Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

formy pracy z młodym czytelnikiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "formy pracy z młodym czytelnikiem"— Zapis prezentacji:

1 formy pracy z młodym czytelnikiem
Biblioteka Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie Maria Sikorska, nauczyciel bibliotekarz Konferencja metodyczna nt. „Jak być aktywnym bibliotekarzem: inspiracje do działań popularyzujących czytelnictwo i nie tylko…” 25 marca 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

2 Propozycje form pracy bibliotekarza
Łącznicy klasowi – ochotnicy z każdej klasy Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej Czytelnictwo – statystyka wypożyczeń Plebiscyt – miara czytelnictwa młodzieży Konkursy – zainteresowania czytelnicze Kiermasze – popularyzacja nowości Wystawki tematyczne Koło szachowe Koło pasjonatów kultury „Giełda pomysłów” praktykujących bibliotekarzy na ciekawe i skuteczne formy pracy popularyzującej czytelnictwo…

3 Zeszyty łączników klasowych
Wrzesień – zebrania ochotników z klas I-III, Październik – pierwsza środa (spisywanie statystyki wypożyczeń), Listopad – pierwsza śro-da (statystyka wypoż., propozycje od uczniów), Grudzień - pierwsza śro-da (statystyka, konkursy, kiermasz), Styczeń – podsumowanie pracy – samoocena; Luty – statystyka, inicjaty-wy łączników, Marzec – statystyka, po-pularyzacja książek, Kwiecień – statystyka, re-nowacja książek, Maj – statystyka, ple-biscyt na książkę, Czerwiec – podsumowa-nie plebiscytu, samoo-cena. Łącznik klasowy – reprezentant klasy współpracujący z biblioteką szkolną, czwarta osoba samorządu klasowego.

4 Zeszyt opiekuna łączników
Notatki bibliotekarza prowadzone z przebiegu działalności łączników klasowych: założenie zeszytu, spisanie statystyki wypożyczeń (co miesiąc), odnotowanie udziału w zebraniach łączników, inicjatywy własne – prace na rzecz biblioteki. Klasy trzecie i drugie Klasy pierwsze

5 Wspólnie wypracowany przez łączników klasowych procentowy udział zadań w podwyższeniu oceny z zachowania na koniec roku szkolnego. Dokonywana samoocena na I semestr i na koniec roku. Wypracowany wspólnie z łącznikami wykaz zadań, które wpływają na pracę łącznika, pomocne przy ocenie końcowej. Nagrodą za pracę całoroczną mogą być: pochwała wobec klasy i szkoły, dyplom uznania, nagroda rzeczowa, podwyższona ocena zachowania w porozumieniu z wychowawcą klasy.

6 Protokół z zebrania łączników klasowych
Każdorazowo sporządzany dla uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zebraniach. Po terminie łącznicy mogą zobaczyć jakie przedsięwzięcia planuje biblioteka i powiadomić uczniów w swojej klasie oraz zachęcić ich do uczestnictwa w konkursach, kiermaszach, wystawach, turniejach a także o nowościach czytelniczych.

7 Edukacja czytelnicza i medialna
Zajęcia realizowane podczas zastępstw lub w porozumieniu z wychowawcą klasy. Oferta zajęć proponowana we wrześniu każdego roku szkolnego. Prowadzona podczas zastępstw lub na godzinach wychowawczych po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu lub z wychowawcą. Oferta skierowana dla klas I – III we wrześniu każdego roku szkolnego. Tematyka zajęć uzupełnia program języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, zajęć plastycznych, preorientacji zawodowej.

8 Czytelnia i czytelnictwo
Z czytelni korzysta młodzież podczas przerw w zajęciach, uczniowie nie uczęszczający na zajęcia religii, zwolnieni z wychowania fizycznego, języka obcego bądź mający okienko w zajęciach edukacyjnych (nauczanie indywidualne) oraz kończący lekcje. czytelnia podczas przerwy w zajęciach czasopisma

9 Statystyka czytelnicza jest analizowana co semestr i przedstawiana uczniom podczas apeli podsumowujących cykl nauczania. Podliczani są jedynie czytelnicy aktywni. Nagradzani są najlepsi czytelnicy na koniec roku szkolnego – dyplomem dla wyróżniającego się czytelnika gimnazjum na odpowiednim poziomie nauczania.

10 Nowości książkowe Pozyskiwane nowości czytelnicze to zakupione książki z funduszy uzyskanych ze sprzedaży na kiermaszu i dary czytelników.

11 Plebiscyt na najpoczytniejszą książkę roku 2013/2014
STATYSTYKA PLEBISCYTOWA Głosowanie odbyło się w dn VI 2014 r. W plebiscycie wzięło udział 117 czytelników. Wypełniono 116 ważnych kuponów (8 kuponów błędnych + 1 kupon pusty). Oddany kupon zawierał: najmniej – 1 tytuł książki, najwięcej - 6 propozycji książkowych. Ogłoszony w maju plebiscyt na najpoczytniejszą książkę w gimnazjum w bieżącym roku szkolnym - cieszy się powodzeniem wśród uczniów. Czytelnicy mogą w ten sposób podzielić się z innymi, nowościami czytanymi z własnej inicjatywy.

12 Po podliczeniu ilości oddanych głosów wyniki prezentują się następująco:
I miejsce – Stephenie Meyer, Zmierzch. I miejsce - Wiliam Szekspir, Romeo i Julia. II miejsce - Antoine Saint-Exupery, Mały Książę. III miejsce - Ewa Nowak, Yellow Bahama w prążki. IV miejsce - J.R.R. Tolkien, Hobbit czyli tam i z powrotem. IV miejsce – Andrzej Sapkowski, Saga o Wiedźminie Przez dwa lata najpoczytniejszymi książkami w gimnazjum były księgi imion, księgi sentencji i aforyzmów.

13 Zaproponowano 128 tytułów książek
I miejsce – Stephenie Meyer, Zmierzch 11 głosów I miejsce - Wiliam Szekspir, Romeo i Julia 11 głosów II miejsce - Antoine Saint-Exupery, Mały Książę 10 głosów III miejsce - Ewa Nowak, Yellow Bahama w prążki 9 głosów IV miejsce - J.R.R. Tolkien, Hobbit czyli tam i z powrotem 8 głosów IV miejsce - Andrzej Sapkowski, Saga o Wiedźminie 8 głosów V miejsce - Aleksander Fredo, Zemsta głosów V miejsce - Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy głosów VI miejsce - Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 6 głosów VI miejsce - Krystyna Siesicka, Zapałka na zakręcie 6 głosów VI miejsce - Adam Mickiewicz, Dziady głosów VII miejsce - Astrid Lingren, Dzieci z Bullerbyn 5 głosów VIII miejsce - Suzanne Collins, Igrzyska śmierci 4 głosy VIII miejsce - John Green, Gwiazd naszych wina 4 głosy VIII miejsce - Małgorzata Musierowicz, Kłamczucha 4 głosy VIII miejsce - Małgorzata Musierowicz, Kwiat kalafiora głosy IX miejsce - J.K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic głosy IX miejsce - Katarzyna Berenika Miszczuk, Ja, diablica 3 głosy IX miejsce - John Flanagan, Zwiadowcy głosy IX miejsce - Dmitry Clukhovsky , Metro głosy IX miejsce - Dmitry Clukhovsky , Metro głosy Trudno inaczej przedstawić wyniki plebiscytu. Szczegółowe informacje o przeczytanych tytułach opracowałam na 19 stronach A4.

14 Podziękowanie za oddanie głosu w plebiscycie.
Zdecydowana większość społeczności naszego Gimnazjum wypowiedziała się w plebiscycie. Bardzo dziękujemy wszystkim czytelnikom za oddane głosy. Zauważyliśmy bardzo ciekawy i interesujący przekrój tematyczny przeczytanych tytułów książek. Pozytywny wynik badania - młodzi ludzie czytają literaturę, której w większości nie posiada nasza biblioteka. Cała prezentacja plebiscytu na Dzięki uprzejmości Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej o plebiscycie przeprowadzanym w Gimnazjum Nr 126 dowie się szersza rzesza czytelników.

15 Konkursy, kiermasze … Fotografie ilustrują uczniów nagrodzonych w konkursach, happeningach, projektach edukacyjnych, inscenizacjach filmowych.

16 Historia „Młodej poezji …”
„Młoda poezja w Rembertowie” – etap szkolny XII 2003 XXIII Międzynarodowego konkursu poezji Opoczno – Wąglany – Białaczów Rozgrywany w kategoriach: „Dzieci i młodzieży do lat 18” – dla wszystkich młodych twórców, bez względu na miejsce zamieszkania. Organizatorzy nie ograniczali tematyki, ale najchętniej oczekiwali na wiersze podkreślające walkę człowieka ze złem, z alkoholizmem, narkomanią, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, człowieka dążącego do odnowy duchowej i moralnej, mającego wejść do jednoczącej się Europy z najcenniejszymi polskimi wartościami. Montaż słowno-muzyczny pt. „Kolory poezji” odbył się r. w bibliotece gimnazjum dla rodziców autorów wierszy. W programie zaprezentowano wyróżnione wiersze konkursu szkolnego - I edycji „Młodej poezji w Rembertowie”.

17 Jedno konkursowe kryterium było niezmienne:
Krótka historia Początkowo młodzież biorąca udział w konkursie pisała wiersze o określonej tematyce w ilości od trzech do pięciu. Kolejno zmieniały się: nasze propozycje tematyczne (ostatecznie zostaliśmy przy dowolnej tematyce) oraz ilość do 4 pisanych wierszy, które brały udział w konkursie. Po zakwalifikowaniu prac przez Jury konkursowe, nagrodzone wiersze wysyłano na Konkurs Międzynarodowy i na Mistrzostwa Polski Poezji. Jedno konkursowe kryterium było niezmienne: wiersze musiały być opatrzone godłem; dane osobowe: imię i nazwisko autora, data urodzenia, nazwa szkoły i adres oraz dane opiekuna musiały być umieszczone w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem autora. Prace dostarczano osobiście, później elektronicznie lub wydrukowane. Zmieniało się też Jury konkursowe, ostatnie trzy edycje dzielnicowe konkursu, oceniali sami perfekcjoniści a wśród nich: poetka i pisarka, dziennikarz i krytyk literacki, metodycy języka polskiego oraz zaprzyjaźnieni bibliotekarze piszący wiersze. Nagrody wręczano podczas uroczystej gali, która była zarazem świętem poezji dla uczestników, ich rodzin i zaproszonych gości. Uroczystości podsumowujące konkurs odbywały się m.in r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz r. w Bibliotece Publicznej im. Bł. Jana Pawła II w Warszawie Rembertowie . Bardzo ważna i potrzebna forma pracy, która daje szansę młodym ludziom tworzyć i rozwijać się intelektualnie.

18 Młoda poezja warszawska …
Konkurs Poetycki pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie rozbudzanie i propagowanie poetyckiej twórczości młodych warszawiaków; doskonalenie umiejętności pisania poezji; odkrywanie talentów poetyckich; wyzwalanie twórczej aktywności młodzieży. I edycja dzielnicowego konkursu poezji pt. „Młoda poezja w Rembertowie” w trzech kategoriach wiekowych odbyła się w 2006/2007. Galą młodych poetów podsumowano konkurs 12 marca 2007 r. w Sali Kolumnowej Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Rembertów. Uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji dzielnicowego konkursu pt.”Młoda poezja w Rembertowie” odbyło się r. podczas „Wieczoru poezji śpiewanej” w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 w Warszawie.

19 Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych 2006/2007
Z pamiętnika prawdziwego poety I po co pisać nam wiersze Skoro nikt ich nie czyta Tu liczą się poezje pierwsze A nie kawałek wierszyka Co poradzi mój móżdżek mały Że pisać tak dobrze nie umie I choćby miał zjeść świat cały To nie wymyśli, niech ktoś zrozumie I marzę gdy mija mnie kocica mała By była taka dobra wróżka Która by mnie zaczarowała W poetę „Szybka Nóżka” I kiedyś nadszedł taki dzień Że uwierzyłem w siebie Teraz poetą też mój cień Logo konkursu A ja jak obłoczek na niebie Dzisiaj już piszę bez wytchnienia Lecz przerwy także robię sobie By wydać książkę mego imienia I dać me wiersze także Tobie Bartosz Madej I edycja dzielnicowego konkursu „Młoda poezja w Rembertowie”, wyróżnienie w kategorii szkoły podstawowe: wiersz Bartosza Madeja pt. „Z pamiętnika prawdziwego poety”.

20 pt. „Młoda poezja warszawska 2011” W teatrze
w kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych: I miejsce Bartosz Madej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 im. Bohaterów Westerplatte wiersz pt. „Pieśń żałobna dla zmarłej matki” II miejsce Kamila Walczak wiersze pt. „Dwa światy”, „Kocia miłość” III miejsce Kamil Jakubowski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 im. Ottona Lipkowskiego wiersz pt. „W teatrze” W teatrze Lubię być w teatrze gdy robi się ciemno. Zaraz przychodzi myśl – co tu się wydarzy, jakie pojawią się obrazy? Czy spotkam Kopciuszka, a może w butach kota, Czy zalśni berło króla, albo jakaś psota zakradnie się na scenę? Lubię w teatrze gdy robi się ciemno, oczekiwać na tę wyjątkową przyjemność! Słucham pięknych słów i czuję jakby w tej przestrzeni było tylko nas dwóch – aktor na scenie i ja w ciemnościach wciśnięty w teatralne siedzenie. III nagroda Kamil Jakubowski Marzenie młodych twórców to prezentacja ich wierszy szerszemu gronu odbiorców.

21 Zdjęcia z uroczystej gali poezji – wręczanie nagród i wyróżnień oraz prezentacja nagrodzonych wierszy z podkładem muzycznym.

22 WYNIKI Konkursu pt. „Młoda poezja warszawska 2012”
Decyzją Komisji Konkursowej z dnia r. przyznano nagrody: w kategorii szkoły podstawowe: I miejsce – Julia Magdalena Szulc Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”, Celestynów za wiersz pt. „Wehikuł czasu” w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce Dominik Jodłowski Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” , Piastów za wiersze pt. „Cisza”, „Niepodległy obiad” II miejsce Ewa Zienkiewicz Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” , Piastów za wiersze pt. „Szyba”, „Midas” III miejsce Sylwia Matuszak Gimnazjum Nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego, Warszawa za wiersz pt. „Carpe Diem” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce Bianka Ossowska LIII Liceum Ogólnokształcące w CKU za wiersz pt. „Kątem oka” II miejsce Maciej Góraj XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego za wiersz pt. „Mechabotaniczny” III miejsce Adrian Kryczka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego za wiersz pt. „Muza” Wyniki ostatniej edycji konkursu „Młoda poezja warszawska 2012”.

23 Wystawy i wystawki Prace osób niepełnosprawnych
Współpraca z Domem Opieki nad osobami niepełnosprawnymi - dzięki rodzicom uczniów klas drugich. Prace osób niepełnosprawnych Nagrodzone prace konkursowe na ilustrację do książki

24 Wystawki tematyczne Materiały do wystawek i gazetek tematycznych dzięki Serwisowi Nowoczesnego Bibliotekarza.

25 Koło szachowe Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szybkich
Koło szachowe proponuje grę w warcaby i szachy wszystkim chętnym uczniom raz w tygodniu. Organizowane turnieje szachowe cieszą się dużym zainteresowaniem młodszych i starszych zawodników. Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w Szachach Szybkich Dzień otwarty Gimnazjum

26 Turnieje szachowe W turniejach szachowych biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć koła szachowego i uczniowie innych szkół warszawskich.

27 Zdobywane nagrody Ulubione przez uczestników turniejów szachowych zdobyte medale w trzech kolorach. Drużyna organizatora ze srebrnymi medalami za zdobycie drugiego miejsca w Międzyszkolnym Amatorskim Drużynowym Turnieju Szachowym – r.

28 Najlepsi szachiści koła szachowego
Bardzo subiektywna ocena – wielu z uczniów nie mogło uczestniczyć w turniejach o kategorię szachową i dlatego nie są odnotowani w rankingach. Daria, Karol, Marek, Alan Carlos, Igor, Norbert I Drużyna i II Drużyna Alan z pucharem Burmistrza Wołomina

29 Ciekawe i owocne starty naszych uczestników Koła szachowego w turniejach w 2013/2014
VI Turniej im. Jana Brustmana, Warszawa Wesoła, 5 października 2013 Dziewczęta III miejsce zajęła Daria Sołoducha kl. 3 C– 6 pkt XVII miejsce zajęła Aleksandra Paczuska kl. 1 B – 2 pkt Chłopcy Alan Hryncewicz kl. 2 A – 4,5 pkt Igor Chwedoruk kl. 2 A – 3 pkt II Turniej Szachowy Gran Prix w Szkole Podstawowej Nr 353, 19 października 2013 Daria Sołoducha kl. 3 C – 4 pkt Aleksandra Paczuska kl. 1 B – 3 pkt Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Gimnazjalnych w szachach szybkich, Warszawa Wesoła, 7 grudnia 2013 Drużyna I w składzie: Igor Chwedoruk – kapitan kl. 2 A - 3,5 pkt Patryk Trzaskacz kl. 1 A –3,5 pkt Drużyna II w składzie: Alan Hryncewicz – kapitan kl. 2 A – 2,5 pkt Mateusz Kaźmierkiewicz kl. 1 A – 3,5 pkt Przemysław Kalinowski kl. 1 A – 5 pkt Aleksandra Paczuska kl. 1 B – 4 pkt Uczestnicy Koła szachowego podczas turniejów szachowych w roku szkolnym 2013/2014.

30 TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY REMBERTÓW M. ST
TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY REMBERTÓW M. ST. WARSZAWY Termin: 28 marca 2015 r. (sobota) godz   Miejsce gry: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126 , ul. gen. K. Ziemskiego 22, Warszawa, Dzielnica Rembertów  Organizator: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 126, Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  Cel turnieju: Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą zagrać wszyscy chętni bez względu na wiek. Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem i ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.  Tempo gry: 15 minut na całą partię.  System rozgrywek: System szwajcarski, 7 rund według przepisów Fide.  Zgłoszenia przyjmowane są: telefonicznie u sędziego: oraz mailowo: w gimnazjum tel.: 22  wew u koordynatora turnieju z ramienia szkoły p. Marii Sikorskiej ( pon. - pt.) oraz mailowo: W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, dzielnicę zamieszkania, ewentualną kategorię szachową. Pierwszeństwo udziału w turnieju mają mieszkańcy Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy zgłoszeni w terminie do 25 marca 2015 r. Ilość miejsc turniejowych 50. Po tym terminie zapisy będą prowadzone w miarę wolnych miejsc i dla wszystkich chętnych.  Nagrody: Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju, medale i nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników w turnieju. Puchar dla najlepszego zawodnika wśród mieszkańców Rembertowa oraz medale nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych mieszkańców Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. Nagroda rzeczowa i dyplom dla najlepszego: licealisty, gimnazjalisty i ucznia szkoły podstawowej w Dzielnicy Rembertów. Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika do 8 lat i 10 lat. Upominek dla najmłodszego uczestnika turnieju. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Aby odebrać nagrodę zawodnik musi być obecny podczas ceremonii zakończenia turnieju.   Dojazd autobusami nr 143, 196 do przystanku Czerwonych Beretów 01 + pieszo ok. 5 min.; nr 153 do przystanku Rembertów-Kolonia + pieszo ok. 7 min.  Przewidywany czas zakończenia turnieju około godz To już trzecia edycja turnieju szachowego w szachach szybkich o puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

31 Pasjonaci kultury “Czytam! Daje słowo! 7 minut …” –
pilotażowy program skierowany jest do przedszkoli i szkół warszawskich. Uczestniczą w nim uczniowie, nau- czyciele, nauczyciele bibliotekarze, wy- chowawcy, pedagodzy oraz psycholodzy. Happeningi Pomysłodawcą programu jest Artur Wolski – od „Entropii Słowa”. Nauczyciele różnych przedmiotów na swoich lekcjach w wybranej klasie czytają 7 minut treść książki, którą proponują sami lub ich uczniowie. Rozpoczęliśmy akcję 7 stycznia 2015 r. i przyznaję, że uczniowie w sposób interesujący opowiadają o tym wydarzeniu.

32 Gawędziarnia Nazwa dla biblioteki zaproponowana przez ucznia z klasy integracyjnej. Miś własnoręcznie zaprojektowany i wykonany przez ucznia, który go trzyma przed sobą z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.

33 Dziękuję za miłe spotkanie… Fotografie z Gali poetów: Bożena Dawidowska-Langer Lidia Jakubowska Materiały i fotografie autorki. Wizerunek osób z zachowaniem ich pozwolenia do celów prezentowania edukacyjnego. „Giełda pomysłów” praktykujących bibliotekarzy na ciekawe i skuteczne formy pracy popularyzującej czytelnictwo. Konferencja metodyczna nt. „Jak być aktywnym bibliotekarzem: inspiracje do działań popularyzujących czytelnictwo i nie tylko…”- 25 marca 2015 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.


Pobierz ppt "formy pracy z młodym czytelnikiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google