Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alotropia Zacznijmy od tego co to takiego alotropia,a mianowicie : -to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alotropia Zacznijmy od tego co to takiego alotropia,a mianowicie : -to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego."— Zapis prezentacji:

1

2 Alotropia Zacznijmy od tego co to takiego alotropia,a mianowicie : -to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego Jednym ze znanych alotropenów jest ozon który pochodzi od tlenu.

3 Diamenty

4 Diament ju ż w staro ż ytnej Grecji by ł uwa ż any za bardzo wyj ą tkowy na co wskazuje jego starogrecka nazwa adamantos co oznacza - niezniszczalny Miano to jest w pe ł ni zas ł u ż one poniewa ż : -jest trudno topliwy,oraz jest odporny na dzia ł anie kwasów -jest izolatorem,czyli przy styku z naelektryzowanym urz ą dzeniem zatrzyma ł adunek w ś rodku. Wyj ą tkiem jest niebieski diament, - ś wietnie przewodzi ciep ł o

5 Zastosowanie diamentów Diamenty s ą najcz ęś ciej u ż ywane w wyrobach bi ż uterii,ale tak ż e do: -w ł ókien sztucznych -produkcji materia ł ów ś ciernych -aparatury naukowej i medycznej

6 Fulereny

7 Fulereny to czarne cia ł a sta ł e o metalicznym po ł ysku które: -s ą przewodnikami -s ą podobne do spr ęż onych wodorotlenków -s ł abo si ę rozpuszczaj ą

8 Zastosowanie fulerenów Fulereny s ą stosowane w : -w przewodach -w smarach -w ł óknach sztucznych

9 Grafit

10 Grafit to pospolity minera ł który znaj ą wszyscy,g ł ównie z wk ł adów do o ł ówków. Jego w ł a ś ciwo ś ci to: -przewodnictwo pr ą du -odporno ść na wysokie temperatury -w dotyku jest ś liski i brudz ą cy

11 Zastosowania grafitu Grafit ze starogreckiego graphein który oznacza pisa ć,nazwa ta pasuje poniewa ż grafit jest u ż ywany do wk ł adów o ł ówkowych ale tak ż e do : - wyrobów suchych smarów -wyrobów trzonów kijów golfowych - ś rodków polerskich - reaktorów j ą drowych -farby chroni ą ce przed korozj ą -naczy ń ognioodpornych


Pobierz ppt "Alotropia Zacznijmy od tego co to takiego alotropia,a mianowicie : -to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia różnych odmian tego samego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google