Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
ROZPATRYWANIE SKARG, PRÓŚB I WNIOSKÓW W WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

2 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
AKTY PRAWNE regulujące rozpatrywanie skarg w WAM Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Decyzja nr 33/2008 Prezesa WAM z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w WAM Art. 222. KPA - czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

3 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
w decyzji Prezesa WAM określono: osoby funkcyjne uprawnione do kwalifikowania pism noszących znamiona skargi lub wniosku: BP: Prezes, z- cy Prezesa, dyrektor komórki organizacyjnej – w zależności od adresata pisma oreg. WAM: dyrektorzy i wicedyrektorzy wewnętrzny obieg pisma zakwalifikowanego jako skarga (wniosek); osoby odpowiedzialne za terminowe udzielenie odpowiedzi (dyrektor/kierownik zespołu) oraz wewnętrzną procedurę związaną z merytorycznym przygotowaniem treści odpowiedzi; sposób postępowania ze skargami (wnioskami) kierowanymi do rozpatrzenia wg właściwości niższemu organowi Agencji; zasady rejestrowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków.

4 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
Ilość skarg wpływających do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w latach 2005 – 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE W BIEŻĄCYM ROKU /stan na koniec listopada 2009r./ do Biura Prezesa WAM wpłynęło skarg do oddziałów WAM wpłynęło skarg Pełne dane z oddziałów regionalnych, zgodnie obowiązującym w Agencji terminarzem, znane będą po10 stycznia 2010r. 2005 r. 140 2006 r. 131 2007 r. 36 2008 r. 64 2009 r. 44

5 Ilość e- maili przysłanych do WAM od żołnierzy, mieszkańców:
ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW Ilość e- maili przysłanych do WAM od żołnierzy, mieszkańców: Rok Ilość Średnia na dzień 2009 720 2 1480 13 2008 2007 3500 25

6 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW infolinia /22/ / -czynna 2 x w tygodniu przez 3 godziny ilość rozmów telefonicznych średnio, dziennie: W LATACH łącznie rozmowy 12 – 14 do - 20 2009 2008 2007

7 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Niezależnie od przyjęć interesantów przez kierownictwo Agencji, każdy dyrektor zespołu w BP WAM przyjmuje interesantów w terminach uzgodnionych z interesantem w godzinach pracy po wcześniejszym umówieniu spotkania W oddziałach regionalnych, procedury dotyczące przyjmowania interesantów określają dyrektorzy oddziałów

8 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
Każda zainteresowana osoba ma możliwość wniesienia skargi do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej pisemnie telefonicznie telefaksem pocztą elektroniczną ustnie do protokołu - w ramach przyjęć interesantów przez Prezesa Agencji i dyrektorów oreg WAM

9 ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
UWAGI I PYTANIA ZWIĄZANE Z TEMATEM PREZENTACJI PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES:


Pobierz ppt "WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google