Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płużnica, 17 listopada 2014r. Prezentacja na podstawie materiałów z konferencji inauguracyjnej, szkolenia liderów oraz poradnika dla nauczycieli edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płużnica, 17 listopada 2014r. Prezentacja na podstawie materiałów z konferencji inauguracyjnej, szkolenia liderów oraz poradnika dla nauczycieli edukacji."— Zapis prezentacji:

1

2 Płużnica, 17 listopada 2014r. Prezentacja na podstawie materiałów z konferencji inauguracyjnej, szkolenia liderów oraz poradnika dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Opracowanie - mgr Marlena Miastkowska-Makowska Szkoła Podstawowa w Płużnicy

3 „Etyka nie tylko dla Smyka” – co to jest? Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA) kieruje pilotażowy projekt do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, jak również ich rodziców. Projekt ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa. Projekt nie jest konkurencją dla nauczania religii w szkole. Realizacja zagadnień wynika z podstawy programowej.

4 Założenia podstawy programowej Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Załącznik klasy I-III „W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji”.

5 Cele projektu  zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.  wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej  upowszechnianie materiałów dydaktycznych i informacyjnych wspomagających nauczycieli w realizacji zagadnień dotyczących przeciwdziałania korupcji.

6 Pilotaż projektu „Etyka nie tylko dla Smyka” 1. Zaproszenie szkoły do udziału w pilotażu (sierpień 2014 r.) 2. 16.10.2014r. Toruń – konferencja inauguracyjna z udziałem organizatorów (CBA – funkcjonariusz Robert Lizak, KPCEN- wicedyrektor Grażyna Szczepańska, koordynatorzy regionalni (Wiesława Kuban, Marz e nna Wierzbicka, liderzy, nauczyciele, rodzice) 3. 25.10.2014r.Toruń – szkolenie liderów (Marlena Miastkowska- Makowska) 4. 04.11.2014r. Płużnica – szkolenie realizatorów (nauczyciele klas I- III) 5. 12.11.2014r.- 30.04.2015r. – realizacja pilotażu projektu

7 Założenia ogólne 1.Realizatorzy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog we współpracy z rodzicami. 2.Czas trwania pilotażu: do 30 kwietnia 2015r, ewaluacja, sporządzenie sprawozdania z realizacji ankiety ewaluacyjne 3.Zapoznanie rodziców z realizacją pilotażu i zaproszenie do współpracy (prezentacja podczas wywiadówki). 4.Przeprowadzenie jak największej ilości scenariuszy (bez wprowadzania zmian) wskazane, aby zrealizować z każdego obszaru edukacyjnego. Wspólnie uzgodniono, że jeden dzień w tygodniu będzie poświęcony realizacji projektu. Zajęcia będą prowadzone modelem interakcyjnym tzn. elastyczny i kreatywny nauczyciel, aktywne działanie ucznia. 5.Realizacja pilotażu będzie dokumentowana w ujednolicony sposób, uzgodniony z dyrekcją szkoły – zapisy w dzienniku lekcyjnym: temat zajęć, oznakowanie symbolem E.

8 Założenia ogólne – c.d. 7. Każdy prowadzący nauczyciel obowiązkowo wypełnia ankietę ewaluacyjną. W związku z tym, że jest to pilotaż programu nauczyciele są zobligowani do rzetelnej i refleksyjnej realizacji. 8. Określenie sposobu włączenia rodziców i innych organów w realizację pilotażu. 9. W celu upowszechniania dobrych praktyk i promocji szkoły dokonujemy dokumentacji (zdjęcia, gazetki, filmy i inne). Materiały z realizacji będą systematycznie zamieszczane na stronach: szkoły, UG, KPCEN, ORE) i w lokalnej prasie.

9 Scenariusze zajęć – przykłady Edukacja polonistyczna 1. Trudne decyzje. 2. Lubimy dawać i otrzymywać prezenty. 3. Wybory przewodniczącego. 4. Mój wybór, moja odpowiedzialność. 5. Kupuj z głową. 6. Bawmy się.

10 Edukacja muzyczna, społeczna i etyczna 1. O wartości współpracy. 2. O pięknie. Edukacja plastyczna i etyczna 1. Gazetowe zakupy.

11 Edukacja społeczna i etyczna 1. Co jest dla mnie ważne, a co cenne, wartościowe? 2. Ja i moje miejsce. 3. Co to znaczy być uczciwym? 4. Dobre uczynki. 5. Sprawiedliwy podział. 6. Co to znaczy być dobrą koleżanką, dobrym kolegą? 7. Kto jest moim przyjacielem?

12 Edukacja przyrodnicza i etyczna 1. Co się dziej zimą w lesie? 2. Znam i troszczę się? 3. Co może mały człowiek? 4. Łąka wypalanie trawy. 5. Wycinka drzew pod supermarket.

13 Edukacja matematyczna i etyczna (serial matematyczny) 1. Odcinek I – Urodziny Ćwiartka. 2. Odcinek II – Śpioch Ćwiartek. 3. Odcinek III – Przed sprawdzianem. 4. Odcinek IV – Kieszonkowe. 5. Odcinek V – Dług. 6. Odcinek VI – Wycieczka. 7. Odcinek VII – W autobusie.

14 Zajęcia komputerowe z elementami etyki 1. Korzystamy z Internetu. 2. Zmieniamy tekst utworzony w edytorze tekstu. Wychowanie fizyczne z elementami etyki 1. Gdy jestem uczciwy, czuję się dobrze sam ze sobą, inni mi ufają.

15 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 1. Ćwiczenia na materiale werbalnym usprawniające percepcję słuchową i koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową. 2. Usprawnianie motoryki rąk. 3. Usprawnianie procesu czytania. Zajęcia socjoterapeutyczne (pedagog) 1. Jestem członkiem grupy.

16 Zaproszenie Szanowni Rodzice serdecznie zapraszamy do współpracy podczas realizacji pilotażu programu „Etyka nie tylko dla Smyka”. Będzie nam miło gościć Państwa na zajęciach otwartych, w roli obserwatora, eksperta, ale również współprowadzącego. Dziękujemy!


Pobierz ppt "Płużnica, 17 listopada 2014r. Prezentacja na podstawie materiałów z konferencji inauguracyjnej, szkolenia liderów oraz poradnika dla nauczycieli edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google