Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu

2

3 GODZINY PRACY SZKOŁY Oddział przedszkolny 7 30 – 12 30 Edukacja wczesnoszkolna 8 00 – 13 30 Świetlica szkolna 6 45 – 16 00

4 SZKOŁA ZAPEWNIA SWOIM UCZNIOM: Opiekę pielęgniarki szkolnej. Stołówka szkolna zapewnia dzieciom smaczne i tanie obiady. Po zajęciach lekcyjnych dzieci znajdą opiekę w szkolnej świetlicy, gdzie mogą odrobić lekcje, mają możliwość zabawy oraz uczestnictwa w zajęciach ruchowych plastycznych i muzycznych. Uczniowie i rodzice zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pedagoga szkolnego. Uczniowie z problemami w nauce mogą liczyć na pomoc prowadzoną przez zespoły korekcyjno- kompensacyjne i zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.

5

6 Nasza szko ł a propaguj ą c zdrowy i aktywny tryb ż ycia bierze udzia ł w Ogólnopolskich Programach Edukacyjnych.

7 Mleko w szkole- każde dziecko 3 razy w tygodniu otrzymuje bezpłatnie kartonik mleka. Owoce w szkole - uczniowie otrzymują gotowe do spożycia owoce, warzywa oraz soki.

8 OFERTA ZAJ ĘĆ POZALEKCYJNYCH:

9 Kółko taneczne „Wesołe nutki” Celem zajęć jest propagowanie i krzewienie kultury tańca wśród dzieci. Uczniowie poznają kroki i figury taneczne wybranych tańców towarzyskich np. „Cha – cha”, „Jive” oraz tańca modern. Rozwijają poczucie rytmu poprzez ćwiczenia rytmiczno – taneczne, ćwiczenia ruchowe i tańce. Poznają również wybrane tańce ludowe i europejskie.

10 Kółka sportowe i rytmika- dzieci mają okazję rozwijać sprawność fizyczną podczas gier i zabaw sportowych.

11

12

13 Zespół instrumentalny uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i uzdolnień artystycznych. W szkole istnieją dwa zespoły: gitarowy i dzwonków chromatycznych.

14

15 Chór Oktawa zapewnia ciekawe zajęcia wokalne i muzyczne.

16 Smerfowe zuchy 21 KGZ uczestniczą w rajdach, biwakach i innych imprezach. Druhna Martyna Stasiak i przyboczna Marta Banasiak pomagają dzieciom zdobywać Sprawności Zucha oraz zapoznają z Prawem Zucha.

17 Kółka: literacko – teatralne, recytatorsko – teatralne uczniowie rozwijają zdolności językowe i twórcze. Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań literackich i artystycznych dzieci oraz uwrażliwienie na piękno słowa i języka polskiego. Uczniowie ćwiczą wymowę, zapoznają się z poezją dla dzieci, recytują wiersze, przygotowują inscenizacje bajek.

18 I-luz-ja

19 Uczniowie kółka przyrodniczo – ekologicznego zgłosili udział naszej szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”. Celem naszych działań jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami.

20 Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne

21 Rajdy

22 Na kółkach matematycznych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i zdolności matematyczne, uczą się twórczego i logicznego myślenia.

23 Nasza szkoła uczestniczy w programie Akademia muzyki, w ramach której organizowane są koncerty muzyczne. Do tej pory mieliśmy przyjemność wysłuchać muzyki gitarowej, skrzypcowej i obojowej. Uczestniczyliśmy również w koncercie pieśni patriotycznych oraz w warsztatach perkusyjnych.

24 Dzięki tym wydarzeniom mieliśmy okazję obejrzeć i posłuchać oryginalnych instrumentów. W występach biorą udział doświadczeni muzycy związani z Filharmonią Kaliską i kaliską Szkołą Muzyczną. Koncerty poprowadził pan Marek Łakomy.

25 W ramach programu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” szkoła otrzymała dwa zestawy ICIM, z których korzystają uczniowie już od pierwszej klasy.

26 Włączamy się w realizację ogólnopolskich akcji charytatywnych:

27 Co roku włączamy się do ogólnopolskich akcji Góra Grosza i Gorączka Złota, których celem jest pomoc najbiedniejszym dzieciom.

28 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

29 Dbamy również o zwierzęta organizujemy zbiórki suchej karmy, puszek, kocy, misek…

30 Cyklicznie organizujemy konkursy międzyszkolne:

31 Konkurs języka angielskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza

32 Miejskie eliminacje Konkursu Ortograficznego.

33 Okręgowy etap Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych „Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem” Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamander

34 Co roku w czerwcu odbywa się Festyn Rodzinny mający na celu integrację rodziców, uczniów i pracowników szkoły.

35 W szkole organizowane są również konkursy: plastyczne, recytatorskie, ortograficzne, matematyczne i sportowe. Więcej informacji aktualności, zdjęć na stronie szkoły sp8.za.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google