Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 RYNEK TSL 2009/2010 1. Informacje ogólne. 2. Determinanty rozwoju rynku TSL. 3. Syntetyczna analiza rynkowych zależności na rynku TSL. 4. Syntetyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 RYNEK TSL 2009/2010 1. Informacje ogólne. 2. Determinanty rozwoju rynku TSL. 3. Syntetyczna analiza rynkowych zależności na rynku TSL. 4. Syntetyczna."— Zapis prezentacji:

1 1 RYNEK TSL 2009/2010 1. Informacje ogólne. 2. Determinanty rozwoju rynku TSL. 3. Syntetyczna analiza rynkowych zależności na rynku TSL. 4. Syntetyczna analiza ekonomicznych zależności na rynku TSL. 5. Reasumpcja.

2 2 1. Informacje ogólne o polskim rynku TSL 1. 1998 r. - Ustawa o działalności gospodarczej jak prawna podstawa rozwoju gospodarki rynkowej i kształtowania rynku. 2. Dla rozwoju rynku transportowego było ważne znaczenie demonopolizacji handlu zagranicznego. 3. 1991 r. - pełna liberalizacja przewozów międzynarodowych. 4. Nadal ograniczony dostęp do rynków z powodu konieczności posiadania zezwoleń na przewozy i popyt nie przewyższający podaż.

3 3 Informacje ogólne - cd. 5. 2004 r. - ujednolicenie zasad dostępu do zawodu przewoźnika międzynarodowego i krajowego na podstawie licencji. 6. Od 1 maja 2004 r. polskie firmy przewozowe na bazie licencji wspólnotowych mają nieograniczony dostęp do rynku UE i przewozów kabotażowych na terenie kilku krajów, na zasadzie wzajemności. Nadal brak zezwoleń na przewozy kabotażowe na terenie jednego kraju poza granicami Polski. Wymagane są specjalne zezwolenia.

4 4 Informacje ogólne - cd. 7. Zagadnienia spedycji nie są regulowane odrębnymi przepisami. Środowisko spedycji domaga się regulacji. 8. Działalność logistyczna przedsiębiorstw odbywa się na bazie podstawie ogólnych warunków działalności gospodarczej, z tym, że jeśli obejmuje transport, wymaga regulacji szczegółowych. 9. Ze względu na kompleksowość świadczonych usług analizy rynku transportowego najczęściej dotyczą trzech obszarów działalności. Stanowią one podstawy do analizowania procesów na rynku T S L.

5 5 2. Determinanty rozwoju rynku TSL 1. Stan i poziom infrastruktury transportu wszystkich gałęzi i teleinformatycznej, 2. Stan, poziom i zakres rozwiązań prawnych, 3. Wskaźniki makroekonomiczne (tempo wzrostu PKB, PKB per capita, poziom stopy bezrobocia, inflacja, inne), 4. Kultura gospodarcza (przedsiębiorczość, poziom wykształcenia i przygotowania do zawodu), 5. Położenie transportowe, 6. Nowe trendy rozwoju w gospodarce.

6 6 3. Krótka analiza rynkowych zależności w transporcie PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI RYNKOWE TO RELACJE POPYTOWO-PODAŻOWE Stymulatory dynamiki rynkowej i czynniki ryzyka rozwoju rynku TSL: - tempo wzrostu gospodarczego w tym tempa inwestycji, - wpływ powiązań gospodarek, - napływ inwestycji zagranicznych, - nastroje konsumenckie przy danym stanie gospodarki.

7 7 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie Najważniejszy wskaźnik stanu rozwoju rynku to jego WARTOŚĆ. Wartość polskiego rynku TSL, w oparciu o wartość sprzedaży usług szacuje się na ok. 35 mld PLN (bez PKP Cargo i Poczty Polskiej).

8 8 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie Inne, ważne informacje o polskim rynku: 1. 50% działalności TSL realizują podmioty dla których nie stanowi ona głównej działalności. 2. Firmy te traktują działalność TSL jako obszar kształtowania przewagi konkurencyjnej. 3. Przychody firm branży TSL w 2008 osiągnęły wartość ponad 16 mld PLN. 4. Wzrost zatrudnienia w branży TSL. 5. Rentowność zatrudnienia - 20 tys. PLN/1 zatr.

9 9 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie W polskich firmach branży TSL pod względem generowanych przychodów dominuje TRANSPORT SAMOCHODOWY. Ważnym źródłem przychodów dla polskich firm na badanym rynku jest spedycja samochodowa i usługi logistyczne. W dalszej kolejności: transport kolejowy, transport morski, spedycja lotnicza, magazynowanie.

10 10 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie 10 największych firm na polskim rynku TSL (według kryterium przychodów ze sprzedaży podstawowej)‏ 1. Trade Trans-największy polski spedytor; 2. Grupa DB Schenker sp. z o.o.-dostawca kompleksowych rozwiązań logistycznych; 3. DHL Express (Poland)‏-światowy partner w zakresie międzynarodowej i krajowej spedycji przesyłek ekspresowych i kurierskich – lotniczych i drogowych; 4. Grupa Raben – kompleksowe usługi logistyczne; 5. CTL Logistics S.A.-holding transportowo-logistyczny; 6. FM Logistic Polska-usługi logistyczne w skali światowej; 7. Pekaes – międzynarodowy przewoźnik, operator logistyczny, dostawca usług transportowych i spedycyjnych; 8. Grupa Equus – usługi spedycyjne i transportowe; 9. Kuehne + Nagel sp. z o.o. - spedycja, logistyka; 10.DSV – branża logistyczna;

11 11 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie RELACJE POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYMI USŁUGI I KONTRAHENTAMI 1.Rzeczywista znajomość potrzeb klientów umożliwia przygotowanie satysfakcjonującej oferty. 2. Klient oczekuje: - niezawodności, - możliwości stałego monitorowania jakości, realizacji usługi, - określonego czasu realizacji zlecenia, - oferty w łańcuchu dostaw. 2. Kompleksowa oferta jest podstawą konkurencyjności firmy na rynku TSL.

12 12 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie 1. Koncentrowanie się dużych operatorów na korporacjach podobnej wielkości. 2. Trudności w komunikowaniu się z małymi firmami. 3. Luźne relacje pomiędzy uczestnikami łańcucha. 4. Klienci oczekują indywidualizacji obsługi a nie oferty usług według wypracowanych standardów. 5. Klienci generalnie są zadowoleni ze świadczonych usług.

13 13 3. Krótka analiza zależności rynkowych w transporcie METODOLOGIA BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA NA RYNKU TSL KWESTIONARIUSZ ANKIETY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZAKRES ANALIZY: 1. usługa i jej jakość, 2. terminal i jego jakość, 3. tabor i jego wygląd, 4. obsługa klienta (kontakt klienta z kierowcami i pozostałym personelem, 5. działalność promocyjna prowadzona przez firmę, 6. cena i jej ogólny poziom 7. wiarygodność przedsiębiorstwa

14 14 4. Krótka analiza zależności ekonomicznych na rynku TSL DOTYCZY RELACJI KOSZTOWO – CENOWYCH Ceny determinowane są polityką cenową firm świadczących usługi TSL. Zależą od pozycji danej firmy na rynku. Klienci są skłonni płacić wyższą cenę za usługę wyższej jakości Firmy świadczące usługi o wysokiej wartości dodanej dla klienta uzyskują wysokie ceny na rynku.

15 15 4. Krótka analiza zależności ekonomicznych na rynku TSL Strategie cenowe firm na rynku TSL Składowe ustalania ceny - koszty własne, - ceny dyktowane przez konkurencję, - warunki negocjacyjne, wartość, jaką otrzymuje klient, (KLIENT najczęściej PYTA: Ile za kilometr???? - PUŁAPKA DLA FIRM)‏

16 16 4. Krótka analiza zależności ekonomicznych na rynku TSL Zasady okreslania cen w branży TSL - przyjmowanie jednolitych stawek w segmencie przewozów liniowych, - brak standaryzacji i właściwego podziału na strefy dowozowo-odwozowe (koszty plus marża), - uzależnianie ceny od wagi towaru ( za np. 100 kg), - cena za rodzaj usługi, - udzielanie rabatów na przewozy, - praktyki typu bonus-malus - zmniejszanie kwot do zapłaty przy niedotrzymanym terminie dostawy..

17 17 Reasumpcja Sygnalizowane problemy funkcjonowania rynku zostaną uwzględnione przy analizach gałęziowych rynków TSL.


Pobierz ppt "1 RYNEK TSL 2009/2010 1. Informacje ogólne. 2. Determinanty rozwoju rynku TSL. 3. Syntetyczna analiza rynkowych zależności na rynku TSL. 4. Syntetyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google