Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Halina Flisiak-Antonijczuk Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Autyzm-wczesne diagnozowanie i terapia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Halina Flisiak-Antonijczuk Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Autyzm-wczesne diagnozowanie i terapia."— Zapis prezentacji:

1 Halina Flisiak-Antonijczuk Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Autyzm-wczesne diagnozowanie i terapia.

2 Całościowe zaburzenia rozwoju- ICD-10 F84.0 Autyzm dziecięcy F84.0 Autyzm dziecięcy F84.1 Autyzm atypowy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespół Retta F84.2 Zespół Retta F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezitegracyjne F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezitegracyjne F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne zUUi ruchami stereotypowymi F84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne zUUi ruchami stereotypowymi F84.5 Zespół Aspergera F84.5 Zespół Aspergera

3 Całościowe zaburzenia rozwoju /c.d/ ICD-10 F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe. F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe. F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone wg DSM-IV = 299-Ogólne zaburzenia rozwoju. wg DSM-IV = 299-Ogólne zaburzenia rozwoju.

4 Kryteria diagnostyczne autyzmu dziecięcego wg ICD-10 F84.0 Autyzm dziecięcy F84.0 Autyzm dziecięcy A. Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia, w co najmniej jednym z następujących obszarów: 1. rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się, 2. rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych, 3. funkcjonalna lub symboliczna zabawa.

5 DSM-5 Zaburzenie autystyczne – kryteria: 1. Klinicznie znaczące, stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji. a. Wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywaniej w interakcjach społecznych, b. Brak wzajemności społecznej, c. Nieumiejętność rozwijania i utrzymywania relacji z rówieśnikami właściwej dla poziomu rozwoju.

6 DSM-5 Zaburzenie autystyczne – kryteria: 2. Ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności objawiające się poprzez co najmniej dwa z poniższych objawów: a. Stereotypowe zachowania motoryczne lub werbalne lub nietypowe zachowania sensoryczne, b. Nadmierne przywiązanie do rutyny i zrytualizowanych wzorców zachowania, c. Ograniczone zainteresowania.

7 Najważniejsze zmiany to utworzenie dwóch zestawów cech podstawowych: zaburzenia komunikacji społecznej i interakcji społecznych zaburzenia komunikacji społecznej i interakcji społecznych ograniczone i powtarzalne zachowania i zainteresowania. ograniczone i powtarzalne zachowania i zainteresowania. Ponadto nie będzie już wymagane stwierdzenie trudności związanych z pierwszymi objawami autyzmu przed osiągnięciem trzeciego roku życia Zastosowanie kryteriów DSM-5 dla zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju według DSM-IV

8 Choroby spektrum autystycznego F 84.0 autyzm dziecięcy F 84.0 autyzm dziecięcy F 84.1 autyzm atypowy F 84.1 autyzm atypowy F 84.5 zespół Aspergera – AS (Asperger Syndrome), ASD (Autism Spectrum Disorder) F 84.5 zespół Aspergera – AS (Asperger Syndrome), ASD (Autism Spectrum Disorder) F 81.9 upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia F 81.9 upośledzenie zdolności niewerbalnego uczenia F 84.9 całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej, autyzm wysokofunkcjonujący, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne, zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych, hyperleksja F 84.9 całościowe zaburzenie rozwoju nie zdiagnozowane inaczej, autyzm wysokofunkcjonujący, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne, zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych, hyperleksja

9 Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem. Spektrum autyzmu jest podgrupą szerszej jednostki: całościowe zaburzenie rozwoju – ang. PDD (Pervasive Developmental Disorder). Spektrum autyzmu jest podgrupą szerszej jednostki: całościowe zaburzenie rozwoju – ang. PDD (Pervasive Developmental Disorder). Choroby Spektrum autystycznego –ASD- obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych,

10 Choroby do różnicowania z ASD F84.2 zespół Retta F84.2 zespół Retta Q99.2 zespół łamliwego chromosomu X Q99.2 zespół łamliwego chromosomu X F84.3 dziecięce zaburzenie dezintegracyjne F84.3 dziecięce zaburzenie dezintegracyjne F94.1 reaktywne zaburzenie przywiązania – RAD (Reactive Attachment Disorder) F94.1 reaktywne zaburzenie przywiązania – RAD (Reactive Attachment Disorder) F98.4 stereotypie ruchowe F98.4 stereotypie ruchowe F90 ADHD F90 ADHD F21 osobowość schizotypowa (w dzieciństwie) F21 osobowość schizotypowa (w dzieciństwie) F20 schizofrenia (dziecięca) F20 schizofrenia (dziecięca)

11 Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera Istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Szacunkowa częstość występowania autyzmu jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów diagnostycznych, wieku dzieci i położenia geograficznego [. Na początku XXI w. częstość występowania autyzmu szacowano na 1–4‰, a spektrum autystycznego na 6–12‰ [ 3] Szacunkowa częstość występowania autyzmu jest bardzo zróżnicowana w zależności od kryteriów diagnostycznych, wieku dzieci i położenia geograficznego [. Na początku XXI w. częstość występowania autyzmu szacowano na 1–4‰, a spektrum autystycznego na 6–12‰ [ 3]

12 Epidemiologia Według danych Autism Europe 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.) Według danych Autism Europe 0,6 % populacji Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem, co stanowi około 5 milionów osób (szacunki z 2009 r.) Polska – nie ma dokładnych danych, ale przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach (w Polsce takich badań nie było) należy ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 30 000, a nawet dużo więcej Polska – nie ma dokładnych danych, ale przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach (w Polsce takich badań nie było) należy ocenić, iż w Polsce osób tych może być co najmniej 30 000, a nawet dużo więcej

13 USA – dane z 29 marca 2012r. z 14 stanów (raport Centers for Disease Control and Prevention) Autyzm jest zdiagnozowany u 1 na 88 dzieci, w tym chłopcy: 1 na 54, dziewczynki: 1 na 252. Średni wiek rozpoznania autyzmu to 4 lata. Liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem w tym momencie w USA (ponad 1 milion) to więcej niż liczba dzieci chorych na cukrzycę, AIDS, raka, porażenie mózgowe, mukowiscydozę, dystrofię mięśniową i zespół Downa razem wziętych (porównanie oparte na danych statystycznych pomiaru Child & Adolescent Health Initiative). Organizacja Autism Speaks nazywa to epidemią autyzmu oraz zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego Autyzm jest zdiagnozowany u 1 na 88 dzieci, w tym chłopcy: 1 na 54, dziewczynki: 1 na 252. Średni wiek rozpoznania autyzmu to 4 lata. Liczba dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem w tym momencie w USA (ponad 1 milion) to więcej niż liczba dzieci chorych na cukrzycę, AIDS, raka, porażenie mózgowe, mukowiscydozę, dystrofię mięśniową i zespół Downa razem wziętych (porównanie oparte na danych statystycznych pomiaru Child & Adolescent Health Initiative). Organizacja Autism Speaks nazywa to epidemią autyzmu oraz zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego

14 Przyczyny ASD Czynniki genetyczne Czynniki genetyczne Czynniki środowiskowe Czynniki środowiskowe Czynniki wyzwalające prowadzące do określonych zmian neurobiologicznych i neuropsychologicznych, które prowadzą do określonych zmian fenotypowych tzn. czynniki korowe Czynniki wyzwalające prowadzące do określonych zmian neurobiologicznych i neuropsychologicznych, które prowadzą do określonych zmian fenotypowych tzn. czynniki korowe

15 Przebieg ASD Przewlekły powodujący ograniczenia Przewlekły powodujący ograniczenia Rozwoju mowy Rozwoju mowy Rozwoju kontaktów społecznych Rozwoju kontaktów społecznych Rozwoju funkcji poznawczych Rozwoju funkcji poznawczych Prowadzi do upośledzenia umysłowego Prowadzi do upośledzenia umysłowego Jedynie około 25% chorych jest w stanie niezależnie funkcjonować Jedynie około 25% chorych jest w stanie niezależnie funkcjonować

16 Założenia w terapii ASD Interwencje indywidualne: Interwencje indywidualne: Terapia behawioralna Terapia behawioralna Terapia mowy i wspomaganie komunikacji Terapia mowy i wspomaganie komunikacji Trening umiejętności społecznych Trening umiejętności społecznych Leki Leki Trening/ neuro-/poznawczy Trening/ neuro-/poznawczy Psychoedukacja Psychoedukacja Inne terapie/ergoterapia, muzykoterapia/ Inne terapie/ergoterapia, muzykoterapia/

17 c.d. Terapii Leczenie współwystępujących zaburzeń Leczenie współwystępujących zaburzeń Ocena i ewentualna korekta zaburzeń słuchu, wzroku, alergii, nietolerancji pokarmowych Ocena i ewentualna korekta zaburzeń słuchu, wzroku, alergii, nietolerancji pokarmowych Higiena jamy ustnej Higiena jamy ustnej Kontakt z grupami samopomocowymi Kontakt z grupami samopomocowymi

18 Interwencje rodzinne Edukacja rodziny odnośnie diagnozy rokowania i możliwości terapii Edukacja rodziny odnośnie diagnozy rokowania i możliwości terapii Trening rodziców Trening rodziców Poradnictwo genetyczne Poradnictwo genetyczne Dostosowanie otoczenia np.pomoc i wsparcie dla rodziny Dostosowanie otoczenia np.pomoc i wsparcie dla rodziny Pomoc w uzyskaniu odpowiedniej szkoły,przedszkola integracyjnego czy specjalnego Pomoc w uzyskaniu odpowiedniej szkoły,przedszkola integracyjnego czy specjalnego

19 Psychiatria środowiskowa Zespoły leczenia środowiskowego Zespoły leczenia środowiskowego Praca chroniona Praca chroniona Indywidualny trener pracy Indywidualny trener pracy Wsparcie przy opuszczeniu domu rodzinnego-Hostele Wsparcie przy opuszczeniu domu rodzinnego-Hostele

20 Skuteczna interwencja w zaburzeniach. Technika uczenia /naprowadzanie – wzmacnianie-wygaszanie/ Technika uczenia /naprowadzanie – wzmacnianie-wygaszanie/ Interwencje złożone z aktywnością złożoną /szkoła, dom, poradnia, miejsce pracy/ Interwencje złożone z aktywnością złożoną /szkoła, dom, poradnia, miejsce pracy/ Stymulacja pochodząca od różnych osób /rówieśników, nauczycieli, terapeutów/ Stymulacja pochodząca od różnych osób /rówieśników, nauczycieli, terapeutów/ Stymulacja grupowa, indywidualna. Stymulacja grupowa, indywidualna.

21 Czynniki prognostyczne w ASD 5-6 r.ż. 1 inteligencja ogólna 1 inteligencja ogólna 2 zdolności językowe 2 zdolności językowe 3 współistniejące wcześnie leczone zaburzenia np. padaczka 3 współistniejące wcześnie leczone zaburzenia np. padaczka Szkolenie rodziców Szkolenie rodziców Pomoce wizualne Pomoce wizualne Umiejętności społeczne Umiejętności społeczne

22 Skuteczność terapii Trening poznawczy Frankfurcki Test komputerowy i Trening Rozpoznawania Emocji Twarzy Trening poznawczy Frankfurcki Test komputerowy i Trening Rozpoznawania Emocji Twarzy Neuropsychoterapia do treningu supresji gamma, przez co uzyskuje się reaktywację neuronów lustrzanych w odprowadzeniach centralnych prawostronnie z promowaniem fal alfa 8-13Hz. Neuropsychoterapia do treningu supresji gamma, przez co uzyskuje się reaktywację neuronów lustrzanych w odprowadzeniach centralnych prawostronnie z promowaniem fal alfa 8-13Hz.

23 Reanimacja aktywności w obszarze zakrętu wrzecionowatego i jąder migdałowatych Doniesienia dotyczące skuteczności stosowania Treningu Rozpoznawania Emocji Twarzy Doniesienia dotyczące skuteczności stosowania Treningu Rozpoznawania Emocji Twarzy Neurobiofeedback w ustawieniu dolnej części płata skroniowego stymulacja czynności pożądanej Neurobiofeedback w ustawieniu dolnej części płata skroniowego stymulacja czynności pożądanej Neurobiofeedback w ustawieniu górnego płata ciemieniowego i zakrętu potylicznego środkowego do stymulacji czynności pożądanej /badania pilotażowe/ Neurobiofeedback w ustawieniu górnego płata ciemieniowego i zakrętu potylicznego środkowego do stymulacji czynności pożądanej /badania pilotażowe/

24 Leczenie aytyzmu Obecnie autyzm może być leczony (farmakologicznie i behawioralnie). Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka. Uważa się powszechnie, że nie jest możliwe stworzenie w pełni działającego leku, bo na autyzm wpływają cechy mózgu determinowane na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Obecnie autyzm może być leczony (farmakologicznie i behawioralnie). Wczesna diagnoza i działanie są niezbędne w celu zapewnienia jak najlepszego rozwoju dziecka. Uważa się powszechnie, że nie jest możliwe stworzenie w pełni działającego leku, bo na autyzm wpływają cechy mózgu determinowane na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Należy jednak wykorzystać możliwości plastyczności mózgu Należy jednak wykorzystać możliwości plastyczności mózgu

25 Leczenie Rysperidon w zachowaniach agresywnych. Rysperidon w zachowaniach agresywnych. Leki psychostymulujące i inne stosowane w leczeniu ADHD. Leki psychostymulujące i inne stosowane w leczeniu ADHD. Leki /p/depresyjne/ sertralina, escitalopram, fluwoksamina w leczeniu lęku agresji i natręctw. Leki /p/depresyjne/ sertralina, escitalopram, fluwoksamina w leczeniu lęku agresji i natręctw. Leki normotymiczne/agresja, impulsywność chwiejność afektywna/walproiniany, lamotrygina/ Leki normotymiczne/agresja, impulsywność chwiejność afektywna/walproiniany, lamotrygina/

26 Leczenie c.d Melatonina, mirtazapina, klonidyna, trazodon (zaburzenia snu) Melatonina, mirtazapina, klonidyna, trazodon (zaburzenia snu) Nowe koncepcje Nowe koncepcje Kwas gammaaminomasłowy, cykloseryna, kwasy omega, oksytocyna i wazopresyna- poprawa funkcji poznawczych, memantyna

27 Terapie nieskuteczne Diety eliminacyjne Diety eliminacyjne Leczenie hormonem peptydowym sekretyną, hormony tarczycy. Leczenie hormonem peptydowym sekretyną, hormony tarczycy. Kwas foliowy i witaminy jako suplementy diety. Kwas foliowy i witaminy jako suplementy diety. Nieuzasadniona eradykacja grzyba Candida albicans Nieuzasadniona eradykacja grzyba Candida albicans Springer Medizin, 2011, T.Banaschewski, L. Poustka, F. Poustka Springer Medizin, 2011, T.Banaschewski, L. Poustka, F. Poustka

28 CEL 1 Rozpoznanie Autyzmu dziecięcego – problemy diagnostyczne

29 Grupa badana 27 dzieci skierowanych przez lekarzy POZ lub innych lekarzy ze wstępnym rozpoznaniem Autyzmu 27 dzieci skierowanych przez lekarzy POZ lub innych lekarzy ze wstępnym rozpoznaniem Autyzmu Początek objawów przed 12 m.ż. Początek objawów przed 12 m.ż. Obciążenie okołoporodowe Obciążenie okołoporodowe

30 Grupa badana Dominujące klinicznie (kryteria diagnostyczne): Dominujące klinicznie (kryteria diagnostyczne): –opóźniony rozwój mowy –zaburzenia typu afatycznego, –zaburzenia »emocjonalne (lęk) »impulsywność »Poznawcze uszkodzenie w OUN uszkodzenie w OUN

31 Diagnostyka Autyzmu dziecięcego Spełnione jest kryterium m.in. 3c tj. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała Spełnione jest kryterium m.in. 3c tj. stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe, obejmujące albo stukanie lub kręcenie palcami, albo złożone ruchy całego ciała Problem diagnostyczny: Problem diagnostyczny: –diagnostyka różnicowa objawu z napadami padaczkowymi Diagnostyka różnicowa objawu z napadami padaczkowymi Diagnostyka różnicowa objawu z napadami padaczkowymi występowanie objawu jest wskazaniem do wykonania EEG z video (także we śnie) występowanie objawu jest wskazaniem do wykonania EEG z video (także we śnie)

32 Diagnostyka Autyzmu dziecięcego - wyniki 25 dzieci 25 dzieci –napady nieświadomości z automatyzmami ruchowymi często oralnymi imitującymi manieryzymy i stereotypie ruchowe 2 dzieci 2 dzieci –nie wykazano zmian o charakterze wyładowań napadowych lub zlokalizowanych grafoelementów padaczkowych, –cechy o charakterze obniżonego dojrzewania czynności bioelektrycznej mózgu pod postacią nadmiernej hypersynchronii fal w drugiej fazie snu oraz skąpych wrzecion snu Wykazano: Wykazano: –w wywiadzie epizody utraty przytomności często związane z infekcjami (drgawki gorączkowe)

33 Skutki błędnej diagnozy 1. Brak rozpoznania padaczki 2. Brak leczenia napadów padaczkowych 3. Niewłaściwe postępowanie terapeutyczne oparte o oddziaływania psychologiczne 4. Progresja objawów w sferze funkcji poznawczych, społecznych i w sferze emocjonalnej imitujących objawy autyzmu dziecięcego

34 Wnioski Kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka Autyzmu dziecięcego Kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka Autyzmu dziecięcego –szczegółowa diagnostykę w kierunku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego –kliniczna ocena stanu neurologicznego W przypadku podejrzenia Autyzmu dziecięcego należy wykluczyć padaczkę W przypadku podejrzenia Autyzmu dziecięcego należy wykluczyć padaczkę Nie podejmować terapii psychologicznej bez wykluczenia padaczki Nie podejmować terapii psychologicznej bez wykluczenia padaczki Współistniejące często zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu bez korekty farmakologicznej utrudniają proces terapeutyczny a stosowane oddziaływania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów Współistniejące często zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu bez korekty farmakologicznej utrudniają proces terapeutyczny a stosowane oddziaływania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów

35 Cel 2 Autyzm dziecięcy a padaczka i zapis EEG

36 Autyzm a padaczka Padaczka występuje u 5 - 46% dzieci z rozpoznaniem autyzm Padaczka występuje u 5 - 46% dzieci z rozpoznaniem autyzm Częstość występowania padaczki zależy od różnych zmiennych: ilorazu inteligencji, przebiegu choroby, płci, wieku Częstość występowania padaczki zależy od różnych zmiennych: ilorazu inteligencji, przebiegu choroby, płci, wieku Ryzyko wystąpienia padaczki u dziecka z rozpoznaniem autyzm i ilorazem inteligencji > 70 jest znacząco wyższe niż ryzyko populacyjne Ryzyko wystąpienia padaczki u dziecka z rozpoznaniem autyzm i ilorazem inteligencji > 70 jest znacząco wyższe niż ryzyko populacyjne Spence SJ, Schneider MT. The role of epilepsy and epileptiform EEGs in autism spectrum disorders. Pediatric Res. 2009 Jun; 65(6):599-606.

37 Autyzm a padaczka Początek choroby o charakterze regresu w rozwoju występuje częściej u dzieci z towarzyszącą padaczką. Początek choroby o charakterze regresu w rozwoju występuje częściej u dzieci z towarzyszącą padaczką. Nieprawidłowy rozwój w 1 r.ż. jest związany ze zmianami padaczkowymi w eeg. Nieprawidłowy rozwój w 1 r.ż. jest związany ze zmianami padaczkowymi w eeg. Hrdlicka M, Komarek V, Propper L, Kulisek R, Zumrova A, Faladova L, Havlovicova M, Sedlacek Z, Blatny M, Urbanek T. Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2004 Aug;13(4):209-13. Hrdlicka M, Komarek V, Propper L, Kulisek R, Zumrova A, Faladova L, Havlovicova M, Sedlacek Z, Blatny M, Urbanek T. Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2004 Aug;13(4):209-13.

38 Padaczka a autyzm W badaniach prowadzonych przez specjalistyczną Klinikę dla dzieci chorych na padaczkę okazało się, że 32% dzieci przyjmowanych do oddziału spełnia kryteria autyzmu dziecięcego W badaniach prowadzonych przez specjalistyczną Klinikę dla dzieci chorych na padaczkę okazało się, że 32% dzieci przyjmowanych do oddziału spełnia kryteria autyzmu dziecięcego Większość tych dzieci nie była wcześniej diagnozowana w kierunku autyzmu. Większość tych dzieci nie była wcześniej diagnozowana w kierunku autyzmu. Clarke DF, Roberts W, Daraksan M, Dupuis A, McCabe J, Wood H, Snead OC 3rd, Weiss SK. The prevalence of autistic spectrum disorder in children surveyed in a tertiary care epilepsy clinic.Epilepsia. 2005 Dec;46(12):1970-7.

39 Autyzm a zapis eeg U wielu dzieci występują zmiany w zapisie EEG, często z niewielką manifestacją kliniczną. U wielu dzieci występują zmiany w zapisie EEG, często z niewielką manifestacją kliniczną. Wg niektórych autorów mogą dotyczyć 60% dzieci z rozpoznaniem autyzmu Wg niektórych autorów mogą dotyczyć 60% dzieci z rozpoznaniem autyzmu Spence SJ, Schneider MT. The role of epilepsy and epileptiform EEGs in autism spectrum disorders. Pediatr Res. 2009 Jun;65(6):599-606.

40 Grupa badana Grupa wybranych pacjentów Grupa wybranych pacjentów 67 dzieci skierowanych przez lekarzy POZ lub innych lekarzy ze wstępnym rozpoznaniem Autyzmu wczesnodziecięcego 67 dzieci skierowanych przez lekarzy POZ lub innych lekarzy ze wstępnym rozpoznaniem Autyzmu wczesnodziecięcego Początek objawów przed 12 m.ż. Początek objawów przed 12 m.ż. Obciążenie okołoporodowe Obciążenie okołoporodowe

41 Metoda Wszystkie dzieci zakwalifikowane do badania spełniały kryteria Autyzmu dziecięcego zgodnie z klasyfikacją ICD-10 Wszystkie dzieci zakwalifikowane do badania spełniały kryteria Autyzmu dziecięcego zgodnie z klasyfikacją ICD-10 U wszystkich dzieci wykonano badanie EEG we śnie poprzedzone okresem czuwania i senności U wszystkich dzieci wykonano badanie EEG we śnie poprzedzone okresem czuwania i senności

42 Diagnostyka EEG - wyniki U 6 dzieci z rozpoznaniem Autyzmu postawiono także rozpoznanie Padaczki. U 6 dzieci z rozpoznaniem Autyzmu postawiono także rozpoznanie Padaczki. Rozpoznanie zostało postawione przez lekarzy kierujących do Poradni Rozpoznanie zostało postawione przez lekarzy kierujących do Poradni Stanowi to 8,9% badanej grupy Stanowi to 8,9% badanej grupy

43 Diagnostyka EEG- wyniki 1. U 12 dzieci nie zarejestrowano nieprawidłowości w zapisie EEG. 2. U 10 dzieci zarejestrowano czynność napadową pierwotnie uogólnioną. 3. U pozostałych 45 dzieci – zmiany napadowe zlokalizowane ( u 41 obejmowały one okolice skroniowe, u 29 dzieci łącznie ze zmianami w okolicy czołowej). 4. U 16 dzieci zmiany te ulegały wtórnemu uogólnieniu 5. Zmiany napadowe występowały pod postacią fal ostrych i ostro wierzchołkowych lub zespołu fala ostra – fala wolna

44 Diagnostyka EEG - wyniki U 18 % dzieci z rozpoznaniem autyzmu nie stwierdzono zmian w zapisie EEG U 18 % dzieci z rozpoznaniem autyzmu nie stwierdzono zmian w zapisie EEG 82% dzieci miało zmiany padaczkowe w zapisie w tym: 82% dzieci miało zmiany padaczkowe w zapisie w tym: 15 % - pierwotnie uogólnione 15 % - pierwotnie uogólnione

45 Diagnostyka padaczki Na podstawie wywiadu od rodziców, obserwacji EEG oraz zapisów video – eeg u 55 dzieci (81%) dzieci z rozpoznaniem autyzmu, u których stwierdzono zmiany w zapisie EEG rozpoznano współistniejącą padaczkę. Na podstawie wywiadu od rodziców, obserwacji EEG oraz zapisów video – eeg u 55 dzieci (81%) dzieci z rozpoznaniem autyzmu, u których stwierdzono zmiany w zapisie EEG rozpoznano współistniejącą padaczkę.

46 Dlaczego trudno rozpoznać padaczkę u dzieci z autyzmem? Napady padaczkowe mogą imitować objawy autyzmu Napady padaczkowe mogą imitować objawy autyzmu Czy niektóre objawy stereotypowe u dzieci ze zmianami w EEG mogą maskować napady padaczkowe? Czy niektóre objawy stereotypowe u dzieci ze zmianami w EEG mogą maskować napady padaczkowe? Czy zaburzenia kontaktu wzrokowego, emocjonalnego i słownego u dzieci ze zmianami w EEG mogą maskować napady padaczkowe? Czy zaburzenia kontaktu wzrokowego, emocjonalnego i słownego u dzieci ze zmianami w EEG mogą maskować napady padaczkowe?

47 Dlaczego trzeba wykonać badanie EEG u dziecka z rozpoznaniem autyzmu? Brak leczenia napadów padaczkowych Progresja objawów w sferze funkcji poznawczych, społecznych i w sferze emocjonalnej imitujących objawy autyzmu dziecięcego

48 Wnioski Kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka Autyzmu dziecięcego powinna być oparta o szczegółową diagnostykę w kierunku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz o kliniczną ocenę stanu neurologicznego Kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka Autyzmu dziecięcego powinna być oparta o szczegółową diagnostykę w kierunku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz o kliniczną ocenę stanu neurologicznego W przypadku podejrzenia Autyzmu dziecięcego należy wykluczyć padaczkę W przypadku podejrzenia Autyzmu dziecięcego należy wykluczyć padaczkę Nie podejmować terapii psychologicznej bez wykluczenia padaczki Nie podejmować terapii psychologicznej bez wykluczenia padaczki Współistniejące często zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu bez korekty farmakologicznej utrudniają proces terapeutyczny a stosowane oddziaływania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów Współistniejące często zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu bez korekty farmakologicznej utrudniają proces terapeutyczny a stosowane oddziaływania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów

49

50 Bibliografia Spence SJ, Schneider MT. The role of epilepsy and epileptiform EEGs in autism spectrum disorders. Pediatr Res. 2009 Jun;65(6):599-606. Hrdlicka M, Komarek V, Propper L, Kulisek R, Zumrova A, Faladova L, Havlovicova M, Sedlacek Z, Blatny M, Urbanek T. Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2004 Aug;13(4):209-13. Clarke DF, Roberts W, Daraksan M, Dupuis A, McCabe J, Wood H, Snead OC 3rd, Weiss SK. The prevalence of autistic spectrum disorder in children surveyed in a tertiary care epilepsy clinic. Epilepsia. 2005 Dec;46(12):1970-7. Spence SJ, Schneider MT. The role of epilepsy and epileptiform EEGs in autism spectrum disorders. Pediatr Res. 2009 Jun;65(6):599-606

51 Dziękuję moim współpracownikom uczestniczącym w realizacji badania a Państwu za uwagę! Dziękuję moim współpracownikom uczestniczącym w realizacji badania a Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Halina Flisiak-Antonijczuk Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Autyzm-wczesne diagnozowanie i terapia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google