Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW SEMINARIUM „PLANOWANIE ENERGETYCZNE NA POZIOMIE GMIN” Bydgoszcz, 24 stycznia 2008 mgr inż. Małgorzata Popiołek

2 Co to jest termomodernizacja budynku?
Jest to zespół przedsięwzięć służących zmniejszeniu zapotrzebowania budynku na ciepło takich jak: modernizacja systemu grzewczego (centralne ogrzewanie i ciepła woda, zamiana piecyków gazowych na centralną ciepła wodę) docieplenie ścian i dachu (termoizolacja) wymiana okien wymiana drzwi wejściowych wprowadzenie odnawialnych źródeł energii Nie jest to remont, gdyż działania te prowadzą do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku i wzrostu wartości lokal

3 Jakie efekty daje termomodernizacja mieszkańcom?
Jeżeli dotyczy budynków oddanych do użytku do ok r Zmniejszenie kosztu ogrzewania: o 12-17% jeżeli jest modernizowany tylko system grzewczy o 25-50% jeżeli jest realizowana kompleksowa termomodernizacja

4 Struktura wiekowa budynków mieszkalnych
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Struktura wiekowa budynków mieszkalnych całość Rok budowy do 1918 - 1944 - 1971 - 1979 - 1988 - po 2002 1918 1944 1970 1978 1988 2002 suma miasta 46 513 wieś 58 944 85%

5 Przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie w kWh/m2
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie w kWh/m2

6 Ile kosztuje termomodernizacja budynku wielorodzinnego?

7 Skąd wziąć pieniądze? Z funduszu remontowego
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Skąd wziąć pieniądze? Z funduszu remontowego z zaliczek miesięcznych: przy 2 zł/m2/mc (tj. 100 zł/mc i 1200 zł/r na lokal) trzeba zbierać 10 lat z kredytu spłacanego z funduszu remontowego: można nie zbierać przez 10 lat i zrealizować termomodernizacje w ciągu 1 roku Z oszczędności w kosztach ogrzewania i ciepłej wody Koszt ogrzewania zmniejszy się z ok. 3 zł/m2/mc do ok. 1,80 zł/m2/mc Zaliczkę na fundusz remontowy można podnieść o ok. 1,20 zł/m2/mc na okres spłaty kredytu.

8 Kredytowanie remontu z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kredytowanie remontu z wykorzystaniem premii termomodernizacyjnej Kredyt termomodernizacyjny można zaciągnąć na maksimum 80% kosztu inwestycji, jeżeli zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wyniesie: powyżej 25% jeśli modernizowany jest system grzewczy, budynek jest docieplany i wymieniane są okna i drzwi powyżej 10% przy modernizacji jedynie systemu grzewczego powyżej 15% jeśli przeprowadzono w latach modernizację systemu grzewczego, a budynek jest docieplany i wymieniane są okna i drzwi

9 Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową Zebranie środków własnych w odpowiedniej wysokości – min. 20% Uchwalenie stawki zaliczki na funduszu remontowy w wysokości pozwalającej na obsługę kredytu Podjęcie odpowiednich uchwał Podpisanie umowy kredytowej

10 Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową Uchwała: …….postanawia Udzielić Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnomocnictwa do: zaciągnięcia w banku w jej imieniu kredytu termomodernizacyjnego w wysokości (lub do wysokości) ………… na okres do 12 lat od dnia zawarcia umowy kredytu i nie więcej niż 10 lat od dnia wypłaty premii termomodernizacyjnej, dokonania wszystkich czynności związanych z zaciągnięciem tego kredytu, podpisania umowy kredytowej i dokonania zabezpieczeń kredytu określonych w ust. 2.

11 Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Warunki uzyskania kredytu przez wspólnotę mieszkaniową Uchwała c.d.: Zabezpieczenie kredytu zostanie dokonane w formie: klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku prowadzonego* /z rachunków /prowadzonych/ w banku, pełnomocnictwa do pobrania środków zgromadzonych na rachunku / rachunkach w innym banku, (ten zapis dotyczy sytuacji gdy jest rachunek w innym banku) przelewu wierzytelności na rzecz banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów, inne proponowane przez bank

12 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Uchwała c.d.: Środki z kredytu przeznaczone będą na sfinansowanie wykonania przez Wspólnotę Mieszkaniową w nieruchomości przy ulicy …………………………………. w ……………………………………., w terminie do ……………………………………….. przedsięwzięcia remontowego/ termomodernizacyjnego polegającego na: …. …..

13 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Uchwała c.d.: Wspólnota Mieszkaniowa oświadcza, że do chwili całkowitej spłaty kredytu nie obniży wysokości stawek na fundusz remontowy w całym okresie kredytowania, nie zamknie rachunku funduszu remontowego /rachunku bieżącego/ prowadzonego w banku i nie otworzy takiego rachunku w innym banku oraz nie udzieli innego pełnomocnictwa do tego rachunku, bez zgody banku.

14 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Uchwała c.d.: W przypadku przekroczenia kosztu przedsięwzięcia z uwagi na prace nie przewidziane kosztorysem zawartym w audycie energetycznym, Wspólnota pokryje wydatki w całości ze środków własnych.

15 Opracowanie audytu energetycznego
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Opracowanie audytu energetycznego Załączenie audytu do wniosku kredytowego Uzyskanie promesy premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego po pozytywnej weryfikacji audytu energetycznego Zrealizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych zgodnie z audytem energetycznym i projektami

16 Skutki udzielenia premii termomodernizacyjnej
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Skutki udzielenia premii termomodernizacyjnej Premia jest rezerwowana do czasu zakończenia inwestycji i wypłacana przez BGK natychmiast Premia obniża kapitał kredytu o 25% Premia obniża miesięczną ratę kapitałowo-odsetkową, co daje: obniżenie stawki zaliczki na fundusz remontowy, albo skrócenie okresu kredytowania

17 Co obejmuje audyt energetyczny?
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Co obejmuje audyt energetyczny? Analiza stanu budynku w zakresie zużycia ciepła Identyfikacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i towarzyszących prac budowlanych, ich zwymiarowanie oraz szacunkowa wycena Uwzględnienie wskazań wynikających z ekspertyz budowlanych Optymalizacja – dobór wariantu optymalnego Obliczenie wysokości wymaganego udziału własnego Obliczenie miesięcznej raty spłaty kredytu (w okresie 10-letnim) miesięczna rata spłata kredytu przez wspólnotę nie może być wyższa od obliczeniowych oszczędności w kosztach ogrzewania Obliczenie wysokości premii termomodernizacyjnej

18 Czego audyt energetyczny nie może objąć?
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Czego audyt energetyczny nie może objąć? Odłączenia budynku od miejskiego systemu ciepłowniczego przez budowę własnego źródła ciepła (kotłowni gazowej), ponieważ: obniża efektywność centralnego źródła ciepła (np.. Elektrociepłownie Warszawskie) jest na ogół nieopłacalne Prac budowlanych nie przynoszących efektu oszczędnościowego i nie związanych bezpośrednio z termomodernizacją, czyli: remont balkonów wymiana instalacji zimnej wody, kanalizacji, elektrycznej wymiana lub modernizacja dźwigów remont klatek schodowych

19 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Kwestia ekspertyz W przypadku spękań ścian zewnętrznych wskazana ekspertyza określająca konieczność naprawy elewacji lub wzmocnienia płyt przed ich dociepleniem W przypadku braku dokumentacji architektonicznej przestrzeni dachowych wskazana ekspertyza dotycząca konstrukcji dachu z zaleceniami dotyczącymi sposobu docieplenia W przypadku niepewności co do stanu instalacji c.o. wskazana ekspertyza stopnia skorodowania jej elementów z zaleceniami dotyczącymi sposobu jej modernizacji (wymiana lub zabezpieczenie antykorozyjne)

20 Audytorzy energetyczni
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Audytorzy energetyczni Powinni gwarantować pozytywną weryfikację audytu energetycznego do 20% audytów energetycznych jest weryfikowanych negatywnie z powodu błędów Większość jest skupiona wokół Zrzeszenia Audytorów Energetycznych ul. Świętokrzyska 20, Warszawa tel ,

21 Przykład zrealizowanej inwestycji w 2003 r.
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład zrealizowanej inwestycji w 2003 r. ul. Bukietowa 8, Warszawa-Mokotów

22 Przykład zrealizowanej inwestycji w 2003 r.
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Przykład zrealizowanej inwestycji w 2003 r. Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą 13 cm Modernizacja świetlików przez dodanie dodatkowej warstwy izolacji Ocieplenie dachu – ułożenie izolacji na dachu 12 cm Modernizacja instalacji c.o. (wymiana przewodów, montaż zaworów podpionowych i zaworów termostatycznych przy grzejnikach, wymiana grzejników, montaż przeponowego naczynia wzbiorczego w węźle) Okres realizacji: 6 miesięcy

23 Budynek: 2400 m2, rok budowy 1963, liczba lokali 48
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Budynek: 2400 m2, rok budowy 1963, liczba lokali 48 Koszt ok zł = 158 zł/m2 Roczna oszczędność kosztów ciepła ok zł Roczna oszczędność zużycia ciepła 41,7% Środki własne ok zł Kredyt ok zł + odsetki Premia (umorzenie) 25%= zł Do spłaty odsetki Spłata kredytu nastąpiła w grudniu 2005 r.

24 Mieszkańcy odliczyli koszty remontu od podatku dochodowego
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Zebranie udziału własnego wymagało utrzymania stawki zaliczki na fundusz remontowy4zł/m2/mc tj. ok zł/mc przez okres roku Miesięczna obliczeniowa rata spłaty kredytu wyniosła ok zł/mc (w okresie 10-letnim) Mieszkańcy odliczyli koszty remontu od podatku dochodowego Polepszył się komfort cieplny Wzrosła wartość rynkowa mieszkań Koszt ogrzewania zmniejszył się o ok. 1,8 zł/m2/mc =ok. 100 zł/mc/mieszkanie

25 Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Wnioski i perspektywa System jest dla tych, którzy spełniają warunki zdolności kredytowej Dla reszty pozostaje zbieranie środków przez wiele lat lub skorzystanie z dodatkowych (niepewnych) źródeł Zwłoka w zbieraniu środków kosztuje wzrost cen usług budowlanych (o ok. 20% w okresie ) i opłacanie kosztów ciepła w pełnej wysokości (bez oszczędności) Wejście w życie Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków spowoduje dalszą identyfikację niezbędnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach

26 Kompleksowa obsługa na bazie umowy wykonawczej
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Kompleksowa obsługa na bazie umowy wykonawczej ocena zdolności finansowej inwestora opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej negocjacje kredytu z bankiem podjęcie stosownych uchwał przygotowanie wniosku kredytowego podpisanie umowy kredytowej realizacja przedsięwzięć

27 Wymagania od firmy obsługującej
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wymagania od firmy obsługującej dostosowanie planowanych przedsięwzięć do zdolności finansowej wspólnoty (optymalizacja zakresu prac) udzielenie gwarancji na uzyskanie premii termomodernizacyjnej udzielenie gwarancji prawidłowego wykonania robót (zgodnie z audytem energetycznym i projektem) nadzór nad całym przedsięwzięciem (inwestorstwo zastępcze)


Pobierz ppt "FINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google