Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POMIARY WŁASNOŚCI WILGOTNOŚCIOWYCH I CIEPLNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wojciech Ryba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POMIARY WŁASNOŚCI WILGOTNOŚCIOWYCH I CIEPLNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wojciech Ryba."— Zapis prezentacji:

1

2 POMIARY WŁASNOŚCI WILGOTNOŚCIOWYCH I CIEPLNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wojciech Ryba

3 Institut fuer Bauklimatik WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA LUBELSKA

4 Zjawiska cieplno- wilgotnościowe materiałów budowlanych : Przewodzenie ciepła Sorpcja wody Dyfuzja pary wodnej Kapilarny ruch wody (podciąganie kapilarne) «««

5 Przewodzenie ciepła w materiałach budowlanych: jest to podstawowa cecha termofizyczna materiałów budowlanych; zachodzi w obrębie ciała, w którym istnieją różnice temperatury; parametrem określającym to zjawisko jest współczynnik przewodzenia ciepła, [W/mK];

6 Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła: Pomiar odbywa się poprzez zastosowanie urządzenia do pomiaru przepływu ciepła Isomet 2104

7 SORPCJA WODY: polega na pochłanianiu pary wodnej przez materiały porowate; zachodzi na powierzchni (adsorpcja) lub w objętości (absorpcja) materiału budowlanego; charakteryzuje ją izoterma sorpcji: «««

8 Polega na wyrównaniu wilgotności próbki ze znanym poziomem wilgotności względnej powietrza atmosferycznego. Pomiar sorpcji: Próbki umieszczane są w eksykatorach zawierających różne roztwory wodne o znanym potencjale.

9 Pomiar desorpcji: Stosuje się aparaturę pomiarową z płytami ciśnieniowymi, działającą w średnio- i wysoko-zakresowym systemie pomiarowym przy ciśnieniu od 3 do 1500 kPa.

10 Pomiar desorpcji c.d.: Ciśnieniowe płytki ceramiczne Nawilżanie próbek

11 Pomiar desorpcji c.d.: Zastosowanie glinki porcelanowej do wypełnienia powierzchni między próbkami a płytą ciśnieniową

12 Pomiar desorpcji c.d.: Umieszczenie przygotowanych próbek w komorze ciśnieniowej

13 DYFUZJA PARY WODNEJ: występuje w elementach przegrody oddzielających przestrzenie o różnym ciśnieniu (różnej zawartości pary wodnej); podczas dyfuzji może nastąpić kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody; zjawisko przebiega optymalnie gdy materiał jest prawie suchy; «««

14 Proces osuszania : Przygotowanie próbek do doświadczenia

15 Proces osuszania c.d.: Wnętrze aparatury procesu osuszania Próbka z przylegającym sensorem pomiaru temperatury

16 Proces osuszania c.d.: Aparatura procesu osuszania

17 Kapilarny ruch wilgoci (podciąganie kapilarne): kapilarny ruch wilgoci wywołany jest siłami kapilarnymi (zjawisko adhezji); podciąganie kapilarne ma największe znaczenie gdy kapilary są co najmniej częściowo zawilgocone; może zachodzić także w zjawisku zawilgocenia przegrody na skutek opadów atmosferycznych; «««

18 Pomiar kapilarnego ruchu wilgoci: (4) urządzenie rejestrujące pomiary wagi (1) odizolowana komora ze stałą temperaturą i wilgotnością (2) próbka materiału umieszczona nad wypoziomowaną łaźnią wodną (3) waga 1 4 3 2

19 Pomiar kapilarnego ruchu wilgoci c.d.: (wyznaczanie współczynnika adsorpcji wodnej) Współczynnik adsorpcji wodnej a ws [kg m -2 s -0,5 ] definiowany jest jako nachylenie pierwszej części krzywej obrazującej kumulatywny przypływ wody w funkcji pierwiastka kwadratowego z czasu.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojciech Ryba

21 Literatura: Plagge R.: Laboratory methods. Description. Institute of Building Climatology, Dresden University of Technology. Scheffler G., Plagge R.: Defined drying behaviour measurement for building materials. Institute of Building Climatology, Dresden University of Technology. Plagge R., Scheffler G., Grunewald J.: Automatic measurement of water uptake coefficient of building materials. Institute of Building Climatology, Dresden University of Technology. Dylla A.: Fizyka budowli. Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1985 Kubik J.: Przepływ wilgoci w materiałach budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2000 Będkowski St., Czarnowski K.: Fizyka budowli. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1975


Pobierz ppt "POMIARY WŁASNOŚCI WILGOTNOŚCIOWYCH I CIEPLNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Wojciech Ryba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google