Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek służby zdrowia 15 listopada 2012 r., Gorzów Wlkp. Departament Ochrony Zdrowia

2 PRZYCHODY [dane w tys. zł] Jednostka Przychody za okres I-XI 2011 Plan na 2012 rok Przychody za okres I-XI 2012 % [4/3] % [4/2] 123456 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 133 107199 663143 83872,04%108,06% Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze 133 238198 930147 26774,03%110,53% Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 21 32230 65122 01771,83%103,26% Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 19 16226 84919 53572,76%101,95% Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie 10 79819 79112 64363,88%117,09% Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu 10 49614 69310 79573,47%102,85% Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku 5 8398 1436 02173,94%103,12% Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 4 8036 5574 73972,27%98,67% RAZEM 338 765505 277366 85572,60%108,29% Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

3 KOSZTY [dane w tys. zł] Jednostka Koszty ogółem za okres I-XI 2011 Plan na 2012 rok Koszty ogółem za okres I-XI 2012 % [4/3] % [4/2] 123456 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 142 677199 596148 84674,57%104,32% Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze 144 066198 930151 68476,25%105,29% Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 21 14430 10821 34170,88%100,93% Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 19 96026 84919 54872,81%97,94% Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie 11 87219 79113 09566,17%110,30% Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu 9 92214 52610 63673,22%107,20% Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku 5 8028 1376 02073,98%103,76% Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 4 4986 4174 60871,81%102,45% RAZEM 359 941504 354375 77874,51%104,40% Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

4 WYNIK FINANSOWY [dane w tys. zł] Jednostka Plan na 2012 rok Wynik finansowy na 31 lipca 2012 Wynik finansowy na 31 sierpnia 2012 Wynik finansowy na 30 września 2012 1 2455 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 67-7 462-6 634-5 008 Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze 0-4 568-4 149-4 417 Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 54373447676 Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 0-467-180-13 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie 0-461-511-452 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu 167-1540132 Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku 64101 Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 140157201131 RAZEM 923-12 739-10 776-8 950 Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

5 AMORTYZACJA [dane w tys. zł] Nazwa jednostki Wynik finansowy wrzesień 2011 Wynik finansowy sierpień 2012 Wynik finansowy wrzesień 2012 Wynik finansowy bez amortyzacji sierpień 2012 Amortyzacj a wrzesień 2012 Wynik finansowy bez amortyzacji wrzesień 2011 Wynik finansowy bez amortyzacji wrzesień 2012 Art. 59 ust. 2 uodl obowiązek pokrycia wyniku finansoweg o sierpień 2012 Art. 59 ust. 2 uodl obowiązek pokrycia wyniku finansoweg o wrzesień 2012 12445678910 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. -9 570-6 634-5 008-7786 592-2 5781 584-778nie dotyczy Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra -10 828-4 149-4 4174 8089 945-1 6305 528nie dotyczy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz 1784476761 6191 31811091 994nie dotyczy SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz -798-180-13436696-217683nie dotyczy Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin -1 074-511-452147739-267287nie dotyczy Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu 574401325921556153spółka Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 37101128123154124nie dotyczy SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór 305201131352169378300nie dotyczy Razem:-21 176-10 776-8 9506 77119 603-2 49510 653-7780 Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

6 Należności [dane w tys. zł] Nazwa jednostki Stan na 31.08.2012Stan na 30.09.2012 OgółemW tym NFZOgółemW tym NFZ 12345 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. 23 63819 57728 0025 477 Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra 31 56227 87429 78111 260 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz 3 0192 3772 870125 SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz 3 1152 1992 827174 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin 9295371 11733 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu 1 4651 2031 4720 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 76564272418 SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór 5765014630 Razem:65 07154 91367 26017 092 Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

7 ZOBOWIĄZANIA [dane w tys. zł] Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem 31.08.2012 r. Zobowiązania ogółem 30.09.2012 r. Zobowiązania wymagalne 31.08.2012 Zobowiązania wymagalne 30.09.2012 Zobowiązania długoterminowe 30.09.2012 Zobowiązania krótkoterminowe 30.09.2012 1234567 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp. 236 028232 95962 94668 379116 551116 408 Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra 34 05934 4099 8487 9403 01031 399 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz 19 98619 8490012 5597 290 SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz 32 05231 7001 4231 46320 18411 516 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin 5 6415 7452 1361 8974195 326 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu 1 7031 780000 Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 198278000 SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór 6175930022571 Razem: 330 284327 31376 35379 679152 745174 568 Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

8 ZATRUDNIENIE Jednostka Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 12 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1 580 Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze 1 216 Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 435 Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 360 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie 43 Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku 91 Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 90

9 W 2009 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wyrażeniu woli na przekształcenie pięciu szpitali: w Zielonej Górze Gorzowie Ciborzu Międzyrzeczu Torzymiu Jako pierwszy przekształcony w spółkę został szpital w Torzymiu, który w nowej formie organizacyjno – prawnej rozpoczął działalność medyczną od 1 stycznia 2011 r.

10 2 lipca 2012 r. Sejmik Lubuski wyraził wolę przekształcenia szpitala w Gorzowie 2013 r. PLANOWANE PRZEKSZTAŁCENIA 2013 r. PLANOWANE PRZEKSZTAŁCENIA PRIORYTET: - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie W PLANACH SĄ TAKŻE PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI: - w Ciborzu - w Międzyrzeczu

11 Gorzowski szpital spółką kapitałową Dane zawarte w prezentacji pochodzą z Ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654 Tekst obowiązuje od 30 czerwca 2012

12 260, 3 mln zł Zobowiązania gorzowskiego szpitala na dzień 30.06.2012 r. wraz z rezerwami 260, 3 mln zł Zobowiązania gorzowskiego szpitala na dzień 30.06.2012 r. wraz z rezerwami w tym: - zobowiązania wymagalne 52,9 mln zł w tym: - zobowiązania wymagalne 52,9 mln zł

13 Jeżeli wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, to podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. W przypadku jego niepokrycia, podmiot tworzący podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej szpitala albo o LIKWIDACJI SZPITALA (art.59 ustawy) Jeżeli wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, to podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. W przypadku jego niepokrycia, podmiot tworzący podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej szpitala albo o LIKWIDACJI SZPITALA (art.59 ustawy)

14 Przejęcie zobowiązań szpitala w Gorzowie spowoduje, że wskaźnik zadłużenia samorządu województwa przekroczy DOPUSZCZALNE 60 % Przejęcie zobowiązań szpitala w Gorzowie spowoduje, że wskaźnik zadłużenia samorządu województwa przekroczy DOPUSZCZALNE 60 % dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla jst 60 % dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla jst …a to oznacza … 

15 … KONSEKWENCJE !!! 1.Likwidację województwa (zarząd komisaryczny) 2.Brak zabezpieczenia udzielania tak szerokiego spectrum świadczeń medycznych w północnej części województwa … KONSEKWENCJE !!! 1.Likwidację województwa (zarząd komisaryczny) 2.Brak zabezpieczenia udzielania tak szerokiego spectrum świadczeń medycznych w północnej części województwa

16 Organem dokonującym przekształcenia jest Organ wykonawczy samorządu terytorialnego Zarząd Województwa Lubuskiego

17 PRZEKSZTAŁCENIE Krok I PRZEKSZTAŁCENIE Krok I Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego wyrażająca zgodę na przekształcenie szpitala w spółkę

18 PRZEKSZTAŁCENIE Krok II PRZEKSZTAŁCENIE Krok II Ustalenie wskaźnika zadłużenia Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe ---------------------------------------------------------------- Suma przychodów -do 0,5 zobowiązania mogą zostać po stronie spółki -powyżej 0,5 – muszą być przejęte przez samorząd

19 Opracowanie kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami PRZEKSZTAŁCENIE Krok III PRZEKSZTAŁCENIE Krok III

20 21 - Ilość załączników do kwestionariusza Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe ---------------------------------------------------------------- Suma przychodów Między innymi: Informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez SP ZOZ Informacje dot. wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy UE Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów Projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej Opinia podmiotu tworzącego SP ZOZ co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia Między innymi: Informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez SP ZOZ Informacje dot. wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy UE Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów Projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej Opinia podmiotu tworzącego SP ZOZ co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia

21 PRZEKSZTAŁCENIE Krok IV PRZEKSZTAŁCENIE Krok IV Zarząd Województwa Lubuskiego  sporządzenie aktu przekształcenia

22 PRZEKSZTAŁCENIE Krok V PRZEKSZTAŁCENIE Krok V Niezwłocznie po sporządzeniu aktu przekształcenia  wniosek o wpisanie spółki do KRS

23 Dniem Przekształcenia SP ZOZ w spółkę jest dzień wpisania jej do rejestru przedsiębiorców

24 Z dniem przekształcenia pracownicy przekształconego SP ZOZ stają się pracownikami spółki!!!

25 Umorzeniu podlegają: zobowiązania przejęte od SP ZOZ wraz z odsetkami zaciągnięte przed końcem 2009 r. (m.in. podatki, ZUS-y, odsetki za prolongatę itp..) Umorzeniu podlegają: zobowiązania przejęte od SP ZOZ wraz z odsetkami zaciągnięte przed końcem 2009 r. (m.in. podatki, ZUS-y, odsetki za prolongatę itp..)

26 Podmiot tworzący może uzyskać dotacje z budżetu Państwa na zobowiązania znane na dzień 31.12.2009r. (m.in. Kredyty, pożyczki itp..) Podmiot tworzący może uzyskać dotacje z budżetu Państwa na zobowiązania znane na dzień 31.12.2009r. (m.in. Kredyty, pożyczki itp..)

27 Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe ---------------------------------------------------------------- Suma przychodów Podmiot tworzący, który przekształcił szpital w spółkę kapitałową (samorząd województwa lubuskiego) może ubiegać się do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu państwa.

28 Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe ---------------------------------------------------------------- Suma przychodów Warunkami uzyskania dotacji są między innymi: wpisanie spółki powstałej z przekształcenia SP ZOZ do rejestru przedsiębiorców nie później nic w dniu 31 grudnia 2013 r. zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SP ZOZ, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich istnieniu w dniu przekształcenia przejętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych Warunkami uzyskania dotacji są między innymi: wpisanie spółki powstałej z przekształcenia SP ZOZ do rejestru przedsiębiorców nie później nic w dniu 31 grudnia 2013 r. zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SP ZOZ, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich istnieniu w dniu przekształcenia przejętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych

29 Procedowanie w sprawie przekształcenia Szpitala 2 lipca 2012 r. - podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego Stanowiska w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową; 3-5 lipca 2012 r. - zobligowanie dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do sporządzenia dokumentów niezbędnych do opracowania aktu przekształcenia jednostki w spółkę; 17 sierpnia 2012 r. - dostarczenie dokumentów w sprawie przekształcenia; 17 września 2012 r. – zobowiązanie dyrektora do poprawy i uzupełnienia złożonych dokumentów dotyczących przekształcenia; 18 września 2012 r. – dostarczenie Koncepcji restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (dokument opracowany przez firmę doradczą Pharmed Consulting na zlecenie szpitala)

30 Analiza SWOT dot. działalności SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. MOCNE STRONY Szeroki i kompleksowy zakres usług medycznych, w większości dobrze dostosowany do roli szpitala wyższej rangi (wojewódzkiego) oraz do trendów w zapotrzebowaniu na lecznictwo szpitalne Zespół poradni o szerokim zakresie specjalizacji Wysoki kontrakt z NFZ z zakresu kardiologii i wysoka dochodowość tego oddziału SŁABE STRONY Bardzo trudna sytuacja finansowa (brak płynności, zadłużenie znacznie przekraczające wartość majątku i brak możliwości jego samodzielnej spłaty) Kosztowna struktura majątkowa – dwie lokalizacje, wiele budynków, część w złym stanie technicznym Rozproszenie infrastruktury zabiegowej (stosunkowo nisko wykorzystany blok operacyjny, a drugiej strony sale zabiegowe przy oddziałach) Poradnie specjalistyczne w lokalizacji przy ul. Dekerta rozproszone w różnych miejscach Nadmiernie skomplikowana struktura organizacyjna, w tym podwójne jednostki w różnych lokalizacjach (oddziały chorób wewnętrznych, apteki) Konieczność poniesienia znaczących inwestycji na dostosowanie jednostki do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

31 Analiza SWOT c.d. SZANSE Oddłużenie przy przekształceniu w spółkę prawa handlowego na mocy Ustawy o działalności leczniczej Uruchomienie własnej radioterapii Możliwości oferowania świadczeń komercyjnych po przekształceniu w spółkę Możliwość podwyższenia przez NFZ wyceny świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej (obecnie niedoszacowanych) Wzrost efektywnego popytu na świadczenia medyczne po wprowadzeniu rozwiązań prawnych sprzyjających prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym Starzenie się społeczeństwa jako podstawa rosnącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne Znaczna siła przetargowa i rosnąca pozycja konkurencyjna dużych, wielospecjalistycznych szpitali, oferujących kompleksowy zakres świadczeń i dysponujących szerokim, nowoczesnym zapleczem technicznym i technologicznym Położenie bliskie granicy z Niemcami, korzystne w aspekcie tendencji do rozwoju leczenia transgranicznego w ramach UE ZAGROŻENIA Rosnąca rola zabiegowego leczenia krótkoterminowego, przy równoległym ograniczaniu i skracaniu czasu pobytów szpitalnych Zmniejszone wpływy ze składek zdrowotnych, ograniczające budżet NFZ na ochronę zdrowia Rozwój prywatnej konkurencji, szczególnie w obszarze zabiegów krótkoterminowych i porad specjalistycznych Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

32 Propozycje działań Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 1) dostosowanie profilu obecnej i przyszłej działalności do perspektyw rozwoju rynku medycznego; 2) optymalizacja struktury udzielanych świadczeń; 3) uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjnej; 4) dostosowanie bazy łóżkowej w oddziałach do realnych potrzeb; 5) wdrożenie skutecznego systemu budżetowania; 6) kompleksowa informatyzacja; 7) optymalizacja zatrudnienia; 8) optymalizacja gospodarki materiałowo-magazynowej i polityki lekowej; 9) przekształcenie Szpitala w spółkę kapitałową.

33


Pobierz ppt "Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google