Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010 Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010 Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu 1."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010 Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu 1

2 ROK POWOŁANIA Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku. 2

3 CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec i Wspólnot Mieszkaniowych. Na dzień 31.12.2010 r. MZBM Sp. z o.o. zarządzał 140 budynkami o łącznej powierzchni 200.115,84 m2. W 40 budynkach 100 % właścicielem była Gmina Miejska Mielec, natomiast w 100 budynkach funkcjonowały wspólnoty mieszkaniowe. 3

4 Pozostała działalność Spółki obejmuje miedzy innymi: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, wykonywanie robót budowlano-remontowych i instalacyjnych, sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych. 4

5 W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: docieplono i wykonano remonty elewacji 12 budynków, dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 32 budynkach, wymieniono zawory grzejnikowe w 10 budynkach, pomalowano klatki schodowe w 3 budynkach, wymieniono okna i drzwi na klatkach schodowych w 11 budynkach, wykonano remont dachu w 6 budynkach, wymieniono poziomy kanalizacyjne w piwnicach 4 budynków, dokonano wymiany elektrycznych wewnętrznych linii zasilających w 7 budynkach, oraz wykonano szereg innych prac remontowych. 5

6 W ramach bieżącej eksploatacji budynków i usuwania awarii, w 2010 roku Spółka wykonywała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodnych, szklenia stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej naprawie, likwidacji miejscowych przecieków z dachów, robót blacharskich, murarskich, ślusarskich, brukarskich, udrożnienia kanalizacji. W zarządzanych budynkach na bieżąco wykonywano zalecenia Zakładu Energetycznego związane z przystosowaniem instalacji do aktualnych norm, dokonano przeglądu i sprawdzenia instalacji gazowej oraz wydano opinie o jej sprawności. 6

7 WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH Głównymi pozycjami należności w Spółce są rozrachunki z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych. Wynikają one z zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych. W efekcie tych działań wskaźnik zadłużenia za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1,48 %. 7

8 PRZYCHODY OGÓŁEM W MZBM SP. Z O.O. - wykonanie w roku 2009 …………………..….…… 14.057 tys.zł - plan na rok 2010 …………………………..…………. 14.395 tys.zł - wykonanie planu w roku 2010 ……………….... 14.499 tys.zł - wykonanie 2010/2009 ………………………………. 103,1 % - wykonanie/plan 2010 …………………………..….. 100,7 % 8

9 KOSZTY MZBM SP. Z O.O. - wykonanie w roku 2009………………….. 13.926 tys.zł - plan na rok 2010 ………………………….. 14.157 tys.zł - wykonanie planu w roku 2010………..….14.245 tys.zł - wykonanie 2010/2009 ……………….……. 102,3 % - wykonanie/plan 2010 …………………….. 100,6% 9

10 WYNIK FINANSOWY NETTO wykonanie w roku 2009 ……………………. 50 tys.zł plan na rok 2010 ………………………..…….. 22 tys.zł wykonanie planu w 2010 roku ………….. 23 tys.zł wykonanie/plan 2010 ………………………. 105,0 % 10

11 STAN NALEŻNOŚCI SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2010 R. - wykonanie w roku 2009 ………………………………….…… 3.455 tys.zł - plan na rok 2010 …………………………………………………. 3.300 tys.zł - wykonanie planu w roku 2010 ……………………….….… 3.157 tys.zł - wykonanie 2010/2009 ……………………………………….. 91,4 % - wykonanie/plan 2010 ………………………………………… 95,7 % 11

12 STAN ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2010 R. - wykonanie w roku 2009 ………………….……………….. 1.936 tys.zł - plan na rok 2010 …………………………………….……….. 1.880 tys.zł - wykonanie planu w roku 2010 ……………………….… 1.844 tys. zł - wykonanie 2010/2009 ………………………………………. 95,2% - wykonanie/plan 2010 ………………………………………. 98,1% 12

13 WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU wykonanie w roku 2009 …………………….. 3.238 tys.zł plan na rok 2010 ………………………………… 3.259 tys.zł wykonanie planu w roku 2010 ……………. 3.461 tys.zł wykonanie 2010/2009 ……………………….. 106,9 % wykonanie/plan 2010 ………………………… 106,2 % 13

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 14


Pobierz ppt "WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010 Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google