Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerskie Projekty Szkół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerskie Projekty Szkół"— Zapis prezentacji:

1 Partnerskie Projekty Szkół
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

2 Raport końcowy – jak wypełnić formularz, na co zwrócić uwagę?
PLAN PREZENTACJI: Raport końcowy – jak wypełnić formularz, na co zwrócić uwagę? Baza EST – jak zaprezentować projekt i jego rezultaty? Przykłady dobrej praktyki w Programie Comenius – kryteria wyboru PROGRAM COMENIUS

3 RAPORT KOŃCOWY (do 30 WRZEŚNIA 2012) PUNKT F. CZĘŚĆ B:
PUNKT E. CZĘŚĆ A: dotyczy projektu partnerskiego jako całości: z uwzględnieniem zadań wszystkich partnerów; ZA JEJ PRZYGOTOWANIE ODPOWIADA CAŁA GRUPA PUNKT F. CZĘŚĆ B: dotyczy Państwa organizacji: działań zrealizowanych lokalnie oraz mobilności; WYPEŁNIANA INDYWIDUALNIE PRZEZ KAŻDĄ PLACÓWKĘ ODPOWIEDZI NA PYTANIA W RAPORCIE MAJĄ FORMĘ OPISÓW (PYTANIA OTWARTE), DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH Z ELEMENTAMI OPISOWYMI, a także WYBORU WSKAZANYCH ODPOWIEDZI Z MENU ROZWIJANEGO PROGRAM COMENIUS

4 Raport polskiego beneficjenta = polska wersja językowa;
Raport końcowy – eform Każdy beneficjent otrzymuje od swojej NA indywidualny link do swojej wersji raportu; Raport polskiego beneficjenta = polska wersja językowa; Formularz e-form można zapisać i wypełnić na własnym komputerze, bez dostępu do Internetu; Każdy formularz ma swój nr ID i numer kontrolny; PROGRAM COMENIUS

5 Wypełniony formularz składa się on-line;
Raport końcowy – eform Wypełniony formularz składa się on-line; Przed wysłaniem on-line konieczne jest zatwierdzenie całości, co umożliwia sprawdzenie poprawności danych; Potwierdzenie wysyłki jest integralną częścią formularza (raportu); Instrukcja obsługi formularza od strony technicznej znajduje się na stronie /zakładka „Jak wypełnić i złożyć wniosek”. PROGRAM COMENIUS

6 Raport końcowy – eform PROGRAM COMENIUS

7 Raport końcowy – eform PROGRAM COMENIUS

8 Raport końcowy – eform PROGRAM COMENIUS

9 Raport końcowy – eform PROGRAM COMENIUS

10 Raport końcowy – eform PROGRAM COMENIUS

11 Raport końcowy – eform PROGRAM COMENIUS

12 Po złożeniu on-line, wypełniony raport końcowy trzeba: wydrukować,
co dalej? Po złożeniu on-line, wypełniony raport końcowy trzeba: wydrukować, podpisać i podstemplować (podpisy dyrektora i przedstawiciela Organu Prowadzącego), przesłać na adres Narodowej Agencji. Prosimy o przesłanie wyłącznie samego wypełnionego formularza raportu, bez dodatkowych dokumentów i innych materiałów, w tym produktów projektu. PROGRAM COMENIUS

13 Raport końcowy – co dalej?
Beneficjenci wylosowani do kontroli desk-check zostaną poproszeni o przesłanie na adres NA: Certyfikaty uczestnictwa wystawione przez partnera goszczącego; Dokumenty potwierdzające samą podróż. W zależności od środka transportu zalecane jest zachowanie następujących dowodów: bilety, karty pokładowe, oświadczenia o wykorzystaniu własnego środka transportu, faktury. PROGRAM COMENIUS

14 Raport końcowy posłuży Narodowej Agencji do:
co dalej? PROGRAM COMENIUS Raport końcowy posłuży Narodowej Agencji do: rozliczenia i zakończenia projektu, jako podstawa wypłaty drugiej raty dofinansowania, celów monitoringowych, statystyk, wyłonienia dobrych praktyk.

15 http://llp.est.org.pl/ Raport końcowy – co dalej?
BAZA EST : do 30 września 2012 TERMIN PRZESŁANIA HASEŁ : czerwiec 2012 PROGRAM COMENIUS

16 System upowszechniania dobrych praktyk mający na celu:
Europejska Baza Produktów - European Shared Treasure System upowszechniania dobrych praktyk mający na celu: Zebranie i wykorzystanie efektów zdecentralizowanych projektów partnerskich realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Ukazanie tych projektów w świetle celów związanych z poprawą jakości systemów edukacji i szkoleń Unii Europejskiej. PROGRAM COMENIUS

17 Europejska Baza Produktów a umowa finansowa
WPIS DO BAZY EST TO OBOWIĄZEK BENEFICJENTÓW PROGRAMU COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY SZKÓŁ (UMOWA FINANSOWA, ART. I.8 - UPOWSZECHNIANIE): „Beneficjent jest obowiązany do umieszczenia informacji dotyczących postępów i rezultatów działania do bazy danych European Shared Treasure (EST), znajdującej się na stronie internetowej TERMIN UZUPEŁNIANIA WPISÓW: TERMIN PRZESŁANIA HASEŁ PRZEZ NA: PROGRAM COMENIUS

18 Baza EST – strona logowania
PROGRAM COMENIUS

19 Strona projektu - partnerzy
PROGRAM COMENIUS Strona projektu - partnerzy

20

21 wyboru i promocji najlepszych praktyk,
Baza EST – co dalej? PROGRAM COMENIUS Baza EST posłuży do: promocji i upowszechniania rezultatów projektów partnerskich w Polsce i w Europie, wyboru i promocji najlepszych praktyk, informowania instytucji edukacyjnych, mediów i decydentów o produktach wypracowanych w projektach, statystyk.

22 Raport końcowy i baza EST– najlepsze projekty
PROGRAM COMENIUS 2006: 41 projektów 2007: 51 projektów 2008: 25 projektów 2009: 57 projektów 2010: 83 projekty 2011: 49 projektów Przykłady dobrej praktyki w Programie Comenius PPS: Najwyżej ocenione raporty końcowe przez zespół PPS; Projekty najwyżej ocenione podczas monitoringów: przez zespół PPS przez koordynatorów wojewódzkich; Star Projects – najwyżej ocenione wpisy w bazie EST

23 Kryteria wyboru przykładów dobrej praktyki
PROGRAM COMENIUS raport zawiera dużo informacji, daje pełen obraz działań zrealizowanych w ramach projektu, także podczas mobilności, w określonym obszarze (np. tematyka, zaangażowanie uczniów, działania monitorujące, promocja i upowszechnianie , organizacja mobilności, współpraca z OP) projekt zdecydowanie się wyróżnia i zasługuje na upowszechnienie, udało się zrealizować dodatkowe działania, pogłębić treści projektu, odpowiedzieć na konkretne potrzeby uczestników, wpływ projektu na uczestników jest wysoki i wykazany w sposób przekonujący, w Polsce w projekt zaangażowanych było wielu partnerów (np. inni nauczyciele, rodzice, dziadkowie, mieszkańcy gminy, inne szkoły lub instytucje, władze samorządowe, przedstawiciele NGO), w ramach projektu nawiązano współpracę z otoczeniem szkoły (media, władze lokalne, NGO, lokalni sponsorzy), produkty wypracowane przez uczestników projektu, są wyjątkowo ciekawe i przydatne, odpowiadają grupie wiekowej uczestników i tematyce oraz założeniom projektu,

24 Kryteria wyboru przykładów dobrej praktyki
PROGRAM COMENIUS działania są wyjątkowo ciekawe i uzasadnione realizacją projektu, odpowiadają grupie wiekowej uczestników oraz tematyce i założeniom projektu, ewaluacja i monitoring były prowadzone na bieżąco, ich wyniki zostały opisane w raporcie i – przede wszystkim – uwzględnione w projekcie, w raporcie przedstawiono sposób, w jaki reagowano na potrzeby uczestników czy ewentualne problemy, projekt był bardzo dobrze promowany i upowszechniany na poziomie szkoły i lokalnej społeczności, przy aktywnym udziale uczestników, w raporcie w sposób wyczerpujący pokazano, jak rezultaty projektu będą wykorzystywane w przyszłości, sam projekt i przebieg jego realizacji wskazują na trwałość rezultatów, wpis w Bazie EST został dokonany starannie i z myślą o przydatności zamieszczonych w Bazie produktów dla jej potencjalnych użytkowników.

25 Dziękuję za uwagę! Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Partnerskie Projekty Szkół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google