Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODLEWNICTWO - wykład Dr inż. Jan Jezierski Zakład Odlewnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODLEWNICTWO - wykład Dr inż. Jan Jezierski Zakład Odlewnictwa"— Zapis prezentacji:

1 ODLEWNICTWO - wykład Dr inż. Jan Jezierski Zakład Odlewnictwa
POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach Wydział Mechaniczny Technologiczny ODLEWNICTWO - wykład Dr inż. Jan Jezierski Zakład Odlewnictwa Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

2 ODLEWNICTWO to: - podstawowa technologia wytwarzania przedmiotów - odlewów – z metali i ich stopów, w tym również z tworzyw niemetalowych, np. z bazaltu, tworzyw sztucznych, - wytwarzanie odlewów części maszyn, artystycznych i jubilerskich

3 OPIS PRZEDMIOTU Literatura:
J. Gawroński , Odlewnictwo. Technologia wykonywania form i rdzeni. Skrypt Pol. Śl. nr 1747, Gliwice 1993. S. Jura, Odlewnictwo. Topienie stopów odlewniczych i ich diagnostyka. Skrypt Pol. Śl. nr 1755, Gliwice 1993. Z. Piątkiewicz, Odlewnicto. Maszyny i urządzenia odlewnicze. Skrypt Pol.Śl.nr 1756, Gliwice 1993. Z. Piątkiewicz, Transport pneumatyczny. Pol. Śl., Gliwice 1999. M. Perzyk, S. Waszkiewicz, A. Kaczorowski, A. Jopkiewicz, Odlewnictwo. WNT, Warszawa 2000. Wykłady: 02.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, r. KOLOKWIUM Konstrukcja modelu odlewniczego i formy. Zasady doboru układów wlewowych i zasilających. Materiały na formy jednorazowego użytku. Teoretyczne podstawy procesów odlewniczych: krzepnięcie i krystalizacja odlewów. Krzepnięcie jednoczesne i kierunkowe. Zjawisko skurczu odlewniczego i podstawowe wady odlewów z nim związane oraz sposoby ich eliminacji. Podstawowe zasady konstruowania odlewów. Klasyfikacja metod wytwarzania odlewów. Automatyczne linie formierskie. Podstawowe stopy odlewnicze Laboratorium: Metody wykonywania form odlewniczych. Precyzyjne metody formowania. Piece do topienia metali i wytop żeliwa szarego. Badania struktury żeliwa szarego. Transport pneumatyczny materiałów formierskich. Symulacja komputerowa procesu krzepnięcia odlewu.

4 ODLEW CZĘŚCI MASZYNY (odlew maszynowy)

5 Odlewy precyzyjne

6 Odlewy artystyczne

7 ISTOTA TECHNOLOGII ODLEWANIA
Piec odlewniczy Formy gotowe do zalania

8 PRODUKCJA ODLEWÓW ODLEWANIE W FORMACH JEDNORAZOWYCH
ODLEWANIE W FORMACH WIELOKROTNEGO UŻYCIA FORMOWANIE Z MODELAMI TRWAŁYMI FORMOWANIE Z MODELAMI JEDNORAZOWYMI BEZ FORMOWANIA ODLEWANIE W FORMACH PIASKOWYCH ODLEWANIE W FORMACH PRECYZYJNYCH DZIELONYCH ODLEWANIE W FORMACH METALOWYCH ODLEWANIE W FORMACH PRECYZYJNYCH NIEDZIELONYCH ODLEWANIE W FORMACH PEŁNYCH NIEDZIELO-NYCH ODLEWANIE W FORMACH SPECJALNYCH (np. półtrwałych)

9

10 Forma dzielona bez rdzenia

11 Forma dzielona z rdzeniem

12 Odlew z układem wlewowym

13 Zespół modelowy a) odlew b) model c) rdzennica d) rdzeń

14 PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ
PROJEKT: RYSUNEK SUROWEGO ODLEWU RYSUNEK KONCEPCJI ODLEWANIA WYKONANIE ZESPOŁU MODELOWEGO: MODEL ZASADNICZY MODELE UKŁADU WLEWOWEGO RDZENNICE PRZYGOTOWANIE MASY FORMIERSKIEJ: I RDZENIOWEJ OSNOWA SPOIWO (LEPISZCZE) UTWARDZACZ DODATKI SPECJALNE PRZYGOTOWANIE FORMY DO ZALANIA CIEKŁYM METALEM: WŁOŻENIE RDZENI DO WNĘKI FORMY (W GNIAZDA RDZENIOWE), ZŁOŻENIE FORMY, DOCIŚNIĘCIE GÓRNEJ SKRZYNKI DO DOLNEJ.

15 PROCES TECHNOLOGICZNY WYKONANIA ODLEWU W FORMIE PIASKOWEJ c. d.
PRZYGOTOWANIE CIEKŁEGO METALU – PROCES METALURGICZNY ZALEWANIE FORMY WYBICIE ODLEWU Z FORMY KONTROLA JAKOŚCI OCZYSZCZENIE ODLEWU, W TYM ODCIĘCIE UKŁADU WLEWOWEGO KONTROLA JAKOŚCI

16 RYSUNEK SUROWEGO ODLEWU
KLASA DOKŁADNOŚCI: I - VII CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI: C10, C20, C40, C80, C160, C320 POWIERZCHNIA PODZIAŁU FORMY (modelu odlewniczego) I POŁOŻENIE ODLEWU W FORMIE: oznaczenie; odpowiedzialne części odlewu umieszczać w jednej skrzynce, najlepiej w dolnej POWIERZCHNIA PODZIAŁU umożliwia proces formowania (wyjęcie modelu z formy). Powierzchni podziału powinno być jak najmniej (powstaje zalewka, przestawienie). NADDATKI TECHNOLOGICZNE: pochylenia odlewnicze, wypełnienie małych otworów (<15 mm), odpowiednie dla technologii odlewania ukształtowanie połączeń ścianek, żebra skurczowe NADDATKI NA OBRÓBKĘ SKRAWANIEM BAZY OBRÓBKOWE

17 Klasy chropowatości powierzchni w różnych metodach odlewania
Rodzaj metody odlewania Klasa chropowatości C10 C20 C40 C80 C160 C320 Metoda Shawa + Metoda wytapianych modeli Odlewanie do form skorupowych Odlewanie kokilowe Odlewanie do form piaskowych

18 Skurcz liniowy odlewów z różnych stopów
Rodzaj stopu odlewniczego i odlewu Skurcz [%] swobodny hamowany Żeliwo szare: odlewy drobne i średnie odlewy średnie i duże odlewy ciężkie 1,0 0,9 0,8 0,7 Żeliwo ciągliwe: białe czarne 1,8 1,5 1,4 Staliwo: węglowe i niskostopowe wysokostopowe, chromowe austenityczne 1,6-2,0 1,3-1,7 2,0-2,3 1,0-1,4 1,7-2,0 Metale nieżelazne: siluminy mosiądz brąz cynowy 1,8-2,0 2,0-2,2 0,6-2,0 0,9-1,5 0,9-1,2

19 Określenie powierzchni wypukłej (a) i wklęsłej (b) odlewu (modelu)

20

21 Rodzaje form odlewniczych
NIETRWAŁE (JEDNORAZOWEGO UŻYTKU) najczęściej tzw. formy piaskowe 2. TRWAŁE (WIELOKROTNEGO UŻYTKU) formy metalowe (kokile, formy ciśnieniowe) 3. PÓŁTRWAŁE (wykonanie kilku odlewów)

22 FORMA NIEDZIELONA POWIERZCHNIA PODZIAŁU FORMY

23 Schemat wykonywania formy dzielonej

24

25 Rodzaje skrzynek formierskich

26


Pobierz ppt "ODLEWNICTWO - wykład Dr inż. Jan Jezierski Zakład Odlewnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google