Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym – program 2016 Marek Szczepański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym – program 2016 Marek Szczepański."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym – program 2016 Marek Szczepański

2 Tematyka wykładów Główne rodzaje ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Teoretyczne podstawy pomiaru ryzyka. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. Ryzyko operacyjne – obszary występowania, klasyfikacja. Metody i instrumenty zarządzania ryzykiem operacyjnym, jego pomiaru i ograniczenia. Definicja i klasyfikacja ryzyka finansowego. Szczegółowa prezentacja głównych rodzajów ryzyka finansowego (ryzyko kredytowe, ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności, ryzyko związane z niewłaściwym stosowaniem instrumentów pochodnych). Analiza portfelowa. Dywersyfikacja ryzyka portfela

3 Tematyka ćwiczeń 1.Zarządzanie ryzykiem rynkowym 2.Zarządzanie ryzykiem kredytowym 3.Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 4.Podstawowe zasady i strategie zarządzania ryzykiem (na podstawie prac T.Kaczmarka). 5.Ryzyko w handlu zagranicznym 6.Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem 7.Ryzyko w bankowości 8.Globalny kryzys finansowy i gospodarczy w lat 2007-2009 jako przykład realizacji ryzyka i błędów w zarządzaniu ryzykiem

4 Literatura obowiązkowa 1) Zarządzanie ryzykiem, red. Jajuga K., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 2) Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, red. Staniec I., Zawiła- Niedźwiedzki J., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008. 3) Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Oficyna wydawnicza Walters Kluwer, Kraków 2006.

5 Literatura uzupełniająca 1.Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym. Risk management in foreign trade, DIFIN, Warszawa 2012. 2.Czarnecki L., Ryzyko w działalności bankowej. Nowe spojrzenie po kryzysie, Studio Emka, Warszawa 2011.


Pobierz ppt "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym – program 2016 Marek Szczepański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google