Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dalej. Piękna nie da się zmierzyć, jest ono dla każdego człowieka czymś innym, jednak nie znajdzie się chyba nikt, kto by odmówił uroku leśnemu krajobrazowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dalej. Piękna nie da się zmierzyć, jest ono dla każdego człowieka czymś innym, jednak nie znajdzie się chyba nikt, kto by odmówił uroku leśnemu krajobrazowi."— Zapis prezentacji:

1 Dalej

2

3 Piękna nie da się zmierzyć, jest ono dla każdego człowieka czymś innym, jednak nie znajdzie się chyba nikt, kto by odmówił uroku leśnemu krajobrazowi. Sosny, brzozy i dęby wpisane są w Polski krajobraz tak samo, jak stojące szeregiem pośród pól i wiejskich dróg wierzby czy swojskie bociany i jaskółki. Nasze oczy i serca odpoczywają napawając się widokiem zieleniących się puszcz i borów. Chyba wszyscy lubimy spacery czy po prostu odpoczynek w lesie. Cisza, świeże powietrze i piękno leśnych ostępów łagodzą nerwy skołatane coraz szybszym tempem życia, pozwalają wypocząć. Na szczęście dla naszego zdrowia aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu staje się coraz modniejszy i powszechniejszy. Można zatem powiedzieć, że lasy spełniają także funkcję rekreacyjną i turystyczną. Coraz więcej osób chce korzystać z uroków lasów, szczególnie mieszkańcy miast, pragnący się oderwać od szarych murów zanie- czyszczonych osiedli. Dla nich właśnie przeznaczone są parkingi leśne, często wyposażone w wiaty, ławy i stoły, przy których można się posilić. Zapraszamy na wycieczkę po Nadleśnictwie Włocławek Dalej

4 Nadleśnictwo jako oddzielna jednostka administracyjna istnieje od przełomu XVIII/XIX wieku, gdy po II rozbiorze władze pruskie skonfiskowały lasy królewskie i kościelne przejmując je na własność skarbu pruskiego. Jednostka zarządzająca tymi lasami mieściła się w Kowalu, a od 1820 roku przeniesiona została do Włocławka. Następnie do rozpoczęcia I wojny światowej lasy te jako leśnictwo włocławskie były rosyjskimi lasami rządowymi. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. byłe rosyjskie lasy rządowe przechodzą na własność Skarbu Państwa Polskiego i tworzą pierwotne Nadleśnictwo Włocławek. Po II wojnie światowej z lasów obecnego nadleśnictwa utworzono Nadleśnictwo Włocławek i Nadleśnictwo Kowal. Nadleśnictwo Włocławek w obecnych granicach reaktywowano w dniu 1.01.2003 r. łączących dotychczasowe Nadleśnictwo Kowal z Nadleśnictwem Włocławek. Dalej

5 Nadleśnictwo Włocławek Siedziba Nadleśnictwa we Włocławku Smólnik - tu znajduje się nasza szkoła Leśnictwo Dąb Leśnictwo Ruda Leśnictwo Kukawy Leśnictwa współpracujące z naszą szkołą Dalej Malowniczo położone lasy w części Kotliny Płockiej stanowią przyrodniczą wizytówkę środkowej Polski. Gospodaruje na tym terenie Nadleśnictwo Włocławek, którego powierzchnia wynosi 25 123 ha. Lasy nadleśnictwa znajdują się terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiatach: Włocławek, Radziejów, Lipno i Aleksandrów Kujawski. Malowniczo położone lasy w części Kotliny Płockiej stanowią przyrodniczą wizytówkę środkowej Polski. Gospodaruje na tym terenie Nadleśnictwo Włocławek, którego powierzchnia wynosi 25 123 ha. Lasy nadleśnictwa znajdują się terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w powiatach: Włocławek, Radziejów, Lipno i Aleksandrów Kujawski.

6 Walory naszych lasów Dalej

7 Świat roślin naszego nadleśnictwa jest stosunkowo liczny i przy tym bardzo interesujący. Ponad połowę siedlisk leśnych zajmuje bór świeży. Głównym gatunkiem lasotwórczym, wystę- pującym na każdym niemal siedlisku, jest sosna zwy- czajna. Na ubogich siedliskach sosna tworzy jednostajne drzewostany, natomiast na siedliskach żyźniejszych występuje w połączeniu z dębem, brzozą oraz świerkiem. Dotychczasowe obserwacje wykazały obecność ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych obejmujących rośliny kwiatowe oraz paprotniki. Wśród nich, w świet- listych dąbrowach i ciepłolubnych zaroślach rosną takie gatunki, jak np.: zawilec wielkokwiatowy, dziurawiec, miodunka wąskolistna i naparstnica zwyczajna. W borach, na terenach wydmowych rosną między innymi: goździk piaskowy, łyszczec baldachogronowy czy koniczyna łubinowata. Do torfowiskowych gatunków reliktowych zaliczane są min.: gwiazdnica grubolistna, fiołek torfowy oraz mchy. Galeria – kliknij myszką Następny slajd

8 Galeria – kliknij myszką Następny slajd

9 Urozmaicona rzeźba terenu, występowanie licznych jezior, rozległych terenów podmokłych i zabagnionych oraz bogatej i zróżnicowanej roślinności i fauny, wyróżnia ten teren wśród otoczenia i stanowi o jego walorach. Z tego powodu większość terenu Nadleśnictwa znajduje się w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Chroniąc unikatowe miejsca utworzono Rezerwaty Przyrody. Są to: Gościąż, Kulin, Olszyny Rakutowskie, Jazy, Wójtowski Grąd. Na terenie Nadleśnictwa znajdują się również będące pod opieką leśników pomniki przyrody, chętnie odwiedzane podczas wędrówek. Pomniki przyrody mają nie tylko duże znaczenie dla nauki, ale wpływają także na ocenę estetyki krajobrazu, zwiększając jego różnorodność i atrak- cyjność. Korzystne warunki jakie sprawia ten teren do bytowania ptaków utworzono sieć obszarów Natura 2000. Na terenie Nadleśnictwa występują 3 tereny Natury 2000 Błota Rakutowskie, Dolina Dolnej Wisły, Żwirownia Skoki. Galeria – kliknij myszką Następny slajd

10 Nadleśnictwo Włocławek jest organizatorem wielu projektów edukacyjnych oraz rekreacyjnych skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Do realizacji tych celów Nadleśnictwo prowadzi Izbę Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Izbę Pamięci Historycznej oraz Park Edukacyjny. Park położony jest na terenie siedziby Nadleśnictwa Włocławek. Znajduje się tu wiele pomocnych przy edukacji przyrodniczo-leśnej obiektów takich jak: ścieżki tablic edukacyjnych, wiele roślin z tabliczkami gatunkowymi i opisami, miejsce na ognisko, wiata z ławeczkami wkoło wykorzystywana przy organizacji festynów i konkursów oraz plac zabaw dla najmłodszych dzieci odwiedzających Nadleśnictwo Włocławek. Miejsce na ognisko, przy którym znajdują się krzesełka z wydrążonych wałków drewna umożliwia wygodne upieczenie kiełbasek i miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Przestronna wiata z ławeczkami umiejscowionymi wkoło umożliwia występy dzieci. Konkursy piosenki ekologicznej, festyny oraz występy dzieci podczas leśnych wakacji wygodnie mogą obserwować zarówno wszyscy inni uczestnicy jak i goście. Galeria – kliknij myszką Jedni mieszkają w dużych miastach lub w małych miejscowościach, my dorastamy wśród lasów. W XXI wieku dużą zaletą jest obcować z naturą na co dzień. Często nie dostrzegamy piękna natury, które nas otacza. Jesteśmy jednak świadomi o naszym niezwykłym położeniu. Lasy, łąki i jeziora, które nas otaczają będą nam towarzyszyć każdego dnia. W zrozumieniu tajemnic natury, możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu i organizacji wypoczynku wszystkim nam bardzo pomaga Nadleśnictwo Włocławek. Cieszy nas, że Lasy Państwowe nie tylko zajmują się „produkcją drewna” ale również kształtują naszą edukację ekologiczną. Dlatego, ta instytucja jest bardzo doceniana przez wszystkich mieszkańców naszego regionu, a leśnicy są lubiani w lokalnym środowisku. Za wszystko to co oferuje nam Nadleśnictwo Włocławek serdecznie dziękujemy. Dalej

11 Zakończ pokaz


Pobierz ppt "Dalej. Piękna nie da się zmierzyć, jest ono dla każdego człowieka czymś innym, jednak nie znajdzie się chyba nikt, kto by odmówił uroku leśnemu krajobrazowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google