Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. Pierwsze dokumenty odnoszące się do praw jednostki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. Pierwsze dokumenty odnoszące się do praw jednostki"— Zapis prezentacji:

1 Prawa i Obowiązki Obywatela w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2 I. Pierwsze dokumenty odnoszące się do praw jednostki
1. Wielka Karta Wolności (1215, Anglia) 2. Petycja Praw (1628, Anglia) 3. Karta Praw (1689, Anglia) 4. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela (1789, Francja)

3 II. XX wiek dla Obywatela
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948, ONZ) 2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000)

4 III. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
a. Zasady ogólne b. Prawa i wolnosci osobiste c. Prawa i wolnosci polityczne d. Prawa i wolnosci ekonomiczne, socjalne i kulturalne

5 IIIa. Zasady ogólne Wskazują trzy idee, przez pryzmat których należy interpretować przepisy. Określają zakres stosowania praw i wolności.

6 IIIa. Zasady ogólne Zasada godności Zasada wolności Zasada równości
„(…)przyrodzona i niezbywalna, nienaruszalna(…)” Zasada godności „(…)zakaz zmuszania do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje(…)” Zasada wolności „(…)wobec prawa, równego traktowania przez władze, zakaz dyskryminacji(…)z jakiejkolwiek przyczyny(…)” Zasada równości

7 Prawa i wolności osobiste
IIIb

8 prawo do Ż Y C I A

9 OSOBISTA NIE tykalność

10 Prawo do rzetelnej procedury sądowej

11 PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

12 W O L N O Ś Ć przemieszczania się

13 Wolność sumienia i religii

14 W O L N O Ś Ć wyrażania poglądów i opinii

15 Prawa i wolności polityczne
IIIc

16 Udział w życiu politycznym
WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ

17 Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturowe
IIId

18 PRAWO DO NAUKI WŁASNOŚCI do wypoczynku do minimalnego wynagrodzenia
do ochrony zdrowia DO NAUKI do minimalnego wynagrodzenia do wypoczynku

19 OBRONA PRAW CZŁOWIEKA Rzecznik Praw Obywatelskich
Europejski Trybunał Praw Człowieka Rzecznik Praw Dziecka

20 OBOWIĄZKI OBYWATELA

21 WIERNOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ
PRAWA PRZESTRZEGANIE DBAŁOŚĆ O środowisko

22 koniec. Marta Majcherczyk


Pobierz ppt "I. Pierwsze dokumenty odnoszące się do praw jednostki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google