Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Uczenie się przez całe życie PROGRAM COMENIUS Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Uczenie się przez całe życie PROGRAM COMENIUS Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa."— Zapis prezentacji:

1 Program Uczenie się przez całe życie PROGRAM COMENIUS Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Cele szczegółowe Programu COMENIUS Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej; Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. PROGRAM COMENIUS

3 Cele operacyjne Program u COMENIUS Poprawa jakości i ilości partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska tak, aby objąć działaniami w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów; Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia; Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; Wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami; PROGRAM COMENIUS

4 Odbiorcy oferty Programu Comenius Szkoły i placówki ( w tym przedszkola) realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki; Nauczyciele oraz studenci kierunków nauczycielskich. PROGRAM COMENIUS

5 Typy projektów w Programie Comenius Partnerskie projekty edukacyjne realizowane w ramach międzynarodowej współpracy między szkołami i placówkami edukacyjnymi; Indywidualne mobilności uczniów i nauczycieli. PROGRAM COMENIUS

6 Struktura Programu C OMENIUS Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Asystentura Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Regio Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów PROGRAM COMENIUS REGIO

7 Realizacja projektów programu Comenius przez przedszkola etap wnioskowania 2009: 1 kujawsko-pomorskie 1 łódzkie 1 małopolskie 2 mazowieckie 1 opolskie 1 śląskie 2 wielkopolskie 2010: 3 łódzkie 1 mazowieckie 2 opolskie 1 podkarpackie 10 śląskie PROGRAM COMENIUS

8 PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSAPROGRAM COMENIUS Realizacja projektów programu Comenius przez przedszkola etap wnioskowania Podział projektów wnioskowanie przez województwa w latach 2009/2010

9 Realizacja projektów programu Comenius przez przedszkola 2007 – 18 projektów 2008 - 16 projektów 2009 – 9 projektów 2010 - 12 projektów PROGRAM COMENIUS

10 Tematyka projektów realizowanych przez przedszkola Dzieci w europie; Nasze europejskie wakacje; Europejskie muzyczne portfolio; Niekończąca się historia; Europejski pociąg; Od wschodu zachodu Europy wokół tradycji w 365 dni; Sztuka dla nauki, pokoju, natury i życia. PROGRAM COMENIUS

11 Dobra praktyka 2009 Integracja społeczna – koedukacja Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka ul. Leśna 28, 39-460 Nowa Dęba www.murciaeduca.es/cpseveroochoa Koordynatorka projektu: Jolanta Styga Poznajemy przyjaciół w Europie poprzez historyjki, muzykę, dramę i rymowanki Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej ul. Sportowa 2b, 42-130 Wręczyca Wielka www.przedszkolewreczyca.home.pl Koordynatorka projektu: Dorota Wydrych Okno na świat Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 Mali Przyrodnicy" ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, Śrem WWW.maliprzyrodnicy.pl Koordynatorka projektu: Renata Zawadzka PROGRAM COMENIUS

12 Jak złożyć projekt przedszkolny w Programie Comenius? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

13 Jak złożyć projekt przedszkolny w Programie Comenius? PROGRAM COMENIUS BARIERA JĘZYKOWA Nauczyciele pracujący w przedszkolu nie zawsze posługują się biegle językami obcymi, a rzadko kiedy (w odróżnieniu od szkół) nauczyciel filolog zatrudniony jest na etacie. Od 2007 r. jest możliwe zatrudnienie tłumaczy na podstawie umowy zlecenia bez dodatkowej zgody Narodowej Agencji.

14 KOLEJNE KROKI DLA NAUCZYCIELI 1.Poznanie zasad uczestnictwa w programie i terminu składania wniosków (patrz: strona www.comenius.org.pl) 2.Poszukanie inspiracji w bazie European Share Treasure na stronie www.est.org.pl 3.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli – przedyskutowanie ich z radą pedagogiczną 4.Znalezienie partnerów 5.Ustalenie z partnerami obszaru wspólnych zainteresowań oraz omówienie szczegółów dot. przyszłego projektu PROGRAM COMENIUS

15 POSZUKIWANIE PARTNERÓW Kontakty prywatne; Bazy szkół poszukujących partnerów na stronie Programu Comenius www.comenius.org.pl i Programu eTwinning www.etwinning.pl; Władze samorządowe; Przedstawicielstwa innych krajów w Polsce; Wizyty przygotowawcze i s eminaria kontaktowe; PROGRAM COMENIUS

16 KOLEJNE KROKI DLA NAUCZYCIELI 6. Dokładna analiza formularza wniosku aplikacyjnego; 7. Zaplanowanie projektu – ustalenie celów, działań, rezultatów, produktów, terminów; 8. Ustalenie kosztów związanych z wyjazdami oraz pozostałymi zadaniami; 9. Sporządzenie harmonogramu budżetowego; 10.Sporządzenie opisu projektu w języku roboczym projektu; 11.Przesłanie opisu do wszystkich członków grupy partnerskiej; PROGRAM COMENIUS

17 KOLEJNE KROKI DLA NAUCZYCIELI 12.Śledzenie bieżących informacji na stronie www.comenius.org.pl; 13.Wypełnienie wniosku on-line i przesłanie w terminie wersji papierowej wniosku (pieczęć placówki, pieczęć organu prowadzącego placówkę, podpisy dyrektora szkoły i osoby reprezentującej organ prowadzący placówkę). PROGRAM COMENIUS

18 GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ I POMOC? pracownicy Narodowej Agencji – Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół ; strona internetowa www.comenius.org.pl, na której jest publikowane zaproszenie do składania wniosków;www.comenius.org.pl forum programu Comenius ; koordynatorzy wojewódzcy. http://comenius.org.pl/index.php/ida/56/ PROGRAM COMENIUS

19 Dziękuję za uwagę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Anna Śledzińska Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół asledzinska@frse.org.pl


Pobierz ppt "Program Uczenie się przez całe życie PROGRAM COMENIUS Przedszkole w edukacyjnych programach współpracy europejskiej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google