Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dowody ubezpieczenia zdrowotnego w innych niż Polska krajach UE / EFTA - uprawniające do świadczeń w Polsce Angelika Milkiewicz-Ławicka Naczelnik Wydziału.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dowody ubezpieczenia zdrowotnego w innych niż Polska krajach UE / EFTA - uprawniające do świadczeń w Polsce Angelika Milkiewicz-Ławicka Naczelnik Wydziału."— Zapis prezentacji:

1 Dowody ubezpieczenia zdrowotnego w innych niż Polska krajach UE / EFTA - uprawniające do świadczeń w Polsce Angelika Milkiewicz-Ławicka Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ Tel Szczecin, 28 września 2010

2 podstawy prawne współpracy: UE/ EFTA
dotychczas obowiązujące przepisy prawa: rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie rozporządzenie Rady EWG nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Opieka Zdrowotna w UE i EFTA/ Dowody Ubezpieczenia w krajach UE/EFTA 2

3 podstawy prawne współpracy: UE/ EFTA
zmiana przepisów wspólnotowych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 Opieka Zdrowotna w UE i EFTA/ Dowody Ubezpieczenia w krajach UE/EFTA 3

4 Dokumenty w UE/EFTA: European Health Insurance Card EHIC (załącznik 1)
okres ważności wskazany na karcie, uprawnia do opieki zdrowotnej w sytuacjach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia dla kontynuowania pobytu w Polsce Zdrowotna w UE i EFTA/ Podstawowe zasady/ oraz /Dowody Ubezpieczenia w UE/EFTA 4

5 Informacje zawarte w EHIC
E numer formularza 2. Kod-ISO państwa –wystawcy (załącznik 2) 3. Nazwisko 4. Imię 5. Dzień/miesiąc/rok urodzenia 6. Osobisty numer identyfikacyjny 7. Numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczającej 8. Numer bieżący karty 9. Data ważności karty

6 Kod ISO i kod cyfrowy państw członkowskich EOG, w tym państw UE

7 Dokumenty w UE/EFTA: certyfikat zastępujący EKUZ (załącznik 3)
Wydawany przez kraje członkowskie UE/EFTA w języku urzędowym państwa, w którym dana osoba jest ubezpieczona. Certyfikat zastępuje kartę EKUZ (EHIC). Uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia dla kontynuowania pobytu w Polsce za Opieka Zdrowotna w UE i EFTA/ Dowody Ubezpieczenia w krajach UE/EFTA 7

8 Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ/EHIC

9 Dowody ubezpieczenia w UE/EFTA: formularze E 106, E 109, E 120, E 121 poświadczenie (załącznik 4)
poświadczenie wydaje w Polsce NFZ na rzecz osób mieszkających w Polsce, a ubezpieczonych w innym kraju UE i EFTA, poświadczenia wydawane są w języku polskim, uprawniają do opieki zdrowotnej w Polsce w pełnym zakresie- jest to określone w treści poświadczenia. poświadczenie dotyczy formularzy: E 106, E 109, E 120, E 121 9

10 Poświadczenie

11 Kto dostaje Poświadczenie i na jakiej podstawie
posiadacze formularza E106: ubezpieczeni w innym kraju, a mieszkający w Polsce, np. pracownik ambasady i jego rodzina posiadacze formularza E109: mieszkający w Polsce członkowie rodziny osoby ubezpieczonej i mieszkającej w innym kraju UE np. żona i dzieci mieszkają w Polsce, a mąż pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony  posiadacze formularza E121: emerycie i renciści mieszkający w Polsce, a otrzymujący świadczenie z innego kraju UE/ EFTA 11

12 Szczególne rodzaje dokumentów: E 112 i E 123
E załącznik 5 wydawany jest osobie, która uzyskała zgodę na planowane leczenie (lub jego kontynuację) w innym państwie UE/EFTA. Osoba korzystająca w Polsce z zaplanowanych zabiegów nie posiadając formularza E 112, jest traktowana jako pacjent prywatny, a zatem jest zobowiązana do pokrycia pełnych kosztów leczenia. E 123 potwierdza prawo do świadczeń rzeczowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej osoby przebywającej lub zamieszkującej w państwie innym niż państwo właściwe. 12

13 Formularz E 112

14 Nowe dokumenty: dokumenty S1 i S2
Osoba ubezpieczona w NFZ a zamieszkała w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie uprawniona do uzyskania dokumentu S1. Osoba wyjeżdżająca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu skorzystania tam z planowanego leczenia będzie uprawniona do uzyskania dokumentu S2.

15 Nowe dokumenty: dokument przenośny S3 i DA1
Pracownik przygraniczny, który przeszedł na emeryturę lub rentę inwalidzką, i który rozpoczął leczenie w państwie, w którym ostatnio wykonywał działalność zawodową, jako pracownik przygraniczny, a obecnie jest osobą ubezpieczoną w NFZ, w celu kontynuowania leczenia w tym państwie, powinien uzyskać dokument przenośny  S3. Osoba ubezpieczona w ramach ubezpieczeń społecznych w ZUS oraz ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, która w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w związku z wykonywaniem w tym państwie działalności zawodowej (pracy lub działalności na własny rachunek) uległa wypadkowi przy pracy powinna uzyskać dokument przenośny DA1.

16 aktualnie... obowiązują dokumenty dotychczasowe
Do czasu przyjęcia ostatecznych wzorów dokumentów przenośnych, NFZ będzie wystawiał odpowiednie dotychczas obowiązujące formularze z serii E 100. Karty EKUZ (EHIC) pozostaną niezmienne. Również niezmienne pozostaną poświadczenia formularzy.

17 Nowe dokumenty polskie: zaświadczenia
w planach: zaświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP finansowanych przez NFZ wydawane będzie osobom ubezpieczonym w NFZ oraz członkom ich rodzin zamieszkałym w innym państwie UE/ EFTA, którzy posiadają prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce zgodnie z przepisami o koordynacji

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dowody ubezpieczenia zdrowotnego w innych niż Polska krajach UE / EFTA - uprawniające do świadczeń w Polsce Angelika Milkiewicz-Ławicka Naczelnik Wydziału."

Podobne prezentacje


Reklamy Google