Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I WYCHOWANIU WCZESNOSZKOLNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I WYCHOWANIU WCZESNOSZKOLNYM."— Zapis prezentacji:

1 JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I WYCHOWANIU WCZESNOSZKOLNYM

2 ● Umysł dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest bardzo chłonny. ● Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata i chęć do nauki, co warto wykorzystać. ● Wczesne nauczanie języka angielskiego zgodne jest z ogólnoeuropejskimi tendencjami obniżania wieku rozpoczęcia nauki języka obcego. ● Nauczyciel uczący małe dzieci powinien pamiętać o zabawowej formie pracy oraz o kręgu zainteresowań dziecka.

3 Propozycje metod konwencjonalnych do wykorzystania na zajęciach : ● gry edukacyjne: Memo, Bingo, Domino, Fiszki ● dostępne do kopiowania materiały z Internetu, ● fragmenty bajek w oryginalnej wersji językowej

4 Propozycje metod niekonwencjonalnych do wykorzystania na zajęciach: metoda Helen Doron zabawy metodą TPR (Total Physical Response - reagowanie całym ciałem) Metoda naturalna

5 Total Physical Response ● Zabawy metodą TPR (Total Physical Response - reagowanie całym ciałem) ● Metoda ta polega na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji wydawanych przez nauczyciela. Dzieci nie muszą utrzymywać werbalnego kontaktu z nauczycielem, wystarczy, że wypełniają jego polecenia. Z czasem dzieci same mogą wydawać polecenia kolegom i koleżankom. ● Nauczyciel trzyma przed sobą misia wydając komendy. Dzieci naśladują czynności wykonywane przez maskotkę, np.: ● Teddy Bear, Teddy Bear - clap your hands! ● Teddy Bear, Teddy Bear - turn around! ● Teddy Bear, Teddy Bear - point to your nose! ● Teddy Bear, Teddy Bear - touch your toes! ● Nauczyciel może też nauczyć dzieci piosenki pt. Teddy Bear. ● Teddy Bear, Teddy Bear - touch the ground! ● Teddy Bear, Teddy Bear - turn around! ● Teddy Bear, Teddy Bear - point to the door! ● Teddy Bear, Teddy Bear - say "Hallo". ● Teddy Bear, Teddy Bear - jump up high! ● Teddy Bear, Teddy Bear - reach for the sky! ● Teddy Bear, Teddy Bear - count to five! ● Teddy Bear, Teddy Bear - that's all right! ● Do łączenia muzyki z ruchem doskonale nadaje się też piosenka Head and shoulders. Śpiewa się ją trzy razy, za każdym razem szybciej. Dzieci pokazują przy tym części ciała, o których śpiewają. ● Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. ● Eyes and ears and mouth and nose, mouth and nose. ● Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes! ● Rymowanka Touch your arm jest także bardzo lubiana przez maluchy. ● Mówi się ją kilka razy, za każdym razem szybciej oraz wykonuje się zawarte w niej czynności. ● Number one - touch your arm! ● Number two - touch your shoe! ● Number three - touch your knee! ● Number four - touch the floor! ● Naśladowanie zwierząt ● Nauczyciel mówi po angielsku nazwę zwierzęcia, którego dzieci próbują naśladować, wydając przy tym odgłosy mające go przypominać. Oczywiście nauczyciel musi dzieci wcześniej zapoznać z nazwami zwierząt, demonstrując ich sylwety na ilustracjach. w tej zabawie można wykorzystać takie nazwy zwierząt, jak: a dog, a cat, a bird, a mouse, a rabbit, a frog, a fish, a lion, a monkey, an elephant, itp. ● Kolory - zabawa z piłką ● Nauczyciel rzuca kolejno do dzieci piłkę wypowiadając w języku angielskim jakiś kolor. Dziecko łapie piłkę, a następnie odrzuca nauczycielowi tłumacząc na język polski usłyszany kolor. Nauczyciel może się z dziećmi umówić, by nie łapały piłki, gdy usłyszą black (czarny). ● Zabawę można zmodyfikować (nauczyciel rzucając piłkę mówi kolor po polsku, a dziecko odrzucając ją mówi po angielsku). ● Powitanie w parach ● Zabawę można przeprowadzić, gdy dzieci znają już nazwy części ciała. Dzieci dobierają się parami. Nauczyciel wydaje komendy, a dzieci dotykają się danymi częściami ciała, np.: Shoulder to shoulder; Knee to knee; Head to head; Arm to arm; itp. ● Simon says ● Zabawa polega na tym, że dzieci wykonują znane z wcześniejszej nauki komendy nauczyciela, tylko wtedy, gdy komenda poprzedzona jest zwrotem Simon says, np.: ● Simon says - touch your ears! (dzieci dotykają swoich uszu) ● Simon says - clap your hands! (dzieci klaszczą) ● Turn around! - ten, kto wykonał tę czynność odpada na chwilę z gry, gdyż komenda nie została poprzedzona słowami Simon says! ● Zgadywanki ● Dzieci bardzo lubią tego typu zabawy. Można tu wykorzystać niezbędne w tym okresie nauki ilustracje, tzw. flashcards. Nauczyciel przygotowuje zestaw tematyczny, np. Toys (Zabawki) i losuje jedną ilustrację nie patrząc na obrazek. Odwraca ją w kierunku dzieci i próbuje zgadnąć, co jest na obrazku. Dzieci muszą zrozumieć nauczyciela i odpowiedzieć mu czy ma rację, np.: ● Nauczyciel wylosował lalkę - Is it a doll? YES ● Nauczyciel wylosował pociąg - Is it a car? NO, it's a train. ● Podobnie można bawić się z ilustracjami przedstawiającymi zwierzęta, pojazdy, kolory lub liczby. ● Inną zgadywanką jest zabawa What have i got in my box? ● Nauczyciel chowa w pudełku rzecz lub ilustrację związaną z określonym tematem i pyta: What have i got in my box? Dzieci kolejno zgadują, co może być w pudełku. Jeśli zgadną nauczyciel wyjmuje daną rzecz czy ilustrację. Zabawę można zmodyfikować. Nauczyciel chowa w pudełku przedmiot o wyraźnym kształcie. Dziecko wkłada rączkę do pudełka i nie podglądając próbuje zgadnąć, co jest w środku. ● Atrakcyjną dla małych dzieci jest też zabawa: Who stole the cookies? ● Polega ona na przeprowadzeniu mini-dialogu między uczestnikami zabawy. ● Nauczyciel zaczyna zabawę oskarżając jedno z dzieci o kradzież ciasteczek: ● Kasia stole the cookies from the cookie box! ● Kasia odpowiada: Who? Me? ● Nauczyciel: Yes, you! ● Kasia: Not me! ● Nauczyciel: Then who? ● Kasia przerzuca winę: Tomek stole the cookies from the cookie box! ● Tomek: Who? Me? ● Kasia: Yes, you! ● Tomek: Not me! ● Kasia: Then who? ● Tomek: Ola stole the cookies from the cookie box! itd. ● Przedstawione tu zabawy bardzo urozmaicają zajęcia językowe z małymi dziećmi. Maluchy chętnie się bawią i nawet nie zdają sobie sprawy, że przy okazji uczą się zapamiętując słownictwo oraz kształtując prawidłową wymowę i akcent. ● Propozycje wielu ciekawych piosenek i zabaw przy muzyce można znaleźć w książkach z cyklu i can sing Anny Wieczorek, wydanych przez PWN. Do książeczek dołączona jest kaseta lub płyta CD z nagraniami piosenek oraz ich wersjami instrumentalnymi.

6 Zabawa Teddy Bear ● Nauczyciel trzyma przed sobą misia wydając komendy. Dzieci naśladują czynności wykonywane przez maskotkę, np.: Teddy Bear, Teddy Bear - clap your hands! Teddy Bear, Teddy Bear - turn around! Teddy Bear, Teddy Bear - point to your nose! Teddy Bear, Teddy Bear - touch your toes! ● Nauczyciel może też nauczyć dzieci piosenki pt. Teddy Bear. Teddy Bear, Teddy Bear - touch the ground! Teddy Bear, Teddy Bear - turn around! Teddy Bear, Teddy Bear - point to the door! Teddy Bear, Teddy Bear - say "Hallo". Teddy Bear, Teddy Bear - jump up high! Teddy Bear, Teddy Bear - reach for the sky! Teddy Bear, Teddy Bear - count to five! Teddy Bear, Teddy Bear - that's all right!

7 Head and shoulders. ● Do łączenia muzyki z ruchem doskonale nadaje się też piosenka Head and shoulders. Śpiewa się ją trzy razy, za każdym razem szybciej. Dzieci pokazują przy tym części ciała, o których śpiewają. ● Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. ● Eyes and ears and mouth and nose, mouth and nose. ● Head and shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes!

8 Touch your arm ● Rymowanka Touch your arm jest także bardzo lubiana przez maluchy. ● Mówi się ją kilka razy, za każdym razem szybciej oraz wykonuje się zawarte w niej czynności. ● Number one - touch your arm! ● Number two - touch your shoe! ● Number three - touch your knee! ● Number four - touch the floor!

9 Naśladowanie zwierząt ● Nauczyciel mówi po angielsku nazwę zwierzęcia, którego dzieci próbują naśladować, wydając przy tym odgłosy mające go przypominać. Oczywiście nauczyciel musi dzieci wcześniej zapoznać z nazwami zwierząt, demonstrując ich sylwety na ilustracjach. w tej zabawie można wykorzystać takie nazwy zwierząt, jak: a dog, a cat, a bird, a mouse, a rabbit, a frog, a fish, a lion, a monkey, an elephant, itp.

10 Kolory - zabawa z piłką ● Nauczyciel rzuca kolejno do dzieci piłkę wypowiadając w języku angielskim jakiś kolor. Dziecko łapie piłkę, a następnie odrzuca nauczycielowi tłumacząc na język polski usłyszany kolor. Nauczyciel może się z dziećmi umówić, by nie łapały piłki, gdy usłyszą black (czarny). ● Zabawę można zmodyfikować (nauczyciel rzucając piłkę mówi kolor po polsku, a dziecko odrzucając ją mówi po angielsku

11 Powitanie w parach ● Zabawę można przeprowadzić, gdy dzieci znają już nazwy części ciała. Dzieci dobierają się parami. Nauczyciel wydaje komendy, a dzieci dotykają się danymi częściami ciała, np.: Shoulder to shoulder; Knee to knee; Head to head; Arm to arm; itp.

12 TPR link do filmu http://www.youtube.com/watch?v=iIPLr ubA5Bc

13 Metoda naturalna ● Rozwijanie rozumienia i komunikacji poprzez słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych i ich rozumieniu w oparciu o kontekst sytuacyjny. ● Rozumienie zawsze poprzedza wypowiedź ustną jak i pisemną; ● Języka nie można się nauczyć poprzez pamięciowe opanowywanie listy słów. Kluczem jest słuchanie i rozumienie, natomiast najważniejszym celem nauki języka jest umiejętność porozumiewania się. ● Rola nauczyciela opiera się na dostarczaniu jasnych, prostych komunikatów w oparciu o kontekst sytuacyjny (stosowanie licznych gestów, odpowiedniej mimiki, eksponatów w celu ułatwienia interpretacji. Etapy początkowe nauczania tą metoda to: I etap: wysłuchiwanie wypowiedzi nauczyciele, reagowanie ciałem na polecenia np. "proszę usiąść, proszę wstać, pokaż obraz, pokaż kwiat itd." II etap: odpowiadanie na proste pytania, stosowanie łatwych, uproszczonych wyrażeń III etap:: udział w grach, symulacjach językowych, wyrażanie własnej opinii, udział w rozwiązywaniu problemów.

14 Metoda Helen Doron ● Helen Doron - brytyjska specjalistka w zakresie językoznawstwa i nauczania języka angielskiego, absolwentka studiów z dziedziny językoznawstwa i filologii francuskiej.

15 Helen Doron ● Jest autorką tzw. metody Helen Doron Early English (HDEE) - sposobu uczenia języka angielskiego małych dzieci (w wieku od 1 roku do 14 lat). Pełen cykl nauki wynosi 9 lat - odbywa się ona z pominięciem ojczystego języka (przez pierwszych sześć lat wyłącznie poprzez zabawę, reagowanie na proste polecenia, słuchanie piosenek i mówienie; trzy kolejne lata wprowadzają już czytanie i pisanie w języku angielskim). Dzieci uczą się w małych - 4 - 8 -osobowych grupach, pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych nauczycieli. Nauczyciel stosujący metodę HDEE musi prezentować wysoki poziom merytoryczny, jeśli chodzi o wymowę i operowanie językiem, gdyż dziecko uczy się początkowo wyłącznie przez naśladownictwo. ● Metoda HDEE jest popularna w krajach europejskich, m.in. w Polsce, Niemczech, Włoszech i Austrii a także na innych kontynentach. W Polsce stosowana od 1999 roku.

16 Helen Doron ● http://www.youtube.com/watch?v=JTXaqFV6 XrI http://www.youtube.com/watch?v=5vTn4yayr U4 http://www.youtube.com/watch?v=8hcCdsi9W d4 http://www.youtube.com/watch?v=JTXaqFV6 XrI http://www.youtube.com/watch?v=5vTn4yayr U4 http://www.youtube.com/watch?v=8hcCdsi9W d4 http://www.youtube.com/watch?v=IgpXxc4CjCc

17 Europejskie Portfolio Językowe ● Co to jest EPJ? ● Europejskie Portfolio Językowe (EPJ) jest dokumentem mającym na celu wspieranie autonomii ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur. ● Uczący się języków notuje i dokumentuje w nim swoje doświadczenia zebrane w trakcie uczenia się. ● W EPJ jest miejsce na refleksję na temat przebiegu procesu poznawania języków i kultur.

18 EPJ ● Jak to działa? ● W Europejskim portfolio językowym umieszczamy informacje na temat nauki języków obcych, które znamy. ● EPJ ma trzy części: ● Paszport Językowy prezentuje profil językowy oraz bilans doświadczeń interkulturowych jego posiadacza. ● Biografia językowa to osobisty zapis wydarzeń związanych z nauką języków i także osobista refleksja ucznia na temat własnych strategii uczenia się oraz potrzeb i celów nauki. ● Dossier to wybór prac i dokumentów autora EPJ.

19 ● Dla kogo jest EPJ? ● Polskie wersje EPJ adresowane są do uczących się w różnym wieku: ● Moje pierwsze europejskie portfolio językowe dla dzieci od 3 do 6 lat ● Europejskie portfolio językowe dla dzieci w wieku 6 – 10 lat ● Europejskie portfolio językowe dla uczniów w wieku 10 – 15 lat ● Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów ( wiek 16+) ● Europejskie portfolio językowe dla dorosłych

20 EPJ - literatura ● http://portfoliojezykowe.wordpress.com/catego ry/budujemy-portfolio-epj/ ● portfoliojezykowe.wordpress.com ● http://www.ore.edu.pl

21 Na początku wszystko jest trudne

22 Jak się pomyśli to się ułoży

23

24 Domino – uczniowie dopasowywują obrazki z wyrazami

25 Domino

26 Nauczyciel wydaje polecenia po angielsku – dzieci rysują

27 Uczymy się liczebników od 1 do 10: obrazki, kolory, liczby i tekst - to wszystko ma znaczenie.

28 Gra memo nadaje się na powtórzenie i utrwalenie słownictwa.

29 Fragmenty bajek dla dzieci w wersji oryginalnej świetnie nadają się do podtrzymywania motywacji.

30 Gra Bingo – trzeba mieć słówka w jednym paluszku, aby ją wygrać.

31 Uczymy się przymiotników przeciwstawnych.

32 Kolory i cyfry – rozumienie ze słuchu.

33 Dzieci lubią uczyć się na podłodze.

34 Przedszkole Europejczyk ● http://www.youtube.com/watch?v=mUXj2 ojwwS4 http://www.youtube.com/watch?v=mUXj2 ojwwS4

35 Thank you for your attention!


Pobierz ppt "JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU I WYCHOWANIU WCZESNOSZKOLNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google