Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl 2016-03-061.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl 2016-03-061."— Zapis prezentacji:

1 Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl 2016-03-061

2 Gładkościowa obróbka ścierna Obróbka wykończeniowa jest końcową fazą całkowitego procesu obróbki i ma na celu osiągnięcie - przy możliwie najmniejszych kosztach wytwarzania - odpowiednio dużej jakości obrobionego przedmiotu, zgodnej z wymaganymi warunkami technicznymi dotyczącymi dokładności wymiarów, dokładności kształtu i gładkości powierzchni. Celem obróbki wykończeniowej jest poprawienie dokładności kształtu i wymiarów, zmniejszenie chropowatości powierzchni, a także uzyskanie odpowiedniej jakości warstwy powierzchniowej. 2016-03-062

3 Gładzenie 3 Gładzenie (osełkowanie długoskokowe, honowanie) jest to gładkościowa obróbka ścierna, polegająca na dokładnościowej obróbce powierzchni walcowych wewnętrznych (rzadziej zewnętrznych), za pomocą drobnoziarnistych pilników (osełek) zamocowanych w głowicy. W czasie gładzenia narzędzie wykonuje ruch obrotowy i prostoliniowo-zwrotny, przedmiot zaś spoczywa nieruchomo. Jedynie przy obróbce otworów w przedmiotach niezbyt ciężkich ruch prostoliniowo- zwrotny zamiast narzędzia może wykonywać obrabiany przedmiot wraz ze stołem obrabiarki.

4 Gładzenie 2016-03-064 Głowice do gładzenia są to narzędzia, które składają się z kilku do kilkudziesięciu osełek ściernych. Na trzpieniu są nacięte gwinty: z jednej strony prawozwojowy, a z drugiej lewozwojowy. Obracając trzpieniem, powoduje się zbliżanie lub oddalanie od siebie stożków, czemu towarzyszy zwiększenie lub zmniejszenie średnicy głowicy.

5 Gładzenie 2016-03-065 Podczas obróbki przedmiot obrabiany jest nieruchomy, a głowica wykonuje następujące ruchy: obrotowy wokół własnej osi (ruch główny), prostoliniowo – zwrotny, o skoku nieco większym od długości obrabianego otworu, wzdłuż własnej osi (posuw wzdłużny).

6 Gładzenie 2016-03-066 Głowica do gładzenia 1 – stożki do regulacji promieniowego wysunięcia osełek 2 – osełka ścierna 3 – oprawka osełki 4 – listwa 5 – trzpień 6 - sprężyna

7 Gładzenie 2016-03-067 Honownica 1 – podstawa 2 – stół 3 – stojak 4 – skrzynka przekładniowa 5 – wrzeciennik 6 – cylinder hydrauliczny pionowego przesuwu wrzeciennika 7 – wałek napędowy 8 – głowica do gładzenia 9 – przedmiot obrabiany 10 - zespół hydrauliczny

8 2016-03-068 Dogładzanie oscylacyjne Dogładzanie oscylacyjne (superfinish) umożliwia bardzo dokładną obróbkę powierzchni płaskich, a także wewnętrznych i zewnętrznych walcowych. Powierzchnie te są wstępnie poddane obróbce poprzez szlifowanie, przeciąganie, bardzo dokładne toczenie lub bardzo dokładne frezowanie. Narzędziami są głowice wyposażone w osełki ścierne. Naddatki na obróbkę poprzez superfinish są rzędu 5 – 7  m.

9 2016-03-069 Dogładzanie oscylacyjne Kinematykę skrawania w przypadku dogładzania oscylacyjnego określają następujące ruchy: główny polegający na ruchu oscylacyjnym głowicy (częstotliwość takiego ruchu wynosi 10 – 50 Hz, a skok 1 – 6 mm), posuwowy obwodowy, który jest ruchem obrotowym obrabianego przedmiotu, posuwowy wzdłużny, polegający na prostoliniowo – zwrotnym przemieszczaniu się głowicy lub obrabianego wałka.

10 2016-03-06 10 Głowica do dogładzania oscylacyjnego zewnętrznych powierzchni walcowych Przedmiot obrabiany Osełki ścierne Dogładzanie oscylacyjne

11 2016-03-0611 Kinematyka dogładzania oscylacyjnego zewnętrznej powierzchni walcowej Przedmiot obrabiany Osełki ścierne Dogładzanie oscylacyjne

12 2016-03-0612 Dogładzanie oscylacyjne Schemat dogładzarki do wałków; 1 – skrzynka przekładniowa, 2 – głowica do dogładzania, 3 – sanie poprzeczne suportu, 4 – sanie wzdłużne suportu, 5 – cylinder hydrauliczny napędu ruchu posuwowego wzdłużnego, 6 – nieruchome tłoczysko, PO – przedmiot obrabiany.


Pobierz ppt "Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl 2016-03-061."

Podobne prezentacje


Reklamy Google