Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika i projektowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw – plan marketingowy oraz plan zarządzania Michał Suchanek Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika i projektowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw – plan marketingowy oraz plan zarządzania Michał Suchanek Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika i projektowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw – plan marketingowy oraz plan zarządzania Michał Suchanek Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

2 Plan marketingowy Produkt (wraz z opakowaniem), Rynek docelowy, Niezbędne koncesje i pozwolenia, Podaż na rynku wraz oceną konkurencji, Popyt na rynku, Ocena chłonności rynku, Cena, Dystrybucja, Promocja, Plan ilościowy i wartościowy sprzedaży, Plan kosztów sfery marketingowej.

3 Dystrybucja Bezpośrednia, Pośrednia

4 Promocja Środki reklamy: – radio, – telewizja, – listy i ulotki, Środki sprzedaży osobistej: – prezentacje, – telemarketing, Środki promocji sprzedaży: – pokazy, – upominki, – konkursy konsumenckie, PR; Sponsoring.

5 Plan zarządzania szczegółowy opis produktów i usług, harmonogram przedsięwzięcia, sfera działalności, forma organizacyjna i prawno-własnościowa przedsięwzięcia, formy zatrudnienia, koszty sfery zarządzania.

6 Szczegółowy opis produktów i usług produkt lub usługa wraz z opisem technologicznym, strategia produkcji, program produkcji, sposób zorganizowania dostaw materiałów i surowców.

7 Harmonogram przedsięwzięcia spis wszystkich czynności składających się na przedsięwzięcie wraz z szacowanymi terminami rozpoczęcia i zakończenia, trzy okresy: – przygotowań, – wdrożenia, – eksploatacji.

8 Sfera działalności biznesowa, publiczna, „trzeci sektor”.

9 Forma organizacyjna i prawno- własnościowa przedsięwzięcia Jak przedsięwzięcie będzie występować: – wydzielenie osób, – stworzenie działu/wydziału, – spółka celowa (jaka?), – outsourcing (ogłoszenie przetargu publicznego).

10 Zatrudnienie umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, kontrakty, umowy handlowe.

11 Koszty sfery zarządzania koszty produkcji, koszty zatrudnienia, pozostałe.

12 Plan finansowy analiza i kształtowanie efektywności – cele w sferze finansowej, przyjęte założenia dotyczące efektywności, ryzyko, potencjalne źródła finansowania zewnętrznego.

13 Efektywnościowe strategie inwestycyjne oszczędnościowa (W=const. N -> min.), wydajnościowa ( W -> max. N=const.).

14 Przyjęte założenia dotyczące efektywności Rodzaj przedsięwzięciaCharakter miernika infrastrukturaczas zwrotu inwestycje produkcyjnezysk skapitalizowany (projektowane przychody – projektowane koszty) organizacyjnezmiana planowanego poziomu zatrudnienia (stopy zatrudnienia) produkcyjnezmiana wielkości produkcji rynkowezmiana wielkości sprzedaży technicznezmiana odtwarzania środków produkcji (średni wiek parku maszynowego) kapitał ludzkistabilizacja / wydajność kadr finansowerentowność kapitałów biznesowerentowność, płynność użyteczności publicznejdeficytowość = 0, pokrycie kosztów =< 1, odpłatność =1

15 Plan finansowy* Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych.

16 Zarządzanie ryzykiem Ocena ryzyka –Analiza ryzyka, –Identyfikacja ryzyka, –Opis ryzyka, –Pomiar ryzyka, –Ewaluacja ryzyka, Informowanie o ryzyku, Decyzja, Postępowanie wobec ryzyka, Monitoring ryzyka.

17 Techniki zarządzania ryzykiem Burza mózgów, Metoda delficka, Analiza SWOT, Diagram Ishikawy, Metoda list kontrolnych, Metoda PERT, Modelowanie i symulacje komputerowe, Macierz ryzyka, Metoda ryzyk częściowych

18 Diagram Ishikawy człowiek (Man) materiał (Material) sprzęt/maszyna (Machine) stosowana metoda (Method) kierownictwo (Management) środowisko/otoczenie (Environment)

19 Macierz ryzyka Prawdopodobieństwo wystąpienia, Potencjalne skutki

20 Podstawowa metoda oceny ryzyka – metoda scenariuszy budowanie scenariuszy rozwoju sytuacji, ocena prawdopodobieństwa, określenie średnioważonej efektywności przedsięwzięcia. w wersji uproszczonej – trzy scenariusze (pesymistyczny, realistyczny, optymistyczny)

21 Potencjalne źródła finansowania zewnętrznego dotacje, instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe, leasing, partnerstwo publiczno-prywatne.


Pobierz ppt "Ekonomika i projektowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw – plan marketingowy oraz plan zarządzania Michał Suchanek Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google