Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznańskie przedszkola niepubliczne - przekształcone w latach 2003-2004 z placówek publicznych Poznań, 16 luty 2005 roku URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznańskie przedszkola niepubliczne - przekształcone w latach 2003-2004 z placówek publicznych Poznań, 16 luty 2005 roku URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział."— Zapis prezentacji:

1 Poznańskie przedszkola niepubliczne - przekształcone w latach 2003-2004 z placówek publicznych Poznań, 16 luty 2005 roku URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Przygotował Waldemar Rembas

2 Schemat prezentacji 1) Plan dnia. 2) Prezentacja przekształconych przedszkoli. 3) Zasady funkcjonowania przedszkoli niepublicznych. URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty

3 Plan dnia, adresy 11:45 – Spotkanie na Placu Kolegiackim, przed Urzędem Miasta Poznania, 12:00 – wyjazd, 12:20 – 12:30 – Przedszkole im. Lucyny Krzemienieckiej w Poznaniu, ul. Kłuszyńska 19, 12:45 – 12:55 – Przedszkole “Pyza Wędrowniczka” w Poznaniu ul. Świt 40/42, 13:20 - 13:30 – Przedszkole “Buratino” w Poznaniu, os. Przyjaźni 126, 14:00 - 14:10 – Przedszkole “Pod Kasztanem” w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21, 14:30 – 14:40 – Przedszkole “Liczmanek” w Poznaniu, os. Armii Krajowej 97, 15:00 – zakończenie spotkania, Plac Kolegiacki. URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty

4 Lokalizacja przedszkoli przekształconych w latach 2003-2004. URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty

5 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty ul. Kłuszyńska 19, Poznań, tel. 662-10-15, dyrektor - Jadwiga Gniewowska, liczba dzieci przed przekształceniem - 120, liczba dzieci po przekształceniu - 135, liczba zatrudnionego personelu - 26, liczebność grup - 20-25. Przedszkole im. Lucyny Krzemienieckiej

6 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zajęcia dodatkowe - nieodpłatne język angielski, gimnastyka korekcyjna, profilaktyka zaburzeń mowy i stymulacja rozwoju językowego, logopedia, katecheza. odpłatne - język angielski, kółko taneczne, kółko mulimedialne, rytmika. Specjalizacja - działania zmierzające do integracji różnych środowisk edukacyjnych - wokół celu jakim jest upowszechnianie „wychowania dla jutra”, praca metodą projektów w edukacji elementarnej. Przedszkole im. Lucyny Krzemienieckiej

7 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty ul. Świt 40/42, Poznań, tel. 868-39-43, dyrektor - Elżbieta Tenderowicz, liczba dzieci przed przekształceniem - 114, liczba dzieci po przekształceniu - 115, liczba zatrudnionego personelu - 17, liczba etatów - 15,31, liczebność grup - 23. Przedszkole „Pyza Wędrowniczka”

8 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zajęcia dodatkowe - rytmika, język angielski (2 poziomy zaawansowania), religia, gimnastyka korekcyjna, logopedia, kółka zainteresowań (plastyczne, teatralne), nauka tańca, nauka gry na instrumencie, Specjalizacja - budowanie więzi z rodziną i regionalnym środowiskiem, kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkopolski. Przedszkole „Pyza Wędrowniczka”

9 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty os. Przyjaźni 126, Poznań, tel. 820-05-72, dyrektor - Maria Gołkowska - Drabik, liczba dzieci przed przekształceniem - 100, liczba dzieci po przekształceniu - 100, liczba zatrudnionego personelu - 16, liczba etatów - 14,5, liczebność grup - 25. Przedszkole „Buratino”

10 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zajęcia dodatkowe - bezpłatne: rytmika, język angielski, logopedia, zajęcia terapeutyczne, zajęcia teatralne, religia, zajęcia sportowe (podstawy piłki nożnej) odpłatne - gimnastyka korekcyjna, język angielski dla młodszych grup, zajęcia z pływania, spotkania z Teatrynką. Specjalizacja - działalność prozdrowotna i artystyczna, prezentowanie prac dzieci na galeriach, przedszkole zapewnia odpowiednia dietę dzieciom alergicznym. Przedszkole „Buratino”

11 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty ul. Mielżyńskiego 21, Poznań, tel. 852-86 -42, dyrektor - Romuald Przepiera, liczba dzieci przed przekształceniem - 84, liczba dzieci po przekształceniu - 98, liczba zatrudnionego personelu - 14, liczba etatów - 12,75, liczebność grup - 25. Przedszkole „Pod Kasztanem”

12 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zajęcia dodatkowe - niepłatne - logopedia, warsztaty teatralno- muzyczne, plastyczne, „dzień otwarty dla dzieci”, cykliczne spektakle w teatrach, gimnastyka ogólnorozwojowa odpłatne - język angielski, zajęcia komputerowe, rytmika, hipoterapia, pływalnia, Specjalizacja - profil artystyczny, wdrażanie nowozelandzkiej metody Naturalnej Nauki Języka oraz Kinezjologii edukacyjnej. Przedszkole „Pod Kasztanem”

13 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty os. Armii Krajowej 97, Poznań, tel. 877-53-81, dyrektor - Janina Muszalska, liczba dzieci przed przekształceniem - 98, liczba dzieci po przekształceniu - 105, liczebność grup - 22. Przedszkole „Liczmanek”

14 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zajęcia dodatkowe - niepłatne - rytmika, język niemiecki, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze z logopedą, pomoc psychologiczna dla dzieci, nauczycieli i rodziców, katecheza, cyklicznie „Spotkania z sztuką”, odpłatne - język angielski, taniec, nauka jazdy na nartach, nauka pływania, Specjalizacja - nauka języków, opieka psychologiczna. Przedszkole „Liczmanek”

15 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zasady finansowania przedszkoli niepublicznych w roku budżetowym 2005 - 420 PLN - na dziecko miesięcznie, pobyt powyżej 5 godzin, - 315 PLN - na dziecko miesięcznie, pobyt do 5 godzin, - 5% kwoty rocznej dotacji przedszkole musi przeznaczać na remonty i zakup wyposażenia, - stosownie tych samych zasad odpłatności jak w przedszkolach publicznych Miasta Poznania.

16 URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Oświaty Zasady funkcjonowania i kontroli przedszkoli niepublicznych - nadzór nad działalnością merytoryczną prowadzony przez Kuratorium Oświaty (na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty), - przydzielanie dotacji - Wydział Oświaty Miasta Poznania (na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 90 ust. 2b), - kontrola przez - SANEPID, Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy.


Pobierz ppt "Poznańskie przedszkola niepubliczne - przekształcone w latach 2003-2004 z placówek publicznych Poznań, 16 luty 2005 roku URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział."

Podobne prezentacje


Reklamy Google