Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stawy Milickie SA. NAJWIĘKSZY KOMPLEKS STAWÓW W EUROPIE - PONAD 6 5000 TYSIĄCA HA LUSTRA WODY I 300 STAWÓW 800 LAT NIEPRZERWANEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stawy Milickie SA. NAJWIĘKSZY KOMPLEKS STAWÓW W EUROPIE - PONAD 6 5000 TYSIĄCA HA LUSTRA WODY I 300 STAWÓW 800 LAT NIEPRZERWANEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Stawy Milickie SA

2 NAJWIĘKSZY KOMPLEKS STAWÓW W EUROPIE - PONAD 6 5000 TYSIĄCA HA LUSTRA WODY I 300 STAWÓW 800 LAT NIEPRZERWANEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ NA TERENIE DOLINY BARYCZY KARP MILICKI – TRADYCYJNY PRODUKT REGIONALNY, DZIEDZICTWO KULINARNE DOLNEGO ŚLĄSKA NAJWIĘKSZY W POLSCE REZERWAT CHRONIĄCY PTAKI POŁOŻONY NA TERENIE NAJWIĘKSZEGO W KRAJU PARKU KRAJOBRAZOWEGO „DOLINA BARYCZY” UNIKATOWE DZIEDZICTWO KULTUROWE I PRZYRODNICZE | STAWY MILICKE to…

3 | STAWY MILICKE – północna część Dolnego Śląska Dolina Baryczy

4 XII WIEK – POCZĄTKI ZORGANIZOWANEJ GOSPODARKI STAWOWEJ W DOLINIE BARYCZY XVII –XVII WIEK - ZŁOTA ERA RYBACTWA, PONAD 13 TYSIĘCY HA STAWÓW, NAJWIĘKSZE OBIEKTY MIAŁY 500 I 700 HA XIX WIEK – WPROWADZENIE NOWYCH METOD HODOWLI, KTÓRE W NIEWIELE ZMIENIONYM KSZTAŁCIE OBOWIĄZUJĄ DO DZIŚ XX WIEK 1977 – 1990 - DOLNOŚLĄSKI KOMBINAT RYBACKI 2011 – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE TWORZY STAWY MILICKIE SA I ZOSTAJE 100 % AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI | Trochę historii…

5 | Obszary działania EDUKACJA EKOLOGICZNA OCHRONA EKOSYSTEMU REZERWATU STAWY MILICKIE HODOWLA RYB SŁODKOWODNYCH I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA ROZWÓJ TURYSTYKI

6 REZERWAT STAWY MILICKIE, HISTORYCZNE OBIEKTY HODOWLANE TRADYCYJNY SPOSÓB HODOWLI KARP MILICKI - TRADYCYJNY PRODUKT REGIONALNY REZERWAT STAWY MILICKIE, HISTORYCZNE OBIEKTY HODOWLANE TRADYCYJNY SPOSÓB HODOWLI KARP MILICKI - TRADYCYJNY PRODUKT REGIONALNY CET NATURUM: HOTEL, GOSPODA, MUZEUM PROMOCJA REGIONU STREFA BUFOROWA CET NATURUM: HOTEL, GOSPODA, MUZEUM PROMOCJA REGIONU STREFA BUFOROWA HODOWLA I SPRZEDAŻ RYB SŁODKOWODNYCH Hodowla ryb Oferta Turystyczna Dziedzictwo | STAWY MILICKE SA – CASE STUDY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

7 | Charakterystyka Rezerwatu „STAWY MILICKIE” największy rezerwat ornitologiczny w Polsce, a drugi co do wielkości spośród wszystkich polskich rezerwatów przyrody - łączna powierzchnia 5324,31 ha unikatowy obszar pod względem przyrodniczo-historycznym w całej Europie 300 gatunków ptaków m.in. bielik, bocian czarny, wiele rzadkich gatunków gęsi i największe skupienie lęgowe gęsi w środkowej Europie objęty międzynarodową konwencją Ramsar wraz z 12 innymi obszarami w Polsce włączony do sieci Living Lakes i jako jeden z 23 obszarów na świecie (wśród takich obiektów jak Jezioro Bajkał, Balaton, Titicaca czy Jezioro Wiktorii) wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy i obejmuje pięć kompleksów stawów: Stawno, Potasznia, Ruda Sułowska, Radziądz oraz Jamnik obowiązuje całkowity zakaz wstępu za wyjątkiem wyznaczonych tras turystycznych

8 Ruda Sułowska | Rozmieszczenie rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” na tle Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy Radziądz Jamnik Stawno Potasznia

9 | Porównanie rezerwatów przyrody występujących na terenie całej Polski

10 | Problemy prowadzenia gospodarki rybackiej na terenach prawnie chronionych Gospodarka stawowa boryka się z problemami, które wpływają negatywnie na sytuację finansową spółki Stawy Milickie S.A. Straty generowane są przez: ptaki rybożerne ptaki zjadające pasze przeznaczoną dla ryb Na Stawach Milickich stwierdzono 18 gatunków ptaków żywiących się rybami z czego najistotniejsze straty powodują 4 gatunki – kormoran, czapla siwa, czapla biała i nurogęś. Łączna roczna strata związana z ptakami rybożernymi wynosi około 2 miliony PLN

11 | Podsumowanie strat poniesionych przez spółkę Stawy Milickie S.A. w latach 2011-2013.

12 | Problemy prowadzenia gospodarki rybackiej na terenach prawnie chronionych Ustawodawca nie przewidział odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki rybożerne. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Art. 126 określa iż, „…Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 1) żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym; 2) wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 3) rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich; 4) niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych; 5) bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. 2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje utraconych korzyści.”

13 | Rezerwat przyrody „Stawy Milickie” na tle innych obszarów chronionych w Polsce – źródła finasowania W Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody wymienione są następujące formy ochrony przyrody: A.parki narodowe; B.rezerwaty przyrody; C.parki krajobrazowe; D.obszary chronionego krajobrazu; E.obszary Natura 2000; F.pomniki przyrody; G.stanowiska dokumentacyjne; H.użytki ekologiczne; I.zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; J.ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.


Pobierz ppt "Stawy Milickie SA. NAJWIĘKSZY KOMPLEKS STAWÓW W EUROPIE - PONAD 6 5000 TYSIĄCA HA LUSTRA WODY I 300 STAWÓW 800 LAT NIEPRZERWANEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google