Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C omenius Partnerskie Projekty Regio Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C omenius Partnerskie Projekty Regio Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 C omenius Partnerskie Projekty Regio Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Cele realizowane przez p rogram Comenius Regio Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej. PROGRAM COMENIUS

3 Odbiorcy Comenius Regio Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu: gminy, powiatu, województwa, kuratoria oświaty, szkoły, inne instytucje i organizacje działające w danym regionie w obszarze edukacji (między innymi: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców i uczniów, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea). PROGRAM COMENIUS

4 Partnerstwa Comenius Regio W skład partnerstwa mogącego realizować projekt Comenius Regio muszą wejść co najmniej następujące podmioty: jednostka lokalnej władzy oświatowej (JST lub kuratorium oświaty), szkoła, inna organizacja działająca na rzecz oświaty w danym regionie (dobrana ze względu na tematykę projektu). PROGRAM COMENIUS

5 Partnerstwa Comenius Regio pierwszy krok PROGRAM COMENIUS żeby utworzyć partnerstwo Comenius Regio należy zainicjować współpracę między różnymi aktorami działającymi na rzecz oświaty w regionie władze lokalne biblioteka klub młodzieżowy szkoła

6 Partnerstwa Comenius Regio drugi krok PROGRAM COMENIUS znalezienie partnerów w innym kraju, w którym realizowany jest Program Uczenie się przez całe życie lokalne władze oświatowe biblioteka klub młodzieżowy szkoła lokalne władze oświatowe klub sportowy szkoła stowarzyszenie

7 Partnerstwa Comenius Regio trzeci krok PROGRAM COMENIUS społeczność lokalna władze lokalne biblioteka klub młodzieżowy szkoła upowszechnianie rezultatów

8 Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach Comenius Regio? Tematyka projektów Comenius Regio może dotyczyć organizacji edukacji, współpracy szkół z partnerami lokalnymi, wszelkich wspólnych problemów edukacji szkolnej. PROGRAM COMENIUS

9 Przykładowe tematy projektów Kompleksowe rozwiązania na rzecz podniesienia umiejętności zawodowych uczniów Integracja społeczna dzieci i rodzin migrantów poprzez edukację Od nadzoru pedagogicznego i egzaminów zewnętrznych do poprawy jakości pracy szkół System edukacji zawodowej a rynek pracy – doświadczenia Polski i Austrii PROGRAM COMENIUS

10 Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach Comenius Regio? Formy aktywności podczas realizacji projektu: spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną badania, studia przypadków job shadowing wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk peer learning konferencje, seminaria, warsztaty letnie szkoły kampanie informacyjne publikacja i upowszechnianie materiałów językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie autoewaluacja upowszechnianie rezultatów projektu PROGRAM COMENIUS

11 Budżet projektów Comenius Regio Projekt jest realizowany przez 2 lata. Budżet projektu konstruowany jest w oparciu o ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) oraz kwotę obliczaną w oparciu o realne wydatki, z przeznaczeniem na pozostałe działania w projekcie (max. 25.000 euro). PROGRAM COMENIUS

12 Budżet projektów Comenius Regio. PROGRAM COMENIUS 4 mobilnościponiżej 300 km – 2000 euro powyżej 300 km - 4000 euro 8 mobilnościponiżej 300 km – 4000 euro powyżej 300 km - 8000 euro 12 mobilnościponiżej 300 km – 5000 euro powyżej 300 km - 10 000 euro 24 mobilnościponiżej 300 km – 10 000 euro powyżej 300 km - 20 000 euro

13 Wniosek na projekty Comenius Regio Składa się z następujących części: dane instytucji biorących udział w projekcie oświadczenie podsumowanie opisu projektu opis specyfiki regionów, z których pochodzą partnerzy projektu PROGRAM COMENIUS

14 Wniosek na projekty Comenius Regio cele i tematyka projektu opis działań podejmowanych w ramach projektu, w tym: podział zadań między partnerami oraz opis sposobu zarządzania projektem i komunikacji między partnerami wpływ projektu na beneficjentów i środowisko, europejska wartość dodana PROGRAM COMENIUS

15 Wniosek na projekty Comenius Regio zgodność z celami programu Comenius upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu budżet projektu PROGRAM COMENIUS

16 Wniosek na projekty Comenius Regio Termin składania wniosków w roku 2010 19 lutego PROGRAM COMENIUS

17 Runda selekcyjna - 2009r. Liczba złożonych wniosków – 42 Budżet wnioskowany - 982 253 euro Instytucje aplikujące – Gminy, Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe, Kuratoria Oświaty Kuratoria Oświaty - Katowice, Kielce, Kraków, Poznań, Rzeszów Polscy koordynatorzy – 22 projekty Zagraniczni koordynatorzy - Bułgaria, Francja, Hiszpania, Litwa, Słowenia, Czechy (2),Niemcy (6), Wielka Brytania (7)

18 Runda selekcyjna - 2009r. Liczba złożonych projektów w podziale na województwa: kujawsko-pomorskie - 2 lubelskie – 1 łódzkie – 2 małopolskie - 2 mazowieckie – 5 opolskie – 1 podkarpackie – 6 pomorskie - 1 śląskie - 8 świętokrzyskie – 2 wielkopolskie – 8 zachodniopomorskie - 3

19 Ocena projektów Odrzucono formalnie: 1 projekt Regio Odrzucono merytorycznie: 5 projektów Regio Punktacja: 99 - 80 punktów: 10 Regio 79-60 punktów: 22 Regio 59-50 punktów: 4 Regio Realizowanych będzie 26 projektów

20 Informacje o Comenius Regio www.comenius.org.pl www.ec.europa.eu/education/comenius Agnieszka Fijałkowska agnieszka.fijalkowska@frse.org.pl PROGRAM COMENIUS


Pobierz ppt "C omenius Partnerskie Projekty Regio Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google