Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 20145/2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 20145/2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1

2 Podsumowanie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 20145/2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku

3 Oferta naboru do szkół ponadgimnazjlanych na rok szkolny 2014/2015 Na rok szkolny 2014/2015 Miasto Poznań prowadziło nabór do: 29 liceów ogólnokształcacych ( w tym 10 samodzielnych, 11 w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 8 w zespołach szkół zawodowych; 19 techników; 14 zasadniczych szkół zawodowych ( w tym do nowopowstałych w PCEUiP oraz w ZSGZ nr 42). W ofercie zaplanowano 263 oddziały, w tym: 134 oddziały w liceach ogólnokształcących (4003 miejsca organizacyjne); 95 oddziały w technikach (2706 miejsc organizacyjnych); 34 oddziały w zasadniczych szkołach zawodowych (1253 miejsc organizacyjnych). W zestawieniu ujęto także Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu

4 Oferta naboru do szkół ponadgimnazjlanych na rok szkolny 2014/2015 Oferta szkół ponadgimnazjalnych ogłaszana w Informatorze zazwyczaj wykracza poza wyliczenia wynikające wprost z demografii oraz dotychczasowych wskaźników (np. procentowy udział uczniów z Poznania i powiatu, procentowy udział poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych). Szczególnie widoczne jest to w ofercie liczby oddziałów w szkołach zawodowych. Szkoły pokazują w ofercie z reguły całe oddziały, a nie łączone klasy dwu, czy wielozawodowe. Jest to działanie celowe, które ma zachęcić kandydatów do wybierania kształcenia zawodowego.

5 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja do szkół pomnadgimnazjalnych prowadzona była od 19 maja do 7 lipca 2014 r. Dane statystyczne: Ogólna liczba zarejestrowanych kandydatów: …………......7419; Liczba kandydatów aktywnych (dostarczyli świadectwa):....7113, Liczba nieprzyjętych: ……………........ ……………………...788, w tym z Poznania: ……………………………………………..250, Liczba przyjętych:……………………………………………... 6433, w tym do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań: …6252

6 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjlalnych prowadzonych przez Miasto Poznań. Liczba przyjętych uczniów ogółem przyjętych …………………………..6252 (obecnie 6717 ) w tym do: liceów ogólnokształcącyh…………………3699 ( obecnie 3943); techników……………………………………2167 ( obecnie 2211 ); zasadniczych szkół zawodowych…………386 ( obecnie 563 ). W zestawieniu ujęto także Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu (123 uczniów ).

7 Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjlalnych prowadzonych przez Miasto Poznań. Liczba zatwierdzonych oddziałów : ogólna liczba oddziałów klas pierwszych…….227(obecnie 228) w tym w: liceach ogólnokształcącyh……………..……...129 (obecnie 134); technikach…………..………………………..…78 (obecnie 76); zasadniczych szkołach zawodowych…………20 (obecnie 19). W zestawieniu ujęto także Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu ( 4 oddziały).

8 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjlanych na rok szkolny 2014/2015 Oddziały cieszące się największym zainteresowaniem: klasaszkołazainteresowanie 1Tb (informatyk)Technikum Komunikacji4,23 1b1TTechnikum Łączności3,46 1e1 politechnicznaV LO2,86 1ażTechnikum Gastronomiczne2,7 MedicusI LO2,56 1E/FVIII LO2,28 1 humanistyczno-prawniczaVI LO2,26 1D biol-chemicznaLO MM2,21 1c biol- chemicznaV LO2,2 1B humanistycznaLO MM2,17

9 Wyniki rekrutacji do szkół ponadgimnazjlanych na rok szkolny 2014/2015 Oddziały z najwyższą punktacją: W porównaniu z rokiem poprzednim zmieniły się zasady punktacji. W tegorocznej rekrutacji zgodnie z zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nie było dodatkowych punktów za zachowanie oraz średniej ze świadectwa. Obniża to punktację o około 10-12 punktów. klasaszkołaNajniższy wynik/średnia klasy 1C FKAVIII LO152/181,64 1E/F PKMVIII LO146,2/173,04 1D biol-chemLO MM146/181,21 1D medyczna 2II LO144,4/170,14 1F PREIBII LO141,4/192,27 1B MKVIII LO141,4/155,92 1C biol-chemLO MM140,8/161,24 1D ChAKVIII LO139,8/165,14 1E uniwersytecka (mat-fiz)LO MM139,4/152,59

10 Zainteresowanie zawodami Zawody cieszące się największą/najmniejszą popularnością: Najczęściej wybierane przez Kandydatów zawody to : technik informatyk; technik żywienia i usług gastronomicznych; fototechnik; technik weterynarz; technik pojazdów samochodowych; fryzjer Zawody, które wybrało mniej niż 10 kandydatów: rękodzielnik wyrobów włókienniczych; księgarz; dekarz; introligator; elektryk; technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

11 Rekrutacja uzupełniająca W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego ogłoszono 8 lipca o godz. 11.00 listy przyjętych do szkół oraz wykaz wolnych miejsc. Ogółem szkoły prowadzone przez Miasto Poznań dysponują (stan na dzień 10.07.2014 r.) jeszcze 631 wolnymi miejscami, w tym: w liceach ogólnokształcących:……….……. 169; w technikach: ………………….………..…….242; w zasadniczych szkołach zawodowych: …..220. Biorąc pod uwagę, iż wśród 788 nieprzyjętych kandydatów 250 to mieszkańcy Poznania posiadamy wystarczającą ofertę w rekrutacji uzupełniającej, aby zapewnić każdemu uczniowi realizację obowiązku nauki w szkole ponadgimnazjalanej. Terminy rekrutacji uzupełniającej określają dyrektorzy szkół, jednak nie może ona trwać dłużej niż do 29 sierpnia 2014 r. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poza systemem elektronicznego naboru.

12 Rekrutacja uzupełniająca Informacja o wolnych miejscach jest dostępna dla Kandydatów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznanhttp://nabor.pcss.pl/poznan.

13 Inne Do końca sierpnia trwa nabór do szkół dla dorosłych: licea ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły policealne; kwalifikacyjne kursy zawodowe

14


Pobierz ppt "Podsumowanie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 20145/2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google