Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl"— Zapis prezentacji:

1 Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl
1

2 Gładkościowa obróbka ścierna
Obróbka wykończeniowa jest końcową fazą całkowitego procesu obróbki i ma na celu osiągnięcie - przy możliwie najmniejszych kosztach wytwarzania - odpowiednio dużej jakości obrobionego przedmiotu, zgodnej z wymaganymi warunkami technicznymi dotyczącymi dokładności wymiarów, dokładności kształtu i gładkości powierzchni. Celem obróbki wykończeniowej jest poprawienie dokładności kształtu i wymiarów, zmniejszenie chropowatości powierzchni, a także uzyskanie odpowiedniej jakości warstwy powierzchniowej.

3 Gładzenie Gładzenie (osełkowanie długoskokowe, honowanie) jest to gładkościowa obróbka ścierna, polegająca na dokładnościowej obróbce powierzchni walcowych wewnętrznych (rzadziej zewnętrznych), za pomocą drobnoziarnistych pilników (osełek) zamocowanych w głowicy. W czasie gładzenia narzędzie wykonuje ruch obrotowy i prostoliniowo-zwrotny, przedmiot zaś spoczywa nieruchomo. Jedynie przy obróbce otworów w przedmiotach niezbyt ciężkich ruch prostoliniowo-zwrotny zamiast narzędzia może wykonywać obrabiany przedmiot wraz ze stołem obrabiarki.

4 Gładzenie Głowice do gładzenia są to narzędzia, które składają się z kilku do kilkudziesięciu osełek ściernych. Na trzpieniu są nacięte gwinty: z jednej strony prawozwojowy, a z drugiej lewozwojowy. Obracając trzpieniem, powoduje się zbliżanie lub oddalanie od siebie stożków, czemu towarzyszy zwiększenie lub zmniejszenie średnicy głowicy.

5 Gładzenie Podczas obróbki przedmiot obrabiany jest nieruchomy, a głowica wykonuje następujące ruchy: obrotowy wokół własnej osi (ruch główny), prostoliniowo – zwrotny, o skoku nieco większym od długości obrabianego otworu, wzdłuż własnej osi (posuw wzdłużny).

6 Gładzenie Głowica do gładzenia
1 – stożki do regulacji promieniowego wysunięcia osełek 2 – osełka ścierna 3 – oprawka osełki 4 – listwa 5 – trzpień 6 - sprężyna

7 Gładzenie Honownica 1 – podstawa 2 – stół 3 – stojak
4 – skrzynka przekładniowa 5 – wrzeciennik 6 – cylinder hydrauliczny pionowego przesuwu wrzeciennika 7 – wałek napędowy 8 – głowica do gładzenia 9 – przedmiot obrabiany 10 - zespół hydrauliczny

8 Dogładzanie oscylacyjne
Dogładzanie oscylacyjne (superfinish) umożliwia bardzo dokładną obróbkę powierzchni płaskich, a także wewnętrznych i zewnętrznych walcowych. Powierzchnie te są wstępnie poddane obróbce poprzez szlifowanie, przeciąganie, bardzo dokładne toczenie lub bardzo dokładne frezowanie. Narzędziami są głowice wyposażone w osełki ścierne. Naddatki na obróbkę poprzez superfinish są rzędu 5 – 7 mm.

9 Dogładzanie oscylacyjne
Kinematykę skrawania w przypadku dogładzania oscylacyjnego określają następujące ruchy: główny polegający na ruchu oscylacyjnym głowicy (częstotliwość takiego ruchu wynosi 10 – 50 Hz, a skok 1 – 6 mm), posuwowy obwodowy, który jest ruchem obrotowym obrabianego przedmiotu, posuwowy wzdłużny, polegający na prostoliniowo – zwrotnym przemieszczaniu się głowicy lub obrabianego wałka.

10 Dogładzanie oscylacyjne
Głowica do dogładzania oscylacyjnego zewnętrznych powierzchni walcowych Osełki ścierne Przedmiot obrabiany Osełki ścierne

11 Dogładzanie oscylacyjne
Osełki ścierne Kinematyka dogładzania oscylacyjnego zewnętrznej powierzchni walcowej Przedmiot obrabiany

12 Dogładzanie oscylacyjne
Schemat dogładzarki do wałków; 1 – skrzynka przekładniowa, 2 – głowica do dogładzania, 3 – sanie poprzeczne suportu, 4 – sanie wzdłużne suportu, 5 – cylinder hydrauliczny napędu ruchu posuwowego wzdłużnego, 6 – nieruchome tłoczysko, PO – przedmiot obrabiany.


Pobierz ppt "Gładkościowa obróbka ścierna Opracował dr inż. Tomasz Dyl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google