Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 2. Lekarz „od zębów” 3. W lecie często są przyczyną omdleń 4. Uszkodzenie kości na przykład podczas jazdy na nartach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 2. Lekarz „od zębów” 3. W lecie często są przyczyną omdleń 4. Uszkodzenie kości na przykład podczas jazdy na nartach."— Zapis prezentacji:

1 1. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 2. Lekarz „od zębów” 3. W lecie często są przyczyną omdleń 4. Uszkodzenie kości na przykład podczas jazdy na nartach 5. Jeden z wielu w szpitalu, na przykład chirurgiczny, laryngologiczny 6. Powierzchowna część skóry 7. Inaczej ambulans ratunkowy

2  Nagłe, niespodziewane zdarzenie, którego konsekwencjami są poszkodowani ludzie i/lub straty materialne  Najczęstsze wypadki: komunikacyjne, w miejscu pracy, sportowe ………  Przyczyny wypadków …………..

3 ROKOFIARY ŚMIERTELNE 20114 189 20123 571 20133 291

4 Edukacja dla bezpieczeństwa Aleksandra Czakon

5 Proste, natychmiastowe czynności ratownicze wykonywane przez świadków lub uczestników nagłego wypadku przed przybyciem fachowych służb ratunkowych

6  Ratowanie ludzkiego życia  Ratowanie ludzkiego zdrowia  Ograniczanie skutków urazów i nagłych zachorowań  Opieka nad poszkodowanym

7 Sytuacje, które mogą być bezpośrednią przyczyną śmierci poszkodowanego.

8  Niedrożność dróg oddechowych  Utrata przytomności  Nagłe zatrzymanie oddychania  Nagłe zatrzymanie akcji serca  Porażenie prądem  Tonięcie  Rozległe oparzenia  Wychłodzenie organizmu  Obfite krwawienie  Zatrucie  Ciężkie obrażenia różnych okolic ciała

9 Przywrócenie za pomocą metod ratunkowych podstawowych czynności życiowych to znaczy spontanicznego krążenia krwi lub krążenia krwi i oddychania.

10 1. Rozpoznanie bezpośredniego zagrożenia życia 2. Wezwanie służb ratunkowych 3. Ewakuacja ze strefy zagrożenia bądź usunięcie czynnika szkodliwego dla rannego 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 5. Zatamowanie obfitego krwawienia 6. Założenie opatrunku osłaniającego ranę 7. Wykonanie unieruchomienia w przypadku złamań i zwichnięć 8. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 9. Zabezpieczenie poszkodowanego przed wpływem warunków atmosferycznych 10. Uspokojenie poszkodowanego

11 Specjalny sposób ułożenia nieprzytomnego, prawidłowo oddychającego poszkodowanego w celu niedopuszczenia do zablokowania gardła przez język oraz ułatwienia odpływu treści płynnej z ust. Pozycja boczna ustalona

12  Obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo. W Polsce, konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 Kodeksu Karnego:  § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

13  Wymień kilka organizacji zajmujących się prowadzeniem szkoleń w zakresie pierwszej pomocy  Rozwiń skrót WHO, podaj główne cele i zadania WHO.


Pobierz ppt "1. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 2. Lekarz „od zębów” 3. W lecie często są przyczyną omdleń 4. Uszkodzenie kości na przykład podczas jazdy na nartach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google