Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe badania rynku mięsnego w Japonii Do Ambasady Rzeczypolspolitej Polskiej 5 listopada 2014 roku Raport.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe badania rynku mięsnego w Japonii Do Ambasady Rzeczypolspolitej Polskiej 5 listopada 2014 roku Raport."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe badania rynku mięsnego w Japonii Do Ambasady Rzeczypolspolitej Polskiej 5 listopada 2014 roku Raport

2 Yano Research Institute Ltd. 1 Opis ogólny badań W związku z eksportem mięsa z Polski do Japonii, przeprowadzono badania z zakresu informacji dotyczących ilości obrotu, organizacji i budowy rynku, formalności importowych oraz przeszkód wejścia na rynek. Ⅰ. Cel badań Ⅱ. Metody badań Klasyfikacja i analiza przez wyspecjalizowanych badaczy firmy danych statystycznych, informacji oraz oryginalnych danych znajdujących się w posiadaniu firmy zleceniobiorcy. III. Okres badań Od września do października 2014 roku IV. Osoby odpowiedzialne za projekt Yano Keizai Kenkyujo: Adres: 164-8620 Tokyo-to, Nakano-ku, Honcho 2-46-2, Nakanosakaue Central Bldg. Osoby odpowiedzialne za handel: Główny Dział Marketingu, Grupa Rozwiązań, p. Yuki Nakayama TEL : 03-5371-6909 FAX : 03-5371-6970 e-mail : ynakayama@yano.co.jp Osoby odpowiedzialne za badania: Grupa żywności i nauk biologicznych: p. Wataru Furudate, p. Hajime Kato, p. Yutaka Shimizu, p. Tomoyuki Iizuka TEL : 03-5371-6919 FAX : 03-5371-6963 e-mail: wfurudate@yano.co.jp (p. Furudate)wfurudate@yano.co.jp Yano Keizai Kenkyujo: Adres: 164-8620 Tokyo-to, Nakano-ku, Honcho 2-46-2, Nakanosakaue Central Bldg. Osoby odpowiedzialne za handel: Główny Dział Marketingu, Grupa Rozwiązań, p. Yuki Nakayama TEL : 03-5371-6909 FAX : 03-5371-6970 e-mail : ynakayama@yano.co.jp Osoby odpowiedzialne za badania: Grupa żywności i nauk biologicznych: p. Wataru Furudate, p. Hajime Kato, p. Yutaka Shimizu, p. Tomoyuki Iizuka TEL : 03-5371-6919 FAX : 03-5371-6963 e-mail: wfurudate@yano.co.jp (p. Furudate)wfurudate@yano.co.jp

3 Yano Research Institute Ltd. 2 Spis treści Spis treści raportu 1.Zmiany i prognozy udziału przemysłu mięsnego w PKB Japonii4 1 ) PKB Japonii oraz zmiany w eksporcie i imporcie 4 2 ) Zmiany i prognozy udziału japońskiej branży hodowlanej w PKB 5 2.Organizacja handlu zagranicznego oraz kanały dystrybucji mięsa w Japonii6 1 ) Organizacja handlu zagranicznego mięsa w Japonii 6 2 ) Kanały dystrybucji mięsa produkowanego w Japonii 7 3 ) Kanały dystrybucji mięsa importowanego z zagranicy 8 3.Zmiany i przywidywania wielkości krajowej produkcji mięsa (wołowina, wieprzowina, drób, konina, baranina, pozostałe)9 1 ) Zmiany i prognozy wielkości krajowej produkcji wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu 9 2 ) Zmiany wielkości krajowej produkcji baraniny oraz koniny 10 4. Zmiany i prognozy wielkości importu mięsa11 1 ) Zmiany i prognozy wielkości importu wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu 11 2 ) Zmiany wielkości importu koniny 12 3 ) Zmiany wielkości importu baraniny 13 4 ) Wielkość importu mięsa z Polski 14 5 ) Wartość importu mięsa z Polski 15 5.Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok)16 1 ) Z podziałem na produkcję krajową/import 16 2 ) Współczynnik podziału ze względu na rodzaje 17 3 ) Podział ze względu na formę (surowe, mrożone, wyroby mięsne) 18 4 ) Ranking krajów importowych (wołowina) 19 5 ) Ranking krajów importowych (wieprzowina) 20 6 ) Ranking krajów importowych (drób) 21 7 ) Ranking krajów importowych (przetwory mięsne z drobiu) 22 8 ) Ranking krajów importowych (konina) 23 9 ) Ranking krajów importowych (baranina) 24 10 ) Ranking krajów importowych (wyroby mięsne) 25 11 ) Ze względu na kanały zbytu końcowego (sklepy mięsne, sklepy sprzedaży masowej, restauracje) 26

4 Yano Research Institute Ltd. 3 Spis treści Spis treści raportu 6.Tendencje dot. rynku mięsa produkcji krajowej (jakość, ceny)27 1 ) Ceny mięsa wołowego krajowej produkcji 27 2 ) Ceny mięsa wieprzowego krajowej produkcji 28 3 ) Ceny mięsa drobiowego krajowej produkcji 29 7.Trendy rynku mięsa importowanego (jakość, ceny)30 1 ) Ceny importowanego mięsa wołowego 30 2 ) Ceny importowanego mięsa wieprzowego 31 8. Zmiany i prognozy wydatków na zakup mięsa w normalnych gospodarstwach domowych 32 9. Przeszkody dotyczące importu mięsa (regulacje prawne, cła, zwyczaje handlowe) 33 10. Wskazówki dotyczące eksportu mięsa do Japonii34 1 ) Konieczne zaświadczenia 34 2 ) Preferowane sposoby rozliczeń, główne ryzyka, warunki pakowania 35 11. Urzędy nadzorujące import mięsa (nadzór dotyczący jakości, higieny, kwarantanny zwierząt) 36 12. Warunki kwarantanny zwierząt dotyczące importu37 13.Konferencje i targi związane z rolnictwem i przemysłem spożywczym (wydarzenia najbardziej efektywne dla strony eksportującej) 38

5 Yano Research Institute Ltd. 4 1 ) Japońskie PKB i zmiany w eksporcie i imporcie 1.Zmiany i prognozy udziału przemysłu mięsnego w PKB Japonii Lata fiskalne 2004-2013 ( od kwietnia danego roku do kwietnia roku następnego), Urząd Rady Ministrów Lata fiskalne 2014-2018 ( od stycznia do grudnia ) IMF, World Economic Outlook Będąca w długim okresie stagnacji japońska gospodarka w 2013 roku wkroczyła na drogę wzrostu. Mimo wielu przewidywań, że wpływ podniesienia stopy podatku konsumpcyjnego w 2014 będzie ograniczony, w drugim kwartale (kwiecień-czerwiec) 2014 roku, w porównaniu z poprzednim kwartałem, konsumpcja znacznie spadła i wynosiła -1,8%, w czym konsumpcja gospodarstw domowych -5.3% (obie wartości rzeczywiste). W 2014 roku powtarzano korekcję obniżania PKB, i nadal niejasne jest, czy będzie możliwe utrzymanie danego poziomu.

6 Yano Research Institute Ltd. 5 2 ) Zmiany i prognozy udziału japońskiej hodowli w PKB 1. Zmiany i prognozy udziału przemysłu mięsnego w PKB Japonii Oszacowanie wykonane przez Instytut Badań Gospodarczych Yano. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rok fiskalny pozycji wysokości całej produkcji rolnej oznacza okres od stycznia do grudnia, a rzeczywisty rok fiskalny PKB okres od kwietnia do marca następnego roku. Wartość całej produkcji rolnej osiągnęła szczyt w pierwszej połowie lat 1990 i ma dużą tendencję zniżkową. Udział produkcji rolnej w rozkładzie PKB obniża się, ale hodowla zwierząt stosunkowo utrzymuje poziom udziału. Jednakże procent udziału hodowli zwierząt w całości PKB jest niewielki.

7 Yano Research Institute Ltd. 6 1 ) Organizacja handlu zagranicznego mięsa w Japonii 2. Organizacja handlu zagranicznego oraz kanały dystrybucji mięsa w Japonii Wykonane przez Instytut Badań Gospodarczych Yano na podstawie „Statystyki Dystrybucji Mięsa”, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, „Statystyki Handlu Zagranicznego”, Ministerstwo Finansów, „Organizacja promocji rolnictwa i hodowli”. Wielkość dystrybucji na podstawie mięsa ciętego. Wielkość dystrybucji mięsa łagodnie wzrasta. Wzrost występuje w stosunku do drobiu, a zmiany w wielkości dystrybucji wołowiny i wieprzowiny są stabilne. Dodatkowo, mimo, że udział drobiu delikatnie wzrasta, przez ostatnie 10 lat prawie się nie zmienia. Stopień uzależnienia od importu podnosi się i opada, ale widoczna jest tendencja wzrostowa dla wołowiny i zniżkowa dla wieprzowiny oraz drobiu.

8 Yano Research Institute Ltd. 7 2 ) Kanały dystrybucji mięsa produkowanego w Japonii 2. Organizacja handlu zagranicznego oraz kanały dystrybucji mięsa w Japonii „Badania stanu rzeczywistego działalności przemysłu spożywczego”, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa. Główne kanały dystrybucji mięsa krajowej produkcji przedstawiają się jak poniżej. Producenci żywności zazwyczaj dokonują zakupu bezpośrednio od hodowców, z włączeniem hodowli własnych, detaliczni sprzedawcy żywności oraz przemysł restauracyjny zazwyczaj dokonują zakupu od hurtowników (specjalistyczne hurtownie mięsne itp.) działających poza hurtowniami wielobranżowymi. Hodowcy, organizacje konsolidacji wysyłki (włączając hodowle własne) Hurtownia wielobranżowa Hurtownicy artykułów spożywczych Hurtownicy artykułów spożywczych działający poza hurtownią wielobranżową Producenci żywności Sprzedawcy detaliczni żywności Przemysł restauracyjny Konsumenci końcowi Bezpośredni zakup od hodowców Zakup w hurtowni Zakup u hurtowników działających poza hurtownią wielobranżową

9 Yano Research Institute Ltd. 8 3 ) Kanały dystrybucji mięsa importowanego z zagranicy 2. Organizacja handlu zagranicznego oraz kanały dystrybucji mięsa w Japonii „Badania stanu rzeczywistego działalności przemysłu spożywczego”, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa. W przypadku mięsa importowanego, producenci żywności zazwyczaj zakupują od handlowych firm importowych, a sprzedawcy detaliczni żywności oraz przemysł restauracyjny zakupują zazwyczaj od hurtowników innych niż handlowe firmy importowe. Zagranica (hodowcy, organizacje) Handlowa firma importowa Hurtownicy inni niż handlowe firmy importowe Producenci żywności Sprzedawcy detaliczni żywności Przemysł restauracyjny Konsument końcowy Bezpośredni import z zagranicy Zakup z handlowej firmy importowej Zakup u hurtowników innych niż handlowe firmy importowe

10 Yano Research Institute Ltd. 9 1 ) Zmiany i prognozy wielkości krajowej produkcji wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu 3. Zmiany i prognozy wielkości krajowej produkcji mięsa Wykonane przez Instytut Badań Gospodarczych Yano na podstawie „Tabeli podaży i popytu żywności” Organizacji Promocji Rolnictwa i Hodowli oraz Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołóstwa”, prognozy na przyszłość na podstawie wartości docelowych na rok 2020 według „Planu podstawowego żywności, rolnictwa i rejonów wiejskich”. Uwaga: wielkość produkcji na podstawie tusz. W przyszłości na środowisko związane z mięsem duży wpływ wywrą warunki zniesienia cła wynikłe z negocjacji o wstąpienie Japonii do TPP (Strategiczne Gospodarcze Partnerstwo Transpacyficzne). W długofalowej skali przewiduje się stopniowe zmniejszanie się krajowej produkcji mięsa w warunkach konkurencji z mięsem importowanym,spowodowane zniesieniem cła.

11 Yano Research Institute Ltd. 10 2 ) Zmiany wielkości krajowej produkcji baraniny oraz koniny 3. Zmiany i prognozy wielkości krajowej produkcji mięsa Dane dotyczące baraniny i koniny na podstawie „Statystyki dystrybucji mięsa”, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Ponieważ dane statystyczne dotyczące baraniny i koniny istnieją jedynie do 2004 roku, przedstawienie późniejszych zmian oraz prognoz na przyszłość jest trudne. Ilość hodowanych na baraninę sztuk spadła prawie o połowę z 18,129 sztuk w 1994 roku do 9,635 sztuk w 2004 roku. Wielkość produkcji mierzona na podstawie tusz także dużo spadła i nie można oczekiwać w przyszłości dużego wzrostu popytu. Trwa tendencja zniżkowa ilości hodowanych koni zarówno wyścigowych jak i dla rolnictwa. Stosunkowo stabilne jest przeprofilowanie koni z wyścigowych na jeździeckie.

12 Yano Research Institute Ltd. 11 1 ) Zmiany i prognozy wielkości importu wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu 4 . Zmiany i prognozy wielkości importu mięsa Materiały: przygotowane przez Instytut Badań Gospodarczych Yano na podstawie „Statystyki dystrybucji mięsa”, Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, „Statystyki handlu zagranicznego”, Ministerstwo Finansów. Prognozy na przyszłość to wartości oszacowane przez Instytut Yano przy założeniu zniesienia ceł. Wielkość na podstawie mięsa ciętego. Wielkość importu zawiera mięso policzkowe oraz mięso z głów, z rodzajów mięsa gotowanego i odpadów mięsnych. Przewidywany jest wzrost importu mięsa, głównie z powodu zmniejszania się Ilości sztuk hodowanych w kraju i zwiększenia się ilości zużycia mięsa importowanego wśród wrażliwych na cenę producentów przetworzonych wyrobów spożywczych oraz w przemyśle restauracyjnym. Dodatkowo, wielkość importu mięsa wacha się zależnie od porozumień handlowych z krajami, z których następuje import oraz sytuacji występowania chorób zakaźnych zwierząt domowych na obszarach hodowli w kraju i za granicą.

13 Yano Research Institute Ltd. 12 2 ) Zmiany wielkości importu koniny 4. Zmiany i prognozy wielkości importu mięsa Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. Prognozy dotyczące końca 2014 roku oparte na rzeczywistych danych od stycznia do września przedłużonych o 3 miesiące. Wielkość importu koniny wynosi 4,385 ton (2013 rok). W porównaniu z najmniejszą z przedstawionych w poprzednim punkcie 3 ilością mięsa drobiowego 405 000 ton, jest to poziom 1/100. W 2004 roku wielkość importu wynosiła 8,835 ton, ale w prognozach na koniec roku 2014 ma osiągnąć 4,385 ton, a więc przez ostatnie 10 lat zmniejszyła się o połowę. Zmiany wielkości importu koniny ( 5 krajów z czołówki, na podstawie wagi w tonach ) Kraj2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok 2014 rok ( prognozy ) Kanada1,9632,0202,2162,5912,1862,2532,3062,6532,7082,7212,699 Argentyna2,0952,5332,1882,5901,1441,1591,288602545419337 Brazylia3,0602,6412,1281,5091,225965717453286173156 Meksyk13016294549644587547697739851733 Polska45143 70808796133248382 Pozostałe1,5431,4461,1775281111298810252678

14 Yano Research Institute Ltd. 13 3 ) Zmiany wielkości importu baraniny 4. Zmiany i prognozy wielkości importu mięsa Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. Przywidywania dotyczące końca 2014 roku oparte na rzeczywistych danych od stycznia do września przedłużonych o 3 miesiące. Wielkość importu baraniny, długofalowa wykazuje tendencję zniżkową, ale całkowita roczna wielkość importu wynosi około 20 000 ton i jest stosunkowo stabilna. Zmiany wielkości importu baraniny na podstawie wagi w tonach 2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok 2014 rok (prognoza) Australia15,96718,84819,16615,60116,03115,32511,42311,92711,41511,57814,782 Chile1956 Islandia1092921353711021174768136114 Norwegia255210 Nowa Zelandia12,43513,04013,4856,9687,6038,2877,6647,8845,6536,7316,679 Węgry186646

15 Yano Research Institute Ltd. 14 4 ) Wielkość importu mięsa z Polski 4. Zmiany i prognozy wielkości importu mięsa Dane: opracowane przez Instytut Badań Gospodarczych Yano na podstawie „Statystyki handlu zagranicznego”, Ministerstwo Finansów W bezpośrednim imporcie z Polski wyróżnia się wieprzowina przekraczająca 20,000 ton. Dawniej występował import drobiu w skali 1,000 ton, ale w roku 2013 wynosi prawie 1/10. Dodatkowo, w przypadku koniny występuje tendencja zwyżkowa. 。 Wielkość importu z Polski (tony) 2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok Wieprzowina (prawa oś) 0.0 592.74,013.03,159.92,704.47,620.915,765.523,617.021,741.4 Konina27.214.80.029.071.280.185.295.0160.3275.4 Drób663.41,049.8836.321.60.0 6.3113.1 Indyk83.021.00.0 Tłuszcz0.0 8.47.023.30.0

16 Yano Research Institute Ltd. 15 5 ) Wartość importu mięsa z Polski 4. Zmiany i prognozy wielkości importu mięsa Dane: opracowane przez Instytut Badań Gospodarczych Yano na podstawie „Statystyki handlu zagranicznego”, Ministerstwo Finansów Także w wartości importu wyróżnia się wieprzowina w okolicach 12 000 milionów jenów. Dodatkowo, także wartość importu koniny szybko wzrasta osiągając wartość 213 milionów jenów (2013 rok). Wartość importu z Polski (miliony jenów) 2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok Wieprzowina (prawa współrzędna) 003122,1061,6631,4163,9838,23812,37011,403 Konina18805592857975123213 Drób16830723610000240 Indyk341200000000 Tłuszcz0011500000

17 Yano Research Institute Ltd. 16 1 ) Z podziałem na produkcję krajową/import 5. Podział rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa „Statystyka dystrybucji mięsa”, Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”, wielkość stanu magazynowego na podstawie badań Organizacji Promocji Rolnictwa i Hodowli. Ilość drobiu na podstawie mięsa z kością. Z włączeniem mięsa kurzego. Ilość wieprzowiny na podstawie mięsa ciętego. Ilość wołowiny na podstawie mięsa ciętego. Wielkość importu zawiera mięso policzkowe i mięso z głów, z rodzaju mięsa gotowanego oraz odpadów mięsnych. Współczynnik udziału produkcji krajowej drobiu jest najwyższy, w przypadku wieprzowiny udział importu jest pół a pół, a dla wołowiny 60%. 22% 78% 55% 45% 40%60%

18 Yano Research Institute Ltd. 17 2 ) Współczynnik podziału ze względu na rodzaje 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa „Statystyka dystrybucji mięsa”, Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”, wielkość stanu magazynowego na podstawie badań Organizacji Promocji Rolnictwa i Hodowli. Ilość drobiu na podstawie mięsa z kością. Z włączeniem mięsa kurzego. Ilość wieprzowiny na podstawie mięsa ciętego. Ilość wołowiny na podstawie mięsa ciętego. Wielkość importu zawiera mięso policzkowe i mięso z głów, z rodzaju mięsa gotowanego oraz odpadów mięsnych. * Wartości z roku 2004 dla porównania skali koniny, baraniny Na rynku rywalizuje ze sobą drób i wieprzowiny, a udział wołowiny jest poniżej 20%. Udział koniny i baraniny jest skrajnie mały. Podział rynku wielkości dystrybucji mięsa ze względu na rodzaje RokTysiąc ton Udział w rynku Wołowina 867.019.4% Wieprzowin a 1,673.537.5% Drób 1,913.742.9% Konina* 7.80.2% Baranina* 0.120.0%

19 Yano Research Institute Ltd. 18 3 ) Z podziałem na formę (surowe, mrożone, przeroby) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”, przetwory mięsne - Japońska Rada Mięsa. Ilość wieprzowiny na podstawie mięsa ciętego. Zawiera odpady mięsne. Ilość wołowiny na podstawie mięsa ciętego. Zawiera odpady mięsne, mięso policzkowe i mięso z głów. Generalnie duża część importu jest w formie zamrożonej, ale w przypadku drobiu, jest także import w formie przetworów. Forma importu mięsa 2013 rok wtonach Surowe, chłodzone MrożonePodroby Wołowina 212,339322,528- Wieprzowina 305,792438,452- Drób 15405,533433,932 Przetwory mięsne 52,316

20 Yano Research Institute Ltd. 19 4 ) Ranking krajów importu (wołowina)) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. Ilość wołowiny na podstawie mięsa ciętego. Zawiera mięso gotowane, policzkowe i z głów. W przypadku wołowiny udziały dzielą się głównie na dwie części, między Australią i USA. Dla obu krajów, stosunek mięsa zamrażanego i chłodzonego wynosi prawie pół na pół, ale od 2006 roku, kiedy zniesiono zakaz importu z USA, udział USA powoli wzrasta. Nie ma importu wołowiny z Polski. Ranking krajów importu wołowiny 2013 rok Kraj Wielkość importu w tonach Australia277,746 USA201,138 Nowa Zelandia28,255 Kanada12,218 Pozostałe16,188 Razem535,546

21 Yano Research Institute Ltd. 20 5 ) Ranking krajów importu (wieprzowina) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. Ilość wieprzowiny na podstawie mięsa ciętego. Zawiera odpady mięsne. Dla wieprzowiny, poza USA i Australią, Dania posiadała duży udział, a udział Polski wynosił 3%. Wzrasta udział importu surowej i chłodzonej wieprzowiny z USA i Kanady. Importuje się z USA 3 razy więcej, a z Kanady 2 razy więcej mięsa surowego i chłodzonego niż mrożonego. W stosunku do powyższego, prawie całość importu z Danii dotyczy mięsa mrożonego. Ranking krajów importu wieprzowiny 2013 rok Kraj Wielkość importu w tonach USA275,114 Kanada142,120 Dania116,999 Polska21,741 Pozostałe188,297 Razem744,271

22 Yano Research Institute Ltd. 21 6 ) Ranking krajów importu (kurczak) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. W przypadku drobiu, Brazylia posiada przytłaczający udział. Prawie całość importu to mięso mrożone, a wielkość importu chłodzonego, to jedynie 15 000 ton z Chin, co daje tylko 3% całości (rok 2013). Polska jest na 4 miejscu wśród krajów, z których się importuje. Ranking krajów importu drobiu 2013 rok Kraj Wielkość importu w tonach Brazylia376,199 USA23,567 Tajlandia835 Polska113 Chiny93 Pozostałe4,741 Razem405,548

23 Yano Research Institute Ltd. 22 7 ) Ranking krajów importu (przeroby drobiowe) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. W przypadku przetworów drobiowych występuje podział na dwie części, Chiny i Tajlandia. Ranking krajów importu przetworów drobiowych 2013 rok Kraj Wielkość importu w tonach Chiny222,599 Tajlandia206,713 USA645 Polska15 Pozostałe3,961 Razem433,932

24 Yano Research Institute Ltd. 23 8 ) Ranking krajów importu (konina) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. Zdecydowanie największy udział, ponad 60% posiada Kanada. Polska znajduje się na 5 miejscu z udziałem 9%. Ranking krajów importu koniny 2013 rok Kraj Wielkość importu w tonach Kanada2,721 Argentyna419 Brazylia173 Meksyk851 Polska248 Pozostałe26 Razem4,438

25 Yano Research Institute Ltd. 24 9 ) Ranking krajów importu (baranina) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Ministerstwo Finansów „Statystyka handlu zagranicznego”. Dwa kraje, Australia i Nowa Zelandia opanowały 99% wielkości importu. Od 2009 roku rozpoczął się import z Węgier, ale wielkość importu się nie powiększa. Ranking krajów importu baraniny 2013 rok Kraj Wielkość importu w tonach Australia11,578 Nowa Zelandia6,731 Islandia136 Węgry4 Razem18,450

26 Yano Research Institute Ltd. 25 10 ) Ranking krajów importu (przetworów mięsnych) 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Dane: Japońska Rada Mięsa, Ministerstwo Finansów „ Statystyka handlu zagranicznego” Wśród przetworów mięsnych przodują kiełbasy, ale jako cechy charakterystyczne można wskazać, że w przypadku Włoch 75%, a nawet Hiszpanii 90%, zajmuje szynka i boczek. Dodatkowo w przypadku Francji 95% stanowią wyciągi mięsne oraz soki mięsne.

27 Yano Research Institute Ltd. 26 11 ) Ze względu na kanały zbytu końcowego 5. Współczynnik podziału rynku mięsnego w Japonii (2013 rok) Największymi odbiorcami (nabywcami) mięsa importowanego są producenci żywności. W obszarze sprzedaży detalicznej, gdzie konsumenci zwracają dużą uwagę na kraj produkcji wieprzowiny i drobiu, wysoki jest procent udziału produkcji krajowej. Dane: Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa „Statystyki rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa”, badania ankietowe przedsiębiorstw

28 Yano Research Institute Ltd. 27 1 ) Ceny wołowiny produkcji krajowej 6. Tendencje rynku mięsa krajowej produkcji Materiały : Organizacja Promocji Rolnictwa i Hodowli Ceny po roku 2005 zawierają podatek konsumpcyjny. Wartości dotyczące krajowej produkcji (pozostałe) przed 2007 rokiem przedstawiają ceny zawierające rasy krajowej produkcji (krzyżówki). Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że z powodu na zmianę rodzajów w 2007 roku w celu zachowania ciągłości danych, zastosowano ceny specjalne. Od 2008 roku, kiedy wysokość cen krajowej produkcji polędwicy wołowej (oraz innych) i krajowej produkcji wołowego mięsa żeberkowego z ras japońskich się odwróciła, wołowina z ras japońskich stała się przystępniejsza cenowo niż wcześniej. Zmiany ceny detalicznej wołowiny produkcji krajowej (ceny specjalne) w jenach/100g Rok 20032004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok Krajowe mięso żeberkowe wołowe ras japońskich 390471500516546577535525510476521 Krajowa polędwica raz japońskich 8579209779901,0101,016962953917862938 Krajowe mięso żeberkowe (pozostałe) 266312342358391365319305309233278 Krajowe polędwice (pozostałe)523559601592598478461445449357411

29 Yano Research Institute Ltd. 28 2 ) Ceny wieprzowiny krajowej produkcji 6. Tendencje rynku mięsa krajowej produkcji Materiały : Organizacja Promocji Rolnictwa i Hodowli Ceny po roku 2005 zawierają podatek konsumencki. Należy zwrócić uwagę na ciągłość danych z powodu zmiany części punktów sprzedaży będących przedmiotem badania od kwietnia 2012 roku. W stosunku do tendencji zniżkowej cen karkówki i szynki, tylko cena schabu ma tendencję zwyżkową, która regulowana jest przez specjalne ceny wyprzedaży. Zmiany cen detalicznych wieprzowiny krajowej produkcji w jenach/100g Rok 20032004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok Schab cena zwykła229235242246250253249246250244245 Schab cena specjalna181188191 196199185183185168179 Karkówka cena zwykła127131135 136139136132134127132 Szynka cena zwykła162 166 167168162160162159

30 Yano Research Institute Ltd. 29 3 ) Ceny mięsa drobiowego krajowej produkcji 6. Tendencje rynku mięsa krajowej produkcji Materiały : Organizacja Promocji Rolnictwa i Hodowli Ceny zawierają podatek konsumpcyjny. Badania rozpoczęto od 2013 roku. Popyt krajowy na udka jest wysoki, co przekłada się na ceny. Nie przeprowadzono badań dotyczących ceny detalicznej importowanego drobiu. Ceny detaliczne krajowego mięsa drobiowego (jen/100g) 2013 rok2013 rok kwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesień Październi k ListopadGrudzień 2014 rok Styczeń LutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńwrzesień Ceny zwykłe Udka 131 130 129 130129130132 133 134135137135133 Piersi 84 8283 82 83 84878586858486848687 Białe mięso 132135131130131 130131 132133132 131 128132 Skrzydełka 9089 88899190 91 909193 96 9596 Ceny specjalne Udka 908584 88 91 94959699 100969896 Piersi 51 46454751 55505554 53 55 56 Białe mięso 94 95 9691959394 959695101104959695 Skrzydełka 69 6867 6869 717073716972716968

31 Yano Research Institute Ltd. 30 1 ) Ceny importowanej wołowiny 7. Tendencje rynku mięsa importowanego Materiały : Organizacja Promocji Rolnictwa i Hodowli Ceny po roku 2005 zawierają podatek konsumpcyjny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w celu zapewnienia ciągłości danych, z powodu ograniczeń importu wołowiny z USA podano ceny wołowiny tylko produkcji australijskiej. Ceny importowanej wołowiny długoterminowo wykazują tendencję zniżkową. Zmiany cen detalicznych importowanej wołowiny (Australijskiej) (jenów/100g) 2003 rok2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok Polędwica ceny zwykłe348366395389383356341345332329331 Udziec ceny zwykłe187197208209207 183197194163178 Polędwica ceny specjalne 248289324317305286261318274233237 Udziec ceny specjalne123135152148136146116118115105121

32 Yano Research Institute Ltd. 31 2 ) Ceny importowanej wieprzowiny 7. Tendencje rynku mięsa importowanego Materiały : Organizacja Promocji Rolnictwa i Hodowli Po roku 2005 zawierają podatek konsumpcyjny. Należy zwrócić uwagę na ciągłość danych z powodu zmiany części punktów sprzedaży będących przedmiotem badania od kwietnia 2012 roku. Ceny wieprzowiny wykazują długoterminową tendencję zniżkową. Zmiany cen detalicznych importowanej wieprzowiny 2003 rok2004 rok2005 rok2006 rok2007 rok2008 rok2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok2013 rok Schab ceny zwykłe 170168 171169166159157160146147 Schab ceny specjalne 11211811410911111599971019596

33 Yano Research Institute Ltd. 32 Wydatki na mięso w budżetach gospodarstw domowych 8. Zmiany i prognozy wydatków na mięso w normalnych gospodarstwach domowych W związku ze wzrostem PKB także w przyszłości przewiduje się zwiększenie wydatków na zakup mięsa w budżetach gospodarstw domowych. Prognozy wartości oraz wagi spożycia na 1 osobę w budżetach i spożyciu domowym Rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok Wołowi na Wartość(jen) 6,6386,6806,6726,6116,6496,5866,4346,1196,0146,0336,4406,4176,5786,7716,9407,135 Waga(g) 2,4102,2482,2442,192 2,1502,3042,2322,2172,2092,2352,3152,3732,4432,5042,574 Wieprz owina Wartość(jen) 6,9827,2687,3217,4277,7508,1857,8847,8237,9967,7788,3938,2448,4518,6988,9169,166 Waga(g) 5,2215,4095,4985,5175,6985,9026,0036,0426,1686,1446,4536,3696,5296,7206,8897,082 Drób Wartość(jen) 3,2293,3083,3923,4783,7144,1394,0403,9714,2684,1214,4654,3134,4224,5514,6654,796 Waga(g) 3,5153,5653,6933,8443,9884,0984,4634,3874,6044,7505,0184,7984,9195,0625,1895,335 Dane: wyniki konsumpcji na podstawie „Raportu badań budżetów gospodarstw domowych”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji, prognozy PKB na jednego mieszkańca na podstawie IMF „World Economic Outlook”. Wartości zawierają podatek konsumpcyjny. Zawierają inne składniki niż konsumpcja własna przeznaczona na podarunki. Ze względu na to, że na podstawie badań budżetu gospodarstw domowych stosuje się wartości szacunkowe zakładające utrzymywanie się cen oraz średnich wartości współczynnika konsumpcji z ostatnich 5 lat, różnią się one od wartości planowanych Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa. Wielkości te stanowią jednostki nabywania w gospodarstwach domowych.

34 Yano Research Institute Ltd. 33 Regulacje prawne, cła i zwyczaje handlowe 9. Przeszkody dotyczące importu mięsa Regulacje prawneOpis ogólny Prawo zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt hodowlanych Razem z „Zaświadczeniem badań” z krajów eksportujących konieczne jest przedłożenie „Podania o badania importowe” Konieczne jest przedłożenie do Urzędu Kwarantanny Zwierzęcej odpowiedzialnego za dany port importowy, razem z wymaganymi dokumentami, „Podania o badania importowe (produkty pochodzenia zwierzęcego)” a także „Zaświadczenia badań” wydanego przez urząd kwarantanny kraju eksportującego (stosowne regulacje prawne paragraf 44 i 45). Prawo higieny żywnościOgraniczenia poziomu konserwantów oraz pozostałości nawozów sztucznych, których użycie w Japonii jest zabronione. Do „Zgłoszenia importu żywności” konieczne jest dołączenie dokumentów zawierających opis produktu, surowców, listę składników, opis procesu produkcyjnego oraz sposób przechowywania. Ze względu na to, że wołowina, wieprzowina i drób wskazane są w systemie oznaczania składników alergicznych jako wyroby, dla których zalecane jest oznaczanie, poleca się odpowiednie oznaczanie przerobów spożywczych zawierających te mięsa. Cła Zwykłe stosowane taryfy celne ( różnią się w zależności od warunków ) Wołowina Taryfa 38.5% Wieprzowina 361 jenów / ㎏ Dla wieprzowiny stosuje się różnicowy system ceł. (Różnicowy system ceł: z jednej strony, kiedy cena importowanych towarów jest niższa od standardowej ceny importowej, różnica pobierana jest jako cło i wykorzystywana w celu ochrony krajowych hodowców trzody, z drugiej strony jest to system dający korzyści konsumentom przez zmniejszenie obciążenia celnego, przez zastosowanie niskiego cła od wartości, kiedy cena jest wysoka) Drób 14% Konina, baranina Bez cła Odpady mięsne 12% ~ 50 %

35 Yano Research Institute Ltd. 34 1) Konieczne zaświadczenia 10. Przewodnik eksportu mięsa w handlu z Japonią Zaświadczenia sanitarne rządu polskiego Zgłoszenie importu Wydanie zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia Prawo higieny żywności Badane pozycje: ○Zgodność z określonymi w prawie higieny żywności kryteriami produkcji. ○Kryteria użycia konserwantów. ○Zawartość trujących i szkodliwych substancji. ○Przeszłe wykroczenia itp. Podanie o badania importowe Wydanie zaświadczenia kwarantanny importowej Kwarantanna zwierzęca (Prawo zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt hodowlanych) Sprawdzanie dokumentów Sprawdzanie towarów W zależności od potrzeby ○Badania szczegółowe ○Testy mikrobiologiczne Testy fizykochemiczne

36 Yano Research Institute Ltd. W zależności od warunków umowy z partnerem, w przypadku ustalenia przedpłaty, mogą być wymagane „Zobowiązanie spłaty ( Refund Bond ) ”, „Akredytywa (L/C: Letter o f Credit)” lub wpłata częściowa. 35 2) Preferowane warunki zapłaty, główne ryzyka, warunki pakowania 10. Przewodnik eksportu mięsa w handlu z Japonią Warunki zapłaty W wyniku wystąpienia chorób zakaźnych może nastąpić zmiana warunków badań. Dodatkowo, w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, import wieprzowiny, mięsa z dzików, narządów wewnętrznych itp. z Polski został wstrzymany od 18 lutego 2014 roku. Główne ryzyka Nie ma specjalnych ustaleń, ale zazwyczaj wymagana jest dostawa w formie, jakiej oczekują sprzedawcy (Na przykład: pakowanie próżniowe w 10 kg worki plastikowe, w kartony itp.). Dla drewnianych palet i skrzyń konieczne jest dokonanie fumigacji. Warunki zawijania i pakowania

37 Yano Research Institute Ltd. 36 Nadzorujące urzędy 11. Urzędy nadzorujące import mięsa Nazwa urzęduFunkcje Urząd CelnyFormalności celne System cła różnicowego dla wieprzowiny Konieczne jest przedłożenie do Urzędu Kwarantanny Zwierzęcej odpowiedzialnego za dany port importowy, razem z wymaganymi dokumentami, „Podania o badania importowe (produkty pochodzenia zwierzęcego)” a także „Zaświadczenia badań” wydanego przez urząd kwarantanny kraju eksportującego (regulacje prawne paragraf 40). Jeśli badania zakończą się pozytywnie, wydane zostaje „Zaświadczenie kwarantanny importowej” (regulacje prawne paragraf 44 i 45). Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa (Urząd Kwarantanny Zwierzęcej) Oznaczanie żywności Standardy JAS, oznaczanie żywności (dobrowolne) Zatwierdzenie rejestracji produktów organicznych (dobrowolne) Prawo zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt hodowlanych Badania importowanych produktów zwierzęcych Wyszczególniony nadzór kwarantanny Obszary zakazu importu Warunki sanitarne zwierząt hodowlanych Do „Zgłoszenia importu żywności” konieczne jest dołączenie dokumentów zawierających opis produktu, surowców, listę składników, opis procesu produkcyjnego oraz sposób przechowywania. Ze względu na to, że wołowina, wieprzowina i drób wskazane są w systemie oznaczania składników alergicznych jako wyroby, dla których zalecane jest oznaczanie, poleca się odpowiednie oznaczanie przerobów spożywczych zawierających te mięsa. Ministerstwo Zdrowia, Zatrudnienia i Opieki Społecznej Prawo higieny żywności Konserwanty spożywcze Urząd KonsumentaStandardy oznaczania jakości Oznaczanie żywności Oznaczanie miejsca produkcji składników przetworów spożywczych

38 Yano Research Institute Ltd. 37 Warunki kwarantanny importu zwierząt 12. Warunki kwarantanny importu zwierząt Od sierpnia 2014, dzięki zawiązaniu umów programów eksportowych, mięso wołowe z instalacji przeznaczonych na eksport do Japonii uzyskało zezwolenie na import. Krowy Import możliwy na podstawie warunków kwarantanny zwierząt importowych.Konie Od lutego 2014, z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, import wieprzowiny jest wstrzymany. Ś winie Import wstrzymany.Owce, kozy Spełnione są warunki: choroby zakaźnie nie występują przez określony okres czasu (co najmniej dłużej niż 2 lata), wdrożone są środki zapobiegające importowi z obszarów występowania chorób zakaźnych, zdeklarowano zapewnienie bezpieczeństwa w ramach programów eksportowych. Ustalanie nowych warunków kwarantanny zwierząt importowych

39 Yano Research Institute Ltd. 38 Wydarzenia z branży spożywczej 13. Wydarzenia z branży rolniczej i spożywczej Targi Rozwoju Wyrobów Spożywczych 2014 (Hi Japan ) Czas 8-10 października 2014 roku Miejsce Big Sight Tokyo Strona internetowa http://www.hijapan.info/ Opis ogólny Z kraju i z zagranicy zgromadzone są nowe i interesujące materiały używane jako dodatki do wyrobów żywnościowych, napojów oraz słodyczy, oferują dobrą i skuteczną okazję marketingową oraz nawiązania kontaktów handlowych dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją materiałów do wyrobów spożywczych oraz produkcją na zlecenie. Jako największe w Azji targi zdrowej żywności, cieszą się dużym zainteresowaniem za granicą, gromadząc wystawców z 20 krajów i obszarów, i odwiedzających z 30 krajów. Spotkania biznesowe nabywców usług żywnościowych JF 2014 Czas12 listopada 2014 roku Miejsce Tokyo Oroshiuri Center ( TOC ) Strona intenetowahttp://www.jfnet.or.jp/contents/pages/6_list_detail.html Opis ogólny Miejsce, gdzie można prowadzić konkretne rozmowy i wymieniać się informacjami z przedstawicielami firm z branży restauracyjnych, dzięki wystawom i prezentacjom, nie tylko produktów rolnych, hodowlanych i rybnych, ale także produktów przeznaczonych do branży restauracyjnej, takich jak przetwory spożywcze, przyprawy i napoje, a także wyposażenie kuchni restauracyjnych i wyrobów związane z bezpieczeństwem, higieną, środowiskiem i technologiami informatycznymi przeznaczonymi dla restauracji. Międzynarodowe targi wyrobów spożywczych i napojów ( FOODEX JAPAN ) Czas3-5 marca 2015 roku MiejsceMakuhari Messe Strona internetowahttp://www.jma.or.jp/foodex/ Opis ogólny „Międzynarodowe Targi żywności i napojów FOODEX JAPAN” są jednymi z największych w Azji targów tego typu. Odbywają się corocznie od 1976 roku, a w 2015 roku odbędą się po raz 40. Za każdym razem cieszą się wysokim uznaniem wśród zainteresowanych jako wspaniała okazja powiększenia skali biznesu zarówno dla wystawiających, jak i dla odwiedzających. Targi dokonują wkładu w dalszy rozwój branży spożywczej przez oferowanie najnowszych informacji dotyczących „żywności” oraz coraz lepszych usług. W 2014 roku liczba wystawców wyniosła: 2808 firmy (1046 krajowych, 1762 zagranicznych), wystawcy z 78 krajów i obszarów, liczba odwiedzających z poprzedniego razu: 75,766 osób.


Pobierz ppt "Podstawowe badania rynku mięsnego w Japonii Do Ambasady Rzeczypolspolitej Polskiej 5 listopada 2014 roku Raport."

Podobne prezentacje


Reklamy Google