Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele projektu ZSRK Ogólny cel projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele projektu ZSRK Ogólny cel projektu"— Zapis prezentacji:

0 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego
rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości ZSRK

1 Cele projektu ZSRK Ogólny cel projektu
Celem ogólnym projektu jest usprawnienie działania w obszarze zarządzania finansami i zarządzania kadrami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdrożenie centralnego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wraz z hurtownią danych na potrzeby sądów powszechnych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

2 Cele projektu ZSRK Szczegółowe cele projektu
Skrócenie czasu i zmniejszenie pracochłonności czynności realizowanych w obszarze wdrożenia Automatyzacja uzgodnień (pomiędzy wydziałami merytorycznymi a działem finansowym) dotyczących rozrachunków z uczestnikami postępowania sądowego Uzyskanie pełnej informacji o kosztach poszczególnych spraw sądowych Zwiększenie skuteczności procesu planowania wydatków i dochodów Poprawa skuteczności zarządzania płynnością budżetów Zwiększenie skuteczności procesu oceny skutków nowych regulacji prawnych Zwiększenie przejrzystości gospodarki finansowej sądów Uzyskanie narzędzi wspomagających zarządzanie sądami Wprowadzenie narzędzi wspomagających realizacje procesów w obszarze HR „miękkie” Wprowadzenie narzędzi pozwalających na analizę obciążenia pracą poszczególnych sądów

3 Geneza projektu Uzyskane fundusze z UE
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.3 „Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej” Projekt „Zwiększenie efektywności realizacji zadań przez jednostki wymiaru sprawiedliwości” Zadanie „Opracowanie jednolitych zasad rachunkowości dla sądów; wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach”

4 Geneza projektu Zakres procesowy wdrożenia
Projekt obejmuje następujące obszary: Zarządzanie Finansami Zarządzanie Kadrami Analizy i Statystyka Sądowa ZSRK – Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr

5 Geneza projektu Różnorodność systemów
Obecnie, w sadach powszechnych, w obszarze zarządzania finansami i kadrami funkcjonuje ponad niezależnych aplikacji FK Kadry

6 Geneza projektu Zalety systemu zintegrowanego
ZSRK zastąpi obecnie wykorzystywane systemy informatyczne, umożliwiając zcentralizowany dostęp do danych operacyjnych każdej z jednostek organizacyjnych Szybkość dostosowania systemu do zmian prawnych i proceduralnych Eliminacja kosztownych interfejsów Automatyzacja pracy ZINTEGROWANY SYSTEM Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym Integracja informacji Jednokrotne wprowadzanie informacji Wyższa jakość informacji Szybszy dostęp do informacji

7 Informacje o systemie SAP SAP ERP
ZSRK powstaje na bazie systemu SAP ERP ERP – Enterprise Resource Planning (ang.) – planowanie zasobów organizacji lub zaawansowane zarządzanie zasobami Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji i są zaliczane do klasy Zintegrowanych Systemów Informatycznych Podstawowym elementem systemu jest baza danych, która jest wspólna dla wszystkich pozostałych modułów Wybrane zostało rozwiązanie dedykowane dla sektora publicznego

8 Informacje o systemie SAP Klienci SAP w Polsce
Sektor Publiczny Inne branże Kancelaria Sejmu RP Kancelaria Premiera RP Ministerstwo Obrony Narodowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Miasta Wrocławia Urząd Miasta Warszawy Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Śląski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Politechnika Warszawska Giełda Papierów Wartościowych Mennica Państwowa SA Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Koncern Energetyczny Enion Koncern Energetyczny Energa Polska Grupa Energetyczna SA STOEN S.A. LOTOS S.A. PKN ORLEN S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. KGHM Polska Miedź S.A. POLKOMTEL SA Polska Telefonia Cyfrowa ERA GSM Sp. z o.o. Telekomunikacja Polska S.A. Telewizja Polska S.A. Polsat S.A. Grupa PKP Polskie Linie Lotnicze LOT

9 Informacje o systemie SAP Klienci SAP na świecie
Usługi Sprzedaż detaliczna Handel Usługi finansowe Produkcja ciągła Produkcja Sektor publiczny SAP has built-in industry experience accumulated over 35 years of helping organizations like your lead their industries. That experience working with partners and customers around the world has given us something that few others can claim: invaluable insight into companies’ needs, and the expertise to help solve their problems and make their businesses run better. Further, SAP “goes to market” by industry and we put you at the center of SAP’s universe – your people, your organization and your specific needs. SAP understands the environment you are in, and we help you lead your industry – today and tomorrow – while minimizing your risk. SAP solutions support end-to-end industry-specific business processes spanning 24 industries within 7 industry clusters, represented on this slide.

10 Informacje o projekcie Zakres funkcjonalny wdrożenia
Wdrożenie obejmuje następujące moduły: Finanse (FI) Rachunkowość zarządcza (CO) Rachunkowość budżetowa (FM) Zarządzanie inwestycjami (IM, PS) Administracja kadrami (HR-PA) Płace (HR-PY) Zarządzanie planowaniem budżetu (BPC)

11 Informacje o projekcie Zespół projektowy
Na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. powołany został Zespół do spraw realizacji umowy na budowę i wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych i Ministerstwie Sprawiedliwości Jednostka Liczba osób w zespole projektowym Łącznie 89 Ministerstwo Sprawiedliwości 49 SĄDY 40 Apelacja Wrocławska 17 Apelacja Krakowska 7 Apelacja Białostocka 5 Apelacja Warszawska 4 Apelacja Poznańska 2 Apelacja Łódzka Apelacja Katowicka 1 Apelacja Szczecińska Apelacja Rzeszowska

12 Informacje o projekcie Podejście do realizacji
Wdrożenie Systemu ZSRK zakłada: Rozpoczęcie projektu od budowy Prototypu Systemu - Etap I Wdrożenie Pilotażowe Systemu w wybranych jednostkach organizacyjnych – Etap I Wdrożenie Docelowe Systemu obejmujące pozostałe jednostki organizacyjne – Etap II

13 Informacje o projekcie Główne fazy projektu
Budowa Prototypu Wdrożenie Pilotażowe Wdrożenie Docelowe Faza projektu Pierwsza Wersja Wzorca Systemu Finalna Wersja Wzorca Systemu Uzupełnienia Poprawki błędów Wersja Wzorca Struktura organizacyjna Wydziały, oddziały, selekcje, samodzielne, stanowiska… Standardowe procesy Zawartość Merytoryczna Wzorca Systemu Rachunkowość i Kadry Modele danych Plan kont, kartoteki banków, dłużnicy, dostawcy Modele uprawnień Użytkownicy końcowi, administratorzy systemu..

14 Informacje o projekcie Sposób wdrożenia
Wdrożenie Pilotażowe Przygotowanie projektu Koncepcja biznesowa Realizacja Przygotowanie startu produktywnego Start produktywny i jego wsparcie Karta projektu Koncepcja Biznesowa Szkolenie zespołu projektowego Prototyp Szkolenia zespołu ds. testów Dokumentacja Gotowy system Szkolenia trenerów i użytkowników Plany startu i wsparcia Raport zamknięcia pilotażu Wdrożenie Docelowe Uzupełnienie koncepcji Realizacja Przygotowanie startu produktywnego Start produktywny i wsparcie Uzupełniająca Koncepcja Biznesowa Szkolenia zespołu projektowego Uaktualniony prototyp Uaktualniona dokumentacja Zmodyfikowana Koncepcja Biznesowa Gotowy aktualny system Plany startu i wsparcie Szkolenia użytkowników Raport zamknięcia wdrożenia Wsparcie i obsługa serwisowa

15 Informacje o projekcie Główne terminy
Finanse, Kadry i Płace Statystyka Etap I Wdrożenie pilotażowe Sierpień Styczeń 2013 18 miesięcy Sierpień Kwiecień 2013 21 miesięcy Etap II Wdrożenie docelowe Luty Październik 2013 21 miesięcy Listopad Październik 2013 12 miesięcy Etap III Wsparcie i obsługa serwisowa Listopad Październik 2015 24 miesiące


Pobierz ppt "Cele projektu ZSRK Ogólny cel projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google