pomocą prostych przyrządów optycznych. jednorodna niejednorodna jednorodna krystalizacja dodanie wody, sączenie, krystalizacja sito magnes destylacja sączenie lub dekantacja sączenie rozdzielacz dodanie wody, sączenie, krystalizacja

10 Zadanie 9 Uzupełnij tabelkę. Nazwa pierwiastka Symbol chemiczny Metal / niemetalgaz Wodór Sód Potas Magnez Wapń Żelazo Miedź Srebro Złoto Cynk Rtęć Glin Węgiel Krzem Cyna Ołów Azot Fosfor Tlen Siarka Chlor Na H Mg K Cu Ca Fe Au Ag Hg Zn Si Al C Pb Sn P N Cl O S niemetal metal niemetal metal niemetal metal gaz

11 Zadanie 10 Zakwalifikuj podane substancje do odpowiedniej grupy NazwaNiemetalMetalZwiązek chemiczny Mieszanina jednorodna Mieszanina niejednorodna Sód Tlenek magnezu Woda Siarka Sól z wodą Ołów Stal Magnez Cyna Chlorek potasu Wapń Opiłki żelaza z solą Tlenek siarki (IV) Alkohol z wodą Mosiądz Tlen Hel Azot

12 NazwaStały składnik powietrza Zmienny składnik powietrza Tlen Wodór Azot Ksenon Para wodna Hel Zanieczyszczenia Tlenki azotu Neon Argon Tlenek węgla (IV) Zadanie 11 Uzupełnij tabelkę Składniki o stałej zawartości : tlen azot gazy szlachetne

13 Zadanie 12 Podaj zawartość procentową stałych składników powietrza. Azot- Tlen- Gazy - szlachetne 78% 21% 1%

14 I.Obliczamy objętość pokoju V = 5 m x 6 m x 3 m = 90 m 3 Tlen90 m 3 x 0,21 = 18,9 m 3 Azot90 m 3 x 0,78 = 70,2 m 3 II.Obliczamy objętość tlenu i azotu w pokoju Zadanie 13 Oblicz objętość tlenu i azotu w pokoju o wymiarach: 5 m x 6 m x 3 m Zawartość w powietrzu : Tlenu – 21% = 0,21 Azotu – 78% = 0,78

15 tlenek rtęci (II)  rtęć + tlen substratyprodukty Zadanie 14 Tlen można otrzymać w reakcji rozkład tlenku rtęci (II). Narysuj schemat doświadczenia, napisz słownie przebieg reakcji chemicznej, zaznacz substraty, produkty. Sformułuj wniosek na podstawie obserwacji. I.Obserwacja: W wyniku ogrzewania wydziela się gaz, a na ściankach probówki pojawiają się krople srebrzystej cieczy. Tlące się łuczywo, umieszczone w probówce z wydzielonym gazem, zapala się jasnym płomieniem. II.Schemat doświadczenia: III.Równanie reakcji chemicznej: IV.Wniosek: W wyniku reakcji rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano metaliczną rtęć oraz tlen.

16 Zadanie 15 Zaznacz właściwości tlenu w temperaturze pokojowej: A.ciało stałe, bezwonne, praktycznie nierozpuszczalne w wodzie B.ciało ciekłe, bezwonne, dobrze rozpuszczalne w wodzie C.ciało gazowe, zapach specyficzny, słabo rozpuszczalne w wodzie D.gaz, bezwonny, słabo rozpuszczalny w wodzie

17 glin tlen glin + tlen  tlenek glinu substratyprodukty Zadanie 16 Do kolby stożkowej z tlenem wprowadzono na łyżce do spalań rozżarzony w płomieniu palnika pył glinowy. Wykonaj poniższe polecenia. I.Obserwacja: Glin pali się oślepiającym płomieniem. W wyniku reakcji chemicznej w kolbie powstała biała substancja. II.Uzupełnij schemat doświadczenia: III.Równanie reakcji chemicznej: IV.Wniosek: V.Typ reakcji: W wyniku reakcji glinu z tlenem powstał tlenek glinu.Reakcja syntezy

18 Zadanie 17 Uzupełnij luki. A.wapń + ……….  tlenek wapnia Typ reakcji chemicznej:………………………. Substraty:………………………………………. Produkty:…………………………………….…. Reagenty:………………………………………. Pierwiastki:…………………………………..…. Związki chemiczne:……………………………. B.tlenek wodoru  …….… + ………. Typ reakcji chemicznej:………………………. Substraty:………………………………………. Produkty:…………………………………….…. Reagenty:………………………………………. Pierwiastki:…………………………………..…. Związki chemiczne:……………………………. C.chlorek cynku + ……….  ………. + chlorek sodu Typ reakcji chemicznej:………………………. Substraty:………………………………………. Produkty:…………………………………….…. Reagenty:………………………………………. Pierwiastki:…………………………………..…. Związki chemiczne:……………………………. D.tlenek wodoru + ….…...  tlenek magnezu + …...…. Typ reakcji chemicznej:………………………. Substraty:………………………………………. Produkty:…………………………………….…. Reagenty:………………………………………. Pierwiastki:…………………………………..…. Związki chemiczne:……………………………. tlen wodór magnez sódcynk wodór tlen synteza analizawymiana wapń, tlen wapń, tlen, tlenek wapnia tlenek wapnia wapń, tlen tlenek wapnia tlenek wodoru wodór, tlen tlenek wodoru, wodór, tlen chlorek cynku, sód cynk, chlorek sodu chlorek cynku, sód, cynk, chlorek sodu cynk, sód chlorek cynku, chlorek sodu tlenek wodoru, magnez tlenek wodoru, magnez, tlenek magnezu, wodór tlenek magnezu, wodór magnez, wodór tlenek wodoru, tlenek magnezu

19 Zadanie 18 Przeczytaj zdania o azocie i wpisz literę P – prawda lub F – fałsz, zdania z błędami popraw. Azot jest łatwo palny ……………………………………………………………………………..….. Azot stanowi 50% objętościowych powietrza. …………………………………………………………………………………. Azot zaliczany jest do stałych składników powietrza. …………………………………………………………………………………. Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu. …………………………………………………………………………………. Azot jest używany do produkcji kwasu siarkowodorowego. …………………………………………………………………………………. Tlen i azot są jedynymi składnikami powietrza. …………………………………………………………………………………. Ciekły azot służy do szybkiego zamrażania. …………………………………………………………………………………. F F P F F F P Azot jest gazem niepalnym i nie podtrzymuje palenia. Azot stanowi 78% objętościowych powietrza. Powietrze jest mieszaniną jednorodną tlenu i azotu. Azot jest używany do produkcji kwasu azotowego (V). Tlen i azot nie są jedynymi składnikami powietrza.

20 Zadanie 19 Przekreśl błędne sformułowania w opisie tlenku węgla (IV). Tlenek węgla (IV) ma wzór CO 2 / CO. Tlenek węgla (IV) jest mieszaniną / związkiem chemicznym węgla i tlenu. Ulega / nie ulega reakcji spalania. Jest gazem palnym / niepalnym. Jest bezbarwny / ma barwę białą. Ma specyficzny zapach / jest bezwonny. Powstaje / nie powstaje w procesie fotosyntezy. Słabo / dobrze rozpuszcza się w wodzie tworząc wodę gazowaną. Ma gęstość mniejszą / większą od powietrza.

21 Uzupełnij tabelkę. PrzykładReakcja egzoenergetyczna Reakcja endoenergetyczna Smażenie jajecznicy Spalanie siarki w tlenie Palenie się ogniska Spalanie węgla w tlenie Pieczenie ciasta Rozkład tlenku rtęci (II) Spalanie magnezu w parze wodnej Gotowanie ryżu Zadanie 20 Reakcja egzoenergetyczna Reakcja chemiczna przebiegająca z wydzielaniem energii (wydziela się światło i ciepło). Reakcja endoenergetyczna Reakcja chemiczna, do której przebiegu konieczne jest stałe doprowadzanie energii.

22 Zadanie 21 * Napisz równania reakcji utleniania – redukcji i zaznacz utlenianie, redukcję, utleniacz, reduktor. tlenek wodoru + ………………..  ……………….. + tlenek magnezu tlenek żelaza (III) + tlenek węgla (II)  ……………….. + tlenek węgla (IV) utlenianie redukcja reduktor utleniacz magnezwodór utlenianie redukcja reduktorutleniacz tlenek żelaza (II)

23 Zadanie 22 * Napisz równania reakcji utleniania – redukcji i zaznacz utlenianie, redukcję, utleniacz, reduktor. tlenek srebra (I) + ………………..  tlenek wodoru + srebro tlenek żelaza (II) + wodór  ……………….. + ……………….. utlenianie redukcja reduktorutleniacz tlenek wodoru wodór żelazo redukcja utlenianie utleniaczreduktor


Pobierz ppt "Substancje i ich przemiany. ………………. ………………….. ………………. ………………….………………. probówka kolba zlewka moździerz porcelanowy ………………. krystalizator Zadanie 1 Nazwij."

Podobne prezentacje


Reklamy Google