Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGIA. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ENERGIA SŁONECZNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGIA. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ENERGIA SŁONECZNA."— Zapis prezentacji:

1 ENERGIA

2 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

3 ENERGIA SŁONECZNA

4  Roczne nasłonecznienie w Polsce

5 ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA  Natężenie promieniowania

6 ENERGIA CIEPLNA I ELEKTRYCZNA

7 INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

8

9

10

11

12

13

14 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

15 ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

16 SCHEMAT FUNKCJONALNY - PV

17 UZYSK ENERGII Dla domu jednorodzinnego instalacja powinna mieć moc 3 – 4 KW. Ponieważ obecnie cena zakupu energii jest 3 krotnie niższa niż sprzedaży to by kompensować zużycie własne produkcją moc powinna być odpowiednio większa

18 ENERGIA Z BIOMASY - ZEROWA EMISJA CO 2

19 BIOMASA - RODZAJE PALIW

20

21 ZASADA DZIAŁANIA KOTŁA C.O. NA BIOMASĘ

22 ZALETY KOTŁÓW AUTOMATYCZNYCH  AUTOMATYCZNA PRACA DAJĄCA KOMFORT JAK PRZY KOTŁACH GAZOWYCH  SPRAWNOŚĆ KOTŁÓW POWYŻEJ 90% - ZWYKŁE KOTŁY OD 70 – 80% PRZY SUCHYM PALIWIE  OBSŁUGA POLEGAJĄCA NA UZUPEŁNIANIU ZASOBNIKA 1 RAZ NA TYDZIEŃ  BARDZO MAŁA ILOŚĆ POPIOŁU Z PELLETU DRZEWNEGO - OKOŁO 1% ( nawóz )  ŁATWE WARUNKI PRZECHOWYWANIA PALIWA NA ( WORKI 15 KG )  KOSZTY OGRZEWANIA PORÓWNYWALNE Z OGRZEWANIEM EKOGROSZKIEM  1 TONA PELLETU TO RÓWNOWARTOŚĆ OPAŁOWA 3,5 M DREWNA  OCHRONA ŚRODOWISKA – NIE TRUJEMY SIEBIE I SĄSIADÓW  POMIESZCZENIA KOTŁOWNI CZYSTE BEZ ZAPACHÓW DYMU WĘGLOWEGO

23 PRZYKŁADOWE KOTŁY C.O.

24

25 KOSZTY OGRZEWANIA

26

27 KOSZTY WYKONANIA - UDZIAŁ WŁASNY VAT 8% RODZAJ INSTALACJIKOSZT BRUTTO VAT 8% UDZIAŁ WSŁASNY [ ZŁ ] INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 2 kW 14 000 zł1400,zł lub 5000 zł INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 3 kW 19 000 zł1900 zł lub 7000 zł KOLEKTORY SŁONECZNE 2+ 300 L 3 kW 9 000 zł900 zł KOLEKTORY SŁONECZNE 3+ 300 L 4,5 kW 12 000 zł1200 zł KOCIOŁ OPALANY BIOMASĄ 25 kW15 000 zł1500 zł UWAGA: Rzeczywiste ryczałtowe koszty wykonania instalacji będą ustalone po rozstrzygnięciu przetargu publicznego Ostateczna wysokość udziału własnego beneficjenta ( 10 – 37% ) zostanie określona po ogłoszeniu kryteriów punktacji przez Instytucję Zarządzającą

28 KOSZTY WYKONANIA - UDZIAŁ WŁASNY VAT 23% RODZAJ INSTALACJIKOSZT BRUTTO VAT 23% UDZIAŁ WSŁASNY [ ZŁ ] INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 2 kW 16 000 zł1600 zł lub 5900 zł INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 3 kW 21 600 zł2160 zł lub 8000 zł KOLEKTORY SŁONECZNE 2+ 300 L 3 kW 10 000zł1000 zł KOLEKTORY SŁONECZNE 3+ 300 L 4,5kW 13 600 zł1360 zł KOCIOŁ OPALANY BIOMASĄ 25 kW17 000 zł1700 zł UWAGA: Rzeczywiste ryczałtowe koszty wykonania instalacji będą ustalone po rozstrzygnięciu przetargu publicznego Ostateczna wysokość udziału własnego beneficjenta ( 10 – 37% ) zostanie określona po ogłoszeniu kryteriów punktacji przez Instytucję Zarządzającą

29 GWARANCJE NA WYKONANE INSTALACJE  Instalacja fotowoltaiczna:  Gwarancja techniczna na panele fotowoltaiczne min 12 lat  Gwarancja techniczna na inwertery min. 5 lat  Gwarancja na pozostałe urządzenia min. 5 lat  Gwarancja sprawności paneli 80% mocy paneli w 25 roku funkcjonowania  Instalacja kolektorów słonecznych  Gwarancja techniczna na kolektory słoneczne min. 5 lub 10 lat  Gwarancja techniczna na pozostały osprzęt solarny min 5 lat  Gwarancja techniczna na zasobnik c.w.u. min. 5 lat  Kocioł centralnego ogrzewania  Gwarancja techniczna na cały kocioł min. 5 lat Gwarancja na wykonane instalacje min. 5 lat

30 OBOWIĄZKI GMINY TRYŃCZA  Zawarcie umów z mieszkańcami w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w projekcie  Wykonanie projektów typowych instalacji  Opracowanie wniosku i studium wykonalności  Złożenie wniosku i zawarcie umowy o dofinansowanie

31 OBOWIĄZKI GMINY TRYŃCZA GMINA TRYŃCZA W UMOWIE Z WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM ZOBOWIĄZJU SIĘ DO ZREALIZOWANIA NASTEPUJĄCYCH WIELKOŚCI:  1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (CI30) (MW)  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34). (Mg/rok)  3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wy- twórczych instalacji wykorzystujących OZE. (KWh/rok)  4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwór- czych instalacji wykorzystujących OZE. (GJ/rok)  5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. (Szt.)

32 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA 1. Wypełnienie deklaracji i ankiety 2. Podpisanie umowy z Gminą 3. Wniesienie zaliczki 4. Udostępnienie nieruchomości na czas projektowania, montażu napraw i konserwacji co najmniej 5 lat od zakończenie realizacji projektu (przewiduje się że będzie to rok 2018) 5. Wpłata pozostałej kwoty przez rozpoczęciem montażu.

33 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA Przygotowanie pomieszczenia: 1. Doprowadzenie energii elektrycznej (co najmniej 2 gniazda uziemione) – (instalacja potrzebuje zasilenia dla zestawu pompowego, sterownika i anody, w przypadku kotłów podobnie) 2. Zapewnienie dostępu do ciepłej i zimnej wody (powinien być w pomieszczeniu, w którym będzie montowany zbiornik, zestaw pompowy i naczynia wzbiorcze) 3. Utwardzenie podłoża pod zbiornik czy kocioł (zbiornik a podobnie kocioł waży około 300 kg) 4. Umożliwienie podłączenia odpływu (kratka ściekowa na wypadek taki, w którym po przekroczeniu ciśnienia zawory bezpieczeństwa się otworzą i woda powinna mieć możliwość odpłynięcia – nie nastąpi zalanie pomieszczenia) 5. Zapewnienie wystarczającego miejsca na montaż zbiornika/kotła (niemożliwy jest bezinwazyjny montaż przez drzwi < 80 cm)

34 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA 1. Używanie paliwa do palenia w kotle o wskazanych parametrach technicznych przez Gminę Tryńcza 2. Umożliwienie odczytów (udostępnienie łącza w domu lub WI – FI) 3. Zgłoszenie przebudów, które zmieniły stan techniczny miejsca montażu PONADTO 1. ponieważ zainstalowane urządzenia będą stanowiły przez 5 lat majątek Gminy Tryńcza tylko Gmina Tryńcza może dokonywać korekt ustawień, zmian czy wymian elementów lub ich części. 2. Instalacje nie mogą służyć bezpośredniemu prowadzeniu działalności gospodarczej 3. Instalacje nie mogą służyć bezpośredniemu prowadzeniu działalności rolniczej (wsparcie OZE dla rolników w ramach ARIMR – dotyczy instalacji fotowoltaicznych) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ENERGIA. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ENERGIA SŁONECZNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google