Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MatFirma (Matematyka w Firmie ). Matematyka w firmie W firmie matematykę spotykamy na każdym kroku np.:  Obliczając podatki  Przy procesie wytwórczym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MatFirma (Matematyka w Firmie ). Matematyka w firmie W firmie matematykę spotykamy na każdym kroku np.:  Obliczając podatki  Przy procesie wytwórczym."— Zapis prezentacji:

1 MatFirma (Matematyka w Firmie )

2 Matematyka w firmie W firmie matematykę spotykamy na każdym kroku np.:  Obliczając podatki  Przy procesie wytwórczym  Obliczanie wynagrodzenia pracowników  Obliczanie strat i zysków  Obliczanie czasu pracy

3 FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA Notowania Akcji DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KOSZTY PRZYCHODY MATERIAŁY, USŁUGI, ENERGIA, ZATRUDNIENIE, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZYKŁAD ZE SPRZEDAŻY USŁUG, ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ZUS PRZYCH ODY MINUS KOSZTY PODATEK VAT DOCH ÓD PODATEK DOCHODO WY ZYSK URZĄD SKARBOWY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚIO WYCH

4 URZĄD SKARBOWY GIEŁDA ZUS

5 GIEŁDA  Co to jest giełda Co to jest giełda  Zyski i starty na giełdzie Zyski i starty na giełdzie  Gdzie w giełdzie spotykamy matematykę? Gdzie w giełdzie spotykamy matematykę?  Gra na giełdzie Gra na giełdzie

6 CO TO JEST GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ? Czym jest giełda? Jest to miejsce, w którym ludzie wymieniają się papierami wartościowymi (np.: akcjami, obligacjami). Jest kupujący i sprzedający (akcjonariusze). Każda akcja ma swoją określoną cenę. Zależy ona od popytu i podaży. Więc jeśli więcej ludzi kupuje papiery niż sprzedaje to cena rośnie i odwrotnie, jeśli więcej sprzedaje niż kupuje to cena maleje.

7 Zyski i starty na giełdzie Inwestycje na giełdzie - chodzi w nich o prognozowanie wzrostu lub spadku wartości spółek. Czyli zysk na giełdzie nigdy nie jest pewny. Im więcej kupimy wartości akcji spółek, tym więcej możemy zyskać lub stracić.

8 GDZIE W GIEŁDZIE SPOTYKAMY MATEMATYKĘ ? Matematyka ma swoje zastosowanie na giełdzie papierów wartościowych np.: – Odczytywanie wartości z wykresu - przy sprawdzaniu wartości akcji firmy na wykresie i weryfikacji wzrostu lub spadku kursu akcji – Obliczanie procentu danej liczby - przy sprawdzaniu wielkości zysku lub straty i wyrażaniu jej w procentach zainwestowanego kapitału – Wykonywanie działań na liczbach wymiernych – przy obliczaniu zysków i strat i wyrażaniu ich w pieniądzu – Zaokrąglanie liczb – przy wyliczaniu wartości kapitału jaki zainwestowaliśmy w firmę na podstawie liczby posiadanych akcji i ich kursu zapisanego do 2 miejsc po przecinku

9 GRA GIEŁDOWA Gra polegała na tym, że uczeń dysponowała wirtualnie 100 000 zł, które inwestował w wybrane spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Następnie po miesiącu sprawdzał wartość kupionych akcji i weryfikował czy zyskał na tym czy stracił.  Akcje kupione przez Bartka Sawickiego -Agora -Debica -BOS -Zyski i straty  Akcje kupione przez Bartka Duraka -PKO BP -PGE -TOYA -Zyski i straty

10 Zyski i straty- Bartka Sawickiego Firma Agora Zainwestowano: 50 000 zł Saldo końcowe 54 850 zł Zysk 4 850 zł Firma Debica Zainwestowano: 25 000 zł Saldo końcowe 28 083 zł Zysk 3 083 zł Firma BOS Zainwestowano: 25 000 zł Saldo końcowe 22 941 zł Straty 2 059 zł RAZEM: ZYSK 5 874 zł co stanowi 5,87 % Zainwestowanego kapitału.

11 Zyski i straty – Bartka Duraka Firma PGE Zainwestowano: 25 000 zł Saldo końcowe: 25 797 zł Zysk: 797 zł Firma TOYA Zainwestowano: 50 000 zł Saldo końcowe: 40 837zł Straty: 9 153 zł Firma PK0 PB Zainwestowano: 25 000 zł Saldo końcowe: 22 340 zł Straty: 2 660 zł RAZEM: Strata 11 016 zł co stanowi 11,02 % Zainwestowanego kapitału.

12 WYKRES KURSU AKCJI SPÓŁKI AGORA

13 WYKRES KURSU AKCJI SPÓŁKI DĘBICA

14 WYKRES KURSU AKCJI SPÓŁKI BOŚ

15 WYKRES KURSU AKCJI SPÓŁKI PKO BP

16 WYKRES KURSU AKCJI SPÓŁKI PGE

17 WYKRES KURSU AKCJI SPÓŁKI TOYA

18 URZĄD SKARBOWY Urzędy skarbowe są jednostkami organizacyjnymi obsługującymi naczelników urzędów skarbowych. To naczelnicy urzędów skarbowych są więc właściwymi organami podatkowymi.

19 JAKIE PODATKI SIĘ PŁACI? Podatki od dochodów i od obrotów(CIT-dla spółek kapitałowych) Podatki od nieruchomości Podatki od środków transportu Podatki od umowy spółki i pożyczki

20 Wybór formy opodatkowania Podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej jest opodatkowanie na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Możemy też wybrać opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku bądź jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zwany dalej ryczałtem kartę podatkową.

21 JAK CZĘSTO PŁACI SIĘ PODATKI? Podatek można płacić nie tylko co miesiąc, ale także kwartalnie. Choć takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla podatników, nie wszyscy mogą z niego skorzystać. Ci, którym przysługuje taki przywilej, mają ostatnią szansę na podjęcie decyzji o wyborze zaliczek kwartalnych.

22 Członkowie grupy MatFirma: Bartek Sawicki, Bartek Durak, Angelika Frencel Justyna Jaszczyńska, Konrad Dolot Opiekun Grupy: Dorota Ratuszniak


Pobierz ppt "MatFirma (Matematyka w Firmie ). Matematyka w firmie W firmie matematykę spotykamy na każdym kroku np.:  Obliczając podatki  Przy procesie wytwórczym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google