Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja LEADER, Przemyśl październik 2007 Rumuńska Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich Proponowana struktura Profesor Michael Dower.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja LEADER, Przemyśl październik 2007 Rumuńska Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich Proponowana struktura Profesor Michael Dower."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja LEADER, Przemyśl październik 2007 Rumuńska Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich Proponowana struktura Profesor Michael Dower

2 Kryteria “Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich powinny być: skierowane do szerokiego zakresu interesariuszy otwarte i elastyczne Zdolne do reagowania na potrzeby interesariuszy w formacie przyjaznym dla użytkowników Najlepiej zlecone zewnętrznemu podmiotowi prowadzone przez Komitet Sterujący interesariuszy ukształtowane przez konsultacje ze wszystkimi interesariuszami” PREPARE, czerwiec 2006

3 Rumunia: kontekst Poważne problemy : - Ogromna populacja na obszarach wiejskich - Wysokie bezrobocie -Ziemia uprawna w dużym stopniu zreprywatyzowana -Struktura gospodarstw spolaryzowana około 20,000 dużych gospodarstw 4 milliony małych gospodarstw rodzinnych -Słabość w innych (pozarolniczych) dziedzinach gospodarki wiejskiej -Uboga infrastruktura

4 Wyzwanie dla rządu i interesariuszy Rozwój obszarów wiejskich w Rumunii jest nową ideą 8 miliardów euro z pieniędzy EAFRD do wydania, ale Nie ma silnego zaufania czy partnerstwa pomiędzy rządem a interesariuszami Niewielu interesariuszy wie jak korzystać z publicznych pieniędzy Istnieje niebezpieczeństwo, że pieniądze będą wydane w sposób niepełny lub niewłaściwy Tak więc, sieć odgrywa absolutnie centralną rolę w procesie rozwoju obszarów wiejskich w dostarczaniu informacji i budowaniu zaufania oraz partnerstwa

5 Cel sieci Celem sieci jest : Pozyskanie energii wszystkich interesariuszy w procesie rozwoju obszarów wiejskich Promowanie przepływu informacji, wymiany pomysłów i dobrych praktyk oraz współpracy między interesariuszami Podnoszenie wśród interesariuszy świadomości dotyczącej szans jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Promowanie korzystania przez interesariuszy ze środków i funduszy na rozwój obszarów wiejskich Promowanie partnerstwa między różnymi typami interesariuszy Informowanie rządu o tym, czego chcą interesariusze

6 Elementy sieci Sieć posiada 4 główne elementy (głównych aktorów) Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Wsi Interesariusze, którzy stanowią sieć Jednostka Sieciująca Krajowy Komitet Sterujący

7 Rola Ministerstwa Organ zarządzający Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialny za: Kształtowanie i nadzór nad programem Właściwe wykorzystanie funduszy unijnych i krajowych Efektywną współpracę ze wszystkimi interesariuszami Powinien więc : Blisko współpracować ze wszystkimi interesariuszami w kształtowaniu Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich Utworzyć i finansować Jednostkę Sieciującą Utworzyć i przewodniczyć Krajowemu Komitetowi Sterującemu

8 Rola interesariuszy Interesariuszami są wszyscy, którzy mają udział lub są zainteresowani dobrem mieszkańców i podmiotów działających na obszarach wiejskich Sukces Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zależy od ich działania Potrzebują informacji o programie Mogą odnieśc korzyści z wymiany pomysłów z innymi interesariuszami, z wiedzy na temat dobrych praktyk, z kooperacji z innymi podmiotami Mogą także zasilać Sieć np. przez oferowanie informacji i dobrych praktyk To oni stanowią Sieć i jej sukces zależy od ich aktywnego udziału

9 Grupy interesariuszy Aby promować kooperację i zapewnić ich dobrą reprezentację w Komitecie Sterującym proponuje się, aby pogrupować interesariuszy w 10 grup: Właścicieli ziemi, właścieli lasów, gospodarstwa towarowe Małe gospodarstwa, łącznie z półtowarowymi i nietowarowymi Inne sektory gospodarcze Organizacje społeczne i niedochodowe Grupy etniczne i mniejszościowe LGD + podobne ciała Władze lokalne + ich związki Uniwersytety, instytuty badawcze, muzea itp. Agencje rządowe Ministerstwa inne niż Ministerstwo Rozwoju Wsi

10 Jednostka Sieciująca Jednostka sieciująca będzie animowała sieć. Powinna: Dostarczać i dystrybuować informacje o PROW Znajdować i upowszechniać dobre praktyki w zakresie PROW Pomagać w budowaniu grup i partnerstw wewnątrz sieci Umożliwiać wymianę pomiędzy członkami Sieci Zapewniać szkolenia dla LGD i innych Wspierać współpracę międzyregionalną i międzynarodową pomiędzy członkami sieci i innymi podmiotami Być łącznikiem z Europejską Siecią Obszarów Wiejskich i Sieciami Krajowymi w innych państwach członkowskich UE

11 Krajowy Komitet Sterujący Zadaniem Krajowego Komitetu Sterującego będzie: Doradztwo w zakresie priorytetów i tematów dla działań Jednostki Sieciującej Zatwierdzenie Planu Działania przygotowanego przez Jednostkę Sieciującą Otrzymywanie i rozpatrywanie sprawozdań z postępu działań sporządzanych przez Jednostkę Sieciującą Powiadamianie Ministerstwa Rolnictwa o osiągnięciach i zmianach w programie pracy Jednostki Wspierającej

12 Trzy dodatkowe cechy Tematyczne grupy robocze, które umożliwią interesariuszom współpracę nad poszczególnymi tematami PROW. Jednostka Sieciująca może wspomagać aktywność tych grup, a Komitet Sterujący doradzać w zakresie tematów wiodących. Lokalne Grupy Działania, oś 4 obejmuje kilka spośród grup interesariuszy Sieci. Jednostka Sieciująca może zapewniać szkolenia dla LGD i wspierać ich międzyregionalną i międzynarodową współpracę. Europejska Sieć Obszarów Wiejskich. 27 Sieci Krajowych będzie miało połączenia z Europejską Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich, ze swoją własną Jednostką Sieciującą i Komitetem Sterującym, w których zasiadać będą przedstawiciele krajowi.

13 Struktura diagramowa Uniwersytety I instytuty badawcze Władze lokalne Pozostał e ministerstwa MRiRWP rzewodniczący Posiadacze lasów lub gosp. komercyjn ych Małe gospodarstwa Sektor gospodarczy (przetwórstwo I usługi) Lokalne organizacje Mniejszości etniczne i narodowe Sektor pozarządowy Agencje rządowe LGD Partnerstwo Jednostka Sieciująca Kontrakt Połączenia z Europejskimi Sieciami Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraj owy Komitet Sterujący Prezes Członek LEGENDA

14 Przebieg procesu 2007 Maj Dwudniowe seminarium z interesariuszami Lipiec Przedłożenie KE projektu PROW z proponowaną strukturą Sieci Wrzesień-Październik Formalne konsultacje z interesariuszami, w celu zidentyfikowania członków i grup 2008 Styczeń Drugie seminarium z interesariuszami Kwiecień Utworzenie Komitetu Sterującego Maj Przygotowanie specyfikacji dla Jednostki Sieciującej Lipiec ogłoszenie przetargu na Jednostkę Sieciującą Listopad Wybór Jednostki Grudzień Jednostka Sieciująca rozpoczyna działanie


Pobierz ppt "Konferencja LEADER, Przemyśl październik 2007 Rumuńska Krajowa Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich Proponowana struktura Profesor Michael Dower."

Podobne prezentacje


Reklamy Google