Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek służby zdrowia 15 listopada 2012 r., Gorzów Wlkp. Departament Ochrony Zdrowia

2 PRZYCHODY [dane w tys. zł] Jednostka Przychody za okres I-XI 2011 Plan na 2012 rok Przychody za okres I-XI 2012 % [4/3] % [4/2] SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp ,04%108,06% Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze ,03%110,53% Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu ,83%103,26% Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ,76%101,95% Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie ,88%117,09% Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu ,47%102,85% Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku ,94%103,12% Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ,27%98,67% RAZEM ,60%108,29% Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

3 KOSZTY [dane w tys. zł] Jednostka Koszty ogółem za okres I-XI 2011 Plan na 2012 rok Koszty ogółem za okres I-XI 2012 % [4/3] % [4/2] SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp ,57%104,32% Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze ,25%105,29% Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu ,88%100,93% Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu ,81%97,94% Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie ,17%110,30% Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu ,22%107,20% Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku ,98%103,76% Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ,81%102,45% RAZEM ,51%104,40% Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

4 WYNIK FINANSOWY [dane w tys. zł] Jednostka Plan na 2012 rok Wynik finansowy na 31 lipca 2012 Wynik finansowy na 31 sierpnia 2012 Wynik finansowy na 30 września SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze RAZEM Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

5 AMORTYZACJA [dane w tys. zł] Nazwa jednostki Wynik finansowy wrzesień 2011 Wynik finansowy sierpień 2012 Wynik finansowy wrzesień 2012 Wynik finansowy bez amortyzacji sierpień 2012 Amortyzacj a wrzesień 2012 Wynik finansowy bez amortyzacji wrzesień 2011 Wynik finansowy bez amortyzacji wrzesień 2012 Art. 59 ust. 2 uodl obowiązek pokrycia wyniku finansoweg o sierpień 2012 Art. 59 ust. 2 uodl obowiązek pokrycia wyniku finansoweg o wrzesień Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp nie dotyczy Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra nie dotyczy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz nie dotyczy SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz nie dotyczy Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin nie dotyczy Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu spółka Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek nie dotyczy SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór nie dotyczy Razem: Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

6 Należności [dane w tys. zł] Nazwa jednostki Stan na Stan na OgółemW tym NFZOgółemW tym NFZ Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór Razem: Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

7 ZOBOWIĄZANIA [dane w tys. zł] Nazwa jednostki Zobowiązania ogółem r. Zobowiązania ogółem r. Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Gorzów Wlkp Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Cibórz SP Szpital Specjalistyczny dla Nerw. i Psych. Chorych Międzyrzecz Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SPZOZ Świebodzin Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny Sp. z o.o. w Torzymiu Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Zabór Razem: Źródło: Sprawozdania finansowe jednostek ochrony zdrowia

8 ZATRUDNIENIE Jednostka Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 12 SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 435 Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 360 Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie 43 Ośrodek dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku 91 Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 90

9 W 2009 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wyrażeniu woli na przekształcenie pięciu szpitali: w Zielonej Górze Gorzowie Ciborzu Międzyrzeczu Torzymiu Jako pierwszy przekształcony w spółkę został szpital w Torzymiu, który w nowej formie organizacyjno – prawnej rozpoczął działalność medyczną od 1 stycznia 2011 r.

10 2 lipca 2012 r. Sejmik Lubuski wyraził wolę przekształcenia szpitala w Gorzowie 2013 r. PLANOWANE PRZEKSZTAŁCENIA 2013 r. PLANOWANE PRZEKSZTAŁCENIA PRIORYTET: - SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie W PLANACH SĄ TAKŻE PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI: - w Ciborzu - w Międzyrzeczu

11 Gorzowski szpital spółką kapitałową Dane zawarte w prezentacji pochodzą z Ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z 2011 nr 112 poz. 654 Tekst obowiązuje od 30 czerwca 2012

12 260, 3 mln zł Zobowiązania gorzowskiego szpitala na dzień r. wraz z rezerwami 260, 3 mln zł Zobowiązania gorzowskiego szpitala na dzień r. wraz z rezerwami w tym: - zobowiązania wymagalne 52,9 mln zł w tym: - zobowiązania wymagalne 52,9 mln zł

13 Jeżeli wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, to podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. W przypadku jego niepokrycia, podmiot tworzący podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej szpitala albo o LIKWIDACJI SZPITALA (art.59 ustawy) Jeżeli wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną, to podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy szpitala. W przypadku jego niepokrycia, podmiot tworzący podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej szpitala albo o LIKWIDACJI SZPITALA (art.59 ustawy)

14 Przejęcie zobowiązań szpitala w Gorzowie spowoduje, że wskaźnik zadłużenia samorządu województwa przekroczy DOPUSZCZALNE 60 % Przejęcie zobowiązań szpitala w Gorzowie spowoduje, że wskaźnik zadłużenia samorządu województwa przekroczy DOPUSZCZALNE 60 % dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla jst 60 % dopuszczalny wskaźnik zadłużenia dla jst …a to oznacza … 

15 … KONSEKWENCJE !!! 1.Likwidację województwa (zarząd komisaryczny) 2.Brak zabezpieczenia udzielania tak szerokiego spectrum świadczeń medycznych w północnej części województwa … KONSEKWENCJE !!! 1.Likwidację województwa (zarząd komisaryczny) 2.Brak zabezpieczenia udzielania tak szerokiego spectrum świadczeń medycznych w północnej części województwa

16 Organem dokonującym przekształcenia jest Organ wykonawczy samorządu terytorialnego Zarząd Województwa Lubuskiego

17 PRZEKSZTAŁCENIE Krok I PRZEKSZTAŁCENIE Krok I Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego wyrażająca zgodę na przekształcenie szpitala w spółkę

18 PRZEKSZTAŁCENIE Krok II PRZEKSZTAŁCENIE Krok II Ustalenie wskaźnika zadłużenia Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe Suma przychodów -do 0,5 zobowiązania mogą zostać po stronie spółki -powyżej 0,5 – muszą być przejęte przez samorząd

19 Opracowanie kwestionariusza wraz z wymaganymi dokumentami PRZEKSZTAŁCENIE Krok III PRZEKSZTAŁCENIE Krok III

20 21 - Ilość załączników do kwestionariusza Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe Suma przychodów Między innymi: Informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez SP ZOZ Informacje dot. wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy UE Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów Projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej Opinia podmiotu tworzącego SP ZOZ co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia Między innymi: Informacja o wartości zobowiązań przejmowanych przez SP ZOZ Informacje dot. wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z funduszy UE Operaty szacunkowe określające wartość rynkową nieruchomości Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów Projekt pierwszego regulaminu organizacyjnego spółki, z uwzględnieniem rodzaju działalności leczniczej Opinia podmiotu tworzącego SP ZOZ co do zasadności i celowości planowanego przekształcenia

21 PRZEKSZTAŁCENIE Krok IV PRZEKSZTAŁCENIE Krok IV Zarząd Województwa Lubuskiego  sporządzenie aktu przekształcenia

22 PRZEKSZTAŁCENIE Krok V PRZEKSZTAŁCENIE Krok V Niezwłocznie po sporządzeniu aktu przekształcenia  wniosek o wpisanie spółki do KRS

23 Dniem Przekształcenia SP ZOZ w spółkę jest dzień wpisania jej do rejestru przedsiębiorców

24 Z dniem przekształcenia pracownicy przekształconego SP ZOZ stają się pracownikami spółki!!!

25 Umorzeniu podlegają: zobowiązania przejęte od SP ZOZ wraz z odsetkami zaciągnięte przed końcem 2009 r. (m.in. podatki, ZUS-y, odsetki za prolongatę itp..) Umorzeniu podlegają: zobowiązania przejęte od SP ZOZ wraz z odsetkami zaciągnięte przed końcem 2009 r. (m.in. podatki, ZUS-y, odsetki za prolongatę itp..)

26 Podmiot tworzący może uzyskać dotacje z budżetu Państwa na zobowiązania znane na dzień r. (m.in. Kredyty, pożyczki itp..) Podmiot tworzący może uzyskać dotacje z budżetu Państwa na zobowiązania znane na dzień r. (m.in. Kredyty, pożyczki itp..)

27 Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe Suma przychodów Podmiot tworzący, który przekształcił szpital w spółkę kapitałową (samorząd województwa lubuskiego) może ubiegać się do dnia 31 grudnia 2013 r. o dotację celową z budżetu państwa.

28 Suma zobowiązań - Inwestycje krótkoterminowe Suma przychodów Warunkami uzyskania dotacji są między innymi: wpisanie spółki powstałej z przekształcenia SP ZOZ do rejestru przedsiębiorców nie później nic w dniu 31 grudnia 2013 r. zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SP ZOZ, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich istnieniu w dniu przekształcenia przejętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych Warunkami uzyskania dotacji są między innymi: wpisanie spółki powstałej z przekształcenia SP ZOZ do rejestru przedsiębiorców nie później nic w dniu 31 grudnia 2013 r. zawarciu ugody z wierzycielami w zakresie zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SP ZOZ, obejmującej co najmniej częściowe umorzenie tych zobowiązań lub odsetek od nich istnieniu w dniu przekształcenia przejętych zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów bankowych

29 Procedowanie w sprawie przekształcenia Szpitala 2 lipca 2012 r. - podjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego Stanowiska w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową; 3-5 lipca 2012 r. - zobligowanie dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do sporządzenia dokumentów niezbędnych do opracowania aktu przekształcenia jednostki w spółkę; 17 sierpnia 2012 r. - dostarczenie dokumentów w sprawie przekształcenia; 17 września 2012 r. – zobowiązanie dyrektora do poprawy i uzupełnienia złożonych dokumentów dotyczących przekształcenia; 18 września 2012 r. – dostarczenie Koncepcji restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (dokument opracowany przez firmę doradczą Pharmed Consulting na zlecenie szpitala)

30 Analiza SWOT dot. działalności SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. MOCNE STRONY Szeroki i kompleksowy zakres usług medycznych, w większości dobrze dostosowany do roli szpitala wyższej rangi (wojewódzkiego) oraz do trendów w zapotrzebowaniu na lecznictwo szpitalne Zespół poradni o szerokim zakresie specjalizacji Wysoki kontrakt z NFZ z zakresu kardiologii i wysoka dochodowość tego oddziału SŁABE STRONY Bardzo trudna sytuacja finansowa (brak płynności, zadłużenie znacznie przekraczające wartość majątku i brak możliwości jego samodzielnej spłaty) Kosztowna struktura majątkowa – dwie lokalizacje, wiele budynków, część w złym stanie technicznym Rozproszenie infrastruktury zabiegowej (stosunkowo nisko wykorzystany blok operacyjny, a drugiej strony sale zabiegowe przy oddziałach) Poradnie specjalistyczne w lokalizacji przy ul. Dekerta rozproszone w różnych miejscach Nadmiernie skomplikowana struktura organizacyjna, w tym podwójne jednostki w różnych lokalizacjach (oddziały chorób wewnętrznych, apteki) Konieczność poniesienia znaczących inwestycji na dostosowanie jednostki do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

31 Analiza SWOT c.d. SZANSE Oddłużenie przy przekształceniu w spółkę prawa handlowego na mocy Ustawy o działalności leczniczej Uruchomienie własnej radioterapii Możliwości oferowania świadczeń komercyjnych po przekształceniu w spółkę Możliwość podwyższenia przez NFZ wyceny świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej (obecnie niedoszacowanych) Wzrost efektywnego popytu na świadczenia medyczne po wprowadzeniu rozwiązań prawnych sprzyjających prywatnym ubezpieczeniom zdrowotnym Starzenie się społeczeństwa jako podstawa rosnącego zapotrzebowania na świadczenia medyczne Znaczna siła przetargowa i rosnąca pozycja konkurencyjna dużych, wielospecjalistycznych szpitali, oferujących kompleksowy zakres świadczeń i dysponujących szerokim, nowoczesnym zapleczem technicznym i technologicznym Położenie bliskie granicy z Niemcami, korzystne w aspekcie tendencji do rozwoju leczenia transgranicznego w ramach UE ZAGROŻENIA Rosnąca rola zabiegowego leczenia krótkoterminowego, przy równoległym ograniczaniu i skracaniu czasu pobytów szpitalnych Zmniejszone wpływy ze składek zdrowotnych, ograniczające budżet NFZ na ochronę zdrowia Rozwój prywatnej konkurencji, szczególnie w obszarze zabiegów krótkoterminowych i porad specjalistycznych Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

32 Propozycje działań Koncepcja restrukturyzacji i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 1) dostosowanie profilu obecnej i przyszłej działalności do perspektyw rozwoju rynku medycznego; 2) optymalizacja struktury udzielanych świadczeń; 3) uporządkowanie i uproszczenie struktury organizacyjnej; 4) dostosowanie bazy łóżkowej w oddziałach do realnych potrzeb; 5) wdrożenie skutecznego systemu budżetowania; 6) kompleksowa informatyzacja; 7) optymalizacja zatrudnienia; 8) optymalizacja gospodarki materiałowo-magazynowej i polityki lekowej; 9) przekształcenie Szpitala w spółkę kapitałową.

33


Pobierz ppt "Sytuacja finansowa jednostek szpitalnych dla których podmiotem tworzącym jest województwo lubuskie - Szpital w Gorzowie Wlkp. przykładem oddłużania placówek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google