Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA dr hab. inż. Izabela MAJOR WYDZIAŁ BUDOWNICTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA dr hab. inż. Izabela MAJOR WYDZIAŁ BUDOWNICTWA."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA dr hab. inż. Izabela MAJOR WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

2  Instytut Architektury w Budownictwie  Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli  Katedra Geometrii i Grafiki Inżynierskiej  Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich  Katedra Mechaniki Technicznej  Katedra Technologii Procesów Budowlanych i Materiałowych  Katedra Teorii Konstrukcji JEDNOSTKI NAUKOWE

3  Laboratorium Materiałów Budowlanych  Laboratorium Geotechniki  Laboratorium Geodezji  Laboratorium Fizyki Budowli  Laboratorium Drogownictwa  Laboratoria komputerowe:  Laboratorium Katedry Geometrii i Grafiki Inżynierskiej  Laboratorium Katedry Teorii Konstrukcji  Laboratorium Konstrukcji Metalowych  Laboratorium Katedry Technologii Procesów Budowlanych i Materiałowych  Laboratorium Katedry Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Wydział Budownictwa dysponuje następującymi laboratoriami:

4  Metodyka modelowania konstrukcji wielowarstwowych 1.Opracowanie nowej konstrukcji belki z drewna klejonego warstwowo przy wykorzystaniu nowatorskich materiałów kompozytowych; Instytut Architektury w Budownictwie 2.Analiza i badania kompozytowej belki drewnianej z zastosowaniem sznurów aramidowych oraz prętów bazaltowo-epoksydowych; 3.Analiza i badania interakcji międzywarstwowej elementów konstrukcyjnych. Wizualizacje nowych konstrukcji belek z wykorzystaniem materiałów kompozytowych

5  Waloryzacja kulturowego środowiska miejskiego i obszarów regionu w kontekście szans rozwojowych Instytut Architektury w Budownictwie Wizualizacje projektowanych obiektów architektonicznych 1.Tendencje w kształtowaniu form architektonicznych uwzględniające zagadnienia synergii; 2.Ewaluacja lokalnych form architektury jako szansa rozwoju regionu.

6 Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli  Modelowanie obiektów budownictwa energooszczędnego o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 1.Tworzenie podstaw teoretycznych oraz wytycznych praktycznych projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych i ich komponentów, zapewniających optymalne warunki użytkowania i przyjazne oddziaływanie na człowieka i środowisko naturalne; 2.Interakcja budynek środowisko; 3.Zagadnienia kształtowania budynków, połączone z problematyką energetyczną, ekonomiczno-organizacyjną i ekologiczną; 4.Rozwijanie i stosowanie podstaw systemowego podejścia do badania, kształtowania i analizowania obiektu budowlanego; 5.Tworzenie instrumentów umożliwiających analizę obiektu budowlanego w pełnym cyklu życia technicznego. KBOiFB

7 5.Szczelność budynków; 6.Ocena stopnia zawilgocenia i zawartości soli w konstrukcjach budowlanych; 7.Diagnostyka energetyczna i ocena efektywności wykorzystania energii w budynkach; 8.Pomiary parametrów klimatu – stacja meteo. Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli KBOiFB

8 1.Audyty energetyczne, remontowe i efektywności energetycznej budynków; 2.Diagnostyka cieplno – wilgotnościowa przegród budowlanych; 3.Badania termowizyjne budynków, urządzeń technicznych i procesów technologicznych; 4.Badania mikroklimatu pomieszczeń i warunków komfortu cieplnego ludzi; Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli KBOiFB

9  Geometria konstrukcyjna – zastosowania w praktyce inżynierskiej 1.Analiza porównawcza wyników uzyskanych na podstawie modelowania geometrycznego słupów zespolonych typu CFST z wynikami badań laboratoryjnych; 2.Numeryczne aspekty modelowania procesu krzepnięcia; Katedra Geometrii i Grafiki Inżynierskiej 3.Zadania odwrotne mikroskalowego przepływu ciepła; 4.Budownictwo sakralne archidiecezji częstochowskiej – geometria, konstrukcja, technologia;

10  Wytyczne do projektowania konstrukcji sprężano-rozprężanych w oparciu o Eurokody  Jakość i efektywność nowych rozwiązań w konstrukcjach budowlanych Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Ferroscan RV 10 1.Analiza wpływu sprężania konstrukcji mostowych na trwałość obiektu; 2.Stosowanie kompozytów polimerowych przy budowie i wzmacnianiu obiektów mostowych; 3.Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych oraz sprężonych; 4.Materiały budowlane i technologie stosowane przy realizacji obiektów mostowych;

11 5.Analiza problemów jakościowych w budownictwie; 6.Wykorzystanie wybranych współczynników do analizy czasu pracy obiektów technicznych; Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Katedra Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Sonda SD-10 7.Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne; 8.Teoria płyt i powłok; 9.Optymalizacja konstrukcji; 10.Badania nieniszczące wytrzymałości betonu; 11.Stabilizacja i wzmocnienie podłoża i nasypów geosyntetykami; 12.Badania podłoża gruntowego z wykorzystaniem sondy.

12  Nieliniowe fale sprężyste 1.Badania materiałów hipersprężystych; 2.Analiza zjawisk falowych w nieliniowych materiałach ściśliwych i nieściśliwych oraz kompozytach sprężystych złożonych z niejednorodnych warstw materiałów. Katedra Mechaniki Technicznej  Energia odnawialna w budownictwie 1.Poszukiwanie optymalnych rozwiązań wykorzystania energii odnawialnej (słońca, wiatru, biomasy) w zaopatrzeniu energetycznym budynków; 2.Badania i analiza zarówno budownictwa mieszkaniowego, jak i użyteczności publicznej.

13 1.Badania tarcia i zużycia przy wykorzystaniu testera tribologicznego T05; Katedra Mechaniki Technicznej Stanowisko do badań tarciowo- zużyciowych - tester T05 Element konstrukcyjny wykonany z użyciem technologii RFSSW 3.Wykonywanie prac projektowych, diagnostycznych i badawczych w zakresie konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz kompozytowych. 2.Prowadzenie prac B+R z użyciem Metody Elementów Skończonych;

14 Katedra Technologii Procesów Budowlanych i Materiałowych Przykłady geometrii tarczowych elementów roboczych do obróbki powierzchni  Metodyka projektowania elementów do obróbki powierzchni z materiałów plastycznych i sztywnych 1.Modelowanie i analiza numeryczna skuteczności oddziaływania tarczowych narzędzi roboczych o dowolnej geometrii; 2.Macierzowe modelowanie skuteczności oddziaływania dowolnych geometrii z użyciem zależności analitycznych dla elementów pierścieniowych; 3.Dobór optymalnej geometrii tarczowych elementów roboczych.

15 Katedra Technologii Procesów Budowlanych i Materiałowych Prototypowe urządzenie do automatycznego pomiaru równości i chropowatości powierzchni RK4 Planograf  Instrumentalne metody oceny procesów technologii obróbki powierzchni materiałów 1.Badanie makrogeometrii – równość; 2.Badanie mikrogeometrii – chropowatość; 3.Badanie współczynnika tarcia; 4.Badanie twardości powierzchni poziomych.

16 Katedra Teorii Konstrukcji  Termomechanika materiałów porowatych 1.Termomechanika konstrukcji, termosprężystość, termoplastyczność, termomechanika pełzania konstrukcji; 2.Metody numeryczne w mechanice konstrukcji; 3.Optymalizacja konstrukcji budowlanych; 4.Niezawodność konstrukcji inżynierskich


Pobierz ppt "POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA dr hab. inż. Izabela MAJOR WYDZIAŁ BUDOWNICTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google