Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test z przepisów ruchu drogowego Prezentacja multimedialna przygotowana przez Dariusza Szymańskiego Kopiowanie i modyfikacja prezentacji w całości lub.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test z przepisów ruchu drogowego Prezentacja multimedialna przygotowana przez Dariusza Szymańskiego Kopiowanie i modyfikacja prezentacji w całości lub."— Zapis prezentacji:

1

2 Test z przepisów ruchu drogowego Prezentacja multimedialna przygotowana przez Dariusza Szymańskiego Kopiowanie i modyfikacja prezentacji w całości lub we fragmentach bez zgody jest zabroniona. Kontakt: dar-dar@wp,pldar-dar@wp,pl Wersja 2015.1

3 Wybierz TEST: Test nr 1 Test nr 2 Test nr 3 Test nr 4 Test nr 5 Test nr 6 Test nr 7 Test nr 8 Test nr 9 Test nr 10

4 Test nr 1

5 1) Jeżeli droga ma jezdnię i pobocze, to kierujący rowerem: A – obowiązany jest poruszać się po poboczu, B - może poruszać się po jezdni i poboczu, C - może poruszać się po jezdni tylko wtedy, gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. A,C

6 2) Ten znak: A – zabrania skrętu w prawo na skrzyżowaniu, B – zezwala na jazdę w lewo na najbliższym skrzyżowaniu, C – oznacza początek ruchu jednokierunkowego na jezdni. A

7 3) Kierujący rowerem nie może zawracać: A – na moście lub wiadukcie, B – na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym, C – na przejściu dla pieszych. A,B,C

8 4) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. B

9 5) Wyprzedzany rowerzysta: A – może przyspieszyć, B – zawsze musi się zatrzymać, aby ułatwić wyprzedzanie, C – dla własnego bezpieczeństwa powinien zjechać jak najbardziej na prawo i w razie potrzeby zatrzymać się w celu ułatwienia manewru. C

10 6) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

11 7) Rowerzysta ma zakaz zawracania: A – w tunelu, B – na moście, C – na wiadukcie. A, B, C

12 8) Znak ten zabrania wjazdu: A – wszystkim pojazdom z wyjątkiem roweru, B – rowerom, C – tylko pojazdom Wielośladowym. B

13 9) Widząc ten sygnał i mogąc bezpiecznie zatrzymać się przed sygnalizatorem, kierujący rowerem: A – może jechać dalej, ale bardzo wolno oraz uważając na zachowanie innych pojazdów, B – powinien przyspieszyć aby jak najszybciej opuścić skrzyżowanie, C – powinien zatrzymać się. C

14 10) Rowerzysta może zatrzymać się: A – w miejscu, w którym nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub jego utrudnienia, B – na przejściu dla pieszych, C – na pasie między jezdniami. A

15 11) Przed skręceniem z jezdni jednokie- runkowej w lewo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem: A – może zająć dowolny pas jezdni, B – powinien zbliżyć się jak najbardziej do lewej krawędzi jezdni, C – powinien zbliżyć się jak najbardziej do prawej krawędzi jezdni. B

16 12) Które numery telefonów alarmowych są prawidłowe: A – 999, 112, 997, 998; B – 966, 912, 995, 992; C – 669, 912, 697, 989. A

17 13) Kierujący rowerem powinien jechać z prędkością: A – zapewniającą panowanie nad pojazdem, B – dostosowaną do warunków atmosferycznych, C – nie większą niż 10km/h - w strefie zamieszkania. A,B

18 14) Który z tych znaków zabrania wjazdu rowerem: A BC B

19 15) Kierujący rowerem, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, przed którym zatrzymał się pojazd jadący w tym samym kierunku i ustępujący pierwszeństwa pieszemu: A – może ominąć pojazd ustępując pierwszeństwa pieszemu, B – powinien zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, C – powinien zwiększyć uwagę. B,C

20 16) Jadąc w kolumnie rowerowej do- puszcza się jazdę obok siebie: A – rowerzystów pod warunkiem, że nie sprawia to zagrożenia w ruchu drogowym, B – 2 lub więcej rowerzystów pod warunkiem, że droga jest gruntowa, C – Nie dopuszcza się. A

21 17) Czy każdy ma obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku: A – nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym, B – tak, gdyż nawet niedoświadczona osoba może wykonać część działań ratunkowych lub wezwać fachową pomoc, C – nie, gdyż poszkodowanego może coś zaboleć. B

22 18) Kierującemu rowerem zabrania się: A – rozdzielania kolumn pieszych, B – wyprzedzania rowerzysty na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim, C – nadużywania sygnału dźwiękowego. A, B, C

23 19) Rowerzysta widząc ten znak: A – ma ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, B – nie może skręcić w prawo, C – może skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. B

24 20) Przed rozpoczęciem dłuższej jazdy rowerem należy sprawdzić: A – czy posiada on skutecznie działający hamulec, B – czy dzwonek jest sprawny, C – czy łańcuch nie jest zbyt luźny. A,B,C

25 Test nr 2

26 1) Kierujący rowerem powinien jechać: A – możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, jeżeli droga nie posiada pobocza, B – po poboczu, chyba że ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych, C – po wyznaczonym na jezdni pasie dla rowerów. A,B,C

27 2) Gdy jesteś świadkiem wypadku, w którym są osoby poszkodowane: A – zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że nic ci nie grozi, B – sprawdź, czy poszkodowany posiada telefon komórkowy, C – zadzwoń, lub poproś aby ktoś zadzwonił pod nr telefonu 994 A

28 3) Tabliczka mówiąca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci została przedstawiona na rysunku: A BC B

29 4) Kierujący rowerem może wyprzedzić pojazd, który zwalnia i sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo: A – z jego lewej strony, B – z jego prawej lub lewej strony, C – z jego prawej strony. C

30 5) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

31 6) Czy osobę ranną można pozostawić samą na miejscu wypadku: A – możemy zostawić rannego jeśli nie widzimy u niego złamań, B – jeśli nie zemdlał możemy go pozostawić samego, C – rannego zawsze staramy się pozostawić pod opieką, ponieważ jego stan w każdej chwili może się pogorszyć. C

32 7) Rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszym: A – na drodze dla rowerów, B – o widocznej niesprawności ruchowej, który pokonuje jezdnię poza przejściem dla pieszych, C – na skrzyżowaniu, jeśli skręca w prawo. A

33 8) W tej sytuacji kierujący rowerem: A – może skręcić w prawo przed pojazdem 2, B – może skręcić w prawo ustępując pierwszeństwa pojazdowi 3, C – może przejechać na wprost przez skrzyżowanie ustępując pierwszeństwa pojazdom 2 i 3. B

34 9) Kierujący rowerem widząc ten znak: A – powinien jechać prosto przez skrzyżowanie, B – może skręcić w prawo na skrzyżowaniu, C –może zatrzymać się w obszarze zabudowanym przy lewej krawędzi jezdni, gdyż znajduje się na drodze jednokierunkowej. A

35 10) Zabrania się zawracania rowerzyście: A – na skrzyżowaniu dróg równorzędnych, B – na moście lub wiadukcie, C –bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. B

36 11) Rowerzysta, który porusza się po zwężonym odcinku jezdni ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym z przeciwka jeśli wjechał na drogę od strony znaku: ABC C

37 12) Poruszając się w grupie rowerzyści: A – mają obowiązek poruszać się jeden za drugim w odległości nie większej niż 3 metry od siebie, B – mogą poruszać się całą szerokością jezdni, C – mogą poruszać się obok siebie pod warunkiem, że nie tamują ruchu i nie powodują zagrożenia na jezdni. C

38 13) Znak ten oznacza: A – przejście dla pieszych, B – miejsce przejazdu przez jezdnię dla kierujących rowerami, C – miejsce przewidziane do zawracania dla wszystkich pojazdów. B

39 14) Przed skręcaniem z jezdni dwukie- runkowej w lewo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem: A – powinien zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, B – może zająć dowolny pas ruchu, C – powinien zbliżyć się do środka jezdni. C

40 15) Znak ten: A – oznacza niebezpieczny zakręt w prawo, B – oznacza pas jezdni, z którego trzeba skręcić w lewo na skrzyżowaniu, C – oznacza pas jezdni, z którego można skręcić w prawo na skrzyżowaniu. B

41 16) W czasie jazdy w kolumnie rowerowej kierujący rowerem powinien: A – utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu, niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie jego hamowania, B – hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, C – dostosować prędkość do prędkości innych pojazdów. A,B,C

42 17) Sygnał czerwony i żółty nadawany jednocześnie: A – zezwalają na wjazd za sygnalizator i kontynuowanie jazdy, ponieważ oznaczają, że za chwilę pojawi się sygnał zielony, B – pozwalają na wjazd tylko za sygnalizator bez kontynuowania jazdy przez skrzyżowanie, C – zabrania wjazdu za sygnalizator. C

43 18) Na drodze tylko dla kierujących rowerami: A – może poruszać się pieszy, ale tylko w razie braku chodnika lub pobocza, B – pieszy posiada pierwszeństwo przed kierującym rowerem, jeśli droga jest w strefie zamieszkania, C – pieszy ustępuje miejsca kierującemu rowerem, jeżeli droga nie jest w strefie zamieszkania. A,B,C

44 19) Rowerzystom zabrania się: A – jazdy po autostradzie, B – jazdy w strefie zamieszkania, C – jazdy o zmroku. A

45 20) Przed rozpoczęciem jazdy rowerem: A – można nie zwracać uwagi na stan ogumienia, B – zaleca się sprawdzanie ustawiania siodełka, C –zaleca się sprawdzanie ustawienia kierownicy. B,C

46 Test nr 3

47 1) W której sytuacji kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu jadącym drogą: A – zjeżdżając z chodnika na jezdnię, B – wyjeżdżając ze strefy zamieszkania, C – wyjeżdżając z nieruchomości. A,B,C

48 2) Kierujący rowerem nie może wjechać: A – na drogę ekspresową, B – do strefy zamieszkania, C – na autostradę. A,C

49 3) Czy dopuszczalne jest holowanie roweru: A – nie, B – tak, na połączeniu giętkim, ale długość holu (linki) musi wynosić od 4 do 6 metrów, C – tak, ale tylko jadąc poboczem. A

50 4) Używanie sygnału dźwiękowego przez kierującego pojazdem na terenie zabudowanym jest: A – dozwolone, ale tylko w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla uczestników ruchu, B – zawsze zabronione, C – zawsze dozwolone. A

51 5) Do kierowania rowerem po drodze publicznej osobę w wieku 11 lat uprawnia: A – pisemna zgoda rodziców, B – tylko karta rowerowa, C – zgoda wychowawcy klasy podczas wycieczki szkolnej jeśli połowa uczniów posiada karty rowerowe. B

52 6) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

53 7) Kierujący rowerem powinien w pierwszej kolejności jechać: A – po drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni, B – po poboczu, po drodze dla rowerów, po jezdni, C – po drodze dla rowerów, po chodniku, po jezdni. A

54 8) Jadąc z dużą prędkością rowerem, który jest wyposażony w oddzielne hamulce przedniego i tylnego koła należy: A – unikać hamowania przednim hamulcem, B – hamować przednim hamulcem, C – unikać hamowania. A

55 9) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – przejeżdża pierwszy, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2. A

56 10) Gdy przejeżdżamy rowerem obok stojącego pojazdu to: A – wymijamy go, B – omijamy go, C – wyprzedzamy go. B

57 11) Znaki te zabraniają wjazdu: A – tylko motorowerom – nr 2, B – tylko rowerom wielośladowym – nr 3, C – wszystkim rowerom – nr 1. A,B,C 123

58 12) Gdy policjant kieruje ruchem naskrzy- żowaniu i stoi bokiem do naszego kie- runku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła: A – zielonego, B – żółtego, C – czerwonego. A

59 13) Znak ten: A – ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w prawo, B – nakazuje jazdę w prawo, C – ostrzega o innym niebezpieczeństwie za zakrętem. A

60 14) Dojeżdżając do przystanku tramwajo- wego bez wysepki na którym stoi tramwaj kierujący powinien zatrzymać rower: A – tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku, B – na wysokości znaku oznaczającego przystanek, C – w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do drzwi tramwaju. C

61 15) Sygnał ten zezwala na: A – skręcanie na skrzyżowaniu w prawo lub lewo, B – przejazd przez skrzyżowanie na wprost, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, C – skręcanie w prawo, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym i pojazdom dla których ruch jest otwarty. C

62 16) Kierujący rowerem powinien sygnalizować: A – zamiar zmiany kierunku jazdy, B – zamiar wyprzedzenia innego rowerzysty, C – zamiar zmiany pasa ruchu. A,B,C

63 17) W czasie jazdy kierujący rowerem: A – powinien zwracać uwagę na pojazdy jadące przed i za nim, B – powinien dostosować prędkość do stanu widoczności drogi, C – może utrzymywać nieznaczny odstęp od poprzedniego pojazdu, co zmniejszy opory powietrza i umożliwi jazdę z większą prędkością. A,B

64 18) Kierujący rowerem: A – jest zobowiązany jechać blisko prawej krawędzi jezdni, B – może jechać dowolnym pasem ruchu, C – może zajmować więcej niż jeden pas ruchu. A

65 19) Skręcając w drogę poprzeczną, kie- rujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym: A – tylko przekraczającym drogę poprzeczną od strony prawej, B – przekraczającym drogę poprzeczną od strony prawej i lewej, C – tylko wtedy, gdy poruszają się po przejściu dla pieszych. B

66 20) Przed rozpoczęciem jazdy rowerem po zmierzchu: A – należy sprawdzić działanie światła przedniego i tylniego, B – należy sprawdzić czystość powierzchni tylniego światła odblaskowego, C – wystarczy zaopatrzyć się w latarkę, jeżeli światła roweru są niesprawne. A,B

67 Test nr 4

68 1) Wymijanie, to manewr polegający na przejeżdżaniu obok: A – pojazdu poruszającego się w tym samym kierunku, B – idącego z przeciwka pieszego, C – stojącego samochodu lub przeszkody (np. pachołka). B

69 2) W której sytuacji kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom jadącym drogą: A – wyjeżdżając z zatoki postojowej, B – wjeżdżając na jezdnie z drogi dla rowerów, C –wjeżdżając na drogę twardą z drogi gruntownej, A,B,C

70 3) Znak ten: A – ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z czego pierwszy jest w prawo, B – ostrzega o niebezpiecznych zakrętach – pierwszym w prawo, drugim w lewo, C – ostrzega o w sumie trzech niebezpiecznych zakrętach. A

71 4) Kierujący rowerem nie powinien stać na jezdni przy chodniku: A – na zakręcie oznakowanym znakiem ostrzegawczym, B – tuż za wierzchołkiem wzniesienia, C – w miejscu, gdzie nie jest zabroniony postój, ale zajmuje on jezdnie przez ponad 30 minut. A,B

72 5) W celu wezwania pogotowia do poszkodowanego w wypadku zadzwonisz na numer: A – 997, B – 998, C – 999. C

73 6) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. B

74 7) Która z wymienionych sytuacji nie sprawia zagrożenia: A – czepianie się pojazdów, B – jazda blisko prawej krawędzi jezdni, C – zawracanie na jezdni bez uprzedzenia. B

75 8) Który z tych znaków ostrzega przed przejazdem kolejowym : ABC A

76 9) Rower powinien posiadać: A – bagażnik, B – lusterko wsteczne, C – jeden sprawnie działający hamulec. C

77 10) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – nr 1 może skręcić w prawo, B – nr 2 może zjechać ze skrzyżowania, C – nr 3 może podjechać tylko do środka skrzyżowania. C

78 11) Które znaki zabraniają wjazdu rowerom: A – nr 1, B – nr 2, C – nr 3. A 1 23

79 12) Widząc ten znak kierujący rowerem: A – może bardzo wolno wjeżdżać na skrzyżowanie, B – powinien zatrzymać się w miejscu wyznaczonym w tym celu na jezdni, C – powinien zatrzymać się w takim miejscu, w którym możliwe jest upewnianie się, że wjazd na drogę poprzeczną nie spowoduje utrudnienia ruchu. B,C

80 13) Po skręceniu w lewo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem: A – może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej, B – najlepiej gdyby dojechał do prawej krawędzi jezdni, gdyż będzie poruszał się wolniej od pozostałych pojazdów, C – powinien zbliżyć się do środka jezdni dwukierunkowej. B

81 14) W tej sytuacji kierujący rowerem: A – ustępuje tylko pojazdowi 3, B – ustępuje pojazdowi 2, C – jedzie jako pierwszy. B

82 15) Rowerzysta obowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu: A – na przejściu dla pieszych, B – na drodze dla rowerów, C – na obszarze zabudowanym. A

83 16) Ten znak: A – nakazuje jazdę w lewo, B – zabrania skręcania w lewo, C – nie dotyczy rowerzystów. B

84 17) W czasie jazdy, kierujący rowerem: A – może nie zwracać uwagi na wyprzedzające go pojazdy, B – powinien obserwować wszystkie znaki drogowe, C – powinien zachować odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie zatrzymania poprzedzającego pojazdu. B,C

85 18) Przejeżdżając przez chodnik, kierujący rowerem: A – powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu, B – może poruszać się z dowolną prędkością, C – powinien ustąpić pierwszeństwa tylko osobom upośledzonym. A

86 19) Gdy jesteś świadkiem wypadku, w którym są osoby poszkodowane: A – zanim podejdziesz do poszkodowanego, upewnij się, że nic ci nie grozi, B – sprawdź, czy poszkodowany posiada telefon komórkowy, C – zadzwoń, lub poproś aby ktoś zadzwonił pod nr telefonu 112 A,C

87 20) Kierujący rowerem powinien używać dzwonka: A – przejeżdżając obok pieszych, B – w obszarze zabudowanym tylko w sytuacjach bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu ruchu, C – poza obszarem zabudowanym, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. B,C

88 Test nr 5

89 1) Wyjeżdżając z parkingu na drogę, kierujący rowerem powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu: A – tylko pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, B – pojazdom nadjeżdżającym z obu stron, C – kierującemu rowerem nadjeżdżającemu z lewej strony. B,C

90 2) W tej sytuacji kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – jedzie ostatni, C – jedzie jako pierwszy. C

91 3) Przy wymijaniu kierujący rowerem powinien: A – w razie potrzeby – zjechać jak najbardziej w prawo, B – w razie potrzeby – zatrzymać się, C – zmniejszyć prędkość. A,B

92 4) Rowerzysta włącza się do ruchu gdy: A – wyjeżdża ze strefy zamieszkania, B – wyjeżdża z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem przejazdu, C – rusza po przepuszczeniu pieszych na pasach. A

93 5) Rowerzysta skręcając na skrzyżowaniu w lewo powinien: A – sygnalizować zamiar skrętu – wyciągnąć lewą rękę, B – zawsze się zatrzymać, C – gdy jedzie drogą jednokierunkową może nie sygnalizować skrętu. A

94 6) Gdy policjant kieruje ruchem naskrzy- żowaniu i stoi przodem do naszego kie- runku jazdy, to taką postawę policjanta można przyrównać do światła: A – zielonego, B – żółtego, C – czerwonego. C

95 7) Odległość między rowerami w kolumnie wynosi: A – nie więcej niż 5 metrów, B – nie jest określona, C – co najmniej 5 metrów. A

96 8) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. A,B

97 9) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – nr 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – nr 2 ma pierwszeństwo przed tramwajem, C – nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, jeżeli skręca w prawo. A

98 10) Widząc ten znak, kierujący rowerem: A – może skręcić w prawo na skrzyżowaniu, B – może zawrócić na skrzyżowaniu, C – nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu. A,C

99 11) W tej sytuacji kierujący rowerem: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, C – jedzie ostatni. A

100 12) Sygnał ten: A – dotyczy tylko jadących prosto, B – pozwala na wjazd na skrzyżowanie, C – oznacza, że za chwilę zapali się sygnał zielony. A, B

101 13) Kierujący rowerem może jechać obok innego rowerzysty jeśli: A – rowerzyści poruszają się po jezdni o znacznej szerokości, B – Rowerzyści poruszają się po drodze gruntowej, C – poruszając się obok siebie nie powodują zagrożenia w ruchu drogowym. C

102 14) Gdy przejeżdżamy obok stojącego pojazdu to: A – omijamy go, B – wyprzedzamy go, C – wymijamy go. A

103 15) Wyprzedzanie to: A – przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, B – przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka, C – przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. A

104 16) Podczas jazdy rowerem zabrania się: A – spożywania posiłków, B – zdejmowania nóg z pedałów, C – picia napoi. B

105 17) Jeżeli ruch pieszych i pojazdów odby- wa się na placu, który nie ma wyod- rębnionych z jezdni chodników, to: A – pieszy ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami, B – kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed pieszymi, C – kierujący rowerem ma pierwszeństwo przed kierującymi innymi pojazdami. A

106 18) Jeżeli po torowisku tramwajowym porusza się kierujący rowerem, to: A – powinien on szczególnie uważać podczas przejazdów przez szyny, B – powinien on ustąpić miejsca zbliżającemu się tramwajowi, C – może nie ustępować miejsca zbliżającemu się tramwajowi, jeżeli wymaga to oddalenia się od prawej krawędzi jezdni. A,B

107 19) Wyprzedzanie innego rowerzysty na przejściu dla pieszych jest: A – dozwolone wyłącznie na przejściach o ruchu kierowanym, B – zawsze zabronione, C – dozwolone bez ograniczeń. B

108 20) Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym do kierowania: A – motorowerem, B – rowerem, C – wózkiem rowerowym. B,C

109 Test nr 6

110 1) Włączając się do ruchu, kierujący rowerem powinien: A – zwiększyć uwagę, B – dostosować zachowanie do warunków na drodze, C – być przygotowany do szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje na drodze. A,B,C

111 2) Widoczny znak należy do grupy znaków: A – ostrzegawczych, B – informacyjnych, C – nakazu. B

112 3) Kierujący rowerem nie może stać na drodze: A – w tunelu, B – 15 m przed znakiem drogowym, C – na przejeździe kolejowym i tramwajowym. A,C

113 4) Kolejność przejazdu na skrzyżowaniu jest następująca: A – 2, 3, 1; B – 1, 2, 3; C – 2, 1, 3. C

114 5) Wymijanie to: A – przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, B – przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka, C – przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. B

115 6) Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: A – wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych, B – tylko osób, które mają przygotowanie medyczne, C – wszystkich, ale za popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna. A

116 7) Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, jeśli: A – odległość od przejścia jest większa niż 50 metrów, a przejście przez jezdnię nie spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym, B – odległość od przejścia dla pieszych jest większa niż 75 metrów, C – odległość od przejścia przekracza 100 metrów C

117 8) W tej sytuacji kierujący rowerem: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – nie powinien zmieniać pasa ruchu, C – może wjechać miedzy pojazdy 2 i 3. B

118 9) Na tym skrzyżowaniu kierujący A – nr 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, B – nr 2 ma pierwszeństwo przed tramwajem, C – nr 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4. A,C

119 10) Które ze znaków zezwalają na poruszanie się kierującemu rowerem: A – nr 1, B – nr 2, C – nr 3. A 123

120 11) Sygnał ten: A – dotyczy tylko jadących na wprost przez skrzyżowanie, B – zezwala na przejechanie przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku, C – zezwala na skręt w prawo na skrzyżowaniu. A

121 12) Przed skręceniem w prawo na skrzyżowaniu, kierujący rowerem: A – może zająć dowolny pas ruchu, B – powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, C – powinien sygnalizować zamiar skrętu w prawo, B,C

122 13) Liczba rowerów jednośladowych nie wyposażonych w silnik, jadących zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczać: A – 10, B – 15, C – 5. B

123 14) W czasie jazdy w warunkach nie- dostatecznej widoczności, kierujący rowerem powinien używać: A – tylko przedniego światła pozycyjnego, B – tylko tylnego światła pozycyjnego, C – przedniego i tylnego światła pozycyjnego. C

124 15) W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 3: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 1, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1, C – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2. A

125 16) Policjant zatrzyma kartę rowerową, jeżeli: A – jest ona nieczytelna, B – jest ona przerobiona, C – rowerzysta uczestniczy w wypadku drogowym. A,B

126 17) Czy jest zgodne z przepisami, aby tylne światło odblaskowe roweru było trójkątne: A – tak, jest zgodne, B – nie, nie jest w żadnym wypadku zgodne, C – kształt nie jest określony w przepisach. B

127 18) Znak ten oznacza: A – nakaz skrętu w lewo, B – nakaz jazdy z prawej strony znaku, C – zakaz skrętu w prawo. B

128 19) Wynikający z przepisów ogólnych zakaz rozwijania przez rowerzystów prędkości powyżej 20 km/h dotyczy: A – chodnika, B – przejazdów kolejowych, C – strefy zamieszkania. C

129 20) W przedstawionej sytuacji kierujący pojazdem 1: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, C – przejeżdża ostatni. B

130 Test nr 7

131 1) Kierujący rowerem, omijając pojazd zaparkowany na poboczu, powinien: A – upewnić się, czy wjazd na jezdnię nie nastąpi bezpośrednio przed jadącym po niej pojazdem, B – ustąpić pierwszeństwa poruszającym się po jezdni pojazdom, C – sygnalizować zamiar wjechania na jezdnię. A,B,C

132 2) Kierujący rowerem może stać na jezdni przy chodniku: A – w odległości 16 metrów od słupka oznaczającego przystanek autobusowy, B – na moście lub wiadukcie, C – do 1 minuty w strefie zamieszkania, w miejscu innym niż wyznaczone do parkowania. A,C

133 3) W poniższej sytuacji kierujący pojazdem 1: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C – przejeżdża ostatni. A

134 4) Czy kierujący rowerem może jechać drogą oznaczoną tym znakiem: A – może, jeśli posiada prawojazdy, B – może jeśli posiada kartę rowerową, C – nie może. C

135 5) Jeśli pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, to: A – można go wyprzedzić z prawej strony, B – można go wyprzedzić z lewej strony, C – nie można go w żadnym wypadku wyprzedzić. A

136 6) Kierujący rowerem zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych musi ustąpić pierwszeństwa: A – pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, B – pojazdom nadjeżdżającym z lewej strony, C – pojazdom nadjeżdżającym z obu stron. A

137 7) W tej sytuacji, kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 3, B – ustępuje pierwszeństwa tramwajowi nr 2, C – przejeżdża pierwszy. A,B

138 8) Dwóch rowerzystów: A – może jechać obok siebie po jezdni, jeśli nie utrudnia to jazdy pozostałym uczestnikom ruchu, B – nie może jechać obok siebie, C – może jechać obok siebie po chodniku. A

139 9) Na tym skrzyżowaniu, kierujący rowerem: A – może skręcić w prawo ustępując pierwszeństwa pojazdowi 2, B – może przejechać na wprost ustępując pierwszeństwa pojazdowi 2, C – powinien czekać na zmianę pozycji kierującego ruchem. C

140 10) Znak ten: A – nakazuje skręcanie w prawo na skrzyżowaniu, B – zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, C – zabrania skręcania w prawo na parking położony tuż za znakiem. B, C

141 11) Omijanie to: A – przejeżdżanie rowerem obok pieszego idącego w tym samym kierunku, B – przejeżdżanie rowerem obok innego rowerzysty jadącego z przeciwka, C – przejeżdżanie rowerem obok unieruchomionego samochodu. C

142 12) Sygnał ten: A – dotyczy tylko rowerzystów, B – jeżeli jest sygnałem migającym, to kierujący rowerem powinien jak najszybciej opuścić jezdnie, C – zezwala na przejazd przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku. A,B,C

143 13) Ten znak stojący przed skrzy- żowaniem oznacza, że: A – należy zatrzymać się w miejscu, w którym widoczność na jezdnię, przez którą przejeżdża pojazd jest najlepsza, B – należy zatrzymać się przed znakiem STOP, C – należy zatrzymać się za znakiem STOP. A

144 14) Kierujący rowerem powinien sygnalizować zmianę kierunku jazdy: A – tylko w czasie dokonywania zmiany, B – przed i w czasie dokonywania zmiany, C – przed i po dokonaniu zmiany. B

145 15) W poniższej sytuacji kierujący pojazdem 1: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C – przejeżdża ostatni. C

146 16) Skrzyżowanie jest to przecięcie się: A – drogi gruntowej z drogą utwardzoną, B – na jednym poziomie dróg posiadających jezdnię, C – dróg o różnych poziomach. B

147 17) Odległość między kolumnami rowerów jednośladowych nie wyposażonych w silnik nie może być mniejsza niż: A – 500 metrów, B – 200 metrów, C – 100 metrów. B

148 18) Jeżeli na przystanku tramwajowym nie wyposażonym w wysepkę dla pasażerów stoi tramwaj, to kierujący rowerem: A – powinien zachować szczególną ostrożność, B – ma pierwszeństwo przed pieszymi wysiadającymi z tramwaju, C – powinien umożliwić pieszym swobodny dostęp do tramwaju i chodnika. A,C

149 19) W poniższej sytuacji kierujący pojazdem 1: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem uprzywilejowanym 4, C – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3. C

150 20) Gwałtowne hamowanie roweru jest szczególnie niebezpieczne podczas jazdy: A – na dużym spadku, B – na śliskiej nawierzchni, C – na ostrym zakręcie. A,B,C

151 Test nr 8

152 1) Kierujący rowerem, omijając za- parkowany na jezdni przy chodniku pojazd, powinien: A – upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i miejsce do wykonania tego manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu, B – zmienić pas ruchu po wcześniejszym sygnalizowaniu zamiaru wykonania tego manewru, C – zmienić pas ruchu bez ustąpienia pierwszeństwa jadącym tym pasem pojazdom. A,B

153 2) Przedstawiony znak oznacza: A – zakaz ruchu rowerów, B – wjazd na parking dla rowerów, C – miejsce przeznaczone dla przejazdu rowerzystów przez drogę. C

154 3) Rower musi być wyposażony w: A – komplet narzędzi naprawczych, B – bagażnik, C – elektryczne światło czerwone (może być migające) umieszczone z tyłu. C

155 4) Kierujący rowerem nie może stać na jezdni przy chodniku: A – w odległości 6 m od skrzyżowania, B – w odległości 6 m od przejścia dla pieszych, C – poza obszarem zabudowanym, przy lewej krawędzi jezdni. A, B

156 5) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A,B

157 6) Widząc ten znak: A – rowerzysta ma pierwszeństwo przed pieszymi, B – rowerzysta nie może przekroczyć prędkości 20 km/h, C – rowerzysta nie może przekroczyć prędkości 30 km/h. B

158 7) Kierującemu rowerem zabrania się: A – jazdy prawą stroną drogi, B – jazdy po autostradzie i drodze ekspresowej, C – jazdy trzymając jedną rękę na kierownicy. B

159 8) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. A

160 9) Widząc ten znak, kierujący rowerem: A – może skręcić w lewo na skrzyżowaniu, B – może skręcić w prawo skrzyżowaniu, C – powinien zawrócić na skrzyżowaniu. A,B

161 10) Zawsze należy ustąpić pierwszeństwa: A – pojazdowi policji, B – karetce pogotowia ratunkowego, C – pojazdowi wysyłającemu sygnały świetlne i dźwiękowe. C

162 11) Widząc ten znak, kierujący rowerem: A – może przejechać na wprost przez skrzyżowanie, B – nie może skręcić w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu, C – powinien skręcić w prawo lub w lewo na skrzyżowaniu. C

163 12) Zmieniając pas ruchu, kierujący rowerem: A – powinien odpowiednio wcześniej manewr ten sygnalizować, B – może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany, C – nie musi sygnalizować wykonania tego manewru. A

164 13) Czy dozwolone jest wyprzedzanie pojazdów tuż przed przejazdem kolejowym: A – tak, pod warunkiem dobrej widoczności, B – wyłącznie w sytuacji, gdy nie nadjeżdża pociąg, C – zawsze jest zabronione. C

165 14) Zbliżając się do przejazdu kolejo- wego, kierujący rowerem: A – powinien prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pociąg, B – nie powinien objeżdżać opuszczonych zapór, C – może przejechać pod zaporami, których opuszczanie zostało rozpoczęte. A,B

166 15) Rowerzysta powinien poruszać się: A – prawą stroną jezdni, B – lewą stroną jezdni, C – chodnikiem. A

167 16) Znak ten oznacza: A – koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu, B – pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi, C – drogę z pierwszeństwem przejazdu. C

168 17) Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący rowerem: A – powinien zachować szczególną ostrożność, B – zawsze może ominąć pojazd, który zatrzymał się przed przejściem, C – powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, A, C

169 18) Poruszając się po drodze w pierwszej kolejności należy stosować się do: A – sygnalizacji świetlnej, B – poleceń kierującego ruchem, C – znaków drogowych, B

170 19) Ten znak oznacza że: A – droga jest zamknięta dla ruchu, B – droga jest zamknięta tylko dla pojazdów silnikowych, C – na drogę nie wolno wjechać tylko od strony umieszczenia tego znaku, C

171 20) Kierującemu rowerem zabrania się: A – doczepiania się za pomocą linki do pojazdów, B – jazdy rowerem za złym ustawieniem kół, C –przewożenia na ramie roweru innych osób. A,B,C

172 Test nr 9

173 1) Zbliżając się do autobusu, który stoi na przystanku i sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu, kierujący rowerem powinien: A – w obszarze zabudowanym - zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby zatrzymać się, B – poza obszarem zabudowanym – ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wyjeżdża on z zatoki, C – ułatwić autobusowi zmianę pasa ruchu, bez względu na rodzaj obszaru. A

174 2) Zabrania się rowerzyście zawracania: A – na drodze jednokierunkowej, B – na skrzyżowaniu, C – na drodze dwukierunkowej. A

175 3) W poniższej sytuacji kierujący pojazdem 1: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C – przejeżdża ostatni. B

176 4) Ten znak ostrzega przed: A – przejazdem kolejowym z zaporami, B – przejazdem kolejowym bez zapór, C – tramwajem. B

177 5) W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, kierujący rowerem powinien: A – pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji, B – usunąć rower z miejsca wypadku, aby nie spowodował zagrożenia lub nie tamował ruchu, C – na żądanie osób uczestniczących w wypadku okazać kartę rowerową, celem spisania danych personalnych. A,C

178 6) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 2, C – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3. A,B

179 7) Znak ten oznacza: A – drogę tylko dla rowerów, B – zakaz wjazdu pojazdami bez silnika, C – zakaz wjazdu rowerów. C

180 8) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 4, C – ma pierwszeństwo przed pojazdami 2 i 4. C

181 9) Widząc ten znak kierujący rowerem: A – może skręcić w prawo, B – powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony skrzyżowania, C – powinien zachować szczególną ostrożność. C

182 10) Widząc ten sygnał, kierujący rowerem: A – może skręcić w prawo na skrzyżowaniu, B – może zawrócić na skrzyżowaniu, C – powinien zatrzymać się. C

183 11) Skręt na skrzyżowaniu w lewo z pasa ruchu innego niż najbliższy środka jezdni dwukierunkowej, jest: A – możliwy, jeżeli na tym pasie są strzałki kierunkowe w lewo, B – dozwolony, jeżeli jazda w lewo jest dopuszczalna tylko w tym kierunku, C – dozwolony w każdej sytuacji. A,B

184 12) Kierujący rowerem powinien uzależniać prędkość jazdy od: A – siły bocznego wiatru, B – stanu nawierzchni, C – widoczności drogi. A,B,C

185 13) Który z podanych znaków oznacza wjazd na drogę jednokierunkową: ABC A

186 14) Kierujący rowerem powinien ograniczyć zaufanie do: A – nieprawidłowo zachowującego się na drodze pieszego, B – każdego uczestnika ruchu, C – nieprawidłowo jadącego pojazdu. A,B,C

187 15) W poniższej sytuacji kierujący pojazdem 1: A – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B – ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C – przejeżdża ostatni. C

188 16) Kierującemu rowerem zabrania się: A – czepiania się pojazdów, B – jazdy po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, C – jazdy bez trzymania nóg na pedałach. A,B,C

189 17) W tej sytuacji: A – rowerzysta jedzie pierwszy, B – rowerzysta ustępuje pierwszeństwa tramwajowi, C – przejeżdża jako drugi. C

190 18) Widząc ten znak kierujący rowerem: A – może nadal jechać prosto, B – musi przygotować się do zmiany pasa na lewy, C – musi skręcić w prawo na skrzyżowaniu. B

191 19) Jak powinien zachować się rowerzysta widząc osobę z białą laską wkraczającą na jezdnię: A – powinien użyć dzwonka, aby ostrzec osobę niewidomą przed nadjeżdżającym rowerem, B – zwiększyć prędkość jazdy, C – zwolnić lub zatrzymać rower w celu umożliwienia pieszemu przejście przez jezdnię. C

192 20) Kierującemu rowerem zabrania się: A – poruszania się po drodze o zmierzchu, B – przejeżdżania przez jezdnię po przejściu dla pieszych, C – jazdy z jednym sprawnym hamulcem. B

193 Test nr 10

194 1) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca: A – 2-3-1, B – 2-1-3, C – 3-1-2. C

195 2) Jadąc pasem ruchu dla pojazdów powolnych i zbliżając się do jego końca kierujący rowerem: A – powinien zmienić pas ruchu, zachowując szczególną ostrożność, B – powinien ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się sąsiednim pasem ruchu, C – powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu. A,B,C

196 3) Wskaż kolejność przejazdu na skrzyżowaniu: A – 1–4-2-3 B – 2-1-4-3, C – 2-3-1-4. A

197 4) W razie uczestniczenia w wypadku drogowym bez ofiar, kierujący rowerem: A – powinien zatrzymać się, B – nie powinien zmieniać położenia rozbitego roweru, C – może żądać od osób uczestniczących w wypadku podania danych personalnych. A,C

198 5) Który ze znaków informuje o ograniczeniu prędkości do 20 km/h: A BCB

199 6) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, C – przejeżdża pierwszy. A

200 7) Na tym skrzyżowaniu kierujący rowerem: A – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B – ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C – przejeżdża pierwszy. A,B

201 8) Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien: A – skręcić w prawo na skrzyżowaniu, B – ominąć znak z prawej strony, C – stosować się do przepisów obowiązujących na jezdni jednokierunkowej. B

202 9) Oznaczenie tym znakiem drogi pozwala kierującemu ro- werem na jazdę: A – po drodze tylko dla rowerów, jeżeli porusza się pojazdem jednośladowym, B – po wydzielonej z jezdni części powierzchni dla ruchu rowerów jednośladowych, C – również po jezdni poza częścią wydzielona dla rowerów. B

203 10) Który z podanych znaków ostrzega o skrzyżowaniu z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu: ABC B

204 11) Znak ten: A – oznacza miejsce bezwzględnego zatrzymania się na skrzyżowaniu, B – oznacza miejsce warunkowego zatrzymania się na skrzyżowaniu, C – oznacza niebezpieczne miejsce na jezdni. B

205 12) Jeżeli znaki drogowe nie wskazują inaczej, to przejazd przez skrzyżowanie na wprost jest dozwolony: A – tylko ze środkowego pasa na jezdni jednokierunkowej, B – z każdego pasa ruchu na prawej części jezdni dwukierunkowej, C – z każdego pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej. B,C

206 13) Zbliżając się do przejazdu kolejowego kierujący rowerem: A – powinien zachować szczególną ostrożność, tylko przed przejazdem bez zapór, B – powinien prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy urządzenia zabezpieczające zabraniają wjazdu na przejazd, C – obserwować teren po obu stronach drogi. B,C

207 14) W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca: A – 3-1-2, B – 2-3-1, C – 2-1-3. C

208 15) Czy kierujący może zawracać na jezdni jednokierunkowej: A – tak, jeśli nie spowoduje to zagrożenia w ruchu, B – nie, C – tak, jeśli na drodze nie ma znaku „zakaz zawracania”. B

209 16) Widząc ten znak: A – rowerzysta może korzystać z jezdni jeśli na ścieżce rowerowej panuje duży ruch, B – może korzystać z jezdni, C – ma obowiązek poruszać się ścieżką dla rowerów. C

210 17) Najkrótsza droga hamowania jest przy użyciu hamulca: A – tylko przedniego, B – tylko tylnego, C – obu hamulców jednocześnie. C

211 18) W przedstawionej sytuacji kierujący rowerem: A – przejeżdża pierwszy, B – przejeżdża ostatni, C – ma pierwszeństwo przed pojazdem 2. B

212 19) Zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący rowerem: A – powinien ustąpić pierwszeństwa tylko pieszym idącym z prawej strony, B – powinien ustąpić pierwszeństwa pieszym idącym z prawej i lewej strony, C – być przygotowanym do zatrzymania, gdyż pieszy może wtargnąć na jezdnię. B,C

213 20) Kierującemu rowerem zabrania się jazdy: A – obok innego uczestnika ruchu na jezdni, B – bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, C – z inną osobą, jeżeli rower nie posiada dodatkowego siodełka. B,C

214 KONIEC


Pobierz ppt "Test z przepisów ruchu drogowego Prezentacja multimedialna przygotowana przez Dariusza Szymańskiego Kopiowanie i modyfikacja prezentacji w całości lub."

Podobne prezentacje


Reklamy Google